Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
58Activity
P. 1
Mihaela Vlasceanu - Sectorul Nonprofit

Mihaela Vlasceanu - Sectorul Nonprofit

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 3,225|Likes:
Published by AdiZabava

More info:

Published by: AdiZabava on May 06, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/13/2015

pdf

text

original

 
INSTITUIREA SECTORULUINONPROFIT
PREFAŢĂ
 Această carte se referă la instituţiile şi organiza
 
 ţiile in-
 s>i
duse in
 sectorul nonprofit 
 sau
al treilea sector.
Să spunem de la început că acest sector se află în plină expansiune şi esteadesea considerat a avea implicii profunde în domeniul organirii sociale şi in proiectarea şi funcţionarea, unor noi strategii de guvernare.într-adevăr, pe lângă 
 sectorul public,
aflat sub controlul agenţiilor guvernamentale, şi
 sectorul privat 
cu multitu-dinea de întreprinzători şi organizaţii particulare ce funcţionează urmând regulile pieţei,
 sectorul nonprofit 
 se extinde pe zi ce trece în cele mai diversedomenii ale vieţii sociale: educaţie (grădiniţe, şcoli şi universiţi private), sănătate(policlinici, dispensare, spitale), protecţia mediului, a unor categorii sociale dezavantajate sau a drepturilor civice, cultură, asociaţii profesionale şi societăţi literar-artistice, orga-nizaţii civice, cluburi, fundaţii etc.Organizaţiile nonprofit sau voluntare sau neguvernamentale spund nevoilor individuale de asociere în condiţii de autoconducere sau de autonomie faţă de autorităţile publice, contribuie la cristalizarea şi afirmară societăţii civile, oferă: comunităţiloteritoriale sau profesionale posibilităţi de realizare a unor scopuri proprii, multiplică  şansele de distribuire eficientă şi flexibilă a unor servicii centrate pe binele public.Organizaţiile nonprofit sau neguvernamentale sunt private în formă şi publice prin programele sau serviciile pe care le promovează. Dacă am considera organizaţiile care au apărut la noi după 1990 nu ar fi greu deconstatat că două tipuri au proliferat în mod spectaculos: cele private pentru profit, confi- gurând câmpul şi mecanismele pieţei economice, şi cele nonprofit sau neguvernamentale,menite a contribui la cristalizarea societăţii civile. Ambele tind să diminueze aria decuprindere şi de control a monopolului statal pentru a oferi spaţii de manifestare şirealizare a autonomiei individuale şi asociative. Sunt însă simptomatice concentrareaaproape exclusivă a atenţiei publice şi preocupările de a fundamenta instituţional sectorul  privat, în timp ce sectorul nonprofit îşi consolidează legitimitatea funcţională in mod informai sau în zonele ,,penumbrei" sociale, adiîn absenţa unei baze legislativeactualizate şi adecvate sau sub semnele unui conflict latent sau manifest cu instituţiile guvernamentale. Se profilează astfel un tip distinct de schismă între sectorul nonprofit şi cel  public, fără a se putea anticipa consecinţele pentru unul şi celălalt şi, mai ales, pentrucetăţeanul individual. Poate că deocamdată sunt de remarcat o ignorare reciprocă sau un gen de ,,politică a struţului". Nu-s mai puţin adevărate însă lipsa de conştientizare publică aunor consecinţe latente şi mai ales gradul înalt de necunoaştere a organizării şi funcţionării sistematice ce le sunt specifice. Să considerăm organizaţiile nonprofit şi să ne întrebăm : ce ştim în mod sistematic despre funcţionarea şi conducerea lor? cum pot fi proiectate sauremodelate pentru a fi mai eficiente ? care este impactul lor social, cultural, politic sau eco-nomic ? La astfel de întrebări şi la multe altele vom încerca să oferim răspunsuri.Cartea este împărţită în două părţi. Capitolele din prima parte oferă cadrul general deînţelegere a sectorului -nonprofit. După ce vom delimita specificul organizaţiilor-nonprofit,vom invita cititorul să prospecteze referinţele şiimplicaţiile economice ale acestora, pentru
 
ca apoi să ne concentrăm asupra domeniului protecţiei şi asistenţei sociale cu scopul de ailustra atât variante de parteneriat sau complementaritate ale organizaţiilor publice, private şi nonprofit, cât şi pentru a prospecta unele consecinţe ale instituirii sectorului nonprofit asupra identificării unor noi strategii de guvernare. Partea a doua este eminamenteconsacrată conducerii organizaţiilor nonprofit, oferind atât instrumente de autocunoaşterecât şi mecanisme de optimizare a perfomanţelor printr-un management centrat pe criterii deeficaci tate şi eficienţă.Îintea publicării, multe din ideile şi structurările din această carte au fost confruntate cu studenţi ai Facultăţii de sociologie, psihologie, pedagogie şi asistenţă  socială, Universitatea Bucureşti. Ei au fost primii receptori, dar mai ales primii critici aiunei analize şi abordări în care avantajele şi dezavantajele pionieratului se relevau de la sine. Sper însă că tocmai abordarea critică să genereze o continuitate a studiului empiric şiteoretic sistematic. Dedic aceată carte în primul rând studenţilor, dar şi celor care au iniţiat  şi susţinut cele aproape zece mii (sau mai multe ?) organizaţii nonprofit de la noi, în numele speranţei continuităţii care nu se supune restricţiei ... nondistributivităţii profitului cognitiv.
 
Mihaela Vlasceanu
 
Partea IINSTITUIREA SECTORULUINONPROFIT
Multiplicarea organizaţiilor este una din caracteristicile dominante ale vieţiisociale contemporane. în efortul de raţionalizare a iniţiativelor şi a muncii,organizaţiile apar în cele mai diverse domenii ale vieţii sociale, astfel că, aşacum s-a spus deja, omul contemporan este un „om organizaţional". încercarea dea introduce o clasificare în varietatea organizaţiilor s-a concretizat in separareacelor private (pentru profit sau ale pieţei) de organizaţiile publice instituite destat sau de guvern pentru elaborarea, promovarea sau aplicarea propriilo politici. în felul acesta s-ar circumscrie două sectoare distincte ale vieţii sociale :
 sectorul public
şi
 sectorul privat.
Ele adeseori interferează, păstrându-şi însăspecificul sau distincţia. Numai că recent s-au identificat semnele clare ale unei veritabile „revoluţiiglobale a asociativiţii" (L.M. Salamon 1994), care a generat apariţia şiexpansiunea rapidă a unui al treilea sector, numit
sectorul nonprollt.
Acestainclude organizaţii care :a)
 
sunt
 private
în formă şi
 publice
 prin finalităţi, oferind consumuluicomunităţilor „bunuri colective" sau produse cu utilitate publică (servicii desănătate, educative, culturale, proiective etc.); b)
 
suni dependente de tendinţele conturate pe pia distribuţiei sauredistribuţiei veniturilor, pot genera profit, dar se supun restricţiei fundamentalea
nondistributivităţii profitului 
către cei care le deţin în proprietate sau leconduc;c) sunt
independente de instituţiile şi aparatul guvernamental,
dispunând de mecanisme de conducere autonomă, similare cu cele aleorganizaţiilor pentru profit;d) presupun participarea membrilor şi sub formă de
voluntariat,
într-o proporţie variabilă, dar oricum inevitabilă.Situat între sectorul privat şi cel public, al treilea sector include organizaţiineguvernamentale, caritabile, voluntare, asociative sau informale de o varietatedeconcertantă: cluburi (sportive, culturale, sociale, de presă, recreaţionale etc),

Activity (58)

You've already reviewed this. Edit your review.
AndreeaMihalache liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Oxy Roxana liked this
Veronica Nastase liked this
Bejan Bogdan liked this
Bejan Bogdan liked this
onuletz1984 liked this
onuletz1984 liked this
onuletz1984 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->