Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Asas-asas Akhlak Dalam Harakah Islamiah

Asas-asas Akhlak Dalam Harakah Islamiah

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 485 |Likes:
Published by Alam Muhammad S

More info:

Published by: Alam Muhammad S on May 27, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
www.dakwah.info
1
 
BAGI
HARAKAH ISLAMIAH
Oleh: Abul A’la Al-Maududi
 
 
www.dakwah.info
2
Matlamat asasi perjuangan ialah
 “Ahdas Inqilab fil Qiyadah” 
(melakukan ReformasiKepimpinan) ataupun dalam erti kata Iain membersihkan bumi ini daripadakepimpinan yang tidak baik, penuh kezaliman dan penindasan lalu digantikandengan kepimpinan yang baik dan soleh.Manusia keseluruhannya - termasuk Muslim itu sendiri - lupa kepada matlamattersebut bagi kebanyakkan Muslim, mereka hanya melihatnya sebagai strategi politikdan lupa kepentingan serta kedudukannya didalam agama Sementara golonganbukan Islam -dengan mengambil kira sikap negatif dan bencinya mereka terhadapIslam - seakan tidak menyedari bahawa semua kerosakan serta bencana yangmenimpa manusia sebenamya adalah kesan dan tangan-tangan kepinpinan yangburuk. Sedangkan kebahagiaan serta kesejahteraan hanya akan dirasai apabiladuma ini dipimpin oleh pimpinan yang soleh lagi
 
adil!Jika kita ingin melihat perubahan ini, maka adalah tidak memadai jika kita
 
hanyasekadar menyeru kepada kebaikan ataupun rnengajak ke arah akhlak yang baikSebaliknya kita hendaklah menghimpunkan anasir-anasir soleh sehingga menjadisebuah ketumbukan yang benar-benar mantap dan mampu merampas tampukkepimpinan dunia.
Kepentingan Tampuk Pimpinan
 Semua orang tahu bahawa kesejahteraan atau kemusnahan manusia adalahbergantung kepada siapa yang memimpin lihat sahaja keretapi; arah perjalanannyaditentukan oleh lokomotif. Para penumpang di dalam gerabak seakan tidak adapilihan lain kecuali akur dengan arah yang dibawa oleh lokomotif.Kepimpinan yang Baik Kepimpinan yang Fasad
 
Kebaikan akan berkembang biakdengan suburnya.
 
Kejahatan tidak lagiberkembang kalaupun tidakmusnah secara total.
 
Kefasadan dan kejahatan akanbermaharajalela(Faudho) keserabutan dalam setiapurusan kehidupan
 
Sukar untuk melakukan kebaikan e.gBayangkan betapa susah kita hendak kearah kanan jika semua orang ke kiri
 
Sebagai contoh : India yang rosakdisebakan oleh kepimpinanManusia mengikut agama raja-rajamereka
Matlamat Utama Islam
 
Ialah Mendirikan Sistem Kepimpinan yang Soleh
 Perkara pertama yang dituntut oleh Islam ke atas manusia ialah meletakkansepenuh ubudiah kepada Allah. Perkara seterusnya ialah akur dan tunduk kepadaperaturan yang telah digariskan oleh Allah dan RasulNya. Kemudian Islammewajibkan umatnya supaya menghapuskan kefasadan di atas mukabumi sehinggake akar umbinya. Semua ini hanya akan tercapai melalui kepimpinan yang baik.Kewajipan seseorang yang beriman itu tidak hanya terbatas sekadar berusahasemampunya untuk hidup secara Islam, bahkan menuntutnya untuk mencurahkansegenap usaha dan tenaganya untuk merampas tampuk kepimpinan daripadagolongan kafir lagi zalim. Kalaulah usaha ini tidak mampu dicapai kecuali secaraberjamaah maka wujudnya jamaah yang berjuang ke arah itu adalah satukewajipan. Demi Allah, kalaulah di atas muka bumi ini hanya ada seorang sahajayang beriman, maka tidak harus baginya untuk tunduk dengan kebatilan walau
 
www.dakwah.info
3
dengan apa sahaja cara sekalipun. Tiada pilihan melainkan menyeru semua manusiakepada manhaj yang diredhaiNya.Jika ada yangmenyahutseruannya ituDia hendaklah menyusun merekasehingga menjadi satu ketumbukan yangbukan sahaja mantap malah sanggupmencurahkan segenap tenaga secarakolektif untuk mencapai madamatreformasi kepimpinan.Jika tiada yangmenyahutseruannyaTiada pilihan melainkan terus istiqamahdi jalan Allah dan terus menyeru manusiasehingga maut datang mengundang.Rajah II: Kewajipan orang yang beriman
Sunnah Allah Mengenai Imamah (Kepimpinan) Di Atas Mukabumi
Alam ini berjalan menurut aturan (sunnah) yang telah ditentukan oleh Allah. Setiapmatlamat hanya akan tercapai dengan memenuhi syarat yang ditentukan olehsunnah tersebut. Niat yang baik sahaja tidak memadai. Seorang peladang misalnyatidak akan mendapat hasil yang baik sekadar berniat baik atau banyak berzikir tanpamemenuhi syarat sunnah tersebut untuk menghasilkan tanaman yang baik.Begitulah juga halnya dengan hasrat untuk melihat perubahan kepimpinan yangtidak akan tercapai kalau hanya sekadar berdoa ataupun berangan-angan.MANUSIAUnsur biologi dan semulajadi yangtertakluk dengan sunnah (undang-undang) sepertimana semua jenishidupan dan haiwan. Ia dikuasai bukanmenguasai.Unsur akhlak TIDAK tertakluk denganbiologi ataupun semulajadi sebaliknyadikuasai sepenuhnya oleh diri manusia. Iamenguasai dan bukan dikuasai.
Akhlak Penentu Maju Mundurnya Manusia
Kedua-dua unsur di atas merupakan penenti kepada maju mundurnya manusia.Namun kekuatan akhlak adalah kekuatan yang paling utama. Bahkan ia merupakanantara sebab mengapa manusia itu dianggap istimewa berbanding makhluk yanglain. Akhlak terbahagi kepada dua:

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->