Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
44Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
AP silabos

AP silabos

Ratings:
(0)
|Views: 5,922|Likes:
Published by jo
ulit//ala ksu USB
ulit//ala ksu USB

More info:

Published by: jo on May 08, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/06/2013

pdf

text

original

 
LAYUNINPAKSANG- ARALINPANAHONGNAKALAAN
(BAWAT SESYON)
PAMAMARAANPAGPAPAHALAGAPAGTATAYAUnang Markahan
1.1.Naipaliliwanag ang kahulugan ngekonomiks1.2.Naiisa-isa ang iba’t ibang laranganng ekonomiks1.3.Nasusuri ang mga hakbang sasiyentipikong pamaraan1.4.Napaghahambing ang iba’t ibangpananaw sa pag- aaral ngekonomiks2.1.Nauuri ang pinagkukunag-yaman ng Pilipinas2.2.Nasusuri ang mga datos hinggilsa mga likas na yaman ngPilipinas2.3.Naipaliliwanag ang kahuluganng yamang napapalitan at di-napapalitan2.4.Natatalakay ang bumubuo sayamang tao ng Pilipinas
1.Ang Agham ngEkonomiks
1.1.Ang EkonomiksBilangAgham Panlipunan1.2.Mga Kagamitan saPag-aaral ngEkonomiks
2.Pinagkuku-nang- yaman ngPilipinas
 2.1. Mga Likas naYaman ng Bansa2.2. Yamang Tao ngBansa2.3. Yamang Kapital710Panayam/LekturaMalayang talakayan atpalitan ng kuru-kuroPagsusuri sa mgalarawanPuzzlePakikipanayamPangkatang GawainBalitaanPaghahanay ng mgaisyuMaga pangitaingPaghihinuha Paggawa ng
Economic Mapof the Philippines
Pag-awit ng
Kapaligiran
Reaksyon sa mgapahayagPanayamMalayang talakayanAng ekonomiks aybahagi ng pang-araw-araw na buhayng tao.Ang ekonomiksay nakatutulong sapaglalarawanng kilos at galaw ngtao sa lipunan.Lahat ng tao ayapektadong mga pangyayarisa ating paligid.Ang pagsisikapng tao ay susi sapag-unlad ngpamumuhay.Paggalang saiba’t ibangpaniniwala atopinyonPangalagaan natinang ating mgayamang-likas.Angkonserbasyon ngmga likas na yamanay mahalaga sapag-unlad ng bansaPagsusulitBalitaPangkatangGawainTakdangAralinPag-uulatPagsusulitJinglePaglikha ngtunogEconomicMap of thePhilippinesTakdangAralinCollage
 
LAYUNINPAKSANG- ARALINPANAHONGNAKALAAN
(BAWAT SESYON)
PAMAMARAANPAGPAPAHALAGAPAGTATAYA
 2.5.Natutukoy kung ano angyamang capital2.4. Kasapatan ngPinagkukunang-YamanPagturo sa mapa ngPilipinasPaglikha ng tunog at
 jingles
Paglikha ng
collage
at
Living Portait Debate
Ang mabilis napagdami ng tao aynakakaapekto saekonomya kayasugpuin ang paglakinito.Ang tao angtanging makapipigilsa paglaki ngpopulasyon.Ang paglingap samga kailangan nglakas paggawa aynabubunga ngpagiging produktibong mga ito.3.1.Nakikila ang mga palatandaan ngkakapusan bilang isang suliraningpanlipunan
3.2.
Naipaliliwanag ang kaibahan ngkakapusan sa kakulangan3.3.Napaliliwanag ang kahalagahan ngpaggawa ng tamang desisyon sapagggamit ng limitadongpinagkukunag-yaman
3.TamangPagpapasya
3.1. Kakapusan BilangIsang SuliraningPanlipunan3.2. Alokasyon3.3. Kagustuhan atPangangailangan10Panayam/Talakayan
Priority checklist Wagon from Mt.Pinatubo
Malayang talakayanDebatePanayamMatrix tungkol sa iba’tibangsistemang pang-ekonomyaPaghahambingPaglikha ng kunwa-kunwariang bagongAng bawat tao aymay sarilingpangangailangan atkagustuhan.Ang antas ngdignidad ng tao aymahalagangmakamit ng bawatmamamayan. PagsusulitPangkatangGawainDebatePagsasataoAngmatalinongmamimili angkailangan ngbansa.Angkasiyahan ngtao aynakasalalay sa
 
LAYUNINPAKSANG- ARALINPANAHONGNAKALAAN
(BAWAT SESYON)
sistema
PAMAMARAANPAGPAPAHALAGAPAGTATAYA
3.4.Naihahambing ang mga pamaraanat mekanismo ng alokasyon sa ilalimng iba’t ibang sistemang pang-ekonomiya
3.5.
Nakikilala ang kaibahan ngkagustuhan sa pangangailangan
3.6.
Nasusuri ang mga teorya ngpangangailangan3.7.Nagagawa ang pamantayan sapagsusunud-sunod ng mgakagustuhan ayon sa kahalagahanAng tao angmagdedesisyonupang mapaunladang mgapinagkukunang-yaman.Ang pamumuhayng tao ay naaayonsa sistema naumiiral sa isangbansa.Ang kagustuhanat kakayahan ng taoang batayan ngdami ng produktongbibilhin.Ang kasiyahanng tao aynakasalalay sauri ng kanyangpagkonsumo.PagsusulitGradedRecitationPaglikha ngbagongsistemangpang-ekonomyaTakdangAralin4.1.Naipaliliwanag ang konsepto ngpagkosumo4.2.Nalalaman ang pagkonsumo bataysa kulturang Pilipino
4.3.
Naipapaliwanag ang mga epekto ngpaanunsyo sa pagkonsumo4.4.Nagkakaroon ng wastongpamantayan sa pamimili
4. Pagkonsumo
4.1. Teorya ngPagkonsumo4.2. Mga Karapatan atTungkulin ngMamimili5Panayam/Talakayan
Priority checklist Wagon from Mt.Pinatubo
Malayang talakayanDebatePaghahanay ng mga isyuPaggamit ng kurikaturaPagsasataoAng matalinongmamimili angkailangan ng bansa.Ang kasiyahn ngtao ay nakasalalaysa uri ng kanyangpagkonsumoAng bawatkonsyumer ay maykarapatan at maypananagutan. Gawinnatin ang mga ito.PagsusulitPangkatangGawainDebatePagsasataoAngmatalinongmamimili angkailangan ngbansa. 

Activity (44)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
roijen liked this
Jennifer Yalung Malig liked this
Nirdla Ngilawac Gadon added this note
more pa
Mariel Fernandez Lagrimas liked this
Marcelo Filoteo liked this
Gail Mhae liked this
Jennifer Yalung Malig liked this
Gail Mhae liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->