Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
19Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Göktürk Yazısı Öğrenme - Kitap Güncem

Göktürk Yazısı Öğrenme - Kitap Güncem

Ratings: (0)|Views: 796 |Likes:
Published by Kitap Güncem
http://kitapguncem.blogspot.com/
http://kitapguncem.blogspot.com/search/label/E-Kitap
http://kitapguncem.blogspot.com/2010/05/eski-turk-yaztlar-e-kitap.html
http://bluesmusic.posterous.com/
http://sanalogrenim.posterous.com/
http://kitapguncem.blogspot.com/
http://kitapguncem.blogspot.com/search/label/E-Kitap
http://kitapguncem.blogspot.com/2010/05/eski-turk-yaztlar-e-kitap.html
http://bluesmusic.posterous.com/
http://sanalogrenim.posterous.com/

More info:

Published by: Kitap Güncem on May 11, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/19/2010

pdf

text

original

 
Göktürk Yazısını Öğrenme Kılavuzu | Yavuz TANYERİ www.bilgicik.com
Sayfa:
 
Göktürk Yazısını Öğrenme Kılavuzu | Yavuz TANYERİ www.bilgicik.com
Değerli Türkçe sevdalıları,Bu kılavuz, Türkçenin ilk yazılı belgelerinde kullanılan Orhun (Göktürk)yazısını, Türkiye RKlerine basit zeyde öğretebilmek amaylahazırlanmıştır. Kılavuzdan yararlanarak, Göktürkler dönemi ve Göktürkçehakkında genel anlamda bilgi edinebilir; Göktürk alfabesindeki harflerinyazım ve kullanım özelliklerini kavrayarak krk yaöğrenebilirsiniz.Bir yasistemini derinlemesine öğretmek için bu kılavuz yetersizkalacaktır. Çünkü burada ktürk yazısı, oldukça basit zeydeanlatılmaktadır. Bu kılavuz yardımıyla Göktürkçe üzerinde yapacağınızçalışmalar sonucunda, Türk ulusuna ait tek milli alfabe olan Göktürkalfabesini ve yazısını Orhun Yazıtları'nı taşlar üzerinden okuyabilecekdüzeyde öğrenebilir; Göktürk harfli yazıtlar hakkında genel bilgi sahibiolabilir ve bugün kullanğımız Türkiye Türesini Orhun yazısınauyarlayabilirsiniz.Bu kılavuz hakkındaki görüşlerinizi ve varsa yanlışlarımızı e-posta yoluylabize bildirirseniz, çalışmamızın iyileştirilmesinde bize katkı sağlamışolursunuz. Kutlu dileğimiz, Türk gençlerinin Türk dilinin köklerine kadaruzanabilmesi ve oradan alacağı ışık ile bilinçlenmesidir.Kılavuzun hazırlanmasında beni yönlendiren ve eksiklerini gidermemdesonsuz desteğini esirgemeyerek bu çalışmanın ortaya çıkmasında en azbenim kadar emeği bulunan değerli hocam Yrd. Doç. Dr. Ercan ALKAYA'yateşekkür ederim.Bu çaşma, acunun rt yanına dağılmış ce TÜRK budununaarmağandır.Kutluġ bolsun!
Yavuz TANYERİ 
İletişim:
bilgi@bilgicik.com
Sayfa:
1
 
ÖN
 
SÖZ
 
Göktürk Yazısını Öğrenme Kılavuzu | Yavuz TANYERİ www.bilgicik.com
Göktürk Tarihi Hakkında
Göktürkler, 500'lü yıllarda
Avarlar
'a bağlı olarak yaşayan vebir kısmı Aşina önderliğinde Altaylar'ın güneyine göç edenbirkTürk toplulunun birlmesinden meydanagelmiştir. Bu bilgi hem Çin kaynaklahem de BozkurtEfsanesi gibi sözlü Türk kaynaklarınca desteklenmektedir.
Bumın
, 534 yılında başlarında bulunduğu Türk topluluğunugenişletip güçlendirmek için Tabgaç devletiyle ilişki kurmuşve 542 yılında Çin'e sefer düzenlemiştir. Bu sırada Bumın,Juan Juanlar olarak bilinen Avarlarlar'a karşı ayaklanan Tölisler'in isyanını bastırarak 50.000 kişiyikendine bağlamıştır. Avar hükümdarı ile Bumın arasında çıkan bir anlmazlık nedeniyle,Göktürkler 552 yılında Avarlar'a karşı bağımsızlıklarını ilan etmişler ve bir bahar baskını ile JuanJuanlar'ı ortadan kaldırmışlardır.Bumın, Ötüken'de Göktürkler'in kağanı olduğunu duyurmuş; fakat aynı yıl vefat etmiştir. BumınKağan'dan sonra devletin doğusunu Bumın'ın oğlu
Mukan
; batısını ise kardeşi
İstemi
yönetmeyebaşlamıştır. Bu dönemde Göktürk devletinin en parlak devirleri yaşanmıştır. İstemi Yabgu önceSasaniler'le, daha sonra da Bizans ile ittifak kurmak istemiştir. 572 yılında Mukan Kağan; 576yılında ise İstemi Yabgu vefat etmiştir.Mukan Kağan'dan sonra Doğu Göktürk Kağanlığı'nın başına Tapar Kağan; İstemi Yabgu'dan sonraBatı Göktürk Kağanlığı'nın başına ise İstemi'nin oğlu Tardu geçmiştir. Doğu Göktürkleri Çinlilerlemücadele etmiş, bir süre onları vergiye bağlamışlardır. Fakat 630 yılında türlü Çin entrikalarıyüzünden onlara yenilmiş ve
Çin egemenliğinde
yaşamaya başlamıştır. Batı Göktürkleri de Çin,Bizans ve Sassaniler'le mücadele etmiş ve 659 yılında Çin egemenliğine girmiştir.Çin egemenliğine önce giren Doğu Göktürk Kağanlığı'na bağlı Türkler, Çin tutsaklığında yaşamayadayanamamışlardır. 639 yılında
Kürşad
adlı bir Türk kahramanı, yetiştirdiği 40 çeriyle birlikte ÇinSarayı'nı basmış ve yüzlerce Çinliyi öldürmüştür. Çin prensini yakalamaya çok yakınken, dışarıdangelen Çin birliklerine daha fazla dayanamayıp sarayın ahırından aldıkları atlarla Vey Irmağı'nadoğru kaçmaya çalışan Türk yiğitleri, çevrede devriye Çin birliklerini geçemeyerek uçmağavarmışlardır. Bu ihtilal hareketi, başarıya ulaşmadan sonuçlanmış; fakat Çin'de yaşayan binlercetutsak TÜRK'ün yüreğine
bağımsızlık ülküsünü
salmaya yetmiştir.682 yılında
Kutluğ Kağan
önderliğinde
Ötüken
'e gelen ve burada yeniden il kurmaya çalışanGöktürkler'den bir topluluk, zaman içinde güçlenmiş ve bağımsızlığını ilan etmiştir. İl'i derleyiptopladığı için Kutluğ Kağan,
İlteriş
adını almıştır. İlteriş'in kağanlık döneminin sonlarına doğru,Çin'deki Batı Göktürkleri de bağımsızlıklarına kavuşmuşlardır. İlterKağan'dan sonra İkinciGöktürk Devleti'nin başına geçen
Kapgan Kağan
, Çin İmparatoriçesi'ne şart koşarak Çin'dekiTürklerin iadesini sağlamış, Batı ve Doğu Kök Türklerini birleştirmiş; Uygur, Kırgız, Çik, Basmıl,Karluk gibi birçok Türk boyunu da kağanlığa bağlayarak “
Türk birliğini
” kurmuş; dört bir yanasayısız seferler düzenleyip ordular göndererek başlıya baş eğdirmiş, dizliye diz çöktürmüştür.Kapgan Kağan'dan sonra yaşanan kısa bir geçiş döneminden sonra;
Bilge Kağan
ve
Kül Tigin
'indevleti birlikte yönettikleri,
716 - 734
yıllarını kapsayan parlak bir dönem başlamıştır.
BilgeTonyukuk
'un vezir olduğu bu dönemde, Çin üzerinde mutlak egemenlik sağlanmış ve Çin'dekibütün Türkler getirilerek Türk birliği sağlamlaştırılmıştır.
Orhun Yazıtları
, İkinci Göktürk Devleti'ninbu döneminde dikilmiştir ve yazılı metinlerden takip edebildiğimiz Türk tarihinin ilk sayfaları, bukutlu belgelerle günümüze kadar ulaşmıştır.
Sayfa:
2

Activity (19)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Ozzy Jack Parker liked this
mkaan liked this
Gara liked this
iwirgul liked this
behcetay liked this
kelkor liked this
umutgunerorkun liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->