Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
35Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Manual Microsoft Excel

Manual Microsoft Excel

Ratings: (0)|Views: 198|Likes:
Published by dimaroxanas
Manual Microsoft Excel
Manual Microsoft Excel

More info:

Published by: dimaroxanas on May 06, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/16/2011

pdf

text

original

 
 
CuprinsCuprinsCuprinsCuprins
Acest manual `nso]e[te cursul multimedia 
Excel 2000
”.
 Citi]i mai jos condi]iile de utilizare.
ISBN 973-95286-1-9
Toate drepturile asupra acestei publica]ii apar]in firmei
ISA srl
.Reproducerea integral\ sau par]ial\ a con]inutului din prezentul manual se poate realiza numaicu permsiunea firmei
ISA srl
.Utilizatorul legal al cursului multimedia 
“Excel 2000”
poate tip\ri la imprimant\ o copiepentru uzul personal.
 
 
ISA SRL 
– 
Curs EXCEL 
 
2
MICROSOFT EXCEL 200MICROSOFT EXCEL 200MICROSOFT EXCEL 200MICROSOFT EXCEL 2000000
Obiectivele cursului:
 Tematica prezentului curs este aplica]ia de calcula tabelar 
Microsoft EXCEL 2000, versiunea `n limba englez\ 
.Obiectivele de baz\ ale acestui curs sunt descrise pe scurt `n continuare.
Facilit\]ile oferite de un program de calcul tabelar 
No]iuni despre formatarea datelor 
Lucrul cu foi de calcul [i registre
Utilizarea formulelor `n cadrul foilor de calcul
Inserarea de obiecte grafice
Crearea diagramelor 
Utilizarea listelor `n organizarea datelor 
Utilizarea tabelelor pivot 
Cui se adreseaz\ cursul:
Cursul este pentru `ncep\tori, fiind destinat celor care `n activitatea lor zilnic\ trebuie s\ utilizeze un calculator,dar care nu sunt informaticieni de profesie.
De ce ave]i nevoie pentru a parcurge acest curs:
Un calculator personal compatibil IBM-PC pe care s\ ruleze sistemul de operare
MS Windows 95/98 
sau
MS Windows NT 
sau
MS Windows 2000.
 
Se recomand\ utilizarea unui mouse. ~n absen]a mouse-ului se poate folosi tastatura pentru a completa exerci]iile, dar manevrarea este greoaie [i cursul `n general se bazeaz\ pe faptul c\ echipamentul de calcul are `n dotare un mouse.
Este util\ existen]a unei imprimante pentru a putea finaliza exerci]iile practice referitoare la tip\rire.
Kit de instalare
OFFICE 2000 
. Pot fi utilizate [i versiuni anterioare ale produsului
EXCEL 
, dar `n acest caz, nu vor fidisponibile toate facilit\]ile descrise `n curs.
Cum ob]ine]i diploma de absolvire:
Fiec\rei lec]ii din manualul de studiu `i corespunde o tem\. Temele sunt numerotate pentru a corespunde cunumerele lec]iilor. Dup\ ce a]i parcurs o lec]ie, extrage]i tema corespunz\toare, o completa]i rezolvând toateexerci]iile [i o trimite]i la adresa de mai sus. Primul set de teme trebuie s\ fie `nso]it de formularul de luare `neviden]\.
Temele vor fi corectate [i v\ vor fi expediate pe adresa indicat\ pe formular.
~n urma complet\rii tuturor temelor, `mpreun\ cu ultima tem\ corectat\ ve]i primi diploma de absolvire care esteavizat\ de c\tre
Ministerul Educa]iei Na]ionale 
. La cerere, diploma se poate elibera `n limba englez\; dac\ dori]i acest lucru, bifa]i caseta corespunz\toare de pe formularul de `nscriere.
Diploma eliberat\ `n urma complet\rii cursului are men]ionat faptul c\ a fost emis\ pentru un curs princoresponden]\. Dac\ dori]i ca pe diploma Dvs. s\ nu se men]ioneze acest lucru, atunci este necesar s\ v\ prezenta]ipersonal pentru a sus]ine un test de cuno[tin]e. Examinarea are loc `n sala de cursuri a firmei ISA SRL [i const\ `nlucrul efectiv pe calculator. Durata maxim\ a unui test este de 30 minute.
 
ISA SRL 
– 
3
CUPRINSMicrosoft EXCEL 2000Microsoft EXCEL 2000Microsoft EXCEL 2000Microsoft EXCEL 2000
2
 
CONVEN}II FOLOSITE ~N DOCUMENT
7
 
!
LEC}IA 1: FAMILIARIZAREA CU MEDIUL DE LUCRU
EXCEL
8
 
"
1.1. Ce este
Excel 
?
8
 
"
?
"
"
1.4. Lansarea `n execu]ie a 
Excel 
15
 
"
"
"
"
 
1.8. ~nchiderea unui registru [i ie[irea din
Excel 
32
 
"
"
!
LEC}IA 2: LUCRUL ~NTR-O FOAIE DE CALCUL
37
 
"
 
2.1. Crearea sau deschiderea unui registru
37
 
#
2.1.1. Crearea unui registru nou
37
 
#
#
"
 
2.2. Introducerea de date
42
 
#
#
"
 
#
2.3.1. Considera]ii teoretice asupra principalelor tipuri de date utilizate de Excel
46
 
#
#
#
#
2.3.5. Date de tip logic
51
 
#
"
 
#
2.4.1. Salvarea unei copii a registrului curent 
53
 
#
"
 
#
#
2.5.2. For]area trecerii textului pe rând nou, `n cadrul aceleia[i celule
61
 
#
"
#
#

Activity (35)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
diaconescu adi liked this
gavris38 liked this
electrotehnica liked this
Savitchi Lucian liked this
Daniela Nitu liked this
bogar1015 liked this
sandu53 liked this
sandu53 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->