Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
26Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Intermedia ng Indang - Kabanata 13

Intermedia ng Indang - Kabanata 13

Ratings: (0)|Views: 790|Likes:
Ang kasaysayan ng mga naging Guro sa Intermedia ng Indang (1904-1927). Alamin ang kanilang mga kwalipikasyon, naging trabaho sa IIS at sa ibang paaralan.
Ang kasaysayan ng mga naging Guro sa Intermedia ng Indang (1904-1927). Alamin ang kanilang mga kwalipikasyon, naging trabaho sa IIS at sa ibang paaralan.

More info:

Published by: Daniel Mendoza-Anciano on May 11, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF or read online from Scribd
See more
See less

02/25/2013

pdf

 
221
KABANATA 13ANG MGA NAGING GUROSA
INTERMEDIA 
NG INDANG 1904-1927
Given a good teacher, and locate him in a cellar,an attic, or a barn, and the strong students of the institution will beat a path to his door... Itshould be the business of those entrusted withthe administration of a college to secure the bestmen available, supply them with such facilitiesas will make them content, and then have thewisdom to let them alone.Henry J. WatersPresident - Kansas State Agricultural College
THE DUTY OF THE AGRICULTURAL COLLEGE 
Ang Pagtunton sa Mga NagingGuro ng
Intermedia 
ng Indang
Mula 1904 hanggang 1909 ay madaling magawa angpagkakasunod-sunod ng mga gurong Amerikano sa
intermedia 
ng Indangsubalit walang matiyak na bilang ng gurong Pilipino na naglingkod rito.Ito ay dahilan sa mga pangkalahatang estadistika lamang ang ibinibigay ng kawanihan ng edukasyon sa kanilang mga pag-uulat.Sa taong 1904 hanggang 1905 ay natural lamang na wala pangpangangailangan ng malaking bilang ng mga gurong Pilipino sa
intermedia 
ng Indang dahilan sa noon lamang nagsisimula ang kurso. Sapagdating ng 1905 hanggang 1906 ay napabilang si Felisa Mercado samga guro na nagturo sa
intermedia 
. Sa taong 1907-1908 ay napasok siMr. Guillermo Bayan sa Indang at nalipat naman si Felisa Mercado saAmadeo.Sa Taong Pampaaralan ng taong 1909-10 ay mayroon ngindikasyon na nasa Indang na si Mr. Mariano Mondeedo mula sakaniyang pag-aaral sa Estados Unidos at sa bandang huli ay nakasamana niya sa paaralan ang kaniyang asawa na si Maria Mondeedo.Sa pag-uulat ng 11
th
ARDE ay binabanggit dito ang pagsasalin nglahat ng pagtuturo sa mga paaralang primarya maliban sa mga
special 
 
school 
sa kamay ng mga gurong Pilipino. Ito rin ang panimulang taon namalaking bilang ng mga gurong Pilipino ay nagsimula ng maging bahaging
teaching 
orce 
 
sa
intermedia 
sa bansa.
1
 Isa sa mahalagang bagay ukol sa 11
th
ARTDE ay ang pagbibigay nito ng ispesipikong datos ukol sa
intermedia 
ng Indang na tinatawag
1 11th ARTDE P. 15
 
Kabanata 13 - Mga Naging Guro ng Intermedia
222222
noon na
Indang Agricultural School
. Ang pag-uulat ay ginawa sakapanahunan pa ni Mr. Henry Wise at binabanggit na ang paaralan ay mayroong limang guro. Ang mga ito ay matitiyak na sina Henry at May Wise, Mariano at Maria Mondeedo, at Guillermo Bayan.Magmula sa 11
th
ARTDE hanggang sa mga sumunod na taunangpag-uulat ng Kawanihan ay naging bahagi na nito ang
intermedia 
ngIndang bilang isang ispesyal na paaralan sa Pilipinas. Mapapansin sa12
th
ARTDE na inihanda ni Cocannouer para sa
intermedia 
ng Indangang pagliit ng bilang ng mga mag-aaral sa paaralan mula sa 102 sanakalipas na taon sa
8
1
lamang. Inilagay ni Cocannouer sa pag-uulat naang bilang ng guro sa paaralan ay isang Amerikano (siya) at isangPilipino. Maaring ang iniulat niya ay iyon lamang guro na may 
item 
na
insular 
 
teacher 
 
na kinakatawan nila ni Guillermo Bayan. Hindi maaringmaging dalawa lamang ang guro ng
intermedia 
ng Indang sa panahongiyon sa kabila ng pagliit ng bilang ng mga mag-aaral. Ito ay kungikokonsidera na sa paaralan ay kasama ang kursong
omestic 
cience 
 bagay na nakapag-aalilangan kung maituturo na may kahusayan ninaMr. Cocannouer at Mr. Bayan, ang aralin na iyon. Sa ganito ay nanatilipa rin na mga guro sa paaralan sina Mr. Cocannouer, Bayan, at mag-asawang Mondoedo.Sa 13
th
ARTDE ay Iniulat ni Cocannouer na sa paaralan ay mayroon isang gurong Amerikano at limang gurong Pilipino na nagtuturosa
75
mag-aaral. Ang mas maliit na bilang ng mag-aaral kumpara sanakalipas na taon at ang limang guro ay indikasyon na ang iniulatlamang ni Cocannouer sa nakalipas na taon ay iyon lamang mayroong
insular 
 
item 
. Kung pagtutuunan ang mga guro ng paaralan sa taong itoay mahihinuha na ito ay sina Cocannouer, Guillermo Bayan, mag-asawang Mariano at Maria Mondoedo at ang panimulang taon nangpagtuturo ni Simeon Madlangsakay at ng isa pang guro na hindimakilala.Walang nalimbag na 14
th
ARTDE at sa 15
th
ARTDE. nakumakatawan sa taong 1914 ay walang ispesipikong datos para saIndang Farm School. Sa 16
th
ARTDE ay iniulat na mayroon ng pitongguro sa paaralan. Kung susundan ang kronolohiya para sa taong 1917ay nagbitiw si Mr. Guillermo Bayan sa paaralan. Kung susundan natinang mga guro sa paaralan ay mag-asawang Mariano at MariaMondoedo, Simeon Madlangsakay at Carlos Bayot, Guadalupe de lasAlas, Nieves Mojica at Jacinto Dilidili.Ang 21
st
ARTDE ay nag-uulat na ang paaralan ay mayroong animna guro.
2
Ang pagbaba sa bilang ay dahilan sa pag-alis ni Mr.Mondoedo sa Indang para magturo sa UPLB. Sa 22
nd
ARTDE hanggang24
th
ARTDE ay ini-ulat na mayroong pitong guro sa paaralan.
2 21st ARTDE:138
 
Intermedia ng Indang / Anciano
223
Sa 25
th
ARTDE naman ay tumaas ang bilangng mga guro sa walo. Sa kapanahon na larawan ay makikilala ang mga guro ng paaralan sakapanahunang iyon.Ang walong nasa gitnang hanay ng larawan ay ang mga guro ngpaaralan sa taong iyon. mula sa kaliwa ay ang mga sumusunod: CamiloGuevara, Eulogio Acua, Nieves Mojica, Guadalupe de las Alas, Ma.Conchita Riego, Simeon Madlangsakay, Basilio Viado, at PedroCreencia.
3
 
Ang Mga Naging Guro sa
Intermedia 
ng Indang 1904-1925
1.
 
Charles J. Anderson2.
 
Harry J. Hawkins3.
 
Clifton Earl Workman4.
 
Felisa Mercado5.
 
Guillermo Bayan6.
 
Henry Wise7.
 
May Swanson-Wise8.
 
Mariano Mondoedo ² 9.
 
Simeon Madlangsakay 10.
 
Maria del Rosario-Mondoedo
² Tubong Kawit, Cavite. Sa taong1905 ay isa na siya sa mga inpluwensiyal na guro sa lalawigan ngCavite. Sa taong 1909 ay nagtuturo sa bayan ng San Roque CentralSchool (Distrito ng Cavite City ngayon) at nahalal na isa sa mga
3 Ang mga guro sa larawan ay kinilalang lahat ni Ms. Linda Guevara maliban saikalawang lalaki mula sa kaliwa na si Eulogio Acuna na kinilala ng kaniyanganak na si Mrs. Fe Acua-Aviante.

Activity (26)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Marion Enriquez liked this
Eugean S Sison liked this
Rodel Dimaandal liked this
eric_efrian liked this
Grei Sen liked this
Grei Sen liked this
Heiz Mongaya liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->