Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
87Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Produse Si Servicii Bancare

Produse Si Servicii Bancare

Ratings:
(0)
|Views: 4,096|Likes:
Published by ghiudem

More info:

Published by: ghiudem on May 14, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/04/2013

pdf

text

original

 
PRODUSE ŞI SERVICII BANCARE
TEMA 1SISTEMUL BANCAR Conţinut:1. Structura, rolul şi perticularităţile sistemului bancar actual2. Rolul aparatului bancar în cadrul sistemului economic3. Sfera produselor şi serviciilor specifică instituţiilor de credit4. Conducerea şi administrarea instituţiilor de creditRezumat:
Î
n epoca contemporana locul şi rolul băncilor în economie este foartebine definit, acestea activând ca intermediar principal in relatia economii-investitii, relatie hotaritoare pentru creşterea economică . Pe bună dreptatemonetarişti contemporani precizeasistemul bancar reprezintemelia sistemului economic al unui stat. În aceste condiţii, în România structura sistemului bancar actual este formată din banca centrală a statului şi instituţii de credit ce se pot constitui şi pot funcţiona ca bănci, organizaţii cooperatiste de credit, instituţii emitente demonedă electronică şi case de economii pentru domeniul locativ. Instituţiile de credit din ţara noastră desfăşoară o activitate bancară, ceconstă în atragerea de depozite sau alte fonduri rambursabile de la public şiacordarea de credite în cont propriu. Toate instituţiile de credit funcţionează canci comerciale, neexisnd nci specializate pe o anumită ramuaeconomiei. Există totuşi două de instituţii de credit,
 
băncile de economisire şi creditareîn domeniul locativ şi băncile de credit ipotecar, care tind să se specializeze peobiectul de activitate autorizat.
Obiective:
Parcurgerea temelor următoare dezvoltă informaţii despre:-structura sistemului bancar;-rolul aparatului bancar în economie;-activităţi bancare efectuate de instituţiile de credit;-conducerea şi administrarea băncilor 
1. Structura, rolul şi perticularităţile sistemului bancar actual
 
Sistemul bancar
poate fi definit ca un ansamblu format din entităţieconomice, puternic informatizate, autorizate să efectueze operaţiuni bancareÎn lucrările de specialitate elaborate pentru domeniul bancar se utilizeazămereu noţiunile de sistem bancar şi aparat bancar. Faţă de acest aspect se poatespune că sistemul bancar face parte din sistemul economic general, iar activitatea bancară din cadrul acestui sistem se realizează cu ajutorul aparatului bancar.Sistemul bancar din ţara noastră este organizat sub forpiramidală. Încentrul sistemului bancar şi la primul nivel se află banca centrală, a statului,care exercită şi coordonează politica monetară, valutară şi de credit a ţării.Ca şi în statele europene, care prezinsisteme ecomomice cu aceeaşiconfiguraţie, la cel deal doilea nivel din structura sistemului bancar se aflăinstituţiile de credit cum sunt cele comerciale, de afaceri, precum şi instituţii3
 Definiţia sistemului bancar 
 
PRODUSE ŞI SERVICII BANCAREde credit specializate (bănci agricole, meşteşugăreşti, miniere, ş.a.) sau instituţiispecializate pe unele operaţii apecifice (doneniu locativ, bănci financiare sauipotecare). Băncile naţionale centrale sunt, în general, de stat sau cu capitalde stat, iar celelalte instituţii ce constituie baza sistemului bancar sunt cu capital particular, de stat sau mixt, şi sunt organizate, de regulă, sub forma unor societăţi pe acţiuni.Deci, în România, pe lângă BNR 
sistemul bancar mai cuprinde
:
 băncile, persoane juridice române;
organizaţiile cooperatiste de credit;
instituţiile emitente de monedă electronică;
 băncile de economisire şi creditare în domeniul locativ;
 băncile de credit ipotecar;
sucursalele din România ale instituţiilor de credit străine, denumite încontinuare instituţii de credit.Sistemul bancar românesc s-a schimbat şi dezvoltat, permanent, mai ales prin patrunderea capitalului strain pe piaţa monetară şi de capital.Una din principalele particularităţi ale sistemului bancar este supraveghereamodului cum se desfăşoaactivitatea bancară prin aparatul operativ alinstituţiilor de credit.În acest context, autoritatea competenresponsabicu verificarearespectării normelor bancare şi mai ales cu supravegherea pe bază consolidată ainstituţiilor de credit este Banca Naţională a României.Ca urmare a acestei supravegheri, în cazul apariţiei unei situaţii de criză lanivelul unui grup bancar, care ar putea pune în pericol stabilitatea sistemuluifinanciar din oricare stat membru în care entităţile din grup au fost autorizate,Banca Naţională a României în calitate de autoritate competentă este responsabilăde tot ceeace este bun sau rău privind dezvoltarea sistemului bancar.Supravegherea pe bază consolidată a unei instituţii de credit, este exercitatăde Banca Naţională a României în următoarele situaţii:
când instituţia de credit autorizată de Banca Naţională a României esteinstituţie de credit-mamă la nivelul României sau instituţie de credit-mamăla nivelul Uniunii Europene;
când
 
instituţia de credit autorizată de Banca Naţională a României are casocietate-mamă o societate financiară holding-mamă la nivelul Românieisau o societate financiară holding-mamă la nivelul Uniunii Europene, fărăca, în acest din urmă caz, societatea-mamă să mai aibă ca filiale alteinstituţii de credit în statele membre, ş.a
 
Pentru aceasta, BNR alertează, atunci când este cazul, în cel mai scurttimp posibil, cu respectarea cerielor referitoare la strarea secretului profesional, băncile centrale sau alte autorităţi similare cu competenţe pe liniaimplementării politicii monetare şi structurile din cadrul administraţiilor centraledin alte state membre, cu atribuţii în domeniul legislaţiei privind supraveghereainstituţiilor de credit, a instituţiilor financiare, a firmelor de investiţii şi asocietăţilor de asigurare.Pentru a pune bazele şi a facilita o supraveghere eficientă, Banca Naţională a României, în calitate de autoritate responsabilă cu supravegherea pe bază consolidată, încheie acorduri scrise de coordonare şi cooperare cu autorităţilecompetente de pe piaţa de capitalAstfel, Banca Naţională a României şi Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare se consultă reciproc, înaintea luării unei decizii care este importantă pentru exercitarea atribuţiilor lor de supraveghere pe baindividuasauconsolidată. Consultarea are în vedere următoarele direcţii:4
Componenţa sistemului bancar 
 
PRODUSE ŞI SERVICII BANCARE
modificări în structura acţionariatului, în structura organizatorică şi deconducere a instituţiilor de credit, respectiv a societăţilor de servicii deinvestiţii financiare dintr-un grup, care necesită aprobare sau autorizare din partea Băncii Naţionale a României, respectiv a Comisiei Naţionale aValorilor Mobiliare;
 principalele sancţiuni şi măsurile excepţionale ce urmează a fi luate deBanca Naţională a României, respectiv de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, inclusiv cele constând în impunerea a unei cerinţe suplimentarede capital, precum şi a oricărei limitări în utilizarea abordării avansate deevaluare pentru calculul cerinţelor de capital pentru acoperirea risculuioperaţional.În cadrul sistemului bancar banca naţională centrală este singura bancade emisiune
 
şi
 
are un rol major pentru menţinerea echilibrului monetar.Prin operaţiunile ce le efectuează, prin legăturile multilaterale cucelelalte bănci şi prin acestea cu toţi agenţii din economia naţională, banca deemisiune reprezintă temelia sistemului bancar, consolidându-şi pe deplin şi ceade-a doua denumire sub care este cunoscută, ca bancă centrală.În România, Banca Naţională sprijipolitica economică generală astatului, fără prejudicierea îndeplinirii obiectivului său fundamental privindasigurarea şi menţinerea stabilităţii preţurilor.Dintre principalele
atribuţii
1
ale Băncii Naţionale a României se potaminti :
elaborarea şi aplicarea politicii monetare şi a politicii de curs de schimb;
autorizarea, reglementarea şi supravegherea prudenţială a instituţiilor decredit, promovarea şi monitorizarea bunei funcţionări a sistemelor de plăţi pentru asigurarea stabilităţii financiare;
emiterea bancnotelor şi a monedelor ca mijloace legale de plată peteritoriul României;
stabilirea regimului valutar şi supravegherea respectării acestuia;
administrarea rezervelor internaţionale ale României.Pe lânpoliticile financiare şi monetare de menţinere a stabilităţii preţurilor, băncii centrale a statului i se pot atribui, în principal următoarelefuncţii: de emisiune; de creditare; de centru valutar; de bancă a băncilor şi de bancă a statului.Specifică băncii centrale este funcţia de ultim creditor a aparatului bancar care decurge direct din funcţia de emisiune monetară. Emisiunea monetară presupune creaţia mijloacelor de plată prin activarea periodică a maseimonetare. Bancnotele puse în circulaţie prin intermediul instituţiilor de creditmăreşte cantitatea de bani exitentă în conturile de disponobilităţi ai agenţilor economici influenţând într-un anumit sens putere de cumpărare şi capacitatede plată a acestora.Prin urmare o altă particularitate a sistemului bancar actual este faptul căoferta de produse bancare (în special sub forma creditelor) se derulează prinunităţile operative (componente ale aparatului bancar) ale instituţiilor de credit.Creditul fiind de fapt ”motoruldezvolrii economice şi un factor hotărâtor în evoluţia societăţii umane.Prin operaţiunile de recreditare a instituţilor de credit, banca de emisiuneachiziţioonează obligaţiuni şi bonuri de tezaur ale statului mărindu-şisubstanţial veniturile proprii pe seama dobânzilor şi a comisioanelor pe care leîncasează.
1
OG nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi de adecvare a capitalului
5
 Atribuţii ale BNR

Activity (87)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
cdanut liked this
RememberMe07 liked this
Deaconu Dan-Gabriel liked this
Deaconu Dan-Gabriel liked this
Jojo Geo liked this
Un George liked this
Marina Holban liked this
alexandragiorgiana liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->