Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
181Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
KINETOTERAPIE/PHYSIOTHERAPY

KINETOTERAPIE/PHYSIOTHERAPY

Ratings: (0)|Views: 6,640 |Likes:
Published by teogea
Coordonatori:
Vasile Marcu
Mirela Dan
Autori:
Radu Bogdan
Angela Bucur
Mircea Chiriac
Doriana Ciobanu
Dana Cristea
Mirela Dan
Ianc Dorina
Isabela Lozincă
Vasile Marcu
Petru MărcuŃ
Corina Matei
Zoltan Pasztai
Elisabeta Pasztai
Vasile Pâncotan
Petru PeŃan
Valentin Serac
Carmen Serbescu
Emilian Tarcău

EDITURA UNIVERSITĂłII DIN ORADEA, 2006
Coordonatori:
Vasile Marcu
Mirela Dan
Autori:
Radu Bogdan
Angela Bucur
Mircea Chiriac
Doriana Ciobanu
Dana Cristea
Mirela Dan
Ianc Dorina
Isabela Lozincă
Vasile Marcu
Petru MărcuŃ
Corina Matei
Zoltan Pasztai
Elisabeta Pasztai
Vasile Pâncotan
Petru PeŃan
Valentin Serac
Carmen Serbescu
Emilian Tarcău

EDITURA UNIVERSITĂłII DIN ORADEA, 2006

More info:

Published by: teogea on May 10, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/30/2013

pdf

text

original

 
 1
KINETOTERAPIE/PHYSIOTHERAPY
Coordonatori:Vasile MarcuMirela Dan
Autori:Radu BogdanAngela BucurMircea ChiriacDoriana CiobanuDana CristeaMirela DanIanc DorinaIsabela Lozinc
ă
 Vasile MarcuPetru M
ă
rcu
Ń
 Corina MateiZoltan PasztaiElisabeta PasztaiVasile PâncotanPetru Pe
Ń
anValentin SeracCarmen
Ş
erbescuEmilian Tarc
ă
u
 
Contribu
Ń
ie or
ă
dean
ă
la realizarea proiectului 2004 Ro/04/b/P/PP 17 5006
Centrude preg
ă
tire pentru oferirea unor servicii medicale, profilactice
ş
i de recuperare / Training Center for Health Care, Prophylactic and Rehabilitation Services
EDITURA UNIVERSIT
Ăł
II DIN ORADEA, 2006
 
 2
DESPRE AUTORI:
1.
 
RADU BOGDAN – asistent univ. – medic. Domenii de competent
ă
, anatomie, fiziopatologie,semiologie, E-mail :dr.radubogdan@yahoo.com 2.
 
ANGELA BUCUR – lector univ.doctorand – medic. Domenii de competen
Ńă
: fiziologiefiziologia efortului. E-mail :bcrangela@yahoo.com 3.
 
MIRCEA CHIRIAC – lector univ.doctorand. Domenii de competen
Ńă
: bazele kinetoterapiei,tehnici
ş
i metode în kinetoterapie, obiective în kinetoterapie, E-mail:chiriac_mircea_adrian@yahoo.com 4.
 
DORIANA CIOBANU – asistent univ.doctorand. Domenii de competen
Ńă
: electroterapie,kinetoterapie în afec
Ń
ini cardio-vasculare, kinetoterapia în afec
Ń
iuni obstretico-ginecologice,kinetoprofilaxie E-mail :doriana_ciobanu@yahoo.com 5.
 
DANA CRISTEA – asistentent univ.doctorand. Domenii de competent
ă
: educa
Ń
ie fizic
ă
 
ş
isport, exerci
Ń
iul fizic, E-mail:cr_reli@yahoo.com 6.
 
MIRELA DAN – lector univ.dr. Doctor în
ş
tiin
Ńă
din anul 2005, Domenii de competen
Ńă
:terapie ocupa
Ń
ional
ă
, activit
ăŃ
i motrice adaptate, hidroterapie, termoterapie, E-mail :kineto2004@yahoo.com 7.
 
DORINA IANC asistent univ. doctorand. Domenii de competen
Ńă
: biomecanic
ă
, tehnici
ş
imetode în kinetoterapie, E-mail:dorina.ianc@yahoo.com 8.
 
IZABELA LOZINC
Ă
– conf univ.dr. Doctor în
ş
tiin
Ńă
din 2004, Domenii de competent
ă
:chirurgie, kinetoterapie în afectiunile aparatului respirator, metobolico-digestive
ş
i cardio-vasculare, Psihologie, E-mail:kineto2004@yahoo.com 9.
 
VASILE MARCU – prof.univ.dr. Doctor în
ş
tiin
Ńă
din 1981. Domenii de competen
Ńă
:psihologia sportului, psihologie educa
Ń
ional
ă
, kinetoterapie, pedagogie general
ă
,psihopedagogie special
ă
, asisten
Ń
a persoanelor aflate în dificultate, E-mail:vmarcu@uoradea.ro 10.
 
PETRU M
Ă
RCU
ł
– lector univ. Doctorand, Domenii de competen
Ńă
: educa
Ń
ie fizic
ă
 
ş
i sport,exerci
Ń
iul fizic, E-mail:petru_marcut@yahoo.com 11.
 
CORINA MATEI – asistent univ.doctorand.Domenii de competen
Ńă
: kinetoterapie în afec
Ń
iunineurologice, E-mail:corina_matei@yahoo.com 12.
 
ZOLTAN PASZTAI – lector univ.dr. Doctor în
ş
tiin
Ńă
din 2006. Domenii de competen
Ńă
:kinetoterapia în afec
Ń
iunile aparatului locomotor, activit
ăŃ
i sportive, pediatrie metode înkinetoterapie
ş
i hidroterapie, E-mail:pasztayzoltan@yahoo.com 13.
 
ELISABETA PASZTAI – kinetoterapeut. Domenii de competen
Ńă
: metode în kinetoterapie, E-mail:epasytai@yahoo.com 14.
 
VASILE PÂNCOTAN – lector univ.doctorand. Domenii de competen
Ńă
: kinetoterapia înafec
Ń
iuni reumatismale, obiective în kinetoterapie, E-mail:vasilepancotan@yahoo.com 15.
 
PETRU PE
ł
AN – lector univ.doctorand. Domenii de competen
Ńă
: educa
Ń
ie fizic
ă
 
ş
i sport,exerci
Ń
iul fizic, E-mail:petanp1967@yahoo.com 16.
 
VALENTIN SERAC – asistent univ.doctorand. Domenii de competen
Ńă
: masaj, kinetoterapia în afec
Ń
iunile geriatrice, E-mail:valentinserac@yahoo.com 17.
 
CARMEN
Ş
ERBESCU – lector univ.doctorand. Domenii de competen
Ńă
: masaj,kinetoprofilaxie, E-mail:carmen_serbescu@yahoo.com 18.
 
EMILIAN TARC
Ă
U – asistent univ.doctorand. Domenii de competen
Ńă
: evaluare înkinetoterapie, kinetoterapia în afec
Ń
iunile aparatului locomotor, E-mail:bobitaro@yahoo.com 
 
 3
CUPRINS
INTRODUCERE1.BAZELE KINETOTERAPIEI
1.1.Bazele anatomice ale kinetoterapiei1.1.1.Anatomia
ş
i biomecanica aparatului locomotor1.1.2.Anatomia sistemului nervos central1.1.3. Anatomia organelor interne1.2.Bazele fiziologice ale kinetoterapiei1.2.1.Fiziologie general
ă
 1.2.2.Fiziologia efortului1.3.No
Ń
iuni de kinetologie1.3.1. No
Ń
iuni; terminologie1.3.2. Bazele generale ale mi
ş
c
ă
rii
2.MIJLOACELE KINETOTERAPIEI
2.1.Mijloace fundamentale ale kinetoterapiei2.1.1. Exerci
Ń
iul fizic2.1.2. Masajul2.2.Mijloace ajut
ă
toare kinetoterapiei2.2.1.Termoterapia2.2.2. Electroterapia2.2.3. Hidroterapia2.2.4. Terapia ocupa
Ń
ional
ă
 2.2.5. Activit
ăŃ
i fizice adaptate2.3.Mijloace asociate kinetoterapiei2.3.1.Factorii naturali: apa, aerul ,soarele2.3.2.Factorii igienici
ş
i alimenta
Ń
ia
3.TEHNICI
Ş
I METODE ÎN KINETOTERAPIE
3.1. Tehnici kinetologice de baz
ă
 3.1.1 Tehnici akinetice3.1.2 Tehnici kinetice3.2. Stretchingul3.3. Tehnici de transfer3.4. Tehnici de facilitare neuroproprioceptiv
ă
(FNP)3.4.1 Tehnici FNP generale3.4.2 Tehnici FNP specifice3.4.2.1 Tehnici pentru promovarea mobilit
ăŃ
ii3.4.2.2 Tehnici pentru promovarea stabilit
ăŃ
ii3.4.2.3 Tehnici pentru promovarea mobilit
ăŃ
ii controlate3.4.2.4 Tehnici pentru promovarea abilit
ăŃ
ii3.5. Metode în kinetoterapie3.5.1. Metode de relaxare3.5.1.1 Metoda Jacobson3.5.1.2 Metoda Schultz3.5.2. Metode de educare/reeducare neuromotorie3.5.2.1 Conceptul Bobath3.5.2.2 Metoda Brünngstrom3.5.2.3 Conceptul Vojta3.5.2.4 Conceptul Castillo Morales
 
3.5.2.5 Metoda Frenkel

Activity (181)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
stuarttudor liked this
nicutax liked this
ionica964 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->