Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
20Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
10 ΣΕΛ. NOMOS 3845_MAY 2010_METRA DNT

10 ΣΕΛ. NOMOS 3845_MAY 2010_METRA DNT

Ratings:
(0)
|Views: 664|Likes:
Published by market-talk

More info:

Published by: market-talk on May 12, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/19/2012

pdf

text

original

 
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
 
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
 
Αρ. Φύλλου
65
6 Μαΐου 2010
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3845
Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη−μέλη της Ζώνης 
του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
Άρθρο πρώτοΜηχανισμός στήριξης της ελληνικής οικονομίας
1. Με τη Δήλωση των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνή−σεων της Ζώνης του ευρώ που δημοσιοποιήθηκε στις
Βρυξέλλες την 25η Μαρτίου 2010 και προσαρτάται στον
παρόντα νόμο ως Παράρτημα Ι, αποφασίστηκε για την
οικονομική και τη δημοσιονομική σταθερότητα της
ευρω−ζώνης, η δημιουργία μηχανισμού στήριξης.
2. Με τη Δήλωση για τη στήριξη της Ελλάδας από
τα κράτη−μέλη της Ζώνης του ευρώ που δημοσιοποιή−
θηκε στις Βρυξέλλες την 11η Απριλίου 2010 και προ−σαρτάται στον παρόντα νόμο ως Παράρτημα II στην
αγγλική γλώσσα, και σε μετάφρασή της στην ελληνική
γλώσσα, αποφασίστηκε η ενεργοποίηση του μηχανισμού
στήριξης της παραγράφου 1 με την κατάρτιση κοινού
προγράμματος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνερ−
γασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, και από τοΔιεθνές Νομισματικό Ταμείο και τις ελληνικές αρχές.
3. Για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης που συ−
γκροτήθηκε σύμφωνα με τις Δηλώσεις των προηγούμε−
νων παραγράφων, καταρτίστηκε από το Υπουργείο Οικο−
νομικών με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του ΔιεθνούςΝομισματικού Ταμείου σχέδιο προγράμματος (Μνημό−νιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής και
Μνημόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριμένες Προϋπο−
θέσεις Οικονομικής Πολιτικής) το οποίο με επιστολέςτου Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Τρά−
πεζας της Ελλάδος διαβιβάστηκε, αφ’ ενός προς τον
Πρόεδρο του Συμβουλίου των Υπουργών Οικονομικώντης ευρω−ζώνης, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευ−
ρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και αφ’ ετέρου προς το
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Το σχέδιο προγράμματοςπροσαρτάται στον παρόντα νόμο ως Παραρτήματα IIIκαι IV, στην ελληνική γλώσσα.
4. Παρέχεται στον Υπουργό Οικονομικών η εξουσιοδό−
τηση να εκπροσωπεί το Ελληνικό Δημόσιο και να υπο−
γράφει κάθε μνημόνιο συνεργασίας, συμφωνία ή σύμβα−
ση δανεισμού, διμερή ή πολυμερή, με την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, τα κράτη−μέλη της ζώνης του ευρώ, το Διε−θνές Νομισματικό Ταμείο και την Ευρωπαϊκή Κεντρική
 Τράπεζα, προκειμένου να εφαρμοστεί το πρόγραμμα
της προηγούμενης παραγράφου. Τα μνημόνια, οι συμ−
φωνίες και οι συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου,
εισάγονται στη Βουλή για κύρωση.
Άρθρο δεύτεροΚαθορισμός γενικού πλαισίου και εξουσιοδοτήσειςγια λήψη μέτρων εφαρμογής του προγράμματος
1. α. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται ύστερα
από πρόταση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά
περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, λαμβάνονται όλα τα
ενδεικνυόμενα μέτρα δημοσιονομικής πολιτικής, με τησυμπλήρωση, την κατάργηση ή την τροποποίηση τωνκειμένων διατάξεων, για την επίτευξη των στόχων τουπρογράμματος του προηγούμενου άρθρου.β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ−βέρνησης, που εκδίδεται μέσα σε ένα μήνα από την
έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, διενεργείται απογραφή
του πάσης φύσεως προσωπικού στο Δημόσιο και τα
Ν.Π.Δ.Δ.. Το προσωπικό που απογράφεται λαμβάνει τις πάσηςφύσεως τακτικές ή έκτακτες αποδοχές, αποζημιώσεις
και με οποιαδήποτε άλλη ονομασία αμοιβές, υποχρεωτι−κά μέσω τραπεζικού λογαριασμού από Ενιαία Αρχή Πλη−ρωμής που συστήνεται με την απόφαση του προηγούμε−
νου εδαφίου στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Με
την ίδια απόφαση ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο ζήτημα για
τη συγκρότηση, οργάνωση και λειτουργία της Ενιαίας
1321
Digitally signed byTheodoros MoumourisDate: 2010.05.07 13:24:56EESTReason: Signed PDF(embedded)Location: Athens, EthnikoTypografio
Signature NotVerified
 
1322
 
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
 
Αρχής Πληρωμής, η διαδικασία απογραφής, η ένταξητων αναγκαίων στοιχείων σε ηλεκτρονική βάση δεδομέ-νων, ο χρόνος, ο τρόπος και τα όργανα απογραφής, κα-θώς και η ημερομηνία έναρξης της καταβολής των πά-σης φύσεως αποδοχών, από την Ενιαία Αρχή Πληρωμής.Μετά την οριζόμενη από την ως άνω απόφαση ημερομη-νία έναρξης καταβολής των πάσης φύσεως αποδοχών α-πό την Ενιαία Αρχή Πληρωμής μέσω τραπεζικού λογα-ριασμού, απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η μεδιαφορετικό τρόπο καταβολή των πάσης φύσεως αποδο-χών και εν γένει αμοιβών του πρώτου εδαφίου προς τοπροσωπικό του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ..Με όμοια απόφαση μπορεί να εντάσσεται στο σύστη-μα της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής και το πάσης φύσεωςπροσωπικό των Ο.Τ.Α. και να ρυθμίζεται κάθε σχετικήλεπτομέρεια.2. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται ύστερααπό πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας καιΚοινωνικής Ασφάλισης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ-γύης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, λαμ-βάνονται έκτακτα μέτρα για την προστασία των ασθενέ-στερων οικονομικών στρωμάτων και των ευπαθών κοι-νωνικών ομάδων, με στόχο την άμβλυνση των κοινωνι-κοοικονομικών ανισοτήτων κατά την περίοδο εφαρμο-γής του προγράμματος του προηγούμενου άρθρου. Ειδι-κότερα, με τα παραπάνω μέτρα, λαμβάνεται μέριμνα γιατην αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών των φτωχών καιευάλωτων ομάδων του πληθυσμού που διαβιούν υπό μει-ονεκτικές κοινωνικά συνθήκες, όπως η ανεργία, το γή-ρας, ο κοινωνικός αποκλεισμός, και η απουσία εισοδήμα-τος.3. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται ύστερααπό πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας,Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του κατά περί-πτωση αρμόδιου Υπουργού, λαμβάνονται έκτακτα μέτραγια τη στήριξη της πραγματικής οικονομίας, την ενίσχυ-ση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, την προ-στασία των καταναλωτών και την ομαλή λειτουργία τωναγορών κατά τη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματοςτου προηγούμενου άρθρου.4. Κάθε επιδοτούμενος άνεργος λόγω τακτικής ή μα-κροχρόνιας ανεργίας, δικαιούται «επιταγή επανένταξηςστην αγορά εργασίας».Η αξία της ισοδυναμεί με το δικαιούμενο ποσό επιδό-τησης όπως διαμορφώνεται, μειούμενο κάθε φορά μέχριτη λήξη της τακτικής ή μακροχρόνιας επιδότησης ανερ-γίας.Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και ΚοινωνικήςΑσφάλισης, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλί-ου του ΟΑΕΔ, καθορίζεται ο τύπος της «επιταγής επανέ-νταξης στην αγορά εργασίας», η μορφή, το περιεχόμενότης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.Με την ίδια ή όμοια απόφαση καταρτίζονται προγράμ-ματα εργασίας που μπορεί να συμπεριλαμβάνουν εκπαί-δευση – επαγγελματική κατάρτιση με τα οποία ο ΟΑΕΔμπορεί να επιχορηγεί επιχειρήσεις και γενικά εργοδότεςτου ιδιωτικού τομέα για την πρόσληψη επιδοτούμενωνανέργων, κατόχων της «επιταγής επανένταξης στην α-γορά εργασίας».Στην προηγούμενη απόφαση προβλέπεται, μεταξύ άλ-λων, η μετατροπή της κάθε φορά διαμορφούμενης αξίαςτης επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας σε επι-χορήγηση του εργοδότη και η θεσμική διασφάλιση γιατην αποτροπή καταχρηστικών πρακτικών.Επίσης μπορεί να προβλέπεται η συνέχιση της επιχο-ρήγησης του εργοδότη σε ποσοστό επί των ασφαλιστι-κών εισφορών εργοδοτών και εργαζομένων και η διάρ-κεια αυτής.Αν ο προσλαμβανόμενος απολυθεί πριν από το χρόνολήξης του δικαιώματος επιδότησης λαμβάνει το επίδομαανεργίας για το υπόλοιπο διάστημα.5. Με στόχο την καταπολέμηση της ανεργίας ατόμωνπου βρίσκονται κοντά στο όριο συνταξιοδότησης, ο ΟΑ-ΕΔ μπορεί να επιχορηγεί Εταιρείες Προσωρινής Απα-σχόλησης (Ε.Π.Α.) του άρθρου 20 του ν. 2956/2001 (ΦΕΚ101 Α΄), για την πρόσληψη επιδοτούμενων ή μακροχρό-νια ανέργων ηλικίας 55 έως και 64 ετών, για εργασία στοδημόσιο τομέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α΄), με προγράμματα εργα-σίας που καταρτίζονται με απόφαση των Υπουργών Ερ-γασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Εσωτερικών, Δημό-σιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οι-κονομικών, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίουτου ΟΑΕΔ.Για εργασία στα Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύονται από το Υ-πουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπωςπρονοιακά ιδρύματα και Δομές Ψυχικής Υγείας, καθώςκαι στον ΟΚΑΝΑ, στα Κέντρα Πρόληψης, στο ΚΕΘΕΑ καισε αντίστοιχα ιδρύματα που εποπτεύονται από τουςΟ.Τ.Α., η πρόσληψη επιδοτούμενων ή μη επιδοτούμενωνανέργων γίνεται χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα ηλικια-κά όρια του προηγούμενου εδαφίου και η μακροχρόνιαανεργία. Στην περίπτωση αυτή η κοινή απόφαση πουπροβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο συνυπογράφεταικαι από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ-γύης.Με την απόφαση του πρώτου εδαφίου καθορίζονται οιόροι, οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια ένταξης, οι ανάγκεςτων φορέων του δημόσιου τομέα του προηγούμενου ε-δαφίου, η διάρκεια, το ποσό της επιχορήγησης και κάθεάλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρα-γράφου αυτής.Το υπολειπόμενο κόστος που προκύπτει από την αφαί-ρεση του ποσού επιχορήγησης του προηγούμενου εδα-φίου από συνολικό μισθολογικό και μη μισθολογικό κό-στος, καταβάλλεται από τον έμμεσο εργοδότη στον άμε-σο.Για την εφαρμογή των προγραμμάτων της παραγρά-φου αυτής, δεν έχει εφαρμογή η παράγραφος (γ) τουάρθρου 24 του ν. 2956/2001 (ΦΕΚ 258 Α΄) για μια τριετίααπό την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.Η επιλογή των Ε.Π.Α. του πρώτου εδαφίου της παρα-γράφου αυτής γίνεται από τον ΟΑΕΔ, σύμφωνα με τιςδιατάξεις περί κρατικών προμηθειών και η αμοιβή τουςβαρύνει τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ.6. Άνεργοι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ ηλικίας μέχρι24 ετών δύνανται να εργαστούν σε ιδιωτικές επιχειρή-σεις και γενικά εργοδότες, συνάπτοντας σύμβαση από-κτησης εργασιακής εμπειρίας διάρκειας μέχρι 12 μηνών.Κατά τη διάρκεια της σύμβασης αυτής οι ακαθάριστες α-ποδοχές τους αντιστοιχούν στο 80% του κατώτατου βα-σικού μισθού ή βασικού ημερομισθίου όπως ορίζεται κά-θε φορά από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Ερ-γασίας και ασφαλίζονται στους κλάδους σύνταξης, α-σθενείας σε είδος και επαγγελματικού κινδύνου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ενώ οι σχετικές ασφαλιστικές εισφορές αποδίδο-νται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από τον ΟΑΕΔ. Μετά το πέρας τηςσύμβασης αυτής είναι δυνατή η συνέχιση της απασχόλη-
 
 
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
 
1323
σής τους και η ένταξη σε προγράμματα του ΟΑΕΔ, εφό-σον η σύμβαση απόκτησης εργασιακής εμπειρίας μετα-τραπεί σε σύμβαση εργασίας. Με απόφαση του Υπουρ-γού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μετά από γνώ-μη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ μπορεί να κα-θορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε αναγκαίαλεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.7. Οι όροι των Ομοιοεπαγγελματικών και Επιχειρησια-κών Συμβάσεων Εργασίας μπορούν να αποκλίνουν ένα-ντι των αντίστοιχων όρων Κλαδικών Συμβάσεων Εργα-σίας, καθώς και των Εθνικών Γενικών Συλλογικών Συμ-βάσεων Εργασίας και οι όροι των Κλαδικών ΣυμβάσεωνΕργασίας μπορούν να αποκλίνουν έναντι των αντίστοι-χων όρων Εθνικών Γενικών Συλλογικών Συμβάσεων Ερ-γασίας. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινω-νικής Ασφάλισης μπορεί να ρυθμίζεται κάθε αναγκαίαλεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της παρα-γράφου αυτής.8. Ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ, ηλικίας άνω των 30 καιμέχρι 65 ετών, που διέκοψαν την άσκηση του επαγγέλ-ματός τους, καλύπτονται για παροχές ασθένειας σε εί-δος (ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη)από τον Κλάδο Υγείας του Οργανισμού για δύο (2) χρό-νια από τη διακοπή της ασφάλισης, εφόσον συντρέχουνοι ακόλουθες προϋποθέσεις:α. Έχουν πραγματοποιήσει στην ασφάλιση οποιουδή-ποτε ασφαλιστικού οργανισμού εξακόσιες (600) ημέρεςεργασίας ή δύο (2) χρόνια.Το κατώτατο όριο των εξακοσίων (600) ημερών εργα-σίας ή των δύο (2) ετών αυξάνεται ανά εκατόν είκοσι(120) ημέρες ή τέσσερις (4) μήνες κάθε χρόνο μετά τησυμπλήρωση του τριακοστού (30ού) έτους της ηλικίαςκαι μέχρι τη συμπλήρωση τεσσάρων χιλιάδων πεντακο-σίων (4.500) ημερών ή δεκαπέντε (15) ετών ασφάλισης.β. Να μην ασφαλίζονται για οποιονδήποτε λόγο στοΔημόσιο ή σε ασφαλιστικό οργανισμό.Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και ΚοινωνικήςΑσφάλισης καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογήτων ρυθμίσεων του παρόντος άρθρου.9. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται ύστερααπό πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίαςκαι Κοινωνικής Ασφάλισης, μετά από διαβούλευση μετους κοινωνικούς εταίρους και στο πλαίσιο του Ευρω-παϊκού Κοινοτικού Δικαίου, για τις ανάγκες εφαρμογήςτου προγράμματος του προηγούμενου άρθρου ρυθμίζο-νται θέματα που αφορούν:α) τη διαδικασία προσφυγής στον Οργανισμό Μεσολά-βησης και Διαιτησίας,β) την αύξηση του ορίου απολύσεων, στις περιπτώ-σεις ομαδικών απολύσεων,γ) τον καθορισμό του ύψους και τον τρόπο καταβολήςτης αποζημίωσης του απολυομένου,δ) τα μέτρα αποτροπής απολύσεων εργαζομένων με-γάλης ηλικίας που βρίσκονται στο στάδιο πριν τη συντα-ξιοδότησή τους, ανεξάρτητα αν πρόκειται για ομαδικέςαπολύσεις ή μεμονωμένες,ε) τον καθορισμό των όρων απασχόλησης και το κατώ-τατο ημερομίσθιο των νέων ηλικίας κάτω των 25 ετώνπου εισέρχονται στην αγορά εργασίας για πρώτη φορά,στ) τον καθορισμό των εν γένει όρων απασχόλησης καιασφάλισης των απασχολουμένων σε συμβάσεις μαθη-τείας, η διάρκεια των οποίων δεν μπορεί να είναι ανώτε-ρη του έτους,ζ) τον καθορισμό της ανώτατης διάρκειας των συμβά-σεων ορισμένου χρόνου.10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών καιΕργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μπορεί να ανα-στέλλεται η αποπληρωμή δανείων που έχουν συναφθείμε τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας για την αγορά ήμίσθωση κατοικίας και να επαναρυθμίζονται οι όροι πλη-ρωμής των δανείων αυτών.11. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορείνα ρυθμίζονται τα σχετικά με την αποπληρωμή των στε-γαστικών και άλλων συναφών δανείων που έχουν χορη-γηθεί από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων(Τ.Π.Δ.), να διευρύνεται ο κύκλος των δικαιούχων για τηλήψη δανείων από το Τ.Π.Δ. με την ένταξη εργαζομένωντου ευρύτερου δημόσιου τομέα και να οργανώνονταιπρογράμματα του Τ.Π.Δ. για την αναχρηματοδότησηστεγαστικών και άλλων συναφών δανείων που έχουνλάβει από άλλα πιστωτικά ιδρύματα δικαιούχοι δανειο-δότησης από το Τ.Π.Δ..12. Με τα προεδρικά διατάγματα των προηγούμενωνπαραγράφων μπορεί να παρέχεται περαιτέρω εξουσιο-δότηση, προκειμένου θέματα τεχνικού ή λεπτομερεια-κού χαρακτήρα να ρυθμίζονται με υπουργικές αποφά-σεις. Με τέτοιες υπουργικές αποφάσεις μπορεί να θε-σπίζονται και οι αναγκαίες αγορανομικές διατάξεις. Ταπροεδρικά διατάγματα των προηγούμενων παραγράφωνμπορεί να προβλέπουν τις ανάλογες και αναγκαίες διοι-κητικές κυρώσεις και πρόστιμα για την περίπτωση παρα-βίασης των διατάξεων που θεσπίζουν και εκδίδονται ε-ντός των χρονικών πλαισίων εφαρμογής και σύμφωναμε τις προβλέψεις του προγράμματος του προηγούμε-νου άρθρου μέχρι 31.12.2010.
Άρθρο τρίτοΜέτρα για τη μείωση των δημόσιων δαπανών
1. Τα πάσης φύσεως επιδόματα, αποζημιώσεις και α-μοιβές γενικά, καθώς και τα με οποιαδήποτε άλλη ονο-μασία οριζόμενα και από οποιαδήποτε γενική ή ειδικήδιάταξη προβλεπόμενα των λειτουργών και υπαλλήλωντων φορέων της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 3833/ 2010 (ΦΕΚ 40 Α΄), καθώς και τα έξοδα παράστασης τωνπροσώπων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της πα-ραγράφου 1 του ίδιου άρθρου και νόμου, μειώνονται κα-τά ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%).2. Από τη μείωση της προηγούμενης παραγράφου ε-ξαιρούνται τα επιδόματα που προβλέπονται στην παρά-γραφο 3 του άρθρου 1 του ν. 3833/2010, όπως τροποποι-ήθηκε και ισχύει.3. Στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίουτης παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 3833/2010, στοοποίο δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3205/2003,εξαιρούνται από τη μείωση που προβλέπεται στην παρά-γραφο 1, τα επιδόματα που συνδέονται με την οικογενει-ακή κατάσταση ή την υπηρεσιακή εξέλιξη, καθώς και τασυνδεόμενα με το ανθυγιεινό ή επικίνδυνο της εργασίαςτους ή με το μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών τους. Αν στοανωτέρω προσωπικό δεν καταβάλλονται επιδόματα, α-ποζημιώσεις ή αμοιβές κατά την έννοια της παραγράφου1, οι πάσης φύσεως αποδοχές μειώνονται κατά τρία τοιςεκατό (3%).4. Οι πάσης φύσεως τακτικές αποδοχές, επιδόματα, α-ποζημιώσεις και αμοιβές γενικά, καθώς και τα με οποια-δήποτε άλλη ονομασία οριζόμενα και από οποιαδήποτε

Activity (20)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Adam Giannikos liked this
market-talk liked this
Vassilios Damiras liked this
market-talk liked this
roimenela liked this
kas-v liked this
gerouti1971 liked this
Month Monthicus liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->