Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
32Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
İsmail Cem - Türkiyede geri Kalmışlığın Tarihçesi

İsmail Cem - Türkiyede geri Kalmışlığın Tarihçesi

Ratings: (0)|Views: 1,379 |Likes:
Published by Kitap Güncem
kitapguncem.blogspot.com
http://bluesmusic.posterous.com/
http://sanalogrenim.posterous.com/
kitapguncem.blogspot.com
http://bluesmusic.posterous.com/
http://sanalogrenim.posterous.com/

More info:

Published by: Kitap Güncem on May 10, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/21/2013

pdf

text

original

 
İsmail Cem _ Türkiye'de Geri Kalmışlığın TarihiUYARI:www.kitapsevenler.comKitap sevenlerin yeni buluşma noktasından herkese merhabalar... Cehaletin yenildiği,sevginin, iyiliğin ve bilginin paylaşıldığı yer olarak gördüğümüz sitemizdeki tüm e-kitaplar,5846 sayılı kanun'un ilgili maddesine istinaden, engellilerin faydalanabilmeleri amacıylaekran okuyucu, ses sentezleyici program, konuşan "Braille Not Speak", kabartma ekran ve benzeri yardımcı araçlara, uyumlu olacak şekilde, "TXT", "DOC" ve "HTML" gibiformatlarda, tarayıcı ve OCR (optik karakter tanıma) yazılımı kullanılarak, sadece görmeengelliler için, hazırlanmaktadır. Tümüyle ücretsiz olan sitemizdeki e-kitaplar, "engelli-engelsiz elele" düşüncesiyle, hiçbir ticari amaç gözetilmeksizin, tamamen gönüllülük esasınadayalı olarak, engelli-engelsiz yardımsever arkadaşlarımızın yoğun emeği sayesinde, görmeengelli kitap sevenlerin istifadesine sunulmaktadır. Bu e-kitaplar hiçbir şekilde ticari amaçlaveya kanuna aykırı olarak kullanılamaz, kullandırılamaz. Aksi kullanımdan doğabilecek tümyasal sorumluluklar kullanana aittir.Sitemizin amacı asla eser sahiplerine zarar vermek değildir.www.kitapsevenler.com web sitesinin amacı görme engellilerin kitap okuma hak veözgürlüğünü yüceltmek ve kitap okuma alışkanlığını pekiştirmektir.Ben de bir görme engelli olarak kitap okumayı seviyorum. Sevginin olduğu gibi, bilginin de paylaşıldıkça pekişeceğine inanıyorum. Tüm kitap dostlarına, görme engellilerin kitapokuyabilmeleri için gösterdikleri çabalardan ve yaptıkları katkılardan ötürü teşekkür ediyorum.Bilgi paylaşmakla çoğalır.Yaşar Mutlu İLGİLİ KANUN:5846 sayılı kanun'un "Altıncı Bölüm-Çeşitli Hükümler" bölümünde yeralan "EK MADDE11" : "ders kitapları dahil, alenileşmiş veya yayımlanmış yazılı ilim ve edebiyat eserlerininengelliler için üretilmiş bir nüshası yoksa hiçbir ticarî amaç güdülmeksizin bir engellininkullanımı için kendisi veya üçüncü bir kişi tek nüsha olarak ya da engellilere yönelik hizmetveren eğitim kurumu, vakıf veya dernek gibi kuruluşlar tarafından ihtiyaç kadar kaset, CD, braill alfabesi ve benzeri formatlarda çoğaltılması veya ödünç verilmesi bu Kanundaöngörülen izinler alınmadan gerçekleştirilebilir."Bu nüshalar hiçbir şekilde satılamaz, ticaretekonu edilemez ve amacı dışında kullanılamaz ve kullandırılamaz.Ayrıca bu nüshalar üzerinde hak sahipleri ile ilgili bilgilerin bulundurulması ve çoğaltımamacının belirtilmesi zorunludur."Bu e-kitap görme engelliler için düzenlenmiştir.Kitap taramak gerçekten incelik ve beceri isteyen, zahmet verici bir iştir. Ne mutlu ki, bir görme engellinin, düzgün taranmış ve hazırlanmış bir e-kitabı okuyabilmesinden duyduğusevinci paylaşabilmek tüm zahmete değer. Sizler de bu mutluluğu paylaşabilmek için bir 
 
kitabınızı tarayıp, kitapsevenler@gmail.com adresine göndermeyi ve bu isimsiz kahramanlarakatılmayı düşünebilirsiniz.Bu kitaplar, size gelene kadar verilen emeğe ve kanunlara saygı göstererek, lütfen buaçıklamaları silmeyiniz.Siz de bir görme engelliye, okuyabileceği formatlarda, bir kitap armağan ediniz...Teşekkürler. Ne Mutlu Bilgi için, Bilgece yaşayanlara.www.kitapsevenler.comTarayan Gökhan Aydıner İsmail Cem _ Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi
İsmail CemTÜRKİYE'DEGERİ KALMIŞLIĞINTARİHİ
Can Yayınları: 879 Düşünce Dizisi: 29
© İsmail Cem, 1997© Can Sanat Yayınlan Ltd. Şti., 19971.-12. basım: Cem13. basım: 1998, Can14. basım: 1999, Can15. basım: 2002, Can16. basım: 2006, Can17. basım: 2007, Can
Kapak Tasarımı: Erkal Yavi Kapak Düzeni: Semih Özcan Dizgi: Serap Bertay Düzelti: Rılya TükelKapak Baskı: Çetin Ofsetİç Baskı ve Cilt: Eko Matbaası
ISBN 978-975-510-791-2
CAN SANAT YAYINLARI
YAPIM, DAĞITIM, TİCARET VE SANAYİ LTD. ŞTİ.
Hayriye Caddesi No. 2, 34430 Galatasaray, İstanbul Telefon: (0212) 252 56 75 - 252 59 88- 252 59 89 Fax: 252 72 33 http://www.canyayinlari.com e-posta: yayinevi@canyayinlari.com
İsmail CemTÜRKİYE'DEGERİ KALMIŞLIĞINTARİHİ
DENEMECAN YAYINLARI
İSMAİL CEM'İN
CAN YAYINLARI'NDAKİ KİTAPLARIGELECEK İÇİN DENEMELER /
inceleme I araştırma
(çıkacak) TÜRKİYE'DE GERİ KALMIŞLIĞIN TARİHİ /
inceleme I araştırma
SOLDAKİ ARAYIŞ /
inceleme / araştırma
SOSYAL DEMOKRASİ /
inceleme I araştırma
ismail Cem,
1940 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Robert Kolejinden (1959) ve Lozan Üniversitesi Hukuk Fakültesinden(1963) mezun oldu. Paris Siyasal Bilgiler Enstitüsünde Siyaset Sosyolojisi dalında master yaptı (1981). 1963 yılındanitibaren çeşitli gazetelerde yazı işleri müdürlüğü, genel yayın müdürlüğü yaptı. Günlük bir gazetede köşe yazarlığına devam
 
etmektedir. Türkiye Gazeteciler Sendikası İstanbul Şubesi Başkanlığını yürüttü (1971-1974). Türkiye Radyo TelevizyonKurumu Genel Müdürlüğünde bulundu (1974-1975). 1987 ve 1991 seçimlerinde İstanbul'dan, 1995 seçimlerinde Kayseri'denmilletvekili seçildi.
DSP,
TBMM Grup Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi (1996). Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi(AKPM) ve Batı Avrupa Birliği (BAB) Asamblesi üyeliklerine seçildi (1987-1996). AKPM Sosyalist GrubuBaşkanvekilliğine seçildi (1989-91), (1993-95). AKPM ve BAB Asamblesi Türk Parlamenter Grubu Başkanlığına seçildi(1996). Avrupa Medya Enstitüsü Danışma Kurulu Üyeliğini yürütmektedir. 50. Hükümette Kültür Bakanlığı yaptı (1995). 30Haziran 1997 tarihinde kurulan 55. Hükümette Dışişleri Bakanlığı görevine atandı. Yayınlanmış kitapları:
Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi, Türkiye Üzerine Yazılar, 12 Mart, TRT'de 500 Gün, Siyaset Yazıları, Geçiş Dönemi Türkiye'si, Sosyal De-mokrasi -ya da Demokratik Sosyalizm Nedir, Ne Değildir?', Türkiye'de Sosyal Demokrasi, Engeller ve Çözümler, Yeni Sol,Sol'daki Arayış, Gelecek için Denemeler, Mevsim Mevsim
(Fotoğraflar). Dört Fotoğraf sergisi düzenledi. İngilizce veFransızca bilen
 İsmail Cem,
Bayan
 Elçin Cem
ile evlidir.
 İpek 
ve
 Kerim
adlarında iki çocuk babasıdır.
"Şu akıp giden kum seline bak; Ne durması var, ne dinlenmesi Bak birdenbire nasıl bozuluyor dünya. Nasıl atıyor bir başka dünyanın temelini."
Mevlânâ Celâleddin Rumî 
İÇİNDEKİLER 
TÜRKİYE'DE GERİ KALMIŞLIĞIN TARİHİ...................... 19GİRİŞ........................................................................................ 21GERİ KALMIŞLIĞIN EVRENSEL MEKANİZMASI............ 25BİRİNCİ BOLUM....................................................................
 
27ESKİ DENGE..........................................................................
 
27I - İhtiyaçlar ve kaynaklar.................................................
 
28II - Nüfus ve Kaynaklar.....................................................
 
29III - Teknik ve Kaynaklar..................................................
 
30§ 1. Aletler ve Tarımsal Metotlar.......................................
 
30§ 2. Üretimin Toplumsal Organizasyonu..........................
 
33İKİNCİ BÖLÜM......................................................................
 
35ESKİ DENGE'Yİ YIKAN DARBELER..................................
 
35I - Gözlem Etkeni..............................................................
 
36§ 1. Gözlem Etkenini Güçlendiren Koşullar.....................
 
37§ 2. Gözlem Etkeninin Sonuçlan.......................................
 
38II - Sağlık Etkeni................................................................
 
41III - Zorlama Etkeni..........................................................
 
43§ 1. İç Zorlamalar...............................................................
 
43§ 2. Dış Zorlamalar............................................................
 
45BİRİNCİ BAŞLIK.....................................................................
 
53İLERİ OSMANLI TOPLUMU................................................
 
53BİRİNCİ BOLUM.................................................................... 59TOPRAK DÜZENİ VE ORDU.............................................. 59
I - Osmanlı Toprak Rejimi..................................................
 
60§ 1. Mirî Toprakların Hukukî Statüsü...............................
 
61§ 2. Mirî Toprakların Yönetimi.........................................
 
62§ 3. Köylünün Durumu.....................................................
 
64II - Toprak Rejimiyle Ordunun Uyumu...........................
 
67§ 1. Askerî İktâ'nın Nitelikleri..........................................
 
68§ 2. Toprak Düzeniyle Askerî Gücün Uyumu..................
 
70İKİNCİ BÖLÜM......................................................................
 
73EKONOMİK DÜZENLE DEVLETİN UYUMU..................
 
73I - İslamiyetin Işığında Devlet...........................................
 
74§ 1. Devletin Ferdiyetçiliğe Karşı Tutumu.........................
 
76§ 2. Devletin Halka Karşı Tutumu....................................
 
78II - Üretim ve Ticarette Devletçilik...................................
 
80§ 1. Tarımsal Ürünler ve Ticaret.......................................
 
81§ 2. Lonca Teşkilatı ve Sınaî Üretim..................................
 
84§ 3. Transit Yolları ve Dış Ticaret.....................................
 
86§ 4. Devletçi Bir Düzen......................................................
 
87

Activity (32)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Toğrul Atabay liked this
franncesco01 liked this
frnildega liked this
electronickitty liked this
Mükerrem Önlü liked this
Mehmet Selim Polat added this note
Halkı sömürenelr Saltanat sürdüler.
Mehmet Selim Polat added this note
Halkı sömürenelr saltanat sürdüler.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->