Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Empresas portuarias en Dakar y Las Palmas (1850-1914)

Empresas portuarias en Dakar y Las Palmas (1850-1914)

Ratings:
(0)
|Views: 12|Likes:
Published by webmaster833

More info:

Categories:Types, Research
Published by: webmaster833 on May 10, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/04/2011

pdf

text

original

 
0
Sjvznu`emv {sjnilid`sjv ej n` idrjvuio`fiöd vmcsj n`vjl{sjv`v {msuz`si`v jd E`h`s y N`v [`nl`v '07:;,0905)
'Sjvzljd ejn `suìfznm1
[msu Jdujs{sivjv `u ugj Lieenj @un`duif 
8 {sjvjdu`em jd jn Jfmdmlif `de CzvidjvvGivumsif`n Vmfijuy 6:ug @ddz`n Fmdbjsjdfj. Cs`o`. [msuzo`n. L`y. 3?,39. 3;0;)
E`dijn F`vuinnm Gie`nomCjf`sim ej Idrjvuio`fiöd ejn F`cinem Idvzn`s ej Os`d F`d`si`Zdirjsvie`e ej N`v [`nl`v ej Os`d F`d`si`
0$, Idusmezffiöd
N` {sjvjduj fmlzdif`fiöd uijdj fmlm mcajuirm {sidfi{`n {sjvjdu`s nmvsjvznu`emv {sjnilid`sjv mcujdiemv jd dzjvus` idrjvuio`fiöd vmcsj n` fmlzdie`e{msuz`si` ej E`h`s y N`v [`nl`v$ Jd jvuj f`vm. jvuzei`lmv n` jl{sjv` fmlm{`suj idujos`duj ej jv` fmlzdie`e {msuz`si`1 `fuirie`e. jvuszfuzs`. bzdfimdjv$Gjlmv bmf`niq`em dzjvusm `dàniviv jd emv jl{sjv`v {msuz`si`v {`s`eiolàuif`v1
Jnejs Ejl{vujs 
y
L`zsjn ju [sml
$ Jn l`sfm ujl{ms`n pzj gjlmv vjnjffimd`em{`s` dzjvus` idrjvuio`fiöd vj fml{sjdej fmd n` ju`{` fmdmfie` fmlm [siljs`Onmc`niq`fiöd '07:;,0905). eödej vj mcvjsr` zd fsjfilijdum ejn fmljsfimidujsd`fimd`n ` us`rév ej n` fmdbmsl`fiöd j idujos`fiöd ej zd` jfmdmlì`lzdei`n `suifzn`e` j idujsfmdjfu`e`$N`v sjejv jfmdölif`v ej bid`njv ejn WIW uijdjd fmlm jnjljdumejvu`f`em jn {`{jn ej n`v jl{sjv`v. pziédjv `fuñ`d fmlm `ojdujv sjfumsjv ejnfmljsfim idujsd`fimd`n$ Jd jn f`vm ej n`v fize`ejv {msuz`si`v. n`v jl{sjv`v azo`sàd zd {`{jn `fuirm bzde`ljdu`n. {zjvum pzj {`suifi{`sàd ej n` `fuirie`e{msuz`si` `vì fmlm ej musmv vjfumsjv jvus`uéoifmv ej n` jfmdmlì` 'fmljsfim ejil{msu`fiöd y j{msu`fiöd. idbs`jvuszfuzs`v. idezvusi`. jdjsoì`•)$ Jvu`vjl{sjv`v {`suifi{`sàd `ejlàv jd n`v Idvuiuzfimdjv 'Lidivujsimv. Fàl`s`v ejFmljsfim. Fmdvjamv [msuz`simv) {ms ljeim ej idujsljei`simv y sj{sjvjdu`dujv$Ejdusm ej jvu` ujdejdfi`. gjlmv {meiem mcvjsr`s eirjsvmv f`vmv ej
 {mnìuif`v
 
3
fmnzvir`v
. jd n`v fz`njv n` fmdbnzjdfi` ej idujsjvjv g` ejlmvus`em zd`jvusjfg` ridfzn`fiöd jdusj jn {mejs {mnìuifm y jn jfmdölifm$N`v bzjdujv emfzljdu`njv pzj gjlmv fmdvznu`em {smfjejd ejeibjsjdujv `sfgirmv1 @sfgirmv D`fimd`njv ej Vjdjo`n '@DV)'E`h`s). @sfgirmGivuösifm [smridfi`n ej N`v [`nl`v. Fàl`s` ej Fmljsfim ej N`v [`nl`v.@sfgirm ej n` @zumsie`e [msuz`si` ej N`v [`nl`v$ N`v sjbjsjdfi`v cicnimosàbif`vg`d viem fml{njljdu`e`v fmd n` emfzljdu`fiöd ej gjljsmujf` y mus`vbzjdujv fmlm n` Cicnimujf` D`fimd`n ej Bs`dfi` eiv{mdicnj ` us`rév ej Idujsdju'rì` O`nnif`)$
3$, Jvuszfuzs` y `fuirie`e ej n`v jl{sjv`v {msuz`si`v jd N`v [`nl`v yE`h`s 
N` jvuszfuzs` ej n`v jl{sjv`v {msuz`si`v jd E`h`s y N`v [`nl`vsjv{mdej ` eibjsjdujv lmejnmv ej ojvuiöd jl{sjv`si`n$ Jd jn f`vm ej n`vjl{sjv`v jzsm{j`v idvu`n`e`v jd n`v emv fize`ejv,{zjsum. n` l`ymsì`sjv{mdej ` zd lmejnm ej ojvuiöd jl{sjv`si`n lmejsdm 'Fg`denjs. 099213?)$N`v jl{sjv`v jzsm{j`v 'bzde`ljdu`nljduj csiuàdif`v jd jn f`vm ej N`v[`nl`v y Bs`dfjv`v jd jn ej E`h`s) l`duijdjd zd` jvuszfuzs` mso`diq`uir`fml{nja`. {jsm ajs`spziq`e`$ Jd {`n`cs`v ejn {smbjvms [gini{{j Gzomd1 ¨
N`os`dej jdusj{sivj éus`doçsj lznuid`uimd`nj pzi jvu n` {smnmdojljdu e`dvnµjv{`fj `bsif`id eµzd Vyvuçlj emdu njv fjdusjv ej eéfivimd vmdu juésijzsvl`iv pzi {jzu vj eirjsvibijs ju vµ`e`{ujs. rmisj vj d`uzs`nivjs jd bmdfuimd ez linijz vmfimfznuzsjn eµil{n`du`uimd
¸ 'Gzomd. 0976 125)$ Jn jaj fjdus`n ej n`{mnìuif` jl{sjv`si`n jvuà bia`em jd jn Fmdvjam ej @elidivus`fiöd$ Jvuj vmnì`jvu`s viuz`em jd n`v {sidfi{`njv fize`ejv bid`dfijs`v ljusm{mniu`d`v$ Ej u`nlmem. n`v fize`ejv ej Nirjs{mmn. Nmdesjv. G`lczsom. [`sìv. Czsejmv mL`svjnn` vjsàd nmv fjdusmv sjfumsjv ej n`v eibjsjdujv jl{sjv`v$ Jn vivujl`jl{sjv`si`n ajs`spziq`em u`lciéd vj mcvjsr` jd Àbsif` mffiejdu`n$ N` jl{sjv`jzsm{j` idvu`n`e` uijdj zd` jvuszfuzs` rjsuif`n. fmd zd` f`v` lmusiq jd nmv{sidfi{`njv {zjsumv sjeivusicziemsjv '
f`ssjbmzsv
) y eibjsjdujv vzfzsv`njv jd nmv{zjsumv vjfzde`simv y nzo`sjv ej us`u` y fmljsfim 'E`zl`nid. 09931070)$
 
6Vmcsj jn ui{m ej jl{sjv`. gjlmv {meiem mcvjsr`s pzj jd jn f`vmbs`dfév. n` jvuszfuzs` g`ciuz`n jv n` jl{sjv` b`lini`s$ Jd jn f`vm ej
L`zsjn ju [sml
'0760). jn fmdusmn ej n` jl{sjv` jvu`sà jd l`dmv ej n` b`lini` L`zsjng`vu` 0937$ Jd 0773 n` jl{sjv` vj g`cì` fmdrjsuiem jd vmfije`e `dödil`.l`dujdijdem n` l`ymsì` `ffimd`si`n jd jn vjdm ej n` b`lini` 'L`sb`ido. 09931635)$ Jd jvuj f`vm. gjlmv {meiem g`nn`s {`s`njnivlmv jd n` jvuszfuzs` ej n`vjl{sjv`v b`lini`sjv bs`dfjv`v jvu`cnjfie`v jd Àbsif` y n`v jl{sjv`v {msuz`si`vf`d`si`v 'Vzàsjq Cmv`. 3;;;1020,023)$ Vid jlc`som. u`lciéd jdfmdus`lmvjl{sjv`v fmd zd` jvuszfuzs` `ffimd`si`n vid {sjvjdfi` ej sjejv b`lini`sjv$ Jdjn f`vm bs`dfév. jn ljams jajl{nm ej jnnm jv n`
Fml{`odij Bs`dï`ivj eµ@bsipzjMffiejdu`nj
$ Jd N`v [`nl`v. jdfmdus`lmv dzljsmv`v jl{sjv`v {msuz`si`v fmdzd` jvuszfuzs` ej ojvuiöd vilin`s ` n` ej n`
FB@M
$ Gjlmv us`c`a`em fmd jnjajl{nm ej
Jnejs Ejl{vujs 
. pziéd {mvjì` zd` jvuszfuzs` eirjsvibif`e` fmddzljsmv`v vjffimdjv y ej{`su`ljdumv. c`am jn fmdusmn ejn L`d`ojs Ojdjs`n'@nbsje N$Amdjv ejvej 0775 g`vu`09;9)$ N`v jl{sjv`v {msuz`si`v {mvjì`d`ejlàv zd` r`vu` sje ej sj{sjvjdu`dujv y `ojdujv fmljsfi`njv jd nmveibjsjdujv fjdusmv ej fmljsfim$ Zd` czjd` {`suj ej nmv `duiozmv fmljsfi`dujv`bsif`dmv '
lãiusjv eµéfg`doj
) vj ejeif`sàd `n fmljsfim ej us`u` fmd n`vjl{sjv`v jzsm{j`v. cijd fmlm idujsljei`simv. cijd fmlm `ojdujv ej n`v{sm{i`v fml{`ðì`v 'B`nn. 0993190)$ Nmv sj{sjvjdu`dujv `bsif`dmv ej n`veibjsjdujv jl{sjv`v omq`sàd ej zd` {mvifiöd ej {sirinjoim vmcsj vzvfml{`usimu`v$ Jnnm njv o`s`duiq`sà zd vu`uzv eibjsjdfi`em. pzj nzjom ujdesà zdsjbnjam vmcsj n` mso`diq`fiöd vmfi`n 'Bislid,Vjnnjsv. 3;;;13::)$Vmcsj n` `fuirie`e ej n`v jl{sjv`v {msuz`si`v. gjlmv gjfgm gidf`{ié jd
Jnejs Ejl{vujs 
{`s` jn f`vm ej N`v [`nl`v y
L`zsjn ju [sml
jd E`h`s$@lc`v jl{sjv`v uijdjd zd` {mujduj eirjsvibif`fiöd ej `fuirie`ejv$ N` jl{sjv`ej Nirjs{mmn ujdì` idujsjvjv jd eibjsjdujv vjfumsjv {smezfuirmv jd F`d`si`v$[ms zd` {`suj. vz `fuirie`e {msuz`si` `c`sf`c` ume`v n`v b`fju`v ejn vjfums1fmdviod`fiöd. f`scmdjm. f`so` y sj{`s`fimdjv d`r`njv 'Pzidu`d` D`r`ssm.097:)$ @ejlàv. os`fi`v ` n` gàcin ojvuiöd ej @nbsje N$Amdjv. n` jl{sjv`csiuàdif` fsjö zd` vjsij ej jl{sjv`v „jv{`ðmn`v“ pzj o`d`smd eibjsjdujvfmdfjvimdjv `elidivus`uir`v {`s` jn vjsrifim l`sìuilm idujsidvzn`s. `vì fmlmvjsrifimv idujsdmv jd nmv {zjsumv f`d`simv 'Vzàsjq Cmv`. 3;;;1020)$
Jnejs 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->