Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
CHUONG 1

CHUONG 1

Ratings: (0)|Views: 5|Likes:

More info:

Published by: Trần Văn Chuyển on May 12, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/24/2012

pdf

text

original

 
 
MÔN HỌC: KINH TẾ VI MÔ
 Th.s : LÊ TRUNG CANG 
 
 
CH1: Những khái niện cơ bản về KTH CH2: Quan hệ Cung – CầuCH3: Lý thuyết người tiêu dùngCH4: Nguyên tắc sx và phân tích CPSX CH5: Thị trường Cạnh tranh hòan tòanCH6: Thị trường Độc quyền hòan tòanCH7: T.trường Cạnh tranh không htoàn
 
 
1.Kinh teá hoïc laø gì2.Ñöôøng giôùi haïn khaû naêng saûnxuaát Xaõ hoäi3.Caùc vaán ñeà kinh teá cô baûn4.Caùc neàn kinh teá (caùc hình thaùikinh teá Xaõ hoäi )5.Kinh teá hoïc thöïc chöùng – kinh teáhoïc chuaån taéc6.Kinh teá hoïc vi moâ – kinh teá hoïc vómoâ7.Chi phí cô hoäi
HƯƠNG 1: NHÖÕNG KHAÙI NIEÄMCÔ BAÛNTHUOÄC VEÀ KINH TEÁHOÏC

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->