Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
23Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kerajaan Bani Abbasiyah

Kerajaan Bani Abbasiyah

Ratings:
(0)
|Views: 1,629|Likes:
Published by fafazlyn

More info:

Published by: fafazlyn on May 11, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/16/2013

pdf

text

original

 
KERAJAAN BANI ABBASIYAH (132-656H / 750-1258M)KEARAH PEMBENTUKKAN KERAJAAN BANI ABBSIYAH
Cita-cita untuk menubuhkan kerajaan Bani Abbasiyah bukanlah satu perkara baru, kerana cita-cita dan fikiran untukmengekalkankekhalifahan Islam ditangan keturunan Bani Hasyim sudah bermula sejak Nabi mulai gering lagi, yang mana Abbasbin AbdulMutalib telah memerintahkan kepada Sayyidina Ali bertanyakan kepada Nabi tentang siapa bakal khalifah IslamselepasRasulullah.s.a.w. Tetapi Sayyidina Ali enggan melakukannya sehinggalah Rasulullah.s.a.w wafat. Sebab itu NabiMuhammad s.a.wwafat tanpa sebarang wasiat mengenai bakal penggantinya.Orang ramai membuat pemilihan khalifah secara demokrasi iaitu membuat pilihan ramai. Dan akhirnya terpilihSayyidina Abu Bakar menjadi khalifah yang pertama kemudian Sayyidina Omar Kemudian Sayyidina Osman dan Sayyidina Ali.Setelah Muawiyah berjaya merampas kuasa jawatan khalifah daripada Sayyidina Ali, maka telah menimbulkan rasatidak puas hatidikalangan orang-orang Syiah lalu mereka melantik Hassan bin Ali menjadi khalifah (Kufah).Pada tahun 41 Hijrah Sayyidina Hassan telah meletak jawatan dan menyerahkannya kepada Muawiyah danakibatnya tertubuhlahKerajaan Bani Umaiyah yang telah diasaskan oleh Muawiyah bin Abu Sufian.
GERAKKAN BANI ABBASIYAH
Ada dua cara gerakkan Bani Abbasiyah
1- Gerakkan secara sulit
a-Tertubuh pada awal kurun kedua Hijrah (98H) pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abd.Aziz.b-Pengasasnya ialah Ali bin Abdullah yang kemudiannya digantikan oleh anaknya Muhammad bin Ali.c-Gerakkan ini berselindung dibawah nama Bani Hasyim (Alawiyeen dan Ahlil Bait). Pada masa ini mereka tidakmelahirkannama Abbasiyah dengan tujuan untuk menarik sokongan Syiah dan mengelakkan berlakunya perpecahan.d-Setelah Pemimpin pemberontakkan Syiah Hasyim bin Muhammad menyerahkan kuasanya kepada Ali bin Abdullahpada tahun98 Hijrah maka Humaimah telah dijadikan sebagai pusat gerakkan dan cawangannya ialah Kufah dan Khurasan. DiKufahmasih terdapat fikiran untuk mengembalikan hak khalifah kepada keturunan Rasulullah / Bani Hayhim. Dan Khurasanletaknya jauh dari Damsyik (Pusat pemerintahan Kerajaan Umaiyah, dan lebih mudah mendapat pengaruh keranapenduduknya pernahmenerima layanan buruk dari Kerajaan Umaiyah.e-Gerakkan pemberontakkan ini lebih giat dan aktif di zaman pemerintahan Khalifah Omar bin Abd.Aziz kerana sikapKhalifahyang sangat berlemah lembut.f- Setelah Ali bin Abdullah meninggal dunia, beliau diganti oleh anaknya Muhammad bin Ali pada tahun 117 Hijrah.Kemudiandiganti oleh Ibrahim bin Muhammad pada tahun125 Hijrah.
2- Gerakkan secara terbuka
a-Pada tahun 747M / 129H Ibrahim bin Muhammad menaikkan bendera hitam di Khurasan sebagai cabaran kepadakerajaanBani Umaiyah (pada ketika itu menggunakan bendera putih).b-Abu Muslim al Khurasani, pemimpin utama dalam rangka mendirikan Kerajaan Bani Abbasiyah:i. telah berjaya menakluki Meru (ibu kota Khurasan). Pada ketika itu Nassar bin Saiyar (gabenor Umaiyah diKhurasan)meminta bantuan Khalifah Marwan tetapi gagal mendapat apa-apa bantuan dan beliau meninggal tidak lamakemudian.ii. Beliau berjaya menakluki Kufah pada tahun 749M / 131H.c-Ibrahim bin Muhammad terbunuh dalam peperangan lalu digantikan oleh saudaranya Abdullah bin Muhammad(Abu al Abbas alSaffah).d-Abu al Abbas mengisytiharkan dirinya sebagai Khalifah Kerajaan Bani Abbasiyah pada tahun 750M / 132H.e-Khalifah Marwan tidak putus asa, lalu bergerak dengan 12,000 tentera dari Harrah, manakala tentera Abbasiyahdipimpin olehAbdullah bin Ali (bapa saudara al Abbas). Kedua-dua tentera ini bertemu ditebing kiri sungai Zab pada tahun 750M.TenteraMarwan mengalami kekalahan dan Khalifah Marwan lari ke Mesir.
 
f-Pada 25 April 750M Damsyik berjaya ditawan oleh tentera Bani Abbasiyah.g-Khalifah Marwan lari ke Mesir tetapi diburu oleh tentera Abbasiyah dan beliau berjaya dibunuh di satu daerahbernama Bousir /Busir pada 5 Ogos 750M. Kepalanya dihantar ke Kufah
FAKTOR-FAKTOR TERDIRINYA KERAJAAN BANI ABBASIYAH
1- Terdirinya Kerajaan Bani Umaiyah itu secara kekerasan, merampas kuasa hingga mengakibatkan pertumpahandarah sesamaIslam (Peperangan Ali dan Muawiyah). Sebab itu golongan umat Islam yang bersikap sebagai orang tengah berasasimpatiterhadap pihak yang gagal disamping mengutuk pihak yang menang.2- Terdapatnya Khalifah-khalifah dalam Kerajaan Bani Umaiyah yang tidak berminat dalam politik. Contohnya Yazidbin Muawiyahlebih mementingkan diri dari soal negara. Ia hanya menghabiskan masa dengan berfoya-foya.3- Penghinaan yang keterlaluan Bani Umaiyah ke atas Syiah Ali adalah satu daripada sebab yang membangkitkankebencianorang-orang Islam terhadap mereka. Antaranya pembunuhan Sayyidina Hussain bin Ali di Karbala dan cacianterhadapketurunan Ali di atas mimbar dalam khutbah Jumaat.4- Keburukkan yang terbit dari cara perlantikan Khalifah Bani Umaiyah iaitu menentukan bakal khalifah dimanaterdapat duaorang putera mahkota dalam satu masa. Ini telah membangkitkan pergaduhan sesama sendiri dalam keluarga BaniUmaiyahkerana khalifah yang dilantik kemudiannya cuba menyingkirkan bakal khalifah yang sudah terlantik danmenggantikan anaknyaatau orang pilihannya sendiri. Dalam suasana inilah pihak Bani Hasyim melancarkan gerakkan mereka merebutpemerintahan.5- Kezaliman setengah daripada khalifah-khalifah Bani Umaiyah yang bukan sahaja terhadap Syiah Ali tetapi jugaterhadaporang-orang yang pernah berjasa besar terhadap kerajaan. Muhammad bin al Qasim dan Qutaibah bin Muslimadalah duaorang panglima perang yang berjasa dalam bidang pertahanan dan penaklukkan tetapi telah dibunuh oleh KhalifahSulaimanbin Abd.Malik kerana kesalahan yang sedikit. Hajaj bin Yusof dipenjarakan dan harta bendanya dirampas. Begitu juga Musa binNusair yang mati dalam penjara. Hal yang demikian menyebabkan rakyat memberi sokongan kepada sebaranggerakkan untukmenggulingkan Kerajaan Bani Umaiyah.
Cara perlantikkan Khalifah dalam Kerajaan Bani Abbasiyah.
Adapun cara perlantikkan khalifah di dalam Kerajaan Bani Abbasiyah adalah sama seperti yang dilakukan olehKerajaan BaniUmaiyah iaitu menentukan sendiri bakal khalifah sebelum wafatnya;i. Abu al Abbas al Saffah melantik gantinya Abu Jaafar al Mansor sebagai bakal khalifah manakala gantinya ialahanaksaudaranya Isa bin Musa bin Muhammad bin Ali.ii. Khalifah Harun al Rasyid pula melantik ketiga-tiga orang anaknya menjadi Khalifah atas nasihat para pembesarnyaiaitu alAmin, al Makmun dan al Mu'tasim. Kemudian berlaku perebutan kuasa yang berakhir dengan kemenangan alMakmun.iii. Al Makmun kemudian melantik pula saudaranya al Mu'tasim. Al Mu'tasim melantik anaknya al Wathiq. Al Wathiqmeninggaldunia tanpa melantik bakal khalifah. Pembesar-pembesar Negara melantik gantinya al Mutawakkil.iv. Al Mutawakkil kemudiannya mengikut jejak langkah datuknya Harun al Rasyid dengan melantik tiga oranganaknya gantikhalifah iaitu Muhammad Muntasir Billah, Muhammad al Mu'taz Billah dan Ibrahim al Muayyad Billah. Kemudiandiakhir pemerintahannya ia membatalkan perlantikan Muhammad al Muntasir Billah kerana dijangka keburukkan akanberlakusekiranya ia menjawat jawatan khalifah. Ini menyebabkan Muhammad al Muntasir Billah marah lalu bermuafakatdengangolongan bangsa Turki untuk membunuh bapanya.Begitulah cara perlantikan khalifah dalam zaman keemasan Bani Abbasiyah adapun khalifah kemudian daripada inidikuasai oleh
 
pembesar-pembesar bangsa Turki, mereka melantik dan melucutkan siapa yang mereka kehendaki. Setelah BaniBuawaehmenguasai pemerintahan mereka pula berkuasa dalam perlantikan khalifah. Sehinggalah kerajaan ini dikalahkanoleh tenteraMongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan pada tahun 656H / 1258M.
KHALIFAH PERTAMA ABDULLAH AL ABBAS(132-136H / 750-754M)RIWAYAT HIDUP
1- Nama beliau Abu al Abbas Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Beliau bergelar Abu Abbas AsSaffah(Penumpah darah).2- Dilahirkan pada tahun 104H di Humaimah.3- Beliau dilantik sebagai khalifah pertama pada 13 Rabiulawal 132H / 750M.4- Beliau wafat pada 13 Zulhijjah 136H ketika berusia 33 tahun.5- Beliau memerintah selama 4 tahun 9 bulan.
PERIBADI
1- Seorang yang gemar berperang.2- Seorang yang keras hati.3- Kejam terhadap musuh terutamanya ke atas keluarga Bani Umaiyah.4- Kuat daya ingatan.5- Gagah dan berani.6- Pemurah serta dermawan.7- Tidak menepati janji.
BENTUK KEKEJAMAN YANG DILAKUKAN
1- Menggali kubur-kubur keturunan Umaiyah dan membakar mayat mereka, iaitu kubur Muawiah bin Abi Sufian,Yazid binMuawiah, Abd.Malik bin Marwan dan Hisyam bin Abd.Malik kecuali kubur Omar bin Abd.Aziz.2- Melakukan pembunuhan beramai-ramai terhadap keluarga Bani Umaiyah setelah mereka dijemput ke majliskenduri.3- Menghapuskan saki baki keluarga Umaiyah kecuali anak-anak yang masih kecil.
TINDAKAN YANG DILAKUKAN BAGI MENGUKUHKAN KERAJAAN
1- Mengubah pusat pemerintahan dari Damsyik ke Kufah, kemudian ke Hirah dan kemudian ke Anbar. Beliaumemberi namaHasyimiah sempena nama keturunannya Hasyim.2- Menukarkan warna bendera kerajaan dengan warna Hitam.3- Menghapuskan golongan Bani Umaiyah sebagai langkah menguatkan kedudukan politiknya.4- Abu Muslim Al Khurasani dilantik sebagai gebenor di Timur dan Khurasan. Abu Jaafar Al Mansor sebagai gebenor di Iraq,Mausil dan Armenia. Syam dan Mesir di bawah gebenor Abdullah bin Ali.5- Abi Salamah Al Khalali dan Khalid Barmaki dilantik sebagai menteri. Namun Abu Salamah kemudiannya dibunuhkeranadikhuatiri memindahkan kuasa kepada keluarga Sayidina Ali.
FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN KEJAYAAN BELIAU
1- Keadaan kucar kacir yang berlaku dalam keluarga Bani Umaiyah sebelumnya dan pada masa pemerintahannya.2- Kejayaan cemerlang gerakan sulit oleh penyokong-penyokongnya di serata tempat.3- Peranan Abu Muslim Al Khurasani yang berjaya menguasai beberapa buah daerah termasuk Khurasan dan Merw.Usaha initelah membuka jalan kepada beliau.4- Orang-orang Parsi memberi sokongan padu kerana golongan itu begitu marah kepada pemerintahan BaniUmaiyah yangbersifat assabiyah.5- Peranan saudara-saudaranya iaitu Abu Jaafar, Abdullah, Ali, Salleh dan Daud yang bersama-sama membanterasmusuh.
JASA-JASA KHALIFAH
1- Mengadakan rumah-rumah api untuk panduan musafir (lampu-lampu jalan raya untuk panduan orang-orang yangberjalan padamalam hari).2- Memperbaharui jalan dan meletakkan batu tanda jarak di antara Mekah dangan Kufah mengikut kiraan BatuHasyimi.3- Memperkukuhkan angkatan tentera untuk mempertahankan ancaman musuh terutama dari Rom.4- Membuka Bandar baru di Iraq yang dinamakan Bandar Hasyimiah.
KHALIFAH ABU JAAFAR AL MANSUR

Activity (23)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Jauh Tangan liked this
Sha Ziera liked this
Sha Ziera liked this
ieylaismail liked this
Ah Foo liked this
Mu'az87 liked this
seman_sen7177 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->