P. 1
Tips to make business stronger.

Tips to make business stronger.

Ratings: (0)|Views: 84 |Likes:
Published by Jagat Singh Dhami
Tips to make business stronger......................
Tips to make business stronger......................

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Jagat Singh Dhami on May 12, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/08/2012

text

 
:Lef~aibd @q7 Gjkjt \ahko Dojfa) F@J
? \tb~| te Hbketajtb Qerp @r|ahb|| Bzra~fbht Ibj|b
Tob lpbdat lprhlo a| af~jltahk fepb tojh gr|t tob oer|ahk fjpmbt( \fjii `r|ahb||b| {aii `bkah tecjlb ahlpbj|bd pbzrapbfbht| {obh |bbmahk cahjhlahk( Fe|t bzra~fbht ibj|ahk ibhdbp| ojsb{jtlobd tob hrf`bp ec liabht| {ato `jd db`t jhd dbiahzrbhlab| fepb tojh der`ib ah :? fehto|(Ah tob ~j|t) bhtpb~pbhbrp| lerid r|b tob bzratq ah tobap oefb| te {bjtobp terko tafb|) `rt {atotob oer|ahk lpa|a| tojt |jcbtq hbt oj| dafaha|obd( Jkjah|t toa| `jlmkperhd) at a| bj|q te |bb {oqibhdbp| jpb tjmahk j lie|bp ieem jt {oalo `r|ahb||b| tobq cahjhlb( Obpb jpb |efb |tb~| bsbpq `r|ahb|| e{hbp |oerid leh|adbp {obh j~~iqahk cep bzra~fbht ibj|ahk ep cahjhlahk(
\tb~ :7 Mhe{ tob daccbpbhlb `bt{bbh
{jht 
jhd
hbbd 
 Hbbdahk jhd {jhtahk jpb t{e |b~jpjtb toahk|( Cap|t) dbladb {ojt bzra~fbht a| b||bhtaji te |tjptep kpe{ qerp `r|ahb||( Tobh lpbjtb qerp `rdkbt cep tob bhtapb qbjp) mbb~ahk ah fahd {ojt qerp  `r|ahb|| hbbd| jhd {obh( Cepblj|tahk bzra~fbht hbbd| a| het ji{jq| bj|q) `rt j keed adbj ec jhhrji le|t| %& :2" a| `bhbcalaji( Toa| b||bhtaji |tb~ {aii mbb~ qer cpef ~jqahk cep rhhblb||jpqbzra~fbht(
\tb~ 07 Mhe{ {obpb qer |tjhd j| j `r|ahb||
At a| j`|eirtbiq b||bhtaji tojt qer rhdbp|tjhd oe{ qerp lef~jhq j~~bjp| te ibhdbp|( Qerp Drh #@pjd|tpbbt /D#@! pb~ept a| iamb j ~bp|ehji lpbdat |tjtbfbht cep qerp `r|ahb||( Pbzrb|t j le~q ec qerp pb~ept cpef{{{(dh`(lefjhd pbsab{ at toeperkoiq( Tob mbq ahcepfjtaeh ibhdbp| bsjirjtba| tafb ah `r|ahb||) ~pe~bp e{hbp|oa~) ij{|rat|) iabh|) jhd tob lef~jhq ^jqdbx( ^jqdbx a| j|lepb tojt tbii| tob ibhdbp oe{ qerp lef~jhq a| ~jqahk at| `aii| lef~jpbd te etobp |afaijp  `r|ahb||b| ah qerp ahdr|tpq( Lef~jhab| {ato j ^jqdbx |lepb rhdbp 2> {aii ojsb j sbpq ojpd tafbjttjahahk cahjhlahk(
\tb~ <7 Mhe{ {obpb qer |tjhd j| j leh|rfbp
Jt ibj|t 1>" ec jii ibj|b e`iakjtaeh| ojsb j ^bp|ehji Krjpjhtq) {oalo fbjh| tob `r|ahb|| bhtatqjhd at| e{hbp/|! bhtbp tob jkpbbfbht tekbtobp( Ibj|ahk lef~jhab| `biabsb tojt ac tob e{hbp| dehet ~jq ~bp|ehji `aii| eh tafb) tobq jpb rhiambiq te ~jq tobap `r|ahb|| `aii| ah j tafbiq cj|oaeh(Fe|t ibhdbp| bx~blt tob ~bp|ehji lpbdat |lepb| ec `r|ahb|| e{hbp| te `b ah tob fad 32>‑| jhdfe|t ibj|ahk lef~jhab| ojsb j ojpd lrt ecc jt 30>( Ibhdbp| ji|e ieem jt {obtobp e{hbp| ojsbjdgr|tbd tobap feptkjkb| jhd oe{ frlo db`t a| obid eh ~bp|ehji lpbdat ljpd|( At a| af~bpjtasb qermhe{ qerp ~bp|ehji |lepb jhd {ojt fakot `b dpasahk at de{h{jpd(
\tb~ 47 Ahatajtb lehtjlt {ato ibj|ahk lef~jhab|
Tob `b|t {jq te fjmb lehtjlt {ato j ibj|ahk lef~jhq a| j pbcbppji cpef j lrppbht lr|tefbp ep sbhdep tojt oj| jh bxa|tahk pbijtaeh|oa~( Esbp 1>" ec tob tafb bzra~fbht sbhdep| {aii ojsb jhbxlbiibht pbijtaeh|oa~ {ato j ibhdbp tobq ljh ibsbpjkb(Tob ij|t |erplb cep bzra~fbht ibj|ahk lef~jhab| a| tob Ahtbphbt( Fjmb |rpb jii tob lef~jhab|qer leh|adbp jpb fbf`bp| ec RJBI) BICJ) ep HJBI@( Pbzrb|t iatbpjtrpb jhd ahcepfjtaeh eh jcb{ ibj|ahk lef~jhab| jhd ~alm qerp te~ topbb(
 
0Lef~aibd @q7 Gjkjt \ahko Dojfa) F@J
\tb~ 27 Lef~jpa|eh |oe~
Jctbp ceiie{ahk tob cap|t cerp |tb~|) lef~jpb qerp te~ topbb loealb|( Ah jddataeh te fehtoiq pjtb|)qer |oerid celr| eh oe{ bj|q at a| te {epm {ato tob lef~jhq) tob tbpf| ec tob lehtpjlt /~jqahk|~blaji jttbhtaeh te ijtb jhd etobp oaddbh cbb|!) jhd oe{ ectbh qerp lpbdat {aii `b ~riibd( Fe|tibhdbp| de j lpbdat ahzrapq jctbp 1> djq| ac qer jpb ieemahk te jdd fepb bzra~fbht( Etobp ibhdbp| ~rii qerp lpbdat pbkjpdib|| ec {obh at {j| ij|t loblmbd( \efb ibj|ahk lef~jhab| ji|e ehiq ojsbj <&djq kpjlb ~bpaed tojt {aii jife|t krjpjhtbb j ijtb cbb tojt a| tq~aljiiq :>"( Ac qer loee|b jijpkbp ibhdbp qer fakot cahd qer jpb |trlm {ato ecc|oepb lr|tefbp |bpsalb jhd dafaha|obddbla|aeh fjmahk ehlb qer jpb ah tobap |q|tbf(
\tb~ 37 Kbt j~~pesbd
 He{ qer jpb pbjdq te j~~iq cep tob cahjhlahk {ato tob ibhdbp qer ojsb loe|bh( Tob j~~pesji ~pelb|| ljh tjmb j ler~ib ec oerp| te j cb{ djq| db~bhdahk eh tob jferht ec qerp pbzrb|t( Ehlbqer ojsb `bbh j~~pesbd) bsjirjtb tob ~jqfbht |lobdrib( At a| bxtpbfbiq af~eptjht te fjtlo tobbzra~fbht ~jqfbht te qerp lj|o cie{( Ac qer jpb `rqahk bzra~fbht {ato j iehk r|bcri iacb) |rloj| j ijpkb leffbplaji ~pahtbp) at fakot `b tob `b|t dbla|aeh te |biblt j iehkbp tbpf |rlo j| 3>fehto|( Cep bzra~fbht {ato j |oeptbp iacblqlib) iamb lef~rtbp|) <3 fehto ibj|b| jpb jdsa|j`ib(Fe|t ibj|ahk lef~jhab| ji|e jiie{ dbcbppji ~jqfbht|) {oalo ljh bj|b lj|o cie{ pb|tpjaht| rhtaiqer kbt tob bzra~fbht jhd `r|ahb|| prhhahk( Fe|t lef~jhab| {aii eccbp he ~jqfbht| cep 1>djq| ep bsbh :?> djq|( Tojt bxtpj tafb tojt ljh fjmb j orkb daccbpbhlb cep |fjiibp lef~jhab|(
\tb~ ;7 Rhdbp|tjhd tob ~jqfbht| jhd tbpf|
\efb bhtpb~pbhbrp| kbt |e bxlatbd j`ert tobap hb{ lehtpjlt| tojt tobq grf~ objdcap|t ahte j ibj|bcep hb{ bzra~fbht( Rhdbp|tjhd tojt ac qerp `r|ahb|| cjii| toperko) qer fr|t ojsb j lehtahkbhlq ~ijh( Tobpb a| hetoahk {ep|b tojh fjmahk ~jqfbht| cep bzra~fbht qer he iehkbp hbbd jhd%ep ljhhet jccepd( Pbsab{ jii tob tbpf| eh tob ibj|b) fjmb |rpb qer mhe{ qerp e~taeh| jhdrhdbp|tjhd tob lehtpjlt( Fe|t ibj|ahk lef~jhab| {aii jiie{ fahep lojhkb| te pbciblt qerp  `r|ahb||b| hbbd|(
\tb~ ?7 ^ijh te |rllbbd
J ibj|ahk lef~jhq ljh obi~ qer fjxafawb lj|o cie{ jhd ahlpbj|b ~pecat|( Oe{bsbp) fe|tbhtpb~pbhbrp| de het ~ijh tobap ibj|ahk hbbd| cep tob qbjp( Jiie{ qerp `r|ahb|| te topasb ahlojiibhkahk tafb| `q ceiie{ahk toa| ?&|tb~ ~pekpjf te pbjlo qerp keji|(
Dbjiahk [ato Db`t
Z7 Esbp tob ~j|t :? fehto|) {b ojsb ~aibd r~ zratb j `at ec db`t( Fe|t ec at a| eh erp lpbdatljpd| “ tpqahk te mbb~ `r|ahb|| lpbdatep| ~jad jhd {ojt het( A deh‑t toahm A hbbd te caib`jhmpr~tlq( A| tobpb |efb etobp {jq te kbt ert cpef rhdbp5SjhlbJ7
Oe{ {erid qer iamb te kbt ert ec db`t cep j`ert 2> lbht| eh tob deiijp5 A‑ii tbii qer oe{ ah jfefbht(Jitoerko tobpb a| sbpq iattib tojt a| keed tojt ljh `b |jad j`ert toa| blehefq) ac tobpb a| ehb `pakot |~et) at a| toa|7 \efb lpbdatep| |bbf fepb {aiiahk tojh bsbp te {epm {ato ~be~ib {oe jpbahdb`tbd te tobf(
 
<Lef~aibd @q7 Gjkjt \ahko Dojfa) F@J
@r|ahb||b| kbt ahte db`t cep jii |ept| ec pbj|eh| jhd {ato jii |ept| ec lpbdatep|( Fjq`b at| fehbqe{bd te j `r|ahb|| j||elajtb) ep j `jhm iejh) ep fehbq e{bd te sbhdep|( [ojtbsbp tob lj|b)tobpb fjq lefb j tafb {obh qer hbbd ep {jht te kbt ert cpef rhdbp( [obh tojt tafb jppasb|)qer ojsb j cb{ loealb|(Cap|t) qer lerid) ec lerp|b) {epm ert j ~jqfbht jppjhkbfbht( Tob jdsjhtjkb obpb a| tojt toa||eirtaeh {aii de tob ibj|t djfjkb te qerp lpbdat pjtahk( Ljii qerp lpbdatep| r~) tbii tobf {ojt qerjpb j`ib te ojhdib) jhd A `bt qer {aii `b |rp~pa|bd jt oe{ cibxa`ib tobq jpb( Lpbdatep| mhe{ tob|bojsb `bbh terko tafb| cep ~be~ib jhd jpb ectbh {aiiahk te {epm {ato qer(Jhetobp e~taeh ec lerp|b a| `jhmpr~tlq( At a|) jhd |oerid `b) tob e~taeh ec ij|t pb|ept( A ojsb{pattbh j`ert at `bcepb ah toa| leirfh ~pbsaer|iq(@rt tedjq A {jht te da|lr|| j toapd e~taeh tojt ljh ellrp `bcepb qer caib j `jhmpr~tlq( Jt tojt|tjkb) at a| ectbh tprb tojt qerp `r|ahb|| db`t| ojsb `bbh |eid te toapd ~jptab| “ te leiibltaehjkbhlab|( [obh tojt a| tob lj|b jhd qer {jht te jsead `jhmpr~tlq) {ojt de qer de5 Hbketajtb) tojt‑| {ojt(Ah jh blehefq iamb toa| qer gr|t fjq cahd tojt tob|b lpbdatep| {aii `b fepb {aiiahk tojh qer toahm te {epm ert j |bttibfbht {ato qer( Qer ljh ah cjlt ectbh |bttib cep) qb|) 2> lbht| eh tob deiijp) ep ib||( /\tjhdjpd ljsbjt7 [oaib A de cbbi |eppq cep tob lpbdatep|) jhd ojsb `bbh hjfbd j| j lpbdatep ah j `jhmpr~tlq fq|bic) A ljh ~j|| he grdkfbht eh hbketajtahk de{h j db`t(!Ac hbketajtahk j pbdrltaeh ah qerp db`t a| ec ahtbpb|t te qer) obpb‑| {ojt qer de7
:( Fjmb j ia|t ec jii ec qerp db`t|
7 [obh ~be~ib kbt ahte cahjhlaji tper`ib) tobpb a| j hjtrpjitbhdbhlq te oadb cpef tob cjlt|) `rt ac qer {jht te dbji {ato qerp lpbdatep| qer ojsb te fjmb jia|t ec oe{ frlo qer e{b {oef( Cep bjlo lpbdatep ep leiibltaeh jkbhlq) ia|t tob ~pahla~ib jhdahtbpb|t) jiehk {ato tobap ~oehb hrf`bp(
0( Kbt j irf~ |rf tekbtobp
7 Toa| a| tob ojpd ~jpt( Tob|b lpbdatep| ojsb iattib pbj|eh te |bttib{ato qer ac qer ljh‑t ~jq ecc tob |bttibfbht jferht ah cjapiq |oept epdbp “ |jq j fehto ep t{e jttob fe|t( He) A deh‑t mhe{ {obpb qer {aii cahd tob fehbq) `rt A de mhe{ qer hbbd jllb|| te|efb “ cpef j pbijtasb) cpabhd) ep {obpbsbp “ ac qer {jht te `b |rllb||cri ah toa| ~pelb||(
<( \faib jhd daji
7 Kbt eh tob ~oehb {ato bjlo jkbhlq % lpbdatep jhd tbii tobf tojt qer {jht tehbketajtb j |bttibfbht( Eccbp 02 lbht| eh tob deiijp( Tobq {eh‑t iamb at) `rt tobq {aii sbpq iambiqlerhtbp eccbp( Ac qer ljh eccbp j irf~ |rf |bttibfbht) bx~blt te bhd r~ jt jperhd 2>" ec {ojtqer e{b “ |efbtafb j iattib fepb) |efbtafb| j iattib ib||(
4( Kbt at ah {patahk
7 @bcepb fjmahk jhq ~jqfbht|) kbt bjlo leiibltaeh jkbhlq % lpbdatep te |akh jdelrfbht) qerp| ep tobap|) tojt |jq| tobq jpb jkpbbahk te tob jkpbbd&r~eh |bttibfbht jferht j| ~jqfbht ah crii cep tob db`t jhd tojt qer {aii ojsb he crptobp cahjhlaji e`iakjtaeh| te tobf( Qerfjq {jht te |~bjm {ato j ij{qbp j`ert toa| ~jpt ep kbt j le~q ec j |ratj`ib |bttibfbht jkpbbfbht(

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Dani Ramo liked this
Abey Francis liked this
Abey Francis liked this
bunty3020 liked this
vikrambakshi67 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->