Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Adnan Caushi..

Adnan Caushi..

Ratings: (0)|Views: 67 |Likes:
Published by causi
Komunikim Biznes
Komunikim Biznes

More info:

Published by: causi on May 14, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/16/2010

pdf

text

original

 
Universiteti:“Luigj Gurakuqi”Fakulteti Ekonomik Dega: Financë-Kontabilitet DATA:
Maj 8, 2009
DËRGUAR:
Blerina Kiri
NGA:
Adnan Çaushi 
SUBJEKTI:
Shpesh përmendet që: “Ardhmëria e një kombi varet nga investimet e bëra në arsim”Padyshim që kështu është! Kjo është konditë e nevojshme, por jo e mjaftueshme. Pervojae shumë vendeve tregon se megjithse ato kanë investuar shumë në sistemin e tyre arsimor ato vazhdojnë të mbetën akoma vende te varfëra dhe nuk kanë bërë progres në industridhe në ekonomitë e tyre. Një vend i caktuar mund të arrij te nxjerrë persona tëkualifikuar, por nëse ky vend nuk arrinë të krijojë infrastrukturen, institucionet, kuadrinligjor, sistemin e motivimit dhe konceptin e karrierës profesionale sidomos në sektorin publikë atëherë ky vend nuk arrin të krijojë energjinë e nevojshme që kjo kategorinjerzish të shkolluar dhe edukuar të vën në jetë njohuritë e perfituara dhe të ndikojëcilesishtë në zhvillimin e ekonomisë.
Kjo ësharsyeja edhe investimet themelore universitetit toja parashikuar me objektiva të caktuara në tre drejtime themelore:
 
Zgjërimi i mjediseve të universitetit
Te bëhen përpjekje dhe kërkohet ndihma bashkisë po ashtu dhe qeverisë për ndërtimin eambienteve të duhura të universitetit. Po kështu kemi parashikuar të realizohet dhe ngritjae një biblioteke moderne elektronike me salla interneti ku studentët të gjejnë mjediset e përshtatshme për studim. Ne mendojmë që ka hapsirë në universitet e cila mundë tëshfrytezohet për ndërtimin e kësaj biblioteke. Konkretisht ne kemi menduar që mundë tëndërtohet një ambient i ri mbi sipërfaqen e salles “A3”. Edhe këtu kërkohet ndihma eorganeve lokale. Dhe studentët e meritojnë këtë si nga populli ashtu edhe nga bashkia.Janë shumë studentë që përbëjnë një potencial grandioz ekonomik për vendin. Turizmiverorë nuk është asgjë para këtij turizmi studentor 9-mujor ku qarkollohen miliarda lekësi nga qeratë e shtëpive ashtu edhe nga konsumimi dhe transporti i tyre.
Zhvillimi dhe pervetsimi i teknologjive reja komunikimit dheinformimit
Sipas Dolence dhe Norris, arsimi i larte i shekullit XXI do të ngjajë shumë pakë me ateqë jemi mësuar deri tani. Përdorimi masiv i teknologjisë informative të komunikimit dherritja e vazhduehme e vëllimit të njohurive do të coj në një përmbysje radikale të tijë.Parë në këtë prizem në universitetin tonë janë parashikuar 4 878 807 (milionë) lekë tëreja në buxhetin e 2009, për sigurimin e binomit: një pedagog një kompjuter si dhemodernizimi i metodave dhe procedurave të transmetimit dhe komunikimit dhe perdorimii këtyre teknologjive në mësimdhënie, provime etj.
Mobiliteti i pedagogëve dhe studentëve
2
 
Është ky një aspekt i ri i perdorimit të buxhetit për kualifikimin e stafit akademik dhe tëstudentëve më të mirë me bursa studimi në vende të ndryshme të Europes dhe neAmerikë, pjesmarrje në konferenca shkencore, mastera, doktoratura etj. jashte shtetit.
o
Për realizimin e mirefillt të funksionit të vet, nga aspekti ndërtimor,universiteti duhet të plotësoje një sërë kushtesh:
Plotesimi i kushteve higjenike
Lokacioni i paster dhe i ajrosur 
Insolimi i duhur 
Orientimi i mirë
 Nxemja adekuate
o
Plotesimi i kushteve pedagogjike:
Objekti me formen dhe madhësinë e vet procesit të reformuar mësimor (klasat,klas hyrjet, komunikatat, gjelberimi)
o
Plotesimi i kushteve urbanistike e të sigurta:
Vendosja e gabaritit për ruajtjen dhe sigurimin e universitetit
Largësia e objektit të uniersitetit nga rruget e nivelit te lartë
Largesia e objektit të universitetit nga zonat e ndotura
Distanca e objekttit nga vija rregullative
Distanca e objekteve mësimore nga objektet fqinjësore
o
Plotesimi i kushteve tekniko-ekonomike:
Karaktersistikat sizmike
Karakteristikat topografike
Qëllimi
3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->