Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
39Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Seminarski Rad - Televizija

Seminarski Rad - Televizija

Ratings: (0)|Views: 3,617 |Likes:
Published by Nebojša Smolčić

More info:

Published by: Nebojša Smolčić on May 11, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/12/2013

pdf

text

original

 
Univerzitet u Novom SaduPedagoški fakultet u Somboru
Smer: Dizajner Medija U Obrazovanju
Seminarski rad iz: Projektovanje Medija II
 Tema:
Televizija
Mentor:Prof. Dr Branislav EgićStudent:Nebojša Smolčić 06/02/028
Sombor, Mart 2010
 
Uvod
Princip rada televizije zasnovan je na ideji da se slike pretvore u električnesignale koji se u obliku radio talasa emituju u etar. Ti radio talasi stižu do TVantena ulaze u TV prijemnik gde se ponovo pretvaraju u električne signale. Ovielektrični signali se uz pomoć električnih sklopova i katodne cevi pretvaraju usliku uz koju ide i prateći ton.Da bi se sve ovo dogodilo neophodna je televizijska kamera koja ili snimaprogram na traku video rekordera (za odloženo emitovanje) ili signal iz kamereide direktno u etar (direktan prenos). Video kamera funkcioniše na sledećemprincipu: svetlost ulazi u kameru kroz objektiv i pada na staklenu pločuanalizatorske cevi. Iza ploče nalaze se filteri koji svetlost razlažu na primarneboje – crvenu plavu i zelenu. Zraci potom prolaze kroz elektrodu i udaraju ufotoosetljivu ploču koja emituje elektorne. Elektroni ostavljaju iza sebe trag, paveći broj elektrona znači osvetljeniji deo slike i obrnuto.Skeniranje svake scene vrši se 25 puta u sekundi čime se stvarakontinuirani elekrični odnosno video signal. Kako evropski televizijski standard(PAL) radi na principu 625 linija to znači da da mlaz elektrona u jednoj sekundi 25puta ispiše 625 linija. Tako se stvara iluzija nprekidne slike. Televizijski prijemnik radi obrnuto od televizijske kamere: signal stiže ukatodnu cev televizora gde ga sačekaju tri „topa“ za tri osnovne boje – crvenu,plavu i zelenu. Kolikom će jačinom top „ispaliti“ određenu boju zavisi odprimljenih informacija o boji i osvetljenosti slike. Topovi takođe primajuinformaciju o sinhronizaciji slike i tona. Zraci udaraju u fosforne tačkice naekranu koje su organizovane u grupama po tri, svaka reaguje na jednu osnovnuboju. Kada ih pogodi mlaz iz topa tačke zasetle. Jačina njihovog osvetljenja zavisiod inteziteta zraka koji ih je pogodio. Tako dobijamo sliku veoma bliskuoriginalnoj slici koja se emituje iz studija udaljenih nekoliko hiljada kilometara.
Uopšteno o televiziji
 Televizija dolazi od grčke reči tele - daleko i visio - gledanje, pogled. Televizija je telekomunikacijski sistem za emitovanje i primanje pokretnih slika izvuka sa velikih daljina.Počeci današnjih televizijskih sistema datiraju od vremena kada jeWilloughby Smith godine 1873. otkrio fotokonduktivitet hemijskog elementaselenijuma, te otkrića skenirajućeg diska od strane Paula Nipkova 1884. godine.
 
Svi praktični televizijski sistemi koriste fundamentalnu ideju da se prizor skenirakako bi se kroz određeno vreme reprezentirao preko signala. Tu reprezentacijuprima uređaj koji će obrnuti proces skeniranja. Konačni uređaj (televizor) koristiljudsko oko koje će rezultat tog procesa protumačiti kao koherentnu sliku. Dok suelektromehaničke tehnike televizijskog prenosa slike bile razvijene pre drugogsvetskog rata, uglavnom od Charlesa Francisa Jenkinsa i Johna Logie Bairda,televizijski sistem koji se u potpunosti koristio elektronikom je razvijen od stranePhiloa Taylora Farnswortha, Vladimira Zworykina i drugih te je omogiomasovnu distribuciju televizijskih programa. Nakon godina eksperimentalnogemitovanja koje su se mogli gledati samo u posebno opremljenim kućama,komercijalna televizija je počela s radom u SAD i Velikoj Britaniji pre drugogsvetskog rata.Prve televizijske emisije koje odgovaraju modernoj definiciji (više od 240linija) su emitovane u Velikoj Britaniji 1936. tzv. "Sistem A" je koristio 405 linija.
Pojavljivanje televizije na globalnom nivou
1930 – 1939;1940 – 1949;1950 – 1959;1960 – 1969;1970 – 1979;1980 – 1989;1990 – 1999

Activity (39)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
ivandenic liked this
Tibor Bün liked this
Jowana Djuric liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->