Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
49Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Test de Autoevaluare La Macroeconomie

Test de Autoevaluare La Macroeconomie

Ratings: (0)|Views: 2,985|Likes:
Published by WildRose90

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: WildRose90 on May 08, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/25/2015

pdf

text

original

 
TEST DE AUTOEVALUARE1)Produc bunuri şi servicii destinate pieţei: a) administraţiile private; b) administraţiile publice; c) menajele;
d) întreprinderile;
e) toate cele de mai sus.2)Produsul intern brut efectiv este mai mare decât cel potenţial. În aceste condiţii: a)inflaţia se reduce; b) se manifestă tendinţe de deflaţie; c) se manifestă tendinţe dedezinflaţie; d) rata şomajului este mai mare decât rata naturală a şomajului; e) rataşomajului este mai mică decât rata naturală a şomajului.3)Calculul produsului intern brut după metoda cheltuielilor nu ia în considerare: a)indemniziile de şomaj; b) exportul net; c) consumul colectiv; d) consumulindividual; e) variaţia stocurilor.4)Consumul populaţiei a reprezentat 80% din produsul intern brut, consumulguvernamental 6%, iar investiţiile 22%. În aceste condiţii: a) exportul a fost mai maredecât importul cu 8 puncte procentuale din produsul intern brut; b) exportul a fostmai mic decât importul cu 8 puncte procentuale din produsul intern brut; c) exportulnet a fost pozitiv, reprezentând 8% din produsul intern brut; d) exportul net a fost nul;e) balanţa comercială şi balanţa serviciilor au fost, cumulat, excedentare.5)În perioadele în care se înregistrează o reducere generalizată a preţurilor: a) produsulintern brut real va creşte mai încet decât produsul intern brut nominal; b) produsulintern brut real va creşte mai repede decât produsul intern brut nominal; c) produsulintern brut real va creşte în acelaşi ritm cu produsul intern brut nominal; d) produsulintern brut real va fi egal cu produsul intern brut nominal; e) nu se poate face ogeneralizare corectă privind evoluţia produsului intern brut real şi a produsului intern brut nominal.6)Ce tranzacţii generatoare de bunuri şi servicii nu sunt luate în calcul la determinareaPIB: a) deţinerea unui al doilea serviciu, nedeclarat; b) jocurile ilegale de noroc; c)munca prestată de imigranţii ilegali; d) primirea de bacşişuri nedeclarate integral; e)toate cele de mai sus.7)Nu reprezintă un mobil ce determină indivizii să reducă cheltuielile curente pentruconsum? a) reducerea veniturilor; b) creşterea preţurilor; c) spiritul de prevedere,generat de incertitudinea veniturilor viitoare; d) preferinţa pentru lichiditate; e)dorinţa de a economisi pentru generaţiile viitoare.8)Creşterea investiilor este în relie de aceli sens cu: a) rata dobânzii; b) ratainflaţiei; c) rata rentabilităţii; d) rata şomajului; e) costul unitar cu forţa de muncă.9)Dacă produsul intern brut real creşte cu 5%, iar populaţia scade cu 0,5%, atunci PIB-ul real pe locuitor creşte cu: a) 4,5%; b) 5%: c) 5,5%; d) 10%; e) 10,25%
 
10)Exportul este mai mic decât importul cu 5 puncte procentuale din produsul intern brut. Dacă investiţiile brute reprezintă 25% din produsul intern brut, iar consumulguvernamental 10% atunci consumul populaţiei este de: a) 25% din produsul intern brut; b) 35% din produsul intern brut; c) 70% din produsul intern brut; d) 75% din produsul intern brut; e) 90% din produsul intern brut.11)Produsul intern brut reprezintă: a)
valoarea de piaţă a tuturor bunurilor finale şiserviciilor produse în interiorul unei ţări într-o anumită perioadă de timp; b)
venitul de care dispune populaţia după plata impozitelor pe venit şi care poate fiutilizat pentru consum şi economii; c) valoarea bunurilor şi serviciilor cumpărate deadministraţiile publice centrale şi locale într-un an; d) valoarea de piaţă a bunurilor finale şi serviciilor produse de cetăţenii unei ţări într-o anumită perioadă, indiferentde locul unde îşi desfăşoară activitatea; e) valoarea de piaţă a bunurilor produse înexterior şi consumate de menaje.12)Produsul naţional net reprezintă Produsul naţional brut minus: a) impozite; b)transferuri la bugetul statului; c)
deprecierea capitalului;
d) profitul nedistribuit; e)investiţii.13)Produsul naţional brut nu include: a) valoarea producţiei finale a agenţilor naţionalicare îşi desfăşoară activitatea în străinătate; b) amortizarea;
c) valoarea producţieifinale a agenţilor străini care îşi desfăşoară activitatea în ţara de referinţă;
d)valoarea producţiei finale a agenţilor naţionali ce îşi desfăşoară activitatea îninteriorul ţării de referinţă; e) a + c.14)Achiziţiile de bunuri finale şi servicii de către populaţie sunt cunoscute sub numelede: a) investiţii; b) consum public; c)
consum privat;
d) export net ; e) nici una dintrecele de mai sus.15)În formarea brută de capital fix (FBCF) nu se include: a) amortizarea; b) investiţia deînlocuire a capitalului fix; c) formarea netă de capital fix; d)
variaţia stocurilor;
e) aşi d.16)În măsurarea PIB sunt ignorate aspecte precum: a) timpul liber; b) gradul de poluarea mediului înconjurător; c) inegalitatea veniturilor gospodăriilor ; d)
toate cele demai sus;
e) a şi c.17)Care dintre următoarele mărimi constituie un exemplu de injecţie în fluxul circular alvenitului: a) economiile; b)
investiţiile;
c) taxele şi impozitele; d) importurile; e)deficitul bugetar.18)Care dintre variantele de mai jos cuprinde componentele ce formează injecţiile înfluxul circular al venitului: a) investitii, cheltuieli guvernamentale, economii,exporturi; b) exporturi, investitii, cheltuieli guvernamentale, importuri; c) importuri,economii, taxe, investiţii; d)
exporturi, investiţii, cheltuieliguvernamentale;
e) economii, investiţii, exporturi.
 
19)Decalajul recesionist al venitului naţional apare atunci când: a) există decalajinflaţionist; b) oferta agregată pe termen scurt este egală cu oferta agregată pe termenlung; c) există echilibru macroeconomic fără şomaj; d)
venitul naţional realizat estemai mic decât venitul naţional potenţial;
e) PIB real este mai mic decât PIBnominal.20)Ajustarea decalajului recesionist prin oferta agregată şi fără intervenţia guvernului serealizează ca urmare a: a) creşterii cheltuielilor guvernamentale; b) măsurilor destimulare a ofertei agregate prin acordarea de subvenţii;
c) ieftinirii factorilor deproducţie ceea ce pemite o creştere a producţiei agregate;
d) creşterii investiţiilor care determină o încurajare a cheltuielilor agregate; e) reducerii fiscalităţii.21)Pentru a observa dacă o economie înregistrează creştere economică, vom apela la PIBreal şi nu la PIB nominal, deoarece: a) exporturile sunt scăzute din PIB real, acestadin urmă fiind mai puţin complicat decât PIB nominal; b) PIB real include şiimportul, fiind deci mai reprezentativ decât PIB nominal; c) PIB nominal nu include plăţile de transfer, în timp ce PIB real le include; d)
PIB nominal reflectă modificăriatât în nivelul preţurilor cât şi în nivelul producţiei, în timp ce PIB real are învedere doar schimbări în nivelul producţiei;
e)
 
PIB nominal reflectă doamodificări în nivelul preţurilor.22)Dacă are loc o creştere a PIB nominal, atunci putem considera că: a) au crescut preţurile bunurilor şi serviciilor produse în economie; b) a crescut cantitatea de bunurişi servicii produsă în interiorul economiei respective; c)
sunt posibile ambelevariante de mai sus;
d) economia înregistrează în mod cert creştere economică; e)retragerile din fluxul circular al venitului sunt superioare injecţiilor.1)u 4 unităţi.2)În anul t
0
, venitul disponibil este de 100 u.m., iar economiile sunt de 40 u.m. Dacă, înanul următor, venitul disponibil creşte cu 50%, iar înclinaţia marginală spre consumeste de 0,8, atunci economiile şi multiplicatorul investiţiilor vor fi, respectiv, de:a)100 u.m. şi 4; b) 40 u.m. şi 5; c) 100 mld u.m. şi 5; d) 40.u.m. şi 4; e)
50 u.m. şi 5.
3)Fie funcţia consumului C = 150 + c’Vd (unde Vd = venitul disponibil). Venitul personal este 1000 u.m., taxele sunt 100 u.m. iar consumul personal este 600 u.m. Înaceste condiţii multiplicatorul investiţiilor este: a) K = 0,5; b) K = 5; c) K = 0,2;
d) K = 2;
e) K = 1,9.4)Creşterea venitului disponibil cu 200 u.m. este însoţită de o creştere a consumului cu50 u.m. Înclinaţia marginală spre economii este: a) 0,25; b) 0,5;
c) 0,75;
d) 0,8; e) 1.5)Înclinia marginală spre consum este 0,75. Care va fi crterea veniturilodeterminată de sporul investiţiilor cu 100 mld. u.m.? a) ΔV = 2500 mld. u.m.; b) ΔV

Activity (49)

You've already reviewed this. Edit your review.
Andrei Băjenaru liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Miu Alexandru liked this
Mary Maria liked this
Nastiona Mushak liked this
Nastiona Mushak liked this
Nastiona Mushak liked this
Nastiona Mushak liked this
Nastiona Mushak liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->