Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Raskuste käsitsi teisaldamine

Raskuste käsitsi teisaldamine

Ratings: (0)|Views: 171|Likes:
Published by Jaiku

More info:

Published by: Jaiku on May 25, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/16/2014

pdf

text

original

 
Raskuste käsitsi teisaldamine
•Nõuded kehtestatakse Smm 27.02.2001 nr 26 “Raskuste käsitsi teisaldamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded”•Kohaldatakse
5 kg ja enam
kaaluvate esemete käsitsi teisaldamisel
Raskuste teisaldamine-
raskuste tõstmine, langetamine, käes hoidmine, kandmine, tõmbamine, lükkamine•Üks või mitu töötajat
Raskuste käsitsi teisaldamine
•Abinõude valikul peab tööandja konsulteerima töökeskkonnavolinikuga ja vajadusel töötervishoiuarstiga•Teisaldustööl võib rakendada töötajat alates 18. eluaastast•Teisaldustöö on keelatud alla 16- aastastel, naistel 3 kuud peale sünnitust, rasedatel•Tööandja peab korraldama
tervisekontrolli
töötajatele, kelle terviseriski hinne määruse lisas toodud juhendi alusel on
suurem kui 10
Ohutegurid teisaldustööl
•Liiga suur mass või mõõtmetelt kogukas•Teisaldatakse liiga kõrgelt, madalalt või•liiga kaugelt•Ebastabiilne•Kuju või konsistensi tõttu võib töötajat vigastada•Füüsiline pingutus liiga suur •Teisaldus ainult ülakeha pöörates•Raskuse äkiline liikumine•Töö ebakindlas või ebamugavas asendis•Teisaldustöö istudes•Lühike puhke- või taastusaeg•Töö ebamugavas kõrguses•Puudub võimalus raskust toetada•Kandmise vahemaa liiga pikk •Töötaja ei saa ise töötempot valida•Ebasobiv riietus ja jalatsid•Töötaja füüsiliselt nõrk •Puudub väljaõpe•Ergonoomika väljaõpe puudulik •Ohutegurid teisaldustööl•Teisaldustööks vähe ruumi•Ebatasane või libe põrand•Teisaldustöö eri tasapindadel•Ebapüsiv jalgealune•Halvad mikrokliima tingimused•Töö segane või pikaajaline, koormus eelkõige lülisambale
Riskitase raskuste käsitsi teisaldamisel
•Riskihinne <10
Riskitase 1
•Riskihinne10-25
Riskitase 2
•Riskihinne25-50
Riskitase 3
•Riskihinne≥50
Riskitase 4
Riskitasemed
•Riskitase 1- terviserisk tühine•Riskitase 2- koormus mõõdukas, võib tekkida ülekoormus•Rislitase 3- koormus suur, suure tõenäosusega võib tekkida füüsiline ülekoormus•Riskitase 4- koormus liiga suur, füüsiline ülekoormus ilmne, töö lõpetada kuni ümberkorralduste tegemiseniTöötaja
füüsilise
 ja vaimse
ülekoormuse vältimiseks
 peab tööandja
kohandama töö
töötajale võimalikult sobivaks.Töökoha kujundamisel ja töö korraldamisel
peab arvestama töötaja kehalisi, vaimseid, soolisi ja ealisi iseärasusi
, tema
töövõime muutumist
tööpäeva või vahetuse jooksul ning võimalikku pikaajalist üksinda töötamist.
Töö korraldus
Suure füüsilise
või vaimse
töökoormuse
,
pikaajalises sundasendis
töötamise või
monotoonse
töö puhul peab tööandja võimaldama tööpäevavõi töövahetuse jooksul töötajale tööaja hulka arvatavad
vaheajad
.
Töö korraldus
TTOS § 13 lg1 tööandja on
kohustatud:
6¹)
rakendama
töötaja tervisekahjustuse vältimiseks ja käesoleva seaduse §-des 6-9 loetletud töökeskkonna ohutegurite mõju neutraliseerimisekstöö- ja kollektiivlepingutes sätestatud
abinõusid
;6²) korraldama
töötervishoiuteenuste osutamist
 ja kandma sellega seotud kulud;
Töö korraldus
RKT nõuded
§ 2. Üldnõuded
1
 
(1) Tööandja
peab
võtma tarvitusele
töökorralduslikud
 ja
tehnilised abinõud
, et vältida töökohas sellist teisaldustööd, millega võib kaasnedaterviserisk.(2) Kui teisaldustööd ei saa vältida, peab tööandja võtma tarvitusele
abinõud
, et
vähendada
raskuste käsitsi teisaldamisega kaasnevatterviseriski.(3) Kui töötaja leiab, et vaatamata tööandja antud juhiste täpsele täitmisele osutub teisaldustöö temale siiski füüsiliselt
liiga koormavaks
,
võib ta
selle tegemisest
keelduda
,
Töö korraldus
RKT nõuded § 4. Abinõud terviseriski vähendamiseks
Tööandja peab töötaja terviseriski vähendamiseks rakendama järgmisi abinõusid:2) võimalusel
vähendama
teisaldatava raskuse
massi
;3) tagama teisaldustööks
sobiva sisekliima
ning piisava ventilatsiooni ja valgustatuse;4) tagama ohutuks teisaldustööks
piisava vaba ruumi
nii töötamiskohal kui ka liikumisteedel;5)
lühendama raskuse kandmisteed
;6)
lühendama teisaldustöö kestust
, sealhulgas nägema ette sobivad
puhkepausid
;7) korraldama töö selliselt, et töötaja saaks teisaldustööd
vaheldada füüsiliselt mittekoormavate
tööülesannete täitmisega;8) andma töötajale
isikukaitsevahendid
, kui teisaldustööga kaasneb vigastusoht.
Raskuste käsitsi teisaldamisel haaratud piirkonnad:
Seljavalu EL-s peamine tööga seotud tervisekaebus (23,8%), uutes liikmesriikides 38,9%.AlaselgKaela-õlavöötme piirkond, käed
Riskifaktorid kaela ja õlapiirkonna vaevuste tekkeks:
 Suured lokaalsed jõud (kiiver, kiirendus)Korduvad kaela pöördedTöötamine õlgade nivoost kõrgemale tõstetud kätegaKorduvad liigutused õlaliigesesRaskuse staatiline hoidminesitsi materjalide käitlemine
Riskifaktorid labakäte vaevuste tekkeks:
Korduvad ühetaolised liigutusedSuure haardeu kasutamineRandmes nurka moodustavas asendis käega tööKülmVibratsioonKestev töö, puudulik taastumineFüsioloogiliste pingutuskriteeriumite alusel eristatakse kehaliselt väsitavat (rasket) ja mitteväsitavat (kerget) tööd.Kui peale väsitavat tööd ei võimaldata küllaldast puhkust funktsioonihäired ja haigestumised: ülekoormussündroom,ülekoormushaigused.
Ülekoormushaiguse patogenees :
Füüsilisest tööst ümberkorraldused lihaste, südamevereringe, hingamissüsteemi töös.Ümberkorraldusreaktsioonide ulatus võrdeline pingutuse suurusega. Lihase verevoolutuspuhkeolekus 20-40 ml/kg/min.Raske dünaamilise töö puhul suureneb 10-15xKestev füüsiline töö hapnikuvaegus lihastes energia tootmine anaeroobsel teelPiimhape lihases: lihasväsimus.Füüsiline töö lihaskiudude suurenenud toonus, verevoolu vähenemine veresoonte ahenemise tõttu hapnikuvaegus.Skeletilihaste suurenenud mehaaniline pinge (siserõhk, toonus) ahendab tunduvalt veresoonte (sh kapillaaride) ristlõigetLihaste kontraktsiooni ja lõõgastumise vaheldumine on mikrokapillaarse tsirkulatsiooni normaalse toimimise üks eeldus.Lõõgastusaeg ebapiisav negatiivne mõju kumuleerub.
Ülekoormushaiguste vältimiseks
on vaja ühelt poolt tagada tervislikud ja ohutud töötingimused tööandja poolt, teisalt peab iga inimene tundmaoma organismi, sh. tugi – liikumisaparaadi ehitust ja talitlust, õigesti hindama oma võimeid ning oskama lihasjõudu säästlikult kasutada.
Soovitusi õigeks käsitsi raskuste teisaldamiseks
• Hoida selg võimalikult sirge• Tõstetav raskus hoida kehale võimalikult lähedal• Hoida jalad põlvedest kergelt kõverdatud• Pöörata keha jalgadest, mitte seljast• Vältida tõstmist istudes• Mitte tõsta õlgadest kõrgemale• Vältida korduvat ühe käega tõstmist• Mitte tõsta liiga madalalt
2

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->