Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
46 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010

46 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010

Ratings: (0)|Views: 75 |Likes:
Published by parrisianews

More info:

Published by: parrisianews on May 13, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/05/2012

pdf

text

original

 
Παρρησία
:«H ελεύθερη, η θαρρετήέκφραση της γνώµης»
 
��


��

ΑΠΡΙΛΙΟΣ
2010 - ΦYΛΛO 46
ο
ΦΙΛΟΠΟΙΜΕΝΟΣ 65 - ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ - Τ.Κ. 22200 - ΤΗΛ./FAX 27910-24980 web site: www.parrisianews.gr, e-mail: info@parrisianews.gr 
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
Ποιότητα στη σωστή τιµή
ΛΕΩΝΙ∆Α ΖΕΡΒΑ 16-18, ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ, ΤΗΛ./FAX: 27910-21130
«... οι συνετοί άνθρωποι δε θεωρούν ποτέ γνήσιο φίλο αυτόν που φοβάται τους µετά παρρησίας λόγους...»
 
Πολύβιος, Ιστορία, ΛΗ΄, 4
Μην ξεχνάµε την ανακύκλωση.Επενδύουµε σ’ ένα καλύτερο µέλλον για µας και τα παιδιά µας
 θαφτηκεαµιαντοσ στισαποθεσειστωνορυχειωντησδεη; 
 καταγγελιατησ«παρεµβατικησ»στηνεισαγγελιατριπολησ 
 Μεγαλόπολη 30-3-2010
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Καταγγέλλουµε µε αγανάκτηση τη ∆ΕΗ  ΑΕ και τις αρµόδιες Υπηρεσίες της Πολιτεί-ας για τις αυθαίρετες και επικίνδυνες µεθό-δους διαχείρισης του αµιάντου που αφαιρέ-θηκε από τον Πύργο Ψύξης της 3ης Μονά-δας του ΑΗΣ Μεγαλόπολης.Επειδή διαθέτουµε ατράνταχτα στοιχεία καιπειστήρια, ότι ποσότητα αµιάντου θάφτη-κε παράνοµα στις αποθέσεις του ΛιγνιτικούΚέντρου παραβιάζοντας κατάφωρα κάθε έν-νοια περιβαλλοντικής και εταιρικής ευθύνηςκαθώς επίσης και τις αυστηρές οδηγίες τηςΕυρωπαϊκής Ένωσης για διαχείριση επικίν-δυνων αποβλήτων, η Παρεµβατική ΚίνησηΠολιτών Μεγαλόπολης έχει καταθέσει Μη-νυτήρια Αναφορά στην Εισαγγελία Τρίπο- λης.Καλούµε τη ∆ικαιοσύνη αλλά και την Πολι-τεία να µας προστατεύσει.
∆εν θα ανεχτούµε άλλες προσβολές και δηλώνουµε προς κάθεκατεύθυνση ότι το θέµα αν χρειαστεί δεν θα µείνει στα όρια της χώρας µας.
Φτάνει πια! ∆εν θα ανεχτούµε άλλο την υποβάθµιση του περιβάλλοντοςκαι την υπονόµευση της ζωής µας.∆εν θα ανεχτούµε άλλο την προσβλητική αδιαφορία της πο- λιτείας.∆εν είµαστε πειραµατόζωα και δε δεχόµαστε την υποθήκευσητης ζωής των παιδιών µας για τα κέρδη των µετόχων.Οι εποχές όπως το 1999 που η ∆ΕΗ αυθαίρετα και ασύδοταέθαβε τον αµίαντο στο Θ5 έχουν περάσει ανεπιστρεπτί.Να γιατί εµείς και η κοινωνία της Μεγαλόπολης τρέµουµεστην ιδέα να δοθεί άδεια στη ∆ΕΗ ΑΕ για κατασκευή Χώρου∆ιαχείρισης Επικίνδυνων Βιοµηχανικών Αποβλήτων γιατί δεσέβονται τη ζωή µας και το περιβάλλον.Για το ∆.Σ.Ο Πρόεδρος Σµυρνής Θεόδωρος
Η Παρεµβατική Κίνηση Πολιτών Μεγαλόπολης, κατέθεσεφάκελο στην Εισαγγελία Τρίπολης, στον οποίο περιλαµ-βάνονται στοιχεία που, όπως υποστηρίζει, αποδεικνύουνότι ποσότητα αµιαντοτσιµέντου, που αποξηλώθηκε απότη Μονάδα ΙΙΙ του ΑΗΣ Α, θάφτηκε σε αποθέσεις των ορυ- χείων.Το πλήρες κείµενο που εξέδωσε η Παρεµβατική και κοι-νοποίησε στον Πρωθυπουργό, τα πολιτικά κόµµατα, τονΠεριφερειάρχη, το Νοµάρχη, την ΤΕΔΚ Αρκαδίας, τουςΔηµάρχους του Λεκανοπεδίου και τη ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ, είναιτο εξής:
 
��


��

Φιλοποίµενος 65, 222 00 Mεγαλόπολη, Tηλ/Fax. 27910 24980,web site: www.parrisianews.gr, e-mail: info@parrisianews.grIδιοκτήτρια-Eκδότρια: Παν. Aνδρέου-Kλουκίνα Υπεύθυνος σύνταξης: Γ. ΚλουκίναςΣελιδοποίηση - Εκτύπωση: Τυπογραφείο Κλουκίνα
Τα άρθρα των συνεργατών µας δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη και τιςαπόψεις της εφηµερίδας
Παρρησία
:«H ελεύθερη,η θαρρετήέκφραση τηςγνώµης»
ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ∆ΟΝΤΙΑ
 Όλοι µιλάνε για οικονοµική κρίση και δε µιλάνε για πολιτική σήψηκαι διαφθορά. Δεν λένε τόσα χρόνια τα δανεικά της ευρωπαϊκήςένωσης που πήγαν, δεν λένε οτι η µεγαλύτερη πληγή της διαφθο-ράς στην οικονοµία είναι η Αυτοδιοίκηση. Καλά είπε ο συντοπίτηςµας και πρώην δήµαρχος Μεγαλόπολης, Κώστας Κακκαβάς, τα λεφτάπήγανε στις µάντρες και στα πεζούλια, στις παιδικές χαρές σε χωριά,που δεν υπάρχουν όχι παιδιά για να παίξουν, αλλά ούτε ηλικιωµένοιπαππούδες να τα δουν για να τους πάρουν µε τις πέτρες. Και ξέρετευπάρχει και ανταγωνισµός µεταξύ των δηµάρχων, ποιός παίρνει πε-ρισσότερα κονδύλια και όποιος χρεώνει περισσότερο τους δηµότεςείναι τίτλος τιµής. Τελευταία άκουσα οτι για την πλατεία της Μεγα-λόπολης χρωστάει ο δήµος πάνω από ένα εκατοµµύριο ευρώ και οανάδοχος έχει προσφύγει στα δικαστήρια. Άκουσα ακόµα οτι αυτότο έργο πνοής µας έχει κόψει την αναπνοή, για την περίφηµη τηλε-θέρµανση µιλάω, άλλοι µιλούν για δώδεκα εκατοµµύρια ευρώ καιάλλοι µιλούν για δεκαοχτώ. Όποιο πάντως και να ισχύει είναι τραγικόκαι εγκληµατικό. Άκουσα δηµοτικό συµβούλο της Μεγαλόπολης ναρωτάει τον Δήµαρχο: “ µε ποιό µεγάλο έργο, κύριε δήµαρχε, θα συν-δέσετε το όνοµά σας αυτή την τετραετία;” και βέβαια το ερώτηµα ήτανειρωνικό και απαξιωτικό, και του απαντά ο Δήµαρχος: “την απάντησηθα σας την δώσουν οι δηµότες” και απαντώ και εγώ σε αυτόν τον ανυ-πόµονο σύµβουλο, το όνοµα του Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΑΚΗΣ ΜΠΟΥΡΑΣ θατο συνδέσει µε το νοικοκύρεµα του δήµου, που µάλιστα κάποιοι τονκατηγορούν γιατί ενώ έχει λεφτά ο δήµος δεν κάνει έργα. Τα δανεικάτελείωσαν λεβέντες και µαζί πρέπει να τελειώσουν τα φαγοπότια καιοι φιέστες, σπατάλη δισεκατοµµυρίων και παίρνουν τα µούτρα τουςκάποιοι να κάνουν κριτική, βέβαια για αυτούς είναι ανέξοδη, αλλά γιατον τόπο επιζήµια και προκλητική. Γεγονός είναι οτι για κάποιους ηαξιοπρέπεια θεωρείται ελάττωµα, νοµίζουν οτι ο κόσµος τρώει χορ-τάρι και δε συγκρίνει το σήµερα µε το χθές. Άραγε δε βλέπουν αυτότο κόσµηµα, το στολίδι της πόλης που προχωράει στην ολοκλήρωσήτου; Για το καινούργιο δηµαρχείο µιλάω, που κάποιοι κάποτε βάζανεκαι στοίχηµα πως δε θα γίνει ποτέ, βέβαια αυτοί κάτι παραπάνω ξέ-ρανε, να όµως που δεν τους βγήκε και το κοιτάζουν µε δακρυσµέναµάτια, σ’ αυτούς µια πρόβλεψη µπορώ να κάνω, οτι η Μεγαλόπολη δεγυρίζει στο χθές, βλέπει το σήµερα και προγραµµατίζει το αύριο καιτο αύριο θα ’ναι ξανά µια µέρα γιορτινή.
ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
µικρογραφίες
Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι εδώ, ενωµέ-νο, ΔυΝαΤό! (Δ.Ν.Τ.=ΔιεθνέςΝοµισµατικό Ταµείο)... (Από τοΛάκη Λαζόπουλο...)*************************Ο Καλλικράτης έρχεται, εν µέσωοικονοµικής κρίσης και Δ.Ν.Τ.Που σηµαίνει ότι έρχεται άνευ χρηµάτων.Το θέµα είναι πόσοι από τουςτοπικούς άρχοντες θα έχουντα κότσια να θέσουν τον εαυτότους στην υπηρεσία των τοπι-κών κοινωνιών, σε τέτοιους χα-λεπούς καιρούς...Γιατί χωρίς µάµαλο, ούτε µά-ντρες ούτε πανηγύρια γίνο-νται...Πόσοι θα πούν «ναι» σε αυτήτην πρόκληση;************************* Έως σήµερα, όποιοι τόλµη-σαν να αναζητήσουν ευθύνεςαπό πολιτικούς για οικονοµικάεγκλήµατα, κατηγορήθηκαν ότιεπιχείρησαν να «ποινικοποιή-σουν την πολιτική ζωή του τό-που»...Περαστικά µας...*************************Γυρίζει ο γνωστός Καραγκιόζηςτης πόλης µας ακόµα στα καφε-νεία και αρουλιέται, κουνώνταςτα χέρια, λέγοντας «εδώ είµαιεγώ!»...Τα ψέµµατα τελείωσαν, όπως καιη υποµονή... Γιατί εξαιτίας τέ-τοιων πρωταγωνιστών του θεά-τρου σκιών, τώρα έχουµε Πρω-θυπουργό τον Ντοµινίκ ΣτροςΚαν (Πρόεδρος του Δ.Ν.Τ.).*************************Εκείνος ο Καραµανλής που ναείναι κρυµµένος άραγε... Κω-στάκη;*************************Δε µας έφταναν τα δάνεια τηςΤηλεθέρµανσης;Ενόψει «Καλλικράτη» µας έρ- χονται και τα δάνεια του γείτο-να!!!*************************
Φάτε, γιατί έρχεται το ‘41!
Τελικά, θέλαµε δε θέλαµε, η χώραµας πέρασε την πόρτα του ΔιεθνούςΝοµισµατικού Ταµείου...Λένε, αυτοί που ξέρουν, ότι όπουέβαλε το χέρι του αυτό το Ταµείο,δεν έµεινε τίποτα όρθιο.Αργεντινή, Ουγγαρία, Βραζιλία,Εσθονία, ήταν µερικές χώρες πουδοκίµασαν τη «συνταγή» του Δ.Ν.Τ.Η οποία «συνταγή» δεν έχει υλικά,αλλά προσφέρει ένα πιάτο αδεια-νό... Όπως αυτό που πρόσφεραν σεµια ταινία µε το Βέγγο, ο οποίος πά-σχιζε να φάει σούπα αλλά σούπα δενυπήρχε...Η διαφορά της Ελλάδας µε τις υπό-λοιπες χώρες που δοκίµασαν τοΔ.Ν.Τ. είναι ότι οι πολίτες της (του-λάχιστον οι περισσότεροι) είναι κα-λοζωισµένοι (έως τώρα...).Οι µόνοι που γνωρίζουν τι σηµαίνειπραγµατική πείνα είναι όσοι έζησανστην Κατοχή, εκείνο το επάρατο ‘41,και όσοι εσαεί η µοίρα δεν τους έχειδώσει την ευκαιρία να γνωρίζουν τισηµαίνει γεµάτο στοµάχι...Αυτοί, δε φοβούνται την πείνα λοι-πόν. Το θέµα όµως είναι ότι αυτοίείναι λίγοι. Γιατί οι περισσότεροι δεγνωρίζουµε τι σηµαίνει πείνα... Καιθα έρθει η πείνα, είτε ο Γιωργάκης,που τον λένε τώρα Γιώργο, γνωρίζειδεκαπέντε γλώσσες είτε όχι... Γιατίγια τους ξένους που τους χρωστάµε,δε λένε τίποτα τα ονόµατα Παπαν-δρέου ή Καραµανλής (αυτός το κα-τάλαβε...) ή Μητσοτάκης!Γι’ αυτό λοιπόν, για να αντέξουµεαυτή τη µακρά περίοδο πείνας πουέρχεται, πρέπει να πάρουµε τα µέτραµας, δηλαδή να ξεκινήσουµε να µα-ζεύουµε αποθέµατα λίπους, σαν τιςαρκούδες πριν τη χειµερία νάρκη!Φάτε λοιπόν, γιατί έρχεται το (νέο)‘41!Φάτε όσο µπορείτε, τώρα που µπο-ρείτε, όσο τα είδη τροφίµων είναι σεπροσιτές τιµές, γιατί σε λίγο θα πά-ρουν την ανηφόρα...Πιάστε τις ταβέρνες, τις ψησταριέςκαι τα εστιατόρια όσο είναι ακόµακαιρός. Και αγοράστε όσες κονσέρ-βες µπορείτε από τα µπακάλικα... Ίσως αυτά τα σενάρια να είναι εφιαλ-τικά για να γίνουν αληθινά...Ποιός όµως µπορεί να εγγυηθεί µεσοβαρότητα ότι αυτός ο εφιάλτηςδεν πρόκειται να γίνει πραγµατικό-τητα;Σίγουρο είναι ότι δε µπορεί να τοεγγυηθούν όσοι έλεγαν πριν απόλίγους µήνες ότι «τα λεφτά υπάρ- χουν»... Όπως κι αν έχει λοιπόν το πράγµα,για καλό και για κακό, ας ξεκινήσου-µε να τρώµε... Π.Α.Μ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Από την Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Αρκαδίας ανακοινώνεται ότι, µεΑπόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, παρατείνονταιµέχρι την 30-11-2011, οι Άδειες Κατοχής Κυνηγετικών Όπλωντων οποίων η ισχύς έληξε ή λήγει µέχρι την ηµεροµηνία αυτή.Ως εκ τούτου οι αρµόδιες για την έκδοση αδειών θήρας αρχές,θα πρέπει να θεωρούν ως ισχύουσες µέχρι την 30-11-2011 τιςΆδειες Κατοχής Κυνηγετικών Όπλων, που έληξαν ή θα λήξουνµέχρι την ηµεροµηνία αυτή και δεν έχουν ανανεωθεί.Αφαιρεθέντα κυνηγετικά όπλα, λόγω µη έγκαιρης υποβολής δι-καιολογητικών ανανέωσης των σχετικών αδειών κατοχής, θααποδοθούν στους κατόχους τους.Επισηµαίνεται ότι η παράλειψη των ενδιαφεροµένων για µηέγκαιρη ανανέωση σχετικών αδειών κατοχής, έχει πέραν τωνποινικών συνεπειών και διοικητικές κυρώσεις.
Σελίδα - 2 | ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010
 
Υ Π Ε Ρ Α Γ Ο Ρ Α 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π.ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
 χρώµαταηλεκτρ. εργαλεία µοκέτες - κουρτινόξυλαπόµολα - κρύσταλλαείδη κυνηγίου
ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 51, ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΤΗΛ.: 27910/23120, ΟΙΚ. 27910/23711, ΚΙΝ. 6944.94.67.70
ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 
����
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 21 - ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ ΤΗΛ. 27910-22848 
ΡΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ 104,5 FM 
Το ραδιόφωνο της Μεγαλόποληςτο δικό σου ραδιόφωνο
ΠΑΡΡΗΣΙΑ
Για ετήσια συνδροµή 20€. Alpha Bank, µε αριθµό
511-002101-048623
. Κατόπιν, παρακαλούµε να µας τηλεφωνήσετε στοτηλ.
27910 24980
, για να καταγράψουµε την καταβολή της συνδροµής σας.Σε διαφορετική περίπτωση, µπορείτε να αποστείλετε ταχυδροµική επιταγή προς :
Παναγιώτα Ανδρέου - Κλουκίνα, Φιλο-ποίµενος 65, Μεγαλόπολη 222 00.
 
Ευχαριστούµε εκ των προτέρων!
Λόγος εκφωνηθείς την Αγία και Μεγάλη Πα-ρασκευή 2-4-2010 το βράδυ στην πλατεία τηςΣπάρτης υπό του Θεοφιλεστάτου ΕπισκόπουΑνδρούσης κ.κ. Θεοκτίστου.
Σήµερα Αγία και Μεγάλη Παρασκευή, αγα-πητοί αδελφοί, κληθήκαµε από την Αγία µαςΕκκλησία να συναντηθούµε µε τον Εσταυρω-µένο Σωτήρα µας και ακούσαµε από τον ΙερόΥµνωδό που µας εκπροσώπησε όλους µας,ότι ο Εσταυρωµένος Ιησούς Χριστός είναι δι’εµέ πάσχων, πάσχει στο Σταυρό για τον κα-θένα µας. Αυτό πιστεύουµε και οµολογούµεκάθε φορά που στην απαγγελία της πίστηςµας λέµε µε τα χείλη και την καρδιά την λέξη«παθόντα». Στον όρθρο της Μεγάλης Παρα-σκευής θα ήταν αρκετό να πούµε ότι ο ΙησούςΧριστός δικάζεται και κατακρίνεται σε Σταυ-ρικό θάνατο και πάσχει η κτίση. Αλλά η Εκ-κλησία µας επιµένει ότι ο Χριστός πάσχει για τον καθένα µας.
Αδελφοί µου, κάθε φορά που µιλούµε για τον Σταυρωµένο Χριστό,περιγράφουµε χωρίς να το καταλαβαίνοµε πολλές φορές, το κακόαυτού του κόσµου. Μιλάµε για τον φαινοµενικό θρίαµβο του κακούκαι µας αποκαλύπτεται και η πραγµατική φύση του. Στην έκφρασηόµως «πάσχων Θεός» ή «παθόντα» οµολογούµε το πώς εµείς τοπο-θετούµαστε ενώπιον του Εσταυρωµένου.Τα κείµενα της Εκκλησίας µας δηλαδή, ενώ περιγράφουν τους σταυ-ρωτές του Ιησού Χριστού, κηρύσσουν ταυτοχρόνως και την σωτηρίατων σταυρωτών. Ο σταυρωτής, το κάθε ανθρώπινο πλάσµα, µπορείνα εµπιστευθεί τη λύτρωσή του στη Σωτήρια φύση του εκουσίου πά-θους του Χριστού, δια του οποίου ο Κύριός µας παραδίνεται στον πιοφοβερό και τον πιο ακατανόητο νόµο αυτού του κόσµου που είναι ονόµος του πόνου.Αυτονόητο είναι ότι δεν λείπουν τα στοιχεία για να αποδείξουµε ότιο κόσµος µας είναι γεµάτος πόνο, σωµατικό ή ψυχικό και πάντως γε-µάτος από πάθος και µαρτύριο. Ακόµη ο καθένας από µας φοβάταιτόσο πολύ τον πόνο, που είναι συχνά δυνατότερος ακόµα και απότον φόβο του θανάτου.Σχεδόν όλοι προτιµούµε να φύγουµε απ’ αυτόν τον κόσµο ανώδυ-να. Υπάρχουν δε περιπτώσεις σπανιότερα, που αυτός ο πόνος, σωµα-τικός ή ψυχικός, οδηγεί τους ανθρώπους στην απόλυτη απόγνωση,ακριβώς για να δώσουν τέλος σ’ αυτό το µαρτύριο.Αυτόν λοιπόν τον διαχρονικόν και πανανθρώπινον νόµον του πόνουο άνθρωπος αρνείται να τον αποδεχθεί. Όλες οι θρησκείες, όλες οι φιλοσοφίες και τέλος πάντων, όλες οι συ-νταγές που προτάθηκαν στην ανθρωπότητα, εδώ και χιλιάδες χρό-νια, έχουν όλες, χωρίς εξαίρεση υποσχεθεί την απελευθέρωση απότον πόνο και µάλιστα υπόσχονται να τον τερµατίσουν.Οι φιλοσοφικές διαφορές, αλλά και οι θεολογικές διαφορές ανάµε-σα στην θρησκευτικότητα και την αθεΐα ή και κοινωνικές διαφορέςανάµεσα π.χ. στον συντηρητισµό και την προοδευτικότητα, όλα αυτάχάνονται µπροστά στην κοινή µας ελπίδα να µην πονάµε. Παρακο-λουθώντας την ιλιγγιώδη πρόοδο του πολιτισµού µας και των επι-τευγµάτων του ανθρώπου, µε τόσα εξελιγµένα φάρµακα για να µηνβιώνει τον πόνο, µένουµε άφωνοι µπροστά στην δραµατική αύξησητου ψυχικού πόνου. Ο ψυχικός πόνος που έρχεται µέσα από τη φυ-λακή της µοναξιάς µας ως θλίψη, ιατρικά κατάθλιψη, η καταδίκη µαςως καταναλωτών, δηλαδή ως αποκλειστικού στοιχείου µας µόνο νακαταναλώνουµε και να µην υπάρχει ούτε υπαινιγµός χαράς στην κα-θηµερινότητά µας. Αδελφοί µου, καταλαβαίνουµε ότι ο πόνος είναιανίκητος, αλλά στο βάθος όλοι πιστεύουµε ότι δεν είναι φυσικός, κα-τανοούµε ότι δεν πλαστήκαµε από το Θεό για να πονάµε.Σε πείσµα όλων των θρησκειών και φιλοσοφιών για λύτρωσή µαςαπό τον πόνο, ο Χριστός δεν µας υπόσχεται απελευθέρωση απ’ αυ-τόν «εν τω κόσµω θλίψιν έξεται» µας λέει ο ίδιος και παρ’ ότι όλοτο επίγειο έργο του είναι αποκλειστικά αφιερωµένο στην ανακούφι-ση των πονεµένων µας καλεί να βαδίσουµε µαζί του στο δρόµο τουΓολγοθά που συναντάς τον πόνο, την οδύνη και την απόγνωση τουθανάτου. Εκεί λοιπόν που ο καθένας µας περίµενε και περιµένει µιασυνταγή απαλλαγής από την οδύνη, βλέπει τον Σταυρό και τον πά-σχοντα Χριστό. Με µια όµως µεγάλη διαφορά, ο Χριστός πάσχει γιαµένα, ο ∆ηµιουργός θεληµατικά βρίσκεται µαζί µου, στον πόνο µουκαι την οδύνη µου.Ο Χριστός απαντά λαµβάνοντας τον δικό µας πόνο, ο ίδιος πάσχειγια να µας πεί ότι ο φαινοµενικά ανίκητος πόνος δεν θα τερµατιστείµε τον αφανισµό και την απόγνωση του θανάτου, –δεν θα είναι νίκητου κακού και του διαβόλου στον άνθρωπο και την δηµιουργία– καιπάντως δεν θα είναι ο απόλυτος νόµος. Παρ’ ότι ερχόµαστε µέσα απόπόνο, αυτός ο ερχοµός µας µεταµορφώνεται σε χαρά και σε ζωή, έτσικαι ο Χριστός στο Σταυρό µεταµορφώνει τον πόνο σε νίκη.Τη νίκη της ζωής – Ζωή µας δίνει στο Σταυρό και όχι θάνατο.
Ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, η λάµψη και το φώς του κόσµου στη γη.Ανέλαβε την απόγνωσή µας ενώπιον του θανάτου, -του θανάτου που εί-ναι η αποσύνθεση της ζωής, αυτό το ακατανόητο και παράλογο στοιχείοτου βίου µας,- να την µεταµορφώσει σε δυνατότητα αναγέννησης καιζωής αιώνιας µέσα στο δικό του θεανθρώπινο σώµα, τον αληθινό Ναόν.
Ο Χριστός µας έκρινε άξιους για κάτι πάρα πολύ υψηλό, να συµµετέ-χουµε στο πάθος Του, αποδεχόµενοι τον πόνο και µέσα από την απο-δοχή του να ανατρέψουµε την καταστροφική του δύναµη, να δούµετην είσοδό µας στην πίστη για ζωή και περισσότερη ζωή, στην ελπίδατου ερχοµού του όµορφου κόσµου του Θεού, στην αγάπη, στη νίκητης ζωής επί του θανάτου, στο να έλθει η Βασιλεία του Θεού και ναγίνει το θέληµά Του.Αγαπητοί µου αδελφοί, στο όνοµα του Σωτήρα µας Ιησού Χριστού,η σοφία του Θεού, που είναι ο Σταυρός του Χριστού και δύναµή µας«εν ασθενεία τελειούται». Αν παρατηρήσουµε προσεκτικά την ζωήµας, θα δούµε ότι υπάρχουν τέτοιες Νίκες, -νίκες αγάπης, ελπίδας,νίκες στην πιο απλή έκφραση της καθηµερινότητάς µας,- που και οπιο αµαρτωλός και ταλαιπωρηµένος άνθρωπος εµπιστεύεται το θέ-ληµα του Θεού και απορρίπτει το κακό, τον πόνο και τον θάνατο πουεπιφέρουν. Αυτά όλα είναι νίκες του Σωτηρίου πάθους του Λυτρωτήµας που ακτινοβολούν και λάµπουν αιώνια, στο γεγονός ότι ο Υιόςτου Θεού µας καλεί στην Ανάσταση!Εύχοµαι, αδελφοί µου, σε όλους Καλή Ανάσταση, Χρόνια Πολλά καιΕυλογηµένα!
��
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 | Σελίδα - 3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->