Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
null

null

Ratings: (0)|Views: 427|Likes:
Published by api-26157772

More info:

Published by: api-26157772 on May 11, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2010

pdf

text

original

 
 
 
Geraasbesoedeling en rusverstoring
Geraasbesoedeling en rusverstoring word dikwels as sinonieme gebruik,maar uit ‘n wetstoepassingsoogpunt verskil dit baie.Teoreties is geraasbesoedeling die maklikste om wetlik toe te pas. In teorie isdaar ‘n wetlike geraasperk, en dit kan in desibel gemeet word, en dieoortreder beboet word. In die praktyk is dit nie so maklik nie, en sou so ‘ntoepassing ook nie altyd billik wees nie. Ons onthou waarskynlik almal die“goeie ou dae” toe dit mode was om gaatjies in motorfietse se uitlaatstelselste maak vir ekstra brul. Oortreders is op strepe deur verkeersmannevoorgekeer, ‘n desibelmeter daarby gehou, en die oortreders beboet.Vandag is dit gewoonlik baie moeiliker, en is daar dikwels ‘n groot traagheiden selfs weiering van wetstoepassers om hierdie roete te volg, selfs al beskikhulle oor die toerusting en die gesertifiseerde opleiding. Mangaung-munisipaliteit lys die bestryding van geraasbesoedeling egter as een van syfunksies in ‘n dokument wat in terme van die Wet op Toegang tot Inligtingopgestel is.Wat die Vrystaat betref het die Vrystaatse provinsiale regering in 1998regulasies onder die Wet op Omgewingsbewaring (73/1998) uitgereik.Volgens dié regulasie (nommer 24) is oormatige geraas én klank onwettig.Luidens berigte kan oortreders tot R20 000 beboet óf twee jaar gevangenisstraf opgelê word. ‘n Eienaar van die eiendom waar die geraasveroorsaak word, kan dus kragtens die genoemde regulasies vervolg word éndie polisie kan op die klanktoerusting beslag lê.Volgens kenners word geraasbesoedeling omskryf as enige geraas wat 85desibels oorskry. Dit is snags meer steurend as bedags, omdat dit met dienagstilte meeding. Geraas is dus enige klank wat die breë gemeenskap sevrede versteur. Niemand mag musiek instrumente bespeel óf klanktoerustinggebruik wat besoedeling veroorsaak nie.‘n Bloemfonteinse polisiewoordvoerder,
Supt. Annelie Wrensch, Parkweg-polisiewoordvoerder,
aan die einde van 2009 aan Volksblad gesê
: “...dit is nienodig vir die polisie om die desibel-vlak van ’n geraas te meet om te bepaal of diegeraas wel ’n steurnis vir mense inhou nie.’n Steurnis kan verwys na enige geraas wat die vrede en gerief van ’n ander persoonversteur. Volgens die geraasbeheerregulasies van 24 April 1998 kan ’n persoon watdie regulasies oortree, met R20 000 beboet of twee jaar tronkstraf opgelê word.Wrensch vra die gemeenskap om alle voorvalle van geraasbesoedeling by die polisieaan te meld, veral in die Kerstyd wanneer sulke voorvalle gewoonlik toeneem.”Volksblad 24 Desember 2009
Rusverstoring bevat talle subjektiewe elemente, soos waar die geraasplaasvind, wanneer dit plaasvind, hoe gereeld dit plaasvind, en uiteraard of ditdie rus vertoor. Dit word ook baie moeilik regstegnies in Engels vertaal.Rusverstoring word ook vanuit verskillende regsbronne aangespreek, metomgewingsbewaringswette wat dalk tegnies die maklikste opsie bied.Geraasbesoedeling moet noodwendig ‘n statutêre oortreding wees, nie netomdat dit die rus kan versteur nie, maar gesondheidsgevare inhou.Geraas van 45 desibel sal nie ‘n slapende mens wakker maak nie, maar reeds sy rus so verstoor dat dit tot liggaamlike en sielkundige probleme kanlei. Die “geraas” van ‘n groep vroue wat lekker om ‘n potjie tee gesels is
 
tussen 50 en sestig desibel. Of dit skadelik vir iemand sal wees, hang dus af van of dit met ander se slaaptyd ooreenval.Voortdurende blootstelling aan 85 of meer desibel kan doofheid veroorsaak.Groot voertuigverkeer lewer sowat 80 desibel op. ‘n Lugdrukboor bykans 110desibel. Harde musiek is sowat 110 desibel. Die pyngrens word op 120desibel gereken. Teen 180 desibel, soos om naby ‘n ruimtevuurpyl te weeswat opstyg, kan dodelik wees.In die VSA het ondersoeke bevind dat daar ‘n depresiasie in eiendomswaardeis wanneer die eiendomme aan geraasbesoedeling blootgestel word.Trouens, skadevergoeding moes al betaal word.Hoe verder van die geraasbron (met ander akoestiese faktore buite rekeninggelaat, neem die desibel-lesing af. Iets wat op 10 meter 100 desibel meet, salop 20 meter 94 meet, en 88 op 40 meter.In die Tsjeggiese Republiek word 60 desibel bedags, en 50 desibel snagswetlik vasgelê.Dit moet in gedagte gehou word dat die toename in desibels hiperbolies werk.60 desibel is ongeveer ‘n tien keer erger lawaai as 50 desibel.In Suid-Afrika word die norm van 58 blykbaar algemeen vir “stil gebiede”aanvaar. ‘n Voorbeeld van ‘n munisipale regulasie is hieronder aangebring.Vir die publiek is wetstoepassing oor geraasbesoedeling gewoonlik ‘n meer aanvaarbare opsie, omdat die klaer nie noodwendig by die saak betrokkehoef te raak nie. Teoreties behoort hy bloot die bron van vermeendegeraasbesoedeling by die toepaslike owerheid aan te meld, wat dit dan vir ‘nsekere tydsduur meet, en ‘n objektiewe bewys van skuld of onskuld het.‘n Tegniese probleem is dat die bron van geraas gewoonlik diewetstoepassers gewaar en hul masjinerie afskakel voor die voorgeskrewemeettydperk verstreke is.Hierteenoor is rusverstoring nie gewild by die publiek nie, omdat dit in dieregsproses behels dat daar klaers moet wees, wat dan in ‘n hof moet getuig inhoe ‘n mate die geraas hul rus inderdaad verstoor.Gewoonlik word “boekhouding” van tye (wat die tydsduur insluit) oor ‘ntydperk vereis. Hierdie “boekhouding” sal dan ‘n aanduiding gee van of dieklaer se klag geregverdig is.Dit spreek vanself dat enige persoon periodiek ‘n groot geraas maak wat vir iemand anders steurend kan wees. ‘n Stukkie metaal moet met ‘n hoeksnyer gesny word, ‘n gaatjie moet in ‘n muur vir ‘n portret geboor word, iemand segewoonlik stil hond skrik vir iets en gaan erg aan die blaf.Of die optrede op rusverstoring neerkom sal dus grootliks van dievoortdurendheid afhang, soos wanneer iemand ‘n “fabriek” op sy erf inrig, endan veral werk wanneer die bure nie by die werk is nie, maar saans as hullewil TV kyk of slaap, of Sondagmiddae wanneer baie mense tradisioneel ‘nmiddagslapie geniet. Die ingewikkeldheid van die subjektiewe element vanrusverstoring blyk onder meer uit hoe uiteenlopende kulture skouer skuur. Vir die een is Saterdae sy dag in die tuin met geraas soos dié van sy grassnyer en om met kraggereedskap allerlei nutswerkies te doen. Vir die buurman isdie Saterdag dalk sy Sabbat, en is die geraas vir hom steurend, en om sypunt te maak trek hy die Sondag met sy geraas los.Ander mense sal weer graag Sondae oor die radio na sokkerwedstryde willuister, waar die toeskouers met vuvuzelas (wat bewese ‘ngesondheidsgevaar inhou) onophoudelik raas.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->