Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
98Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Reintegrarea Sociala a Persoanelor Eliberate Din Detentie....

Reintegrarea Sociala a Persoanelor Eliberate Din Detentie....

Ratings:
(0)
|Views: 4,389|Likes:
Published by nixon85

More info:

Published by: nixon85 on May 11, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/19/2013

pdf

text

original

 
CUPRINS
Introducere............................................................pag. 3Capitolul 1 Aspecte ale reintegrii sociale a persoanelor eliberate dindetenţie..................................................................pag. 7
1.1
Rolul instituţiilor de stat în reintegrarea socială a persoanelor eliberate dindetenţie..............................................................pag. 7
1.2
Angajarea în cîmpul muncii a persoanelor eliberate dindetenţie ..........................................................................pag. 17
1.3
Rolul familiei, comunităţii şi organizaţiilor obşteşti în reintegrarea socială a persoanelor eliberate din detenţie......................pag. 41
1.4
Reintegrarea socială a minorilor eliberaţi din detenţie...................pag. 58Capitolul II Supravegherea persoanelor eliberate din detenţie.............pag. 652.1 Noţiuni generale de supraveghere…………………………………pag. 652.2 Evidenţa şi supravegherea persoanelor eliberate din detenţie. Aspecte practiceşi comparate………………………………………………………………..pag. 69Concluzii şi recomandări……………………………………………….pag. 84Bibliografie…………………………………………………………….pag. 87
2
 
INTRODUCERE
Socializarea persoanelor eliberate din detenţie sau
asistenţa post-penală 
vizează sensul valoric al societăţii. Scopul oricărei societăţi este de a-şi menţineechilibrul, ordinea socială şi normativă. Acest deziderat se poate atinge prinfuncţionarea optimă a elementelor structurii sociale, a grupurilor, colectivităţilor.De aceea reintegrarea socială a persoanelor eliberate din detenţie - unul dinefectele procesului socializării, reprezintă un proces fundamental care presupuneacomodarea, adică soluţionarea conflictelor existente între aspiraţii şi atitudinicomportamentale între indivizi.Actualitatea temei reintegrării sociale şi supravegherii infractorilor părţi-componente ale aceluiaşi proces de combatere a infracţionalităţii şi construiriiunei societăţi normale, bazate pe integrare, este una deosebită în RepublicaMoldova, în special în cotextul integrării europene şi a implementării Planuluicomun de acţiuni UE-Republica Moldova. În scopul modernizării şi eficientizăriisistemului de justiţie penală, în Republica Moldova se perfecţionează cadrulnormativ şi instituţional care să permită intervenţia psihosocială profesionistă aspecialiştilor în domeniul reintegrării sociale a persoanelor liberate din locurile dedeteie, precum şi supravegherea lor dueliberare. Remarcăm muispecialişti ce activează în institii responsabile de integrarea socială a ex-deţinuţilor nu sunt suficient documentaţi în această problemă.Datele Ministerului Justiţiei şi Ministerului Afacerilor Interne demonstreazăcu prisosinţă necesitatea schimbării de optică a politicii penale din RepublicaMoldova cu accent pe respectarea drepturilor omului, inclusiv a persoaneloeliberate din locurile de detenţie, schimbare clar reflectată de experienţa practicăsusţinută de evoluţia legislativă în domeniu. De asemenea, rezultă clar rolul activ şiresponsabil pe care şi-l asumă sistemul justiţiei în domeniul reintegrării sociale a persoanelor liberate din locurile de detenţie, atât la nivelul reformei penale, cât şila nivelul implementării principalelor direcţii de acţiune. Este de remarcat cădezvoltarea mecanismelor reintegrării sociale a persoanelor liberate din locurile de
3
 
detenţie se datorează într-o mare măsură suportului diverselor guverne europenecare au oferit asistenţă tehnică şi logistică Ministerului Justiţiei, MinisteruluiAfacerilor Interne şi reprezentanţilor societăţii civile.Teza de faţă şi-a propus ca scop să reflecte şi să analizeze situaţia actuală îndomeniul reintegrării sociale a persoanelor eliberate din locurile de detenţie, precum şi a supravegherii lor după eliberare, reieşind din normele europene privinddrepturile omului. Rolul acestei analize este de a evidenţia în mod particular amploarea şi complexitatea activităţilor de asistenţă psihosocială post-penadesfăşurate în cadrul serviciilor de reintegrare socială şi supraveghere a persoanelor liberate din locurile de detenţie în parteneriat cu instituţiile publice şisocietatea civilă.Pentru atingerea scopului mai sus formulat, ne-am propus atingereaurmătoarelor obiective:a) Estimarea condiilor, programelor şi necesităţilor actuale în domeniulreintegrării sociale a persoanelor liberate din locurile de detenţie în comunităţileRepublicii Moldova, b)Formularea de opţiuni şi alternative reale pentru eficieizarea procesului dereintegrare socială a persoanelor liberate din locurile de detenţie,c)Evaluarea efectelor şi impactul realizat prin punerea în aplicare a unui noumecanism de reintegrare socială a persoanelor liberate din locurile de detenţie încomunităţile Republicii Moldova,d) Analiza procesului de inserţie profesională a persoanelor integrate,e) Analiza rolului organelor de stat, al societăţii civile în procesul reintegrăriisociale a persoanelor eliberate din detenţie,f) Examinarea procedurilor de supraveghere post-detenţie a persoanelor eliberate din detenţie, inclusiv a celor eliberate sub probaţiune.În procesul cercetării am constatat procesul de reintegrare socială a persoanelor eliberate din locurile de detenţie nu este abordat ca un proces complex.De asemenea, s-a identificat că nu este dezvoltat un ciclu asistenţialal persoanelor 
4

Activity (98)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Elena Roxana liked this
Alina Paraschiv liked this
Alina Paraschiv liked this
bagi4ever liked this
Elena Roxana liked this
Cristina Rotari liked this
pufu liked this
Cristina Rotari liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->