Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
29Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
CAIET PRACTICA PEDAGOGICA

CAIET PRACTICA PEDAGOGICA

Ratings: (0)|Views: 1,693 |Likes:
Published by Ovidiu Olteanu

More info:

Published by: Ovidiu Olteanu on May 14, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/04/2013

pdf

text

original

 
UNIVERSITATEA
SPIRU HARET 
DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC
 Lector univ. dr 
. Nadia Mirela Florea
 Lector univ. dr.
Adela Mihaela Ţăranu
CAIETDEPRACTICĂ PEDAGOGICĂ2008
 
CUPRINSA. FUNDAMENTELE ACTIVITĂŢII DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ
1.Baza normativ-legislativă a pregătirii pentru profesia didacti2.Obiectivele practicii pedagogice3.Conţinutul şi secvenţele practicii pedagogice4.Planificarea activităţilor de practică pedagogică: orarul săptămânal al profesorului mentor şi planificarea lecţiilor de probă şi a lecţieifinale
B. DOCUMENTELE PORTOFOLIULUI DE EVALUARE A ACTIVITĂŢII DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTULPREUNIVERSITAR OBLIGATORIU (1)
1. Fişa de asistenţă2. Grilă de observare a lecţiei3. Planificare calendaristică4. Proiectul unităţii de învăţare5. Proiect de lecţie6.
 Raport asupra practicii pedagogice desfăşurate în semestrul 5 (anul III, sem.1)
 
- o copie se depune la facultate / centrul territorialID -
C. DOCUMENTELE PORTOFOLIULUI DE EVALUARE A ACTIVITĂŢII DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTULPREUNIVERSITAR OBLIGATORIU (2):
1.Ghid în alegerea metodologiei de predare2.Proiect de leie3.Fişă de evaluare a lecţiei4.Proiect didactic pentru activităţi educative (Proiect didactic pentru activitate extraşcolară; Proiect didactic pentru ora de dirigenţie)5.Fişă de caracterizare psihopedagogi2
 
6.
 Raport asupra practicii pedagogice desfăşurate în semestrul 6 (anul III, sem.2)
 
- o copie se depune la facultate / centrulterritorial ID -
A. FUNDAMENTELE ACTIVITĂŢII DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ
1.BAZA NORMATIV-LEGISLATIVĂ A PREGĂTIRII PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ
Certificatul de absolvire a Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic acordă dreptul de exercitare a profesiei didactice înînvăţământul secundar, postliceal şi superior, potrivit legii.
Legea învăţământului nr.84/1995Art. 68
. - (1) Studenţii si absolvenţii care optează pentru profesiunea didactica sunt obligaţi să participe la activităţile Departamentului pentruPregătirea Personalului Didactic.(2) Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic funcţionează în instituţiile de învăţământ superior, pe bază de regulament, şi are planuri de învăţământ distincte, care cuprind discipline de pregătire teoretică si practică în domeniile pedagogiei, psihologiei, logicii, sociologieisi metodicii de specialitate.(3) Pregătirea studenţilor prevăzută la alin. (1) şi (2) se realizează în regimul activităţilor didactice opţionale. Planurile de învăţământ aledepartamentului sunt integrate în planurile de învăţământ ale facultăţilor de profil.(4) Absolvenţilor Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic li se eliberează certificate de absolvire, pe baza cărora sunt abilitaţi săfuncţioneze în calitate de cadre didactice.3

Activity (29)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Cipri Cadinoiu liked this
Dorin Sas liked this
Sergiu Bejan liked this
ciochinaoxanna liked this
Leontina Ionescu liked this
Sajin Cristina liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->