Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
389Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Raport privind practica

Raport privind practica

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 31,823|Likes:
Published by Alinamania22
Raport de practica la o întreprindere cu caracter productiv.Pentru cei din anul 3 de studii.
Raport de practica la o întreprindere cu caracter productiv.Pentru cei din anul 3 de studii.

More info:

Published by: Alinamania22 on May 06, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/04/2015

pdf

text

original

 
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVACatedra ,,Contabilitate şi audit’’
 Raport privind practica de producţie
al studentei anului III, al facultăţii „Contabilitate”,specialitatea „Contabilitate”Morari VictoriaS.A. „Agrovin Bulboaca”
Conducătorul practicii la catedrăFrunze RodicaConducătorul practicii la entitateSoltan Maria, contabil – şef 
 
Chişinău 2009
CUPRINS
 
Pag.Introducere
...........................................................................................................................
Tema 1
: Organizarea contabilităţii în cadrul entităţii......………....................................
Tema 2
: Contabilitatea activelor nemateriale pe termen lung……….............................
Tema 3
: Contabilitatea activelor materiale pe termen lung……….................................
Tema 4
: Contabilitatea arendei ………..……….....…..................................................
Tema 5:
Contabilitatea stocurilor....................................................................................
Tema 6
: Contabilitatea creanţelor....................................................................................
Tema 7
: Contabilitatea mijloacelor băneşti.....................................................................
Tema 8
: Contabilitatea investiţiilor………...……..........................................................
Tema 9
: Contabilitatea capitalului propriu……..……....................................................
Tema 10
: Contabilitatea datoriilor…...………............…................................................
Tema 11
: Contabilitatea consumurilor şi cheltuielilor ……...........................................
Tema 12
: Contabilitatea veniturilor………......…...........................................................
Tema 13
: Rapoartele financiare ale entităţilor...............................................................
Încheiere
................................................................................................................................
Anexe
346811121517222325303537412
 
 
Întroducere
Societatea pe acţiuni “Agrovin Bulboaca
de tip închis este persoană juridică şi îşidesfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare,
 politica de contabilitate şi statutul întreprinderii
cu toate modificările anexate (Anexa 1.3 şi 1.4).Organele de conducere a societăţii sunt: adunarea generală a acţionarilor, consiliul societăţii,comisia de cenzori, director general.Organul suprem de conducere al societăţii este Adunarea generală a acţionarilor, care este îndrept să soluţioneze toate problemele societăţii în conformitate cu legislaţia în vigoare.
S.A. “Agrovin Bulboaca”
 
a fost creată la 27 mai 1998.Informaţii generale:Denumirea organizaţiei economice: S.A.”Agrovin Bulboaca”Adresa: r-ul. Anenii – Noi , s. Bulboaca, str. DaciaForma organizatorico – juridică: Societate pe acţiuniForma de proprietate: privatăOrganul de administrare economică: Departamentul de vinActivitatea principală: fabricarea, păstrarea şi comercializarea angro a alcoolului etilic şi a producţiei alcooliceCodul fiscal:100360006396Director: Spiridon PaliiAceastă întreprindere este una din cele mai mari producătoare a alcoolului etilic şi producţieialcoolice din R.M.
Societatea pe Acţiuni “Agrovin Bulboaca”
este creata în urma privatizării,înregistrată la Camera Înregistrării de Stat pe linga Ministerul Justitiei al RM cu Nr.3000019 din27.05.98.
S.A. “Agrovin Bulboaca”
 
dispune de un capital statutar compus din depuneri băneşti şi patrimoniu în sumă de 53145072 lei. Potenţialul de producţie a întreprinderii este unul puternicşi este estimat ca să îndestuleze piaţa internă .Produsele fabricate la întreprindere sunt de o calitate înaltă, datorită faptului că controlulcalităţii producţiei la întreprindere este efectuat la toate etapele procesului de producţie, începândcu controlul de intrare a calităţii materiilor prime şi materialelor, semifabricatelor şi până la predarea producţiei finite conform cerinţelor documentaţiei tehnico-ştiinţifice.Adunarea Generală a Acţionarilor este organul suprem de conducere a societăţii, se convoacănu mai devreme de o lună şi nu mai târziu de două luni de la data primirii de către organulfinanciar raional a dării de seamă anuale a societăţii.3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->