Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword or section
Like this
25Activity
×

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
AutoCad 2006 Egitim Notlari

AutoCad 2006 Egitim Notlari

Ratings: (0)|Views: 26,280|Likes:
Published by floody
AutoCad 2006 Egitim Notları
AutoCad 2006 Egitim Notları

More info:

Published by: floody on May 05, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

05/22/2013

pdf

text

original

 
BAYRAM KEPENEK – MART 2006
 
AUTOCAD 2006 E
Ğİ
T
İ
M NOTLARI BAYRAM KEPENEK - MART2006
2
 Bu notlar, Mart 2006 tarihinde MMO Burdur Temsilcili 
 ğ 
indedüzenlenen “Bilgisayar ve Autocad2006 Kursu” s
ı
ras
ı
nda haz 
ı
r-lanm
ı
 ş
ı
r. Konular derste anlat 
ı
lanlar 
ı
n hat 
ı
rlanmas
ı
için bir özet niteli 
 ğ 
indedir. O nedenle k 
ı
sa ve öz anlat 
ı
ma yer verilmi 
 ş
tir. Konuderste bütün yönleriyle ve örnekleriyle anlat 
ı
lm
ı
 ş
ı
r. Bunu bir kurs kitab
ı
olarak de
 ğ 
erlendirebilirsiniz. K 
ı
sa bir süre içerisindehem konular 
ı
n haz 
ı
rlanmas
ı
ve anlat 
ı
m
ı
 , hem de bu notlar 
ı
n ta-mamlanmas
ı
na çal 
ı
 ş
ı
lm
ı
 ş
ı
r. Bu nedenle olabilecek hatalardan veeksikliklerden dolay
ı
ho
 ş
 görünüze s
ı
 ğ 
ı
n
ı
 yorum. Notlar 
ı
n haz 
ı
rlanmas
ı
nda;
 
 Autocad 2006 ve Autocad 2006 LT – George Omura
 
 Internet üzerinden,www.autocadokulu.com/ www.cadokulu.com/ www.forum1923.com/forum/ www.makinamuhendisi.com/ www.arkitera.com/forum/ www.muhendisim.net/ www.taliasoft.com/makaleler.htmwww.arkitera.com/ siteleri ve forum sayfalar 
ı
ndan
 
 İ 
smini hat 
ı
rlamad 
ı
 ğ 
ı
m baz 
ı
yabanc
ı
sitelerden indirdi-
 ğ 
im film ve notlardanFaydaland 
ı
m. E 
 ğ 
er sizlere de faydal 
ı
olabilirse ne mutlu bana. Unutmay
ı
n
ı
 z “B
 İ 
 LG 
 İ 
PAYLA
 Ş 
TIKÇA BÜYÜR”. Bilgiyi payla
 ş
maktan kaç
ı
n-may
ı
n. Bayram Kepenek  Makina Mühendisi http://kepenek.com.tr.tc bkepenek@hotmail.com 
 
AUTOCAD 2006 E
Ğİ
T
İ
M NOTLARI BAYRAM KEPENEK - MART2006
3
 İ 
Ç 
 İ 
 NDEK 
 İ 
 LER:
T
M NOTLARI.........................................................................................5  TOOLS - OPTIONS..................................................................................................................5  DRAW VE MODIFY ARAÇ ÇUBUKLARI............................................................................6  Ç
Z
.............................................................................................................7  Ç
Z
M AYARLARI...................................................................................................................8  ÖLÇÜ B
M
AYARLAMA (Units)..............................................................................8  Ç
Z
M SINIRLARINI AYARLAMA (Limits).....................................................................8  DURUM DÜ
............................................................................................................9   NESNE KENETLEME............................................................................................................10  ZOOM ARAÇ ÇUBU
U.......................................................................................................10   NESNE Ç
Z
...............................................................................................................11  Ç
ZME.....................................................................................................................11  ÇEMBER Ç
ZME................................................................................................................11  YAY Ç
ZME.......................................................................................................................11  D
ZME......................................................................................................12  ÇOKGEN Ç
ZME...............................................................................................................13  EL
ZME..........................................................................................13  POLYLINE Ç
ZME.............................................................................................................13   NOKTA Ç
ZME..................................................................................................................13  DYNAMIC INPUT..................................................................................................................14   NESNELER 
..................................................................................14  DÜZENLEME KOMUTLARI (MODIFY).............................................................................15 
Copy (Kopyalama):........................................................................................................15 
ma):..............................................................................................................15 
Rotate (Döndürme):.......................................................................................................16 
Mirror (Aynalama):........................................................................................................16 
altma):..........................................................................................................16 
Extend (Uzatma):...........................................................................................................17 
Trim (Budama):.............................................................................................................18 
rma):....................................................................................................18 
e yuvarlatma):...............................................................................................18 
Scale (Büyültme Küçültme):..........................................................................................19 
rma):..................................................................................................19 
Break (Koparma):..........................................................................................................19 
Explode (Patlatma):.......................................................................................................19   NESNELER 
TARAMA (HATCH)........................................................................................20   NESNELER 
(DIMENSION).......................................................21  TEXT ARAÇ ÇUBU
U ve YAZI YAZMA..........................................................................23  MULTILINE............................................................................................................................25  KATMANLAR(LAYER) VE Ç
.................................................................26  DOSYA
TURMA......................................................................................29  DYNAMIC BLOCK OLU
TURMA......................................................................................29   N
TURMA VE DÜZENLEME........................................................................31  PROPERTIES, DESIGN CENTER VE TOOL PALETTES
MA........................32 
Z
M.....................................................................................35  ARAÇ ÇUBUKLARINI ÖZELLE
T
RME:..........................................................................36  ALAN HESAPLAMA(AREA)...............................................................................................37  HESAP MAK 
 NASI(QUICKCALC) KULLANIMI..............................................................38  Ç
Z
M
YAZDIRMA(PLOT)..................................................................................................39  3 BOYUTLU Ç
Z
LE MODELLEME...........................................41  Box (Kutu) Çizme................................................................................................................42  Sphere (Küre) Çizme...........................................................................................................42  Cylinder (Silindir) Çizme....................................................................................................42 

Activity (25)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Bilgen Ekin liked this
Senan Memmedov added this note|
turkce v ray dersi bula bilirsem cok iyi olur
Senan Memmedov added this note|
tesekkurler
Tuğba Akdere liked this
Merve Çekin liked this
franncesco01 liked this
Cuneyt Ozbay liked this
Arzu Engin liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->