Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
24Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ABC-Ul Betonului 1

ABC-Ul Betonului 1

Ratings: (0)|Views: 427|Likes:
Published by fototranzistorul

More info:

Published by: fototranzistorul on May 04, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/07/2012

pdf

text

original

 
ABC-ul betonului
ediÆia 2005
AB C- ul   b  e t  on ul   ui  
 
La execuÆia lucrårilor de construcÆii este obligatorie respectarea:
legii 10/1995 – Legea calitåÆii în construcÆii;
tuturor standardelor çi normativelor în vigoare privind construcÆia,controlul çi recepÆia lucrårilor;
proiectului de execuÆie;
tipului de ciment prevåzut prin proiect;
dozajelor de ciment, agregate, apå çi aditivi;
clasei betonului prevåzutå prin proiect;
clasei mortarului prevåzutå prin proiect.
 
Aceastå prezentare se adreseazå clienÆilorCARPATCEMENTHOLDING, echipelor deconstructori, studenÆilor, elevilor çcolilorprofesionale de construcÆii, precum çi tuturorcelor interesaÆi de lucråri de construcÆii demicå anvergurå, tencuieli çi finisaje.
Pentru construirea casei tale îÆirecomandåm så alegi soluÆii tradiÆionale,care au trecut proba timpului în condiÆiileseismice çi de climå ale Æårii noastre.Aceste soluÆii implicå folosirea cimentuluica material ce intrå în compoziÆiabetonului, singurul material de construcÆiia cårui rezistenÆå creçte în timp.
Betonul de ciment reprezintå un amestecomogen de ciment, apå çi agregate în care,dupå necesitåÆi çi în conformitate cuprevederile proiectului, se pot introduceaditivi.Aditivii sunt produse chimice care îmbunåtåÆesc çi modificå proprietåÆilebetonului în stare proaspåtå sau întåritå.Aditivii se adaugå în beton în cantitåÆi sub 5%substanÆå uscatå faÆå de masa cimentului.Betonul poate îmbråca forme diverse, uneorineobiçnuite. Prin turnare direct pe çantier încofraje speciale sau folosind prefabricate sepot obÆine forme arhitectonice spectaculoase.
Introducere
1
P ez en t  a e a c om p ani   ei  

Activity (24)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Liu Ionescu liked this
Dan liked this
svayambhu liked this
Dan liked this
berciuiulisca liked this
nevedemjoi liked this
daf7777 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->