Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
63Activity
P. 1
A teoria dos stakeholders e seu modelo de análise

A teoria dos stakeholders e seu modelo de análise

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 14,074|Likes:
Published by mauricioserafim
Análise das teorias de Stakeholders.
Análise das teorias de Stakeholders.

More info:

Published by: mauricioserafim on May 06, 2010
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

08/14/2013

pdf

 
4
D WLO[AD GOU U
WDMLJOBGL[U
L UL\ NOGLBO GL DHÄBAUL
4
 
 Nd|{aeao E( Ul{d`an
Elhw{o gl Eaãheadu gd Dgnahauw{dæåo l Uoeaoleoh÷naedu ― LUDF\hapl{uagdgl go Luwdgo gl Udhwd Edwd{ahd ― \GLUEEohwdwo3 ul{d`an(ludfIfndab(eonO wl{no
uwdmljobgl{ 
`oa e|hjdgo ln 4105 ln |n nlno{dhgo ahwl{ho go Uwdh`o{g [luld{ejAhuwaw|wl l ul {l`l{ad d ‒f{|you t|l uln o ul| dyoao d o{fdhasdæåo glazd{ad gl lzauwa{„*@[LLNDH= [LLG" 41:5" y( :1!( D agáad t|l lnkdud luwd eohelyæåo á kduwdhwl uanyblu3dbán gou deaohauwdu *l/o| y{oy{alwä{aou!" d o{fdhasdæåo wdnkán á {luyohuäplb yo{ o|w{ouf{|you t|l youu|ln ahwl{luulu hdu dæülu gd o{fdhasdæåo( D bauwd ahaeadb aheb|îd ou deaohauwdu"`|heaohä{aou" eohu|nago{lu" `o{hlelgo{lu" `ahdheadgo{lu l uoealgdgl( O wl{no
uwdmljobgl{ 
"yoy|bd{asdgo ndau wd{gl ho nlao dedgãnaeo ylbou w{dkdbjou gl @{llndh l [llg *41:5! l@{llndh *41:7! á |n ebd{o w{oedgabjo eon o wl{no
uwoemjobgl{ 
*deaohauwd!( Luulu d|wo{luy{oyüln g|du gl`ahaæülu gl
uwdmljobgl{ 
3 |n dnybo l o|w{o ndau luw{awo( O y{anla{o d`a{ndt|l
uwdmljobgl{ 
á wogo f{|yo o| ahgapîg|o t|l ah`b|lhead o| á ah`b|lheadgo ylbo dbedhel gouokclwapou gd o{fdhasdæåo( O ulf|hgo ul {l`l{l d ahgapîg|ou o| f{|you t|l d o{fdhasdæåoglylhgl yd{d d u|d uok{lpapãhead( D gl`ahaæåo ndau dnybd go wl{no á dgowdgd yo{ n|awoud|wo{lu eono ebäuuaed l ul{pl eono yohwo gl yd{wagd yd{d u|du dhäbaulu o| e{îwaedu *e`(GOHDBGUOH= Y[LUWOH" 411<= NAWEJLBB= DFBL= VOOG" 4116= @[LLNDH=VAEMU= YD[ND[= NEPLD" ;997= YJABBAYU" ;996= YJABBAYU= @[LLNDH= VAEMU";996!(Nawejlbb" Dfbl l Voog *4116! `dsln d gauwahæåo lhw{l d
dko{gdfln
l d
wlo{ad
 
uwdmljobgl{ 
( D y{anla{d gas {luylawo do lhwlhganlhwo gd o{fdhasdæåo ln ul| dnkalhwl l wln dahwlhæåo gl dnybad{ d pauåo go ednyo gd Dgnahauw{dæåo del{ed gl ul|u ydyáau l{luyohudkabagdglu t|l påo dbán gd `|hæåo gd ndzanasdæåo go b|e{o" aheb|ahgo ahwl{luulu lga{lawou gl f{|you gl håo.deaohauwdu l/o| gl håo.y{oy{alwä{aou( D
wlo{ad
 
uwdmljobgl{ 
wlhwdd{wae|bd{ gl `o{nd uauwlnäwaed d ulf|ahwl t|luwåo `|hgdnlhwdb3 t|l f{|you uåo
uwdmljobgl{u
 t|l nl{leln o| {lt|l{ln dwlhæåo gd fluwåo?Yd{d Youw *;990!" d
dko{gdfln
y{lwlhgl `dsl{ |nd {lpauåo go eohelawo gl eo{yo{dæåo(Lbl yd{wl go {leohjleanlhwo t|l d eo{yo{dæåo á |nd ahuwaw|aæåo gl f{dhgl anydewo
4
D{wafo ln glulhpobpanlhwo( @dpo{ håo gap|bfd{ o| gauw{ak|a{ uln d d|wo{asdæåo go d|wo{(
 
;leoh÷naeo l uoeadb l t|l wãn e{lueago ln wdndhjo l hónl{o ln wogo o n|hgo glpago d u|djdkabagdgl yd{d nokabasd{ {le|{uou l e{ad{ hopdu {at|lsdu( D`a{nd t|l du w{dhu`o{ndæülu yo{t|l wln yduudgo du eo{yo{dæülu ho óbwano t|d{wlb go uáe|bo {lt|l{ u|d {lgl`ahaæåo lht|dhwoahuwaw|aæåo uoeadb( Gl `dwo" eono okul{pd G‑O{dsao *;990!" d dko{gdfln
uwdmljobgl{ 
y{oe|{d`dsl{ luud {lgl`ahaæåo yo{ nlao gl |nd {ly{lulhwdæåo gl lny{lud t|l d eohuagl{d håo dylhdueono |nd uá{al gl w{dhudæülu gl nl{edgo" ndu dgaeaohdbnlhwl eono |n lu`o{æo eooyl{dwapol eonylwawapo t|l lhpobpl |n dnybo hónl{o gl ahgapîg|ou l f{|you o{fdhasdgou( Hluudeohelyæåo" d lny{lud á |nd o{fdhasdæåo yo{ nlao gd t|db ga`l{lhwlu ahgapîg|ou l f{|youwlhwdn dwahfa{ ul|u y{õy{aou `ahu( O|" gawo gl o|w{d `o{nd" d lny{lud á eohuagl{dgd eono |ndahuwaw|aæåo t|l {leohjlel l |wabasd ul|u pîhe|bou eon ou nóbwaybou
uwdmljobgl{u
eono |nnlao yd{d t|l dnkou ― lny{lud l
uwdmljobgl{u
― ndhwlhjdn u|du edydeagdglu gl e{adæåo gl{at|lsd l gl y{luwdæåo gl ul{paæo é uoealgdgl *YOUW" ;990!( L á hluud eohuagl{dæåo t|l luwälnkdudgd d blfawanagdgl gd eo{yo{dæåo ― u|d ‒baelhæd yd{d oyl{d{„ hd uoealgdgl ―" t|l gldeo{go eon Youw *;990!" glylhgl wdhwo gl ul| kon ãzawo hd e{adæåo gl {at|lsd t|dhwo gl u|djdkabagdgl gl udwau`dsl{ du lzylewdwapdu gou
uwdmljobgl{u
gd o{fdhasdæåo( D lny{lud" eono|nd ahuwaw|aæåo uoeadb ho n|hgo eohwlnyo{ëhlo" glpl luwd{ lhfdcdgd hd nokabasdæåo gl{le|{uou yd{d e{ad{ {at|lsdu l klhl`îeaou yd{d
wogou
ou ul|u
uwdmljobgl{u
(Yd{d @{llndh" Vaemu l Yd{nd{ *;997!" o y{aheaydb nowapo yd{d o glulhpobpanlhwo gddko{gdfln `oa y{oe|{d{ o`l{lel{ |nd dbwl{hdwapd éu banawdæülu gdu luw{|w|{du gl hlfõeaouw{dgaeaohdau t|l håo eohulf|adn {luyohgl{ udwau`dwo{adnlhwl d el{wdu t|luwülu" wdau eono de{adæåo gl hopdu oyo{w|hagdglu h|n dnkalhwl w|{k|blhwo" o| ulcd" ln |n dnkalhwl eonw{dhu`o{ndæülu yobîwaedu l delbl{dgo glulhpobpanlhwo wlehobõfaeo( Ho lhwlhgl{ gou d|wo{lu"yd{d luud u|yl{dæåo `oa hleluuä{ad t|l d dko{gdfln eohelkluul ou hlfõeaou dbán gl u|dw{dgaeaohdb {das leoh÷naed" eohuagl{dhgo.ou eono e{adæåo gl pdbo{ yd{d ou
uwdmljobgl{u
"eono cä nlheaohdgo(Go yohwo gl pauwd fl{lheadb" d dko{gdfln blpd ln eohuagl{dæåo do bohfo go wlnyo ouahwl{luulu blfîwanou gluulu f{|you l de{lgawd t|l o hlfõeao t|l glueohuagl{d{uauwlndwaednlhwl wdau ahwl{luulu y{opdplbnlhwl eoboed{ä u|d uok{lpapãhead ln {aueo( Oud|wo{lu dahgd d`a{ndn t|l d eo{{lhwl gonahdhwl go ylhudnlhwo dgnahauw{dwapo yl{f|hwd dt|luwåo l{{dgd" o| ulcd" eono glpl{îdnou gauw{ak|a{ ou ÷h|u l ou klhl`îeaou lhw{l ou
uwdmljobgl{u
? Go yohwo gl pauwd gd fluwåo
uwdmljobgl{ 
" d t|luwåo ― glhonahdgd gl ‒e{adæåogl pdbo{„ ― yduud d ul{3 eono e{ad{ wdhwo pdbo{ t|dhwo yoglnou yd{d wogou ou houuou
uwdmljobgl{u
?
 
5Nd{wahlbba *;990! dahgd d`a{nd t|l d dko{gdfln
uwdmljobgl{ 
wln uago luwan|bdgd ylbde{luelhwl {lblpëhead gl {le|{uou ahwdhfîplau ― wdau eono eohjleanlhwo" edyawdb j|ndho"edyawdb uoeadb" y{oy{algdgl ahwlblew|db" {ly|wdæåo l eoh`adhæd ― ln t|l luwåo lhpobpagdu wogdudu {lbdæülu
uwdmljobgl{u
( Gl `dwo" Youw *;990! d{f|nlhwd t|l du {lbdæülu l pîhe|bou `dpo{äplaueon ou
uwdmljobgl{u
uåo {le|{uou gd lny{lud" wdhwo t|l {le|{uou ahwdhfîplau eono o ‒edyawdb{lbdeaohdb„ luwåo ul wo{hdhgo anyo{wdhwlu yd{d d glwl{nahdæåo go pdbo{ wowdb gl |nd lny{lud(O d|wo{ eawd d ylut|aud gd lny{lud gl eohu|bwo{ad Deelhw|{l ― hd t|db nouw{d t|l deohw{ak|aæåo gl {le|{uou ahwdhfîplau yogl pd{ad{ lhw{l 55, d 69, gd pdbo{asdæåo gd lny{lud― yd{d u|fl{a{ t|l luud wlhgãhead gä u|yo{wl é y{oyouwd t|l du {lbdæülu
uwdmljobgl{ 
yogln ulndwl{adbasd{ ln {le|{uou leoh÷naeou yd{d d lny{lud(Lhw{lwdhwo" G‑O{dsao *;990! l Nd{wahlbba *;990! d`a{ndn t|l d pauåo gonahdhwl gon|hgo gou hlfõeaou dahgd á d go b|e{o eono d óhaed nlwd blfîwand gd lny{lud l ou deaohauwdu*
ujd{ljobgl{u
! l ahpluwago{lu ou óhaeou d t|ln ou fl{lhwlu glpln {luyohgl{( Dy{lgonahëhead gd ganlhuåo leoh÷naed" wdhwo go okclwapo gd lny{lud t|dhwo gl ul|u dflhwlu"á dnybd l yogl ul{ ab|uw{dgd ylbo luyleadb gd {lpauwd
Wjl Leohonauw 
gl cdhla{o gl ;99< t|l" dow{dwd{ gd {luyohudkabagdgl uoeadb eo{yo{dwapd *[UE!" {lwond wlulu eohjleagdu eohw{ä{adu donopanlhwo gd [UE l é dko{gdfln gou
uwdmljobgl{u
" eono du go leohonauwd Nabwoh@{algndh" t|l eohuagl{d t|l d `|hæåo lzeb|uapd gou hlfõeaou á d fl{dæåo gl b|e{ou yd{d oudeaohauwdu( O luyleadb á `ahdbasdgo eon |nd `{dul t|l lzy{luud kln o yohwo gl pauwd gouwlzwou3 ‒
Wjl y{oyl{ k|uahluu o` k|uahluu au k|uahluu( Ho dyobofq {lt|a{lg 
„ *E[OOM
lw db
(";99<" y( 4:!(Nluno eon wdau gapl{fãheadu" d dko{gdfln
uwdmljobgl{ 
ul yoy|bd{aso| lhw{ldedgãnaeou" fl{lhwlu l dbf|hu eî{e|bou yobîwaeou" ulhgo deonydhjdgo yo{ |nglulhpobpanlhwo eohuagl{äplb gd
wlo{ad gou uwdmljobgl{u
*G‑O[DSAO" ;990!( Eononlheaohdgo dhwl{ao{nlhwl" d gaue|uuåo uok{l d wlo{ad wln |nd t|luwåo gl `|hgo eon|n3t|dau o| t|ln uåo ou f{|you
uwdmljobgl{u
gd lny{lud l t|dau o| d t|ln ul glpl gd{ dwlhæåo?[lu|nagdnlhwl" yogl.ul eohuagl{d{ t|l f{dhgl yd{wl gou d|wo{lu t|l ul oe|ydn gd wlo{ady{oe|{d {luyohgl{ do t|l Nawejlbb" Dfbl l Voog *4116! glhonahdn gl ‒y{okblnd gdaglhwa`aedæåo gou
uwdmljobgl{u
„(\nd eohw{ak|aæåo á d gl Ebd{muoh *411<!( Ga`l{lhwlnlhwl gl @{llndh" t|l y{oy÷u|nd gl`ahaæåo dnybd *plcd yd{äf{d`ou dhwl{ao{lu!" Ebd{muoh *411<! y{oyül |nd gl`ahaæåo ndauluw{awd ln wl{nou gl ‒yo{wdgo{lu gl {aueo„ l ga`l{lhead ou
uwdmljobgl{u
lhw{l y{anä{aou lule|hgä{aou( Yd{d o d|wo{"
uwdmljobgl{u
y{anä{aou uåo dt|lblu t|l uln u|d eohwîh|d

Activity (63)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Clésia Oliveira liked this
Cleber Rocha liked this
Tania Zaleski liked this
Andréa Torres liked this
Gláucia Cris liked this
Abrial Aguiar liked this
Hamilton Souza liked this
Amanda Talhari liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->