Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Mẫu phiếu đánh giá giáo viên

Mẫu phiếu đánh giá giáo viên

Ratings: (0)|Views: 2,276 |Likes:
Published by huukha

More info:

Published by: huukha on May 13, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/05/2011

pdf

text

original

 
Phòng GD-ĐT Lộc Ninh
PHIẾU GIÁO VIÊN TỰ ĐÁNH GIÁTrường:
THCS Lộc Thiện Năm học: 2009-2010
Họ và tên giáo viên
: Nguyễn Hữu Khá
Môn học được phân công giảng dạy
: Công nghệ khối 8 + 9(Các từ viết tắt trong bảng: TC - tiêu chuẩn; tc - tiêu chí)Các tiêu chuẩn và tiêu chí Điểmđạt đượcNguồn minh chứng đã có123412345678MCkhác* TC1. Phẩm chất chính trị, đạođức, lối sống của người GV+ tc1.1. Phẩm chất chính trị+ tc1.2. Đạo đức nghề nghiệp+ tc1.3. ứng xử với HS+ tc1.4. ứng xử với đồng nghiệp+ tc1.5. Lối sống, tác phong
* TC2. Năng lực tìm hiểu đốitượng và môi trường giáo dục
+ tc2.1. Tìm hiểu đối tượng giáodục+ tc2.2. Tìm hiểu môi trường giáodục
* TC3. Năng lực dạy học
+ tc3.1. Xây dựng kế hoạch dạyhọc+ tc3.2. Bảo đảm kiến thức mônhọc+ tc3.3. Bảo đảm chương trìnhmôn học+ tc3.4. Vận dụng các phươngpháp dạy học+ tc3.5. Sử dụng các phương tiệndạy học+ tc3.6. Xây dựng môi trường họctập+ tc3.7. Quản lý hồ sơ dạy học+ tc3.8. Kiểm tra, đánh giá kếtquả học tập của học sinh
* TC4. Năng lực giáo dục
+ tc4.1. Xây dựng kế hoạch cáchoạt động giáo dục
 
+ tc4.2. Giáo dục qua môn học+ tc4.3. Giáo dục qua các hoạtđộng giáo dục+ tc4.4. Giáo dục qua các hoạtđộng trong cộng đồng+ tc4.5. Vận dụng các nguyêntắc, phương pháp, hình thức tổchức GD+ tc4.5. Vận dụng các nguyêntắc, phương pháp, hình thức tổchức GD+ tc4.6. Đánh giá kết quả rènluyện đạo đức của học sinh
* TC5. Năng lực hoạt độngchính trị xã hội
+ tc5.1. Phối hợp với gia đình họcsinh và cộng đồng+ tc5.2. Tham gia các hoạt độngchính trị xã hội
* TC6. Năng lực phát triểnnghề nghiệp
+ tc6.1. Tự đánh giá, tự học vàrèn luyện+ tc6.2. Phát hiện và giải quyếtvấn đề nảy sinh trong thực tiễnGD- Số tiêu chí đạt mức tương ứng- Tổng số điểm của mỗi mức- Tng sđim:- GV txếp loi:ĐÁNH GIÁ CHUNG (Giáo viên tự đánh giá):1. Những điểm mạnh:- .........................................................................................................................................- .........................................................................................................................................- .........................................................................................................................................- .........................................................................................................................................2. Những điểm yếu:- .........................................................................................................................................
 
- .........................................................................................................................................- .........................................................................................................................................- .........................................................................................................................................3. Hướng phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu:- .........................................................................................................................................- .........................................................................................................................................- .........................................................................................................................................- .........................................................................................................................................
Ngày.... tháng......năm ......(Chữ ký của giáoviên)

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
minhtriet2009 liked this
namctk51 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->