Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
113Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Proiect

Proiect

Ratings:
(0)
|Views: 6,917|Likes:
Published by ciubi007

More info:

Published by: ciubi007 on May 06, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2015

pdf

text

original

 
Argument
Întocmirea proiectului ajută la formarea capacităţii de folosire a infor-maţiilor de către viitorii absolvenţi pentru integrarea lor în mecanisme, şiactivităţilor industriale din economie.Deasemeni dondirea unui ansamblu coordonat de cunoştiienecesare priceperii corecte a problemelor economiei de piaţă.Informarea în problemele tehnice şi economice, componentestructurale şi funcţionale ale societăţii, care are rolul de a pregătii procese decunoaştere, de catre elevi, a acestui important segment al programului deeducaţie.Prin aceasta, elevul, dar nu numai el, poate sa contribuie la modelareaînsuşirilor specifice calităţii intelectuale, morale, sociale, dinamice aelevilor, viitori cetăşeni competenţi, dinamici, potenţiali factori de armonie, progres, prosperitate ai societăţii.Producţia se desfaşoară la locul de munca, unde se concentrează:scule, instrumente, materie primă, semifabricate şi produse finite. Aceastadetermină în mod nemijlocit importanţa unei bune organizari a locului demuncă, care airezultat sporirea randamentului şi economicităţiinecesare precum şi micşorarea efortului depus.Activitatea lăcătuşului mecanic se desfăşoară în general în atelier,unde au loc o multitudine de activităţi.Tema actualului proiect este :"Asamblări prin sudare ".În această lucrare vor fi prezentate următoarele :-structura procesului tehnologic de asamblare-asamblări sudate cu arc electric-Sudarea prin presiune1
 
CAPITOLUL 1Structura procesului tehnologic de asamblare
Majoritatea aparatelor, maşinilor şi instalaţiilor se compun dintr-o se-rie de piese şi subansabluri. În foarte multe cazuri, acestea trebuie să se inca-dreze în anumite limite de abateri dimensionale, care ţin atat de construcţie,cât şi de modelul în care ele lucrează împreuna.
 Asamblarea
este îmbinarea a două sau mai multe piese definitiv pre-lucrate, într-o anumita succesiune, astfel încat să formeze un produs finit, ca-re să corespundă din punct de vedere tehnic scopului pentru care a fost pro-iectat.
 Procesul de asamblare
reprezintă etapa finală a procesului tehnologicşi este executat în general ăn aceeaşi întreprindere în care au fost executate şi piesele. În situaţii speciale, asamblarea finală ( sau cea parţială) se face la lo-cul de utilizare a produsului.
 Procesul tehnologic de asamblare
cuprinde totalitatea operaşiilor deîmbinare a pieselor, de verificare a poziţiei lor relative şi de recepţie dupăasamblarea definitivă, având drept scop obţinerea unui produs care să cores- pundă în totalitate activităţii pentru care a fost proiectat.
1.1Elemente ale asamblării
Maşinile şi instalaţiile sunt produse complexe, compuse dintr-o seriede elemente de asamblare.Componentele unui ansamblu sunt reprezentate în tabelul 1.1.Tabelul 1.1 Nr.Crt.DenumireacomponenteiCaracterizare1Piesa(sau reperul)Este elemental cel mai simplu al asamblării, exe-cutat dintr-o singură bucată. Asupra piesei nu seaplică nicio operaţ
 
ie de asamblare.2Piesa de bază(saucompletul)Reprezintă unitatea cea mai simplă aansambluluisau a subansamblului, formată din două sau maimulte piese ce sunt îmbinate într-una singură.3SubansamblulEste o unitate de asamblare mai complexă, com- pusă din două sau mai multe piese, dintre care una2
 
sau mai multe piese de bază sunt asamblate într-untot unitar.4AnsamblulConstituie o unitate de asamblare, formată din do-uă sau mai multe subansambluri şi piese, unite într-un tot unitar şi având un rol func-ţional binedeterminat.5MecanismulReprezintă o unitate de asamblare cu rol bine de-terminat din punct de vedere funcţional, care par-ticipă integral la funcţionarea utilajului sau a ma-şinii, având rolul de transmitere şi de transformarea mişcării.6Ansamblul generalEste reprezentat de maşina sau de instalaţia pro- priu-zisă şi este din toate elementele des-crieseanterior. Fiecare element participă la în-deplinirearolului pentru care ansamblul a fost proiectat.Asamblări mecaniceDe regulă, piesele nu se montează direct în ansamblul general. Întâisunt montate subansamblurile şi mecanismele, apoi, împreună cu piesele delegătură, acestea formează ansamblul general.Schema generală de montare este o reprezentare grafică a succesiuniiîn care sunt montate componentele unui ansamblu final.În figura 1.1. este reprezentată schema generală de montare a unei ma-şini.Fig. 1.1. Schema generală de montare a unei maşini: M-motor; P-pie-sa; SA-subansamblul; A-ansamblul
1.2
Documentaţia tehnică
3

Activity (113)

You've already reviewed this. Edit your review.
Augustin Banfi liked this
Andrei Tom added this note
10
1 thousand reads
1 hundred reads
Moraru Iulia liked this
Moraru Iulia liked this
nebuzaradan liked this
Costi Mateescu liked this
Napau Adelin liked this
didapopescu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->