Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
59Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Istoria Dreptului Romanesc

Istoria Dreptului Romanesc

Ratings: (0)|Views: 2,514 |Likes:
Published by buruiandenis

More info:

Published by: buruiandenis on May 07, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/15/2013

pdf

text

original

 
 
Universitatea “Dunărea de Jos”
ISTORIA DREPTULUIROMÂNESC
GalaŃi - 2008
 
2
Departamentul pentru ÎnvăŃământ la DistanŃăşi cu FrecvenŃă Redusă
Facultatea de DreptSpecializarea: DreptAnul de studii / Forma de învăŃământ: anul
I
IFR
 
 
 
3
CUPRINS
CAPITOLUL 1. Statul şi dreptul geto-dac…………………………………………………………………………… 61. Factorii apariŃiei statului geto-dac……………………………………………………………………………… 62. Trăsăturile statului geto-dac…………………………………………………………………...……………….. 63. Structurile administrative………………………………………………………………………………………... 74. Dreptul geto-dac……………………………………………………………………......................................... 8CAPITOLUL 2. Statul şi dreptul în provincia romană Dacia………………………………..……………………... 111. EvoluŃia organizării administrativ-teritoriale a provinciei Dacia…………………………….……………….. 112. AdministraŃia centrală…………………………………………………………………………………………….
 
113. AdministraŃia locală……………………………………………………..…………………….…………………. 123.1. Organizarea oraşelor………………………………………………..……………………………………. 123.2. UnităŃile administrativ-teritoriale…………………………………...…………………………………….. 134. Dreptul în provincia romană Dacia…………………………………………………………………………….. 144.1. Izvoarele dreptului………………………………………………………………………………………… 144.2. InstituŃiile de drept………………………………………………………………………………………… 14CAPITOLUL 3. Societatea autohtonă şi normele sale de conduită în secolele IV-XIV………………………… 171. Cauzele retragerii romane……………………………………………………..……………………………….. 172. ConsecinŃele retragerii romane………………………………………………...……………..………………... 173. Obştea daco-romană în secolele IV-VII……………………………………….……………...………………. 184. Normele de conduită în interiorul obştii daco-romane (secolele IV-VII ) ………………………………….. 185. Structuri administrativ-politice româneşti în secolele VIII-XIV ….………….……………………………… 206. Formarea statelor medievale româneşti……………………………………….……………………………… 217. EvoluŃia normelor juridice în secolele VIII-XIV……………………………………………………………….. 22CAPITOLUL 4. Organizarea de stat a łărilor Române în secolele XIV-XVII. AdministraŃia centrală………… 251. Caracteristici generale…………………………………………………………………………………………... 252. Domnul……………………………………………………………………………………………………………. 252.1. Trăsăturile instituŃiei…………………………………………………………………….......................... 252.2. Prerogative Domnului…………………………………………………………………….……………… 263. Sfatul domnesc………………………………………………………………………………..………………… 273.1. Denumire, principiul de funcŃionare, componenŃă……………………………………….…………… 273.2. AtribuŃii…………………………………………………………………………………..………………… 283.3. Procedura de lucru………………………………………………………………………..………………. 294. Adunările de stări……………………..……………………..……………………..…………………………… 294.1. Terminologia şi principiul de funcŃionare……………………..………………………………………… 294.2. Trăsăturile instituŃiei ……………………..……………………………………………………………… 294.3. AtribuŃii…………………………………………………………………………..…………………………
 
305. Dregătoriile centrale ……………………………………..…………………………..……….…………………
 
304.1. Trăsături generale……………………………………………….......…………………….……………… 304.2. AtribuŃii comune…………………………………………………….……………………………………… 314.3. AtribuŃii speciale…………………………………………………….……………………………………... 31CAPITOLUL 5. Organizarea de stat a łărilor Române în secolele XIV-XVII. AdministraŃia locală…………… 371. JudeŃele şi Ńinuturile…………………………………………..……………………..………...…………………
 
372. Oraşele şi târgurile…………………………………………….……………………..………..………………… 372.1. Organele administrative alese…………………………………………………………….……………... 372.2. Organele administrative numite………………………….……………………..………..……………… 383. Satele……………………………………………………………………………..………………………………. 383.1. Tipuri de sate…………………………………………………………..………………………………….. 383.2. Organele administrative ………….…………………………………….………………………………… 39CAPITOLUL 6. Dreptul în łările Române în secolele XIV-XVII…………………………………………………... 421. Izvoarele dreptului medieval……………………………………………………………………………………. 422. Organizarea judecătorească. …………………………………………………………………………………..
 
433. Procedura de judecată………..…………………………………………………………………………………. 453.1. Organizarea procesului……………………………………………………………………………………
 
453.2. Administrarea probelor……………………………………………………………………………………. 453.2. PronunŃarea hotărârii judecătoreşti……………………………………………………………………… 464. InfracŃiuni şi pedepse………………………..………………………………………………………………….. 47

Activity (59)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Romila Dan liked this
Dan Nicoara liked this
Vultur Vadim liked this
Vlad Radulescuu liked this
amaria_126 liked this
ion1993 liked this
_Cristi_ liked this
Ballo Ervin liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->