Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
40Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
SEMINARSKI RAD EMINA HOŠIĆ

SEMINARSKI RAD EMINA HOŠIĆ

Ratings: (0)|Views: 4,625|Likes:
Published by emina

More info:

Published by: emina on May 07, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/27/2013

pdf

text

original

 
SADRŽAJ
UVOD
Ocjenjivanje je postupak kojim se na ugovoreni način izražava uspjeh učenika ili ocjenjivanjeučenika je postupak kojim se na način utvrđen propisima prati njegov odgojno-obrazovni razvoj iodređuje razina koju je u tome postigao (Findak,1999.).Učinkovito ocjenjivati učenika, pretpostavlja postojanje točno određenih elementa i kriterijavrednovanja koji će omogućiti valjan uvid u stvarno stanje antropoloških obilježja, motoričkih znanjai motoričkih postignuća učenika. Prema tome, ocjenjivanje u tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi mora se
1
 
 provoditi tako da ocjena bude ogledalo konkretnog stanja učenika, mjerilo njegove vrijednosti iodraz njegove osobnosti (Findak, 1999.). Problem ocjenjivanja u nastavi tjelesne i zdravstvenekulture predmet je čestih rasprava na stručnim skupovima koje organizira Zavod za školstvo, anajčešća pitanja koja se nameću su:
 što ocjenjivati, kako odrediti kriterije
 
ocjenjivanja, organizacijaocjenjivanja, ocjenjivanje učenika oštećena zdravlja, kako
 
ocijeniti teorijska znanja i dr 
.Osposobljavanje učitelja i nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture za učinkovitu izradu i upotrebutestova za procjenu motoričkih znanja, postignuća i sposobnosti, te prilagođavanje istih materijalnimuvjetima rada, predstavlja važan čimbenik u podizanju razine kvalitete rada u nastavi tjelesne izdravstvene kulture.
Ocjenjivanje i svrha ocjenjivanja
Ciljevi i zadaci škole danas i u odgojnom i u obrazovnom pogledu su veoma složeni. To se odraziloi na promjenu odnosa prema učeniku, koji se sve više gleda kao subjekt a ne kao objekat u procesuodgoja i obrazovanja.
2
 
Upoznavanje i praćenje razvoja učenika, njihovo ispitivanje i ocjenjivanje, te vrednovanje njihovoguspjeha treba biti mnogostrano. Kritika tradicionalnog ocjenjivanja je upravo u njegovoj jednostavnosti /ocjenjivalo se samo znanje/ te ga je potrebno proširiti i na druge komponente.Redovno ocjenjivanje učeničkog napretka sastavni je dio poučavanja i učenja u školi – od gledanja preko učenikovih ramena dok pišu u razredu pa do ispita. Golema je raznolikost aktivnosti kojima seocjenjuje učenički napredak, a svaka se sastoji od posebnih postupaka.Ocjenjivanje učenika je zasigurno jedan od najtežih „moralnih“ zadataka svakog nastavnika. Praksa pokazuje da se nastavnici pretežno drže ustaljenog šablona ocjenjivanja učenika. Učenik koji na početku godine stekne dobar dojam kod nastavnika, takav ostane i do kraja školske godine. Veomase rijetko događa ili nikako da učenik koji je ispod prosjeka iako nauči određenu nastavnu građu nedobije veću ocjenu, nego onu koju mu je nastavnik navikao davati.Brojne studije o načinima ocjenjivanja u osnovnim i srednjim školama su dokazale važnostispravnih i primjerenih načina ocjenjivanja učeničkog rada, vođenja evidencije i izvještavanja oučenikovom napretku.Iz složenog nastavnog procesa ne može se izdvojiti provjeravanje i vrednovanje znanja učenika, to je neizostavna karika u procesu sticanja znanja, navika, vještina i sposobnosti. Govoriti oocjenjivanju nemoguće je ako ujedno ne govorimo i o provjeravanju, jer su ta dva pojma međusobnoi funkcionalno povezana.Provjeravanjem se sakupljaju saznanja o izvršavanju nastavnih zadataka, a onda se na osnovu togaadekvatnom ocjenom vrednuje nivo te realizacije.Provjeravanje i vrednovanje su etape časa kada nastavnik dobija povratnu informaciju o rezultatunastavne aktivnosti. Provjeravanje mora biti permanentno, sistematično i sveobuhvatno.Provjeravanjem se sakupljaju saznanja o izvršenju nastavnih zadataka, a onda se na osnovu togaadekvatnom ocjenom vrednuje nivo te realizacije. Provjeravanje i ocjenjivanje kao pojmove trebarazlikovati, ali ih u praksi treba uvijek zajedno provoditi. Znači da nema provjeravanja ako nema
3

Activity (40)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
gfreeman42 liked this
gfreeman42 liked this
arnelpada liked this
Azra Kurtovic liked this
Naopaka Bajka liked this
Mateja Slipac liked this
Ranko Tadić liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->