Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
31Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Didactica lupu costica

Didactica lupu costica

Ratings: (0)|Views: 1,519 |Likes:
Published by Alina Lebidov

More info:

Published by: Alina Lebidov on May 05, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/22/2013

pdf

text

original

 
UNIVERSITATEA PEDAGOGICĂ DE STAT"ION CREANGĂ"Republica Moldova
Cu titlu de manuscrisCZU: 37.013.77:372.851046.14(043.2
)
LUPU COSTICĂPARADIGMA PSIHOPEDAGOGICĂ A DIDACTICII DISCIPLINEIŞCOLARE
13.00.01-PEDAGOGIE GENERALĂ
TEZĂ DE DOCTOR ÎN PEDAGOGIE
Conducător ştiinţific:
 
SORIN CRISTEA
,
Doctor în pedagogie,Profesor universitar,Universitatea Bucureşti
Chişinău 2005
 
CUPRINSPARADIGMA PSIHOPEDAGOGICĂ A DIDACTICII DISCIPLINEIŞCOLAREINTRODUCERE
p.1
Capitolul I: DIDACTICA DISCIPLINEI ÎN SISTEMUL ŞTIINŢELOR EDUCAŢIEI
§ l. Didactica generală şi didactica disciplinei: aspecte intercorelative p.9§ 2. Problematica didacticii disciplinei în sistemul ştiinţelor educaţiei p.18
Capitolul II: DIDACTICA DISCIPLINEI MATEMATICĂ ÎN CONTEXTULSISTEMELOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN PERIOADELE 1950-1989 ŞI 1990-2004
§ l. Abordarea axiomatică şi istorică aobiectului de studiu specific p.22§ 2.Analiza manualelor şi programelor de matematică funcţionale în sistemul de învăţământdin diverseţări p.25§ 3. Structura şi motivaţia didacticii disciplinei matematică în sistemul de învăţământ dinRomânia şi RepublicaMoldova p.31
Capitolul III: FUNDAMENTELE PSIHOPEDAGOGICE ALE ELABORĂRIIPARADIGMEI DIDACTICII DISCIPLINEI ŞCOLARE
§ l. Dimensiunea şi axiomaticadidacticii disciplinei şcolare p.37§ 2. Obiectivele instruirii şi modelele de operaţionalizare a lor în procesul de studiere adisciplinei p.42§ 3. Conţinuturile curriculare ale instruirii disciplinei şcolare p.55§ 4 Strategiide predare-învăţare-evaluare a disciplinei şcolare p.63§ 5. Evaluarea randamentului şcolar. Conţinuturile şi formele evaluării p.74§ 6. Fundamentarea psihologică a predării-învăţării-evaluării disciplinei şcolare p.78§ 7. Valorificarea schemei definitorii privind cunoaşterea didacticiidisciplinei p.89
Capitolul IV: CONSTRUIREA PARADIGMEI PSIHOPEDAGOGICE A DIDACTICIIDISCIPLINEI
§ 1.Fundamentele epistemologice ale didacticiiştiinţei p.94§ 2. Fundamentele psihologice ale învăţării în didactica ştiinţei p.101§ 3. Unitateadintre modelul didacticii aplicate şi modelul didacticiiştiinţei p.106§ 4. Prezentarea analitico-sintetică a paradigmeipsihopedagogice a didacticiidisciplinei p.110
CONCLUZII FINALE ŞIRECOMANDĂRI
p.114
BIBLIOGRAFIE
p.120
ANEXE
p.128
 
1
INTRODUCEREActualitatea temei
Tema propusă reflectă deschiderea ştiinţelor educaţiei spre problematica perfecţionării activităţii cadrelor 
didactice de proiectare pedagogică eficientă în spiritul paradigmei curriculumului.Analiza noastră va urmări elaborarea unei paradigme a didacticii unei discipline şcolare, cu aplicaţii şiexemplificări din sfera matematicii. Construcţia didacticii disciplinei se realizează în cadrul unui triunghi care arela bază nucleul epistemic al ştiinţei respective, iar ca laturi traducerea pedagogică a conţinutului şi psihologiaelevului. Conţinutul tradus pedagogic se raportează la psihologia vârstei. Iar proiectul curricular rezultat în diferitecontexte spaţio-temporale (clasă de elevi, grup de lecţii, lecţie etc.) este fixat şi dezvoltat în vârful triunghiului.Avantajele acestui nou model de elaborare a didacticii disciplinei sunt demonstrate prin:a) valorificarea la maximum a relaţiei informare-formare la nivelul mesajelor pedagogice proiectate; b) abordarea problemei fundamentale a transferului pedagogic al cunoştinţelor ştiinţifice, transfer mediat psihologic şi social în sensul teoriilor psihologice constructiviste elaborate de Piaget, Vîgotski, Galperin, Bruner,interpretate ca virtuale modele de instruire;c) evidenţierea importanţei obiectivelor educaţiei ca resursă psihosocială esenţială pentru selectareaconţinuturilor de bază şi evaluare.Am identificat mai întâi poziţia didacticii disciplinei în cadrul ştiinţelor educaţiei, aflate în continuăexpansiune. Am descoperit astfel o poziţie stabilă şi o alta flexibilă a didacticii disciplinei în cadrul taxonomieiştiinţelor educaţiei (S. Cristea 2003a).Poziţia
 stabilă 
 poate fi identificată, pe baza primului criteriu epistemologic operabil în procesul declasificare a ştiinţelor educaţiei, prin raportarea la obiectul de cercetare specific pedagogiei, care este educaţia şiinstruirea. În termenii folosiţi de Garrido[83], ea este o pedagogie diferenţială rezultată din raportarea unor discipline de învăţământ (didactica matematicii, fizicii, chimiei) la problematica didacticii generale, care rămâne prioritară. În acest sistem de referinţă, didactica disciplinei trebuie asociată şi cu o altă categorie de ştiinţe pedagogice care vizează vârsta psihologică a celor educaţi (psihologia preşcolarului, psihologia şcolarului mic, psihologia preadolescentului, psihologia adolescentului, psihologia universitară, psihologia adultului etc.).Poziţia
 flexibilă 
a didacticii disciplinei poate fi identificată în funcţie de criteriul metodologiei decercetare, angajată cu două tipuri de analize semnificative în plan intradisciplinar şi interdisciplinar:
originea intradisciplinară a didacticii disciplinei dovedeşte faptul că ea evoluează în interiorul şi învederea completării, aprofundării, lărgirii problematicii didacticii generale, înţeleasă ca teorie generală a instruirii,ca ştiinţă pedagogică fundamentală.
originea interdisciplinară a didacticii disciplinei, permite dezvoltarea sa în numeroase momente,identificate prin raportarea treptelor şcolare (didactica matematicii în învăţământul şcolar primar, gimnazial,liceal, preuniversitar, universitar). Efortul nostru a fost orientat în direcţia identificării liniilor de continuitate şi

Activity (31)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
ankawest29 liked this
documentars liked this
documentars liked this
Angela Paduraru liked this
Ana Mocanu liked this
Ana Mocanu liked this
alexcojocaru72 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->