Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
De Bhagavad Gita

De Bhagavad Gita

Ratings: (0)|Views: 129 |Likes:
The Bhagavad Gita, translated into Dutch, on request and authorised by the translator of the same in English Dr. Ramananda Prasad, Ph. D., of the American (International) Gita Society, USA. This translation is also to be found on the AMS website. Find link on www.gita.be
The Bhagavad Gita, translated into Dutch, on request and authorised by the translator of the same in English Dr. Ramananda Prasad, Ph. D., of the American (International) Gita Society, USA. This translation is also to be found on the AMS website. Find link on www.gita.be

More info:

Published by: Philippe L. De Coster on May 14, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/03/2012

pdf

text

original

 
 
De Bhagavad Gita in het Nederlands
(Het Boek van Yoga en Bezinning)
vertaald doorPhilippe L. De Coster, B.Th., D.DNaar het Sanskriet en het boek vanRamananda Prasad, Ph.D.
Uitgave Gita Satsang Gent© 2001 - 2012 Philippe L. De Coster, B.Th.,D.D.
The American/International Gîtâ Society
 
(Gita Society of Belgium)
 
2
De Bhagavad-Gîtâ - Inleiding
Deel I
De Bhagavad-Gîtâ is de leer van de universele waarheid. Haar boodschapis dus één, subliem, en helemaal niet sektarisch hoewel het als dusdanigeen gedeelte is van de Sanaatana Dharma, de drievoudige Heilige Schrift,beter gekend als het Hindoeïsme.
De “Gîtâ” afgekorte benaming van deze Heilige Schrift is door 
gevorderde lezers in eender taal gemakkelijk te begrijpen. Door hetveelvuldig lezen in geloof en vertrouwen is het boek een bron vaninspiratie.De Gîtâ is de meest wetenschappelijke metafysische leer, waarbij depsycholoog Carl Gustav Jung eigenlijk niets nieuws heeft gevondenbetreffende
het “Zelf” of de “ziel”
of het Hoger Zelf, de kern in elk mens.In de Thora spreekt de Allerhoogste door Mozes en de profeten, in hetEvangelie door Jezus van Nazareth en de apostelen, en in de Koran doorde profeet Mohammed, althans wat de diverse religieuze tradities alsgeloo
fswaarheid bekrachtigen. In de “Bhagavad
-G
îtâ”, het Lied van de
Verhevene
, wordt de Allerhoogste “Krishna” in Eigen Persoon te
spreken, en dat maakt de Gîtâ tot de gewichtigste theïstischeopenbaringstekst die de wereld godsdiensten beschikken. Tevens leertdeze Heilige Schrift aan de mens een proces van individuatie. Dit is eenpsychisch rijpings- en differentiëringsproces van het Zelf: deverwezenlijking van het Zelf, die de mens leidt naar innerlijkeevenwichtigheid en naar de ontwikkeling van de individuele psyche alseen wezen dat van de collectieve psyche onderscheiden is, en toch metelkaar verenigt, de microkosmos in de macrokosmos.De individuatie geschiedt eigenlijk door twee bewegingen, namelijk dooreen levenshouding om de hogere waarden van het leven te bevorderen inhet licht van een bepaalde filosofie als deze van de Bhagavad-Gîtâ, dieuiteindelijk de praktijk van de meditatie moet vergemakkelijken, namelijkmediteren in een rustig en gecontroleerd lichaam. Door de meditatie zal
het “Ik” zich moeten vereenzelvigen met het “Zelf” en het “Zelf” (Ziel)
zal, hoewel deelachtig aan de diepste coëxistentie toch moeten komen totde grootst eigen en afzonderlijke ontwikkeling.
 
3
De Bhagavad-Gîtâ beantwoordt twee universele vragen: wie ben ik, enhoe kan ik een gelukkig en vredig leven leiden in een wereld van groteverscheidenheid! De Gîtâ is een Yogaboek van morele en geestelijkegroei.Hier volgen om uw aandacht te vestigen op de Bhagavad-Gîtâ, degrondbeginselen van een vruchtbare meditatie, genomen uit hoofdstuk 6,
de “Verbinding door Meditatie”, de verzen 10
-15:10.
 
Wie naar het bovenzinnelijke streeft, dient altijd te trachten zichop het Allerhoogste Zelf te richten; hij behoort zich af tezonderen op een eenzame plaats en steeds aandachtig zijn geestte beteugelen; hij dient vrij te zijn van alle begeerte en elk bezits-gevoel.11.
 
Om yoga te beoefenen dient men naar een eenzame plaats te
gaan en er kuśa
-gras op de grond leggen en dit bedekken met eenhertevel en een zachte doek. De zitplaats mag niet te hoog en niette laag zijn en moet zich op een heilige plek bevinden. De yogidient dan in zeer rechte houding yoga te beoefenen door geest enzinnen te beteugelen, het hart te reinigen en de geest op één puntte richten. (Verzen 11-12)13.
 
Men dient romp, hals en hoofd recht opgericht te houden enonafgebroken naar de punt van de neus te staren. Met onbewogen,bedwongen geest, vrij van angst en volkomen vrij vangeslachtelijkheid, dient men in zijn hart op Mij te mediteren en Mehet einddoel van zijn leven te maken. (Verzen 13-14)15.
 
Terwijl hij op deze wijze tracht lichaam, geest en aktiviteiten tebeteugelen, bereikt de persoon die het bovenzinnelijke nastreeft hetkoninkrijk Gods
(Krishna’s
woning) door beëindiging van zijnstoffelijk bestaan.
Deel II
De Gîtâ’s boodschap benaderde de mensheid in de persoon van Arjuna’s
weigering zijn plichten als een strijder te vervullen, daar voor hemvechten ondergang en dood betekende. Geweldloosheid of Ahimsa is eenvan de fundamentele leerstellingen van het Hindoeïsme. Al dat leeft, demens of andere wezens evenals de natuur, zijn heilig. De onsterfelijkedialoog tussen de Verhevene Heer Krishna, en Zijn toegewijde vriend,Arjuna, gebeurt niet in een tempel of een afgezonderd woud, of op de topvan een berg, maar op een oorlogsveld en op de vooravond van eenoorlog, die in het grote heldendicht van de Mahaabhaarata wordt

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->