Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
13Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
CONCURENŢA ÎN SECTORUL PROFESIILOR LIBERALE

CONCURENŢA ÎN SECTORUL PROFESIILOR LIBERALE

Ratings: (0)|Views: 532|Likes:
Published by dmaproiect
Potrivit presedintelui Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu, “raportul deschide calea mai multor parteneriate, pe care instituţia noastră doreşte să le stabilească nu numai
Potrivit presedintelui Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu, “raportul deschide calea mai multor parteneriate, pe care instituţia noastră doreşte să le stabilească nu numai

More info:

Published by: dmaproiect on May 07, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/18/2013

pdf

text

original

 
http://www.houseofeurope.ro/ZCedV/Raport%20concurenta.pdf CONCURENŢA ÎN SECTORUL PROFESIILOR LIBERALE
Consiliul Concurentei impreuna cu Societatea Academica Romana (SAR ) au lansat marti,
6 octombrie 2009
, spre dezbatere publica,Raportul Piata Unica, Piata Nationala: politicade concurenta in sectoare cheie, 2009.Potrivit presedintelui Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu, “raportul deschide caleamai multor parteneriate, pe care instituţia noastră doreşte să le stabilească nu numai cureprezentanţi ai autorităţilor publice centrale şi locale, dar şi cu societatea civilă. Acestraport se doreşte a deveni un demers anual în care aducem la cunoştinţa decidenţilor.”Obiectivul Raportului este identificarea problemelor din 7 sectoare cheie ale economieinationale: bancar, energetic, concesiuni – resurse minerale, farmaceutic,
profesiiliberale,
servicii de transport (taximetrie) si retail, din perspective relatiei concurenta – competitivitate – bunastare consumator final.In ceea ce priveste sectorul profesiilor liberale au fost identificate o serie de zonevulnerabile legate de existenta unor bariere la intrarea pe piaţă, de reguli specifice dedesfăşurare a activităţii, precum şi de conferirea unor drepturi de monopol în prestareaanumitor activităţi.
Redam integral capitolul dedicat acestei sectiuni:
Profesiile liberale au evoluat ca sisteme închise care conservă ample privilegii pentru membriilor, astfelîncât încercările moderne de a creşte competiţia în aceste sectoare s-au lovit de o rezistenţăserioasă.Studiile recente şi practica altor state din Uniunea Europeană au arătat că eliminarea treptatăarestricţiilor de concurenţă pe aceste pieţe a condus la o scădere a preţurilor şi nu a afectat înnici un felcalitatea serviciilor oferite către consumator. Această tendinţă trebuie promovată şi deRomânia prinreducerea barierelor la intrarea pe piaţă şi prin relaxarea regulilor privind exercitarea profesiei
Profesiile liberale sunt acele activităţi economice independente exercitate, individual sau înasociere, de persoane fizice care posedă o pregătire specială în domeniul respectiv: avocaţi,notari,executori judecătoreşti, auditori financiari, consilieri fiscali, experţi contabili şi contabiliautorizaţi,
1
 
experţi judiciari şi extrajudiciari, arhitecţi, evaluatori, experţi cadastrali, ingineri, medici,medicistomatologi, farmacişti, medici veterinari, psihologi etc. Toţi membrii acestor profesii,indiferent deforma de exercitare a profesiei, sunt consideraţi operatori economici, fiind supuşi aceloraşireguli catoţi ceilalţi actori din economie.De multe ori organizaţiile profesionale extrem de puternice şi de bine organizate din acestesectoareau acţionat ca nişte grupuri de presiune asupra decidenţilor politici cu scopul vădit de aconservaprivilegiile membrilor lor (efectul de breaslă). În plus, este dificil ca în aceste domenii extremdespecializate să se facă diferenţa între reglementările strict necesare (cu rol esenţial înasigurareacalităţii serviciilor, perfecţionarea profesională continuă, menţinerea prestigiului etc.), şi celecare nusunt strict necesare sau chiar sunt dăunătoare consumatorilor şi dezvoltării profesiei.În general profesiile liberale sunt în detaliu reglementate atât prin legislaţie adoptată deParlament,Guvern sau ministere de resort, cât şi prin norme adoptate de propriile organe reprezentativeatunci
11
când acestea au atribuţii de reglementare. Studiile elaborate la cererea Comisiei Europeneauevidenţiat că există importante deosebiri în ceea ce priveşte nivelul de reglementare întreţărilemembre ale UE, precum şi între diverse profesii liberale. De asemenea, s-a constat că în ţărilecu unnivel redus al reglementărilor, pieţele nu funcţionează mai rău decât în cele cu un înalt niveldereglementare, ci, dimpotrivă, s-au dezvoltat, obţinându-se un câştig atât pentru consumatori,cât şipentru practicieni. Pe de altă parte, se observă un trend ascendent al procesului dedereglementare în domeniul profesiilor liberale, iar efectele constau în diferenţieri ale tarifelor, diversificareaserviciilor oferite şi dezvoltarea profesiei.
11 „Raport asupra concurenţei în sectorul profesiilor liberale”, Comunicarea Comisieidin data de 9.02.2004.
2
 
Din punct de vedere concurenţial, următoarele aspecte reprezintă
zone vulnerabile
:
I. Bariere la intrarea pe piaţă:
1. Obligativitatea apartenenţei la o asociaţie profesională;2. Impunerea unor restricţii privind numărul de profesionişti în funcţie de criteriulgeografic sau în funcţie de criteriul demografic, inclusiv prin limitarea număruluide stagiari;3. Impunerea unor restricţii privind proprietatea.
II. Reguli privind desfăşurarea activităţii pe piaţă:
1. Stabilirea de tarife (obligatorii sau recomandate; minime sau maxime) de cătreorganele profesionale cu atribuţii de reglementare;2. Impunerea unor restricţii de publicitate;3. Impunerea unor restricţii privind asocierea.
III. Conferirea unor drepturi de monopol privind desfăşurarea unor activităţi
Restricţiile privind concurenţa generează la rândul lor preţuri mai mari pentru consumatorulacestorservicii şi inhibă dezvoltarea naturală a afacerilor în aceste domenii.Restricţionările enumerate se regăsesc şi în legislaţia românească.Consiliul Concurenţei a avut o atitudine pro-activă începând din 2000, implicându-se într-unprocesde modificare a actelor normative care reglementează diferitele profesii liberale, argumentândconstant şi ferm pentru eliminarea prevederilor care ridicau probleme din punctul de vedere alconcurenţei Autoritatea de concurenţă din România s-a concentrat pe eliminarea acelorrestricţionări considerate cele mai nocive si care afectează în mod evident şi grav concurenţapepiaţă.În cazul majorităţii profesiilor liberale intrarea în profesie este posibilă numai după obţinereauneiautorizări sau a altor forme de licenţiere, care, de regulă, se acordă numai dacă sunt îndepliniteanumite condiţii (nivel al studiilor, experienţă, promovarea unui examen etc.). Îndeplinireaacestorcondiţii este verificată fie de către stat, fie de către organizaţia profesională. În general statulpreiaaceastă sarcină atunci când structura profesională este nou înfiinţată sau inexistentă, iar apoitransferă aceste atribuţii către aceasta. Este foarte important ca aceste condiţii impuse noilorintraţi înprofesie să nu fie excesive, îndeplinirea lor să fie evaluată cu imparţialitate şi în condiţii deegalitatede şanse, iar cei nemultumiţi să poată contesta decizia respectivă.
I. Potenţiale bariere la intrarea pe piaţă1. Obligativitatea apartenenţei la o asociaţie profesională poate constitui o barierălaintrarea şi la rămânerea pe piaţă
În cazul majorităţii profesiilor liberale intrarea în profesie este posibilă numai după obţinereauneiautorizări sau a altor forme de licenţiere, care, de regulă, se acordă numai dacă sunt îndepliniteanumite condiţii (nivel al studiilor, experienţă, promovarea unui examen etc.). Îndeplinireaacestorcondiţii este verificată fie de către stat, fie de către organizaţia profesională. În general statulpreiaaceastă sarcină atunci când structura profesională este nou înfiinţată sau inexistentă, iar apoi
3

Activity (13)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
kopalko775081 liked this
Andrei Ac liked this
Mutu Anton liked this
yamahana liked this
tatuni liked this
ionsimboteanu liked this
ionsimboteanu liked this
spuiu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->