Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
74Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Организац..

Организац..

Ratings: (0)|Views: 6,087 |Likes:
Published by saki17

More info:

Published by: saki17 on May 12, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/18/2013

pdf

text

original

 
В О Е Н А А К А Д Е М И Ј А
 
“Генерал Михаило Апостолски”
 
С К О П Ј Е
МЕНДЕ СОЛУНЧЕВСКИприрачник по предметот
ОРГАНИЗАЦИЈА ИМЕНАЏМЕНТ
Скопје, 2010 година
1
 
 Тема 1
СУШТИНА, СОДРЖИНА И ПРЕДМЕТ НА МЕНАЏМЕНТОТ
1.Poim i definicija na
менаџмент
Poimot menaxment e star kolku {to e stara i ~ovekovata civilizacija. Toj se povrzuva so organizirawe na lu|eto zaradi zaedni~ko zadovoluvawena potrebite. Menaxmentot kako takov se odnesuva na "upravuvawe" sozaedni~kiot trud na najmalku dve lica vo nasoka na realizacija nazaedni~ka cel. Potrebata pak od takvo "zdru`uvawe" na trudotproizleguva od objektivnata ograni~enost na prirodnite resursi so koi~ove{tvoto raspolagalo i neograni~enosta na ~ovekovite `elbi i potrebi. Terminot menaxment kako {to nie denes go koristime za da goiska`eme upravuvaweto so delovnite subjekti e relativno ponov poim i sepovrzuva pred se so industriskata revolucija i pojavata na prviteindustriski organizacii na krajot od
XVIII
i po~etokot na
XIX
vek. Terminot menaxment poteknuva od angliskoto govorno podra~je,od glagolot
to manage
- {to ima pove}e zna~ewa i toa: 1). upravuva,rakuva; 2). rakovodi, nadgleduva; 3). se snao|a, uspeva; ili od zborot
management
- {to zna~i 1). rakovodstvo, uprava; 2). rakuvawe; 3). postapkaili
manager
- {to zna~i upravitel, direktor. Posle mnogute obidi nateoreti~arite da najdat soodveten prevod na ovoj termin na nekoj odsvetskite jazici tie ne uspeale vo toa i pre}utno ja prifatile primenata napoimot menaxment vo negovata originalna forma. Pri~ina za toa ekompleksnosta na poimot menaxment, taka {to ne e prepora~livo istiotda se preveduva.
Денес постојат огромен број на дефиниции од голем број на автори коиго дефинираат менаџментот. Еве неколку:1. Менаџментот е процес или серија на чекори во правец на остварувањенапоставената цел.2. Менаџментот претставува организациски потфат за поставување наобврски и односи во претпријатијата.3. Менаџментот означува пренесување на одговорноста за кориснопланирање и регулирање на операциите во едно претпријатие4. Менаџментот претставува начин за определување на долгорочнатаприлагодливост на претпријатието на окружувањето тратегискименаџмент)
2
 
5. Менаџментот е дисциплина која ги систематизира правилата,принципите и теорите за постигнување на целите6. Менаџментот е интердисциплинарна системска наука која означувапримена на теории, средства и методи од многу дисциплини.7. Менаџментот се дефинира и како процес на извршување на посебнифункции како што се: планирање, организирање, мотивирање,координирање и контролирање.8. Менаџментот се дефинира и како ефикасно искористување на ресурси.9.Менаџментот е континуиран процес на донесување на одлуки,извршување и ревизија10. Менаџментот е практична примена на знаењата што ги имаатменаџерите.11. Менаџментот е систематизирано знаење за ефикасно управување напретпријатието во насока на остварување на дефинираните цели.Општа дефиниција за менаџментот:Менаџментот се дефинира како универзален процес на ефективно иефикасно извршување на работата со помош на други луѓе и ангажирање на ресурсите во остварување на однапред дефинираните цели на претпријатието.
Od analizata na definiciite mo`e da se izdiferenciraat pove}ezaedni~ki elementi. I toa:
menaxmentot e
proces
(aktivnost, tek) Procesot gi podrazbira
funkciite
ovozmo`uva postavuvawe i realizacija na postavenite
celi
naorganizacijata;
upotreba na
resursi
;
efektivno
i
efikasno
iskoristuvawe na raspolo`livite resursi.Dopolnitelno od definicita mo`at de se izdvojat elementite:
Pretprijatie.
HierarhijaVo prodol`enie }e gi obraboitime poodelno navedenite elementi:
Proces.
 
Funkcii.
Razbiraweto na menaxmentot kako
proces
sesretnuva u{te vo prvite fazi na negoviot evolutiven razvoj i vakvotogledi{te gleda na menaxmentot sestrano, t.e. kako proces koj se odvivavo organizacijata kako celina, preku razli~en broj i razli~ni menaxmentfunkcii. Prifa}aweto na stavot deka menaxmentot e proces vo isto vremezna~i potencirawe i na negoviot univerzalen karakter, odnosno razbirawena menaxmentot kako univerzalen proces.Menaxmentot kako proces se ostvaruva niz pove}e funkcii. Kakoosnovni se naveduvaat planirawe, organizirawe, vodewe i kontrolirawe.
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->