Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
54Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Suport de Curs contabilitate

Suport de Curs contabilitate

Ratings: (0)|Views: 1,230 |Likes:
Published by Lloyd_Banks

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Lloyd_Banks on May 07, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/19/2013

pdf

text

original

 
 
ŞCOALA NAłIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞIADMINISTRATIVE
FACULTATEA DE ADMINISTRAłIE PUBLICĂ
 
Contabilitatea instituŃiilor  publice
- Suport de curs -
Dr. ec. ION MANEADrd. ec. ADELINA DUMITRESCU
Bucureşti2009
 
 
1
 Cuprins
Capitolul 1: Introducere în contabilitatea instituŃiilor publice
.............................. 31.1. ConcepŃia socială privind contabilitatea .......................................................... 31.2. Obiectul şi metoda contabilităŃii ...................................................................... 61.3. Organizarea şi conducerea contabilităŃii instituŃiilor publice ............................ 91.3.1. Ordonatorii de credite ........................................................................... 101.3.2. Organizarea contabilităŃii....................................................................... 121.4. Sisteme de contabilitate ................................................................................. 131.5. Moneda şi cursul de înregistrare .................................................................... 161.6. Forma de înregistrare în contabilitate ............................................................ 161.7. Documente justificative şi registrele de contabilitate ..................................... 171.8. BalanŃa de verificare ..................................................................................... 201.9. Principiile şi convenŃiile contabile ................................................................. 201.10. Politici contabile ......................................................................................... 241.11. InformaŃii şi proceduri utile ......................................................................... 251.12. Arhivarea, păstrarea şi reconstituirea documentelor ..................................... 271.13. Sistemul informatic ..................................................................................... 281.14. ExerciŃiul financiar ...................................................................................... 28
Capitolul 2: EvidenŃa activelor
 
 în contabilitatea publică
..................................... 292.1. Active fixe .................................................................................................... 382.1.1. Active fixe necorporale ......................................................................... 382.1.2. Active fixe corporale ............................................................................. 422.1.3. Active financiare .................................................................................... 472.2. Active curente (circulante) ........................................................................... 482.2.1. Stocurile ................................................................................................. 482.2.2. CreanŃe ................................................................................................... 502.2.3. InvestiŃii pe termen scurt ........................................................................ 502.2.4. Casa şi conturi la bănci ....................................................................... 50
Capitolul 3: Contabilitatea trezoreriei şi
 
a disponibilităŃilor
............................... 523.1. DisponibilităŃi ale instituŃiilor publice la trezoreria statului şi bănci ............... 523.2. Disponibil al bugetului de stat, bugetului asigurărilor .................................... 53sociale de stat şi bugetelor locale ......................................................................... 533.3. Casa şi alte valori .......................................................................................... 543.4. Acreditive ..................................................................................................... 553.5. Disponibil din fonduri cu destinaŃie specială ................................................. 553.6. Disponibil al instituŃiilor publice finanŃate integral sau .................................. 55 parŃial din venituri proprii .................................................................................... 553.7. Disponibil al fondurilor speciale.................................................................... 563.8. Viramente interne.......................................................................................... 563.9. Fonduri externe nerambursabile .................................................................... 56
Capitolul 4: Decontări cu terŃii
............................................................................. 594.1. Furnizori ....................................................................................................... 594.2. ClienŃi ........................................................................................................... 594.3. Personal ........................................................................................................ 604.4. Bugetul statului, bugetele locale, bugetul asigurărilor .................................... 61sociale de stat ....................................................................................................... 61
 
24.5. Asigurări sociale, protecŃia socială ................................................................ 624.6. Decontări cu Comunitatea Europeană ........................................................... 624.6.1. PHARE, ISPA, SAPARD etc ..................................................................... 62 4.6.2. Decontări cu bugetul U.E. .............................................................................4.7. Debitori şi creditori diverşi, debitori şi creditori ai ........................................ 63 bugetelor .............................................................................................................. 634.8. Conturi de regularizare .................................................................................. 644.9. Decontări ...................................................................................................... 64
Capitolul 5: Datorii şi capitaluri
........................................................................... 655.1. Datorii........................................................................................................... 655.1.1. Datorii pe termen scurt (curente) ............................................................ 655.1.2. Datorii pe termen lung (necurente) ......................................................... 655.1.3. Datoria publică ....................................................................................... 665.1.3.1. Datoria publică guvernamentală ....................................................... 665.1.3.2. Contractarea şi garantarea datoriei publice guvernamentale ............. 665.1.4. Datoria publică locală ............................................................................. 675.2. Provizioane ................................................................................................... 685.3. Capitaluri ...................................................................................................... 695.3.1. Fonduri .................................................................................................. 695.3.2. Rezultatul patrimonial şi rezultatul reportat ............................................ 715.3.3. Rezerve din reevaluare ........................................................................... 725.3.4. Fonduri cu destinaŃie specială ................................................................. 725.4. Cheltuieli ...................................................................................................... 775.4.1. Grupele de cheltuieli .............................................................................. 785.4.2. Administrarea cheltuielilor bugetare ..................................................... 805.4.3. Structura conturilor de cheltuieli............................................................. 825.5. Venituri şi finanŃări ....................................................................................... 835.5.1. Grupele de venituri ................................................................................. 835.5.2. FinanŃări, subvenŃii, transferuri, alocaŃii bugetare cu ............................... 86destinaŃie specială ............................................................................................ 865.5.3. Colectarea veniturilor bugetare ............................................................. 895.5.4. Administrarea veniturilor bugetare ....................................................... 905.5.5. Structura conturilor de venituri ............................................................... 915.6. Contabilitatea angajamentelor şi a elementelor extrabilanŃiere ....................... 92 
Capitolul 6: SituaŃiile financiare anuale
.............................................................. 936.1. ComponenŃa situaŃiilor financiare .................................................................. 936.1.1. BilanŃul ................................................................................................. 951. DefiniŃie. ComponenŃă ............................................................................. 952. Modificările bilanŃului ............................................................................ 1016.1.2. Contul de rezultat patrimonial .............................................................. 1036.1.3. SituaŃia modificărilor în structura activelor/capitalurilor ....................... 1036.1.4. Anexele la situaŃiile financiare .............................................................. 1036.1.5. Contul de execuŃie bugetară .................................................................. 104
Extras din planul de conturi general pentru instituŃii publice
...............104Bibliografie selectivă ............................................................................................107

Activity (54)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
george1933 liked this
Rodica Darie liked this
Misa Russu liked this
Simona Matei liked this
maria_topala liked this
Florea Aura liked this
plseduard liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->