Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
23Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
cau hoi dap an tu tuong ho chi minh

cau hoi dap an tu tuong ho chi minh

Ratings:
(0)
|Views: 3,248|Likes:
Published by Doan Linh

More info:

Published by: Doan Linh on May 15, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/09/2013

pdf

text

original

 
1: Nêu những phân tích dịnh nghĩa tư tưởng hồ chí minh ? Liên hệ thực tiển và dẩn chứng.
Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng nhiệt huyết, hết lòng vì nước, vì dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại một di sản tinh thần hếtsức sâu sắc, cao cả không chỉ góp phần to lớn và quyết định vào thắng lợi của dân tộc trong những năm qua mà còn có ý nghĩa chỉ đạo lâudài cho sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, nhân dân ta. Tổng hợp những giá trị tinh thần đó là tư tưởng Hồ Chí Minh.Vậy, tư tưởng Hồ Chí Minh là gì? Trong Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương tại Đại hội IX của Đảng đã nêu rõ:"Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả củasự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốtđẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại. Đó là tư tưởng về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người vềđộc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại về sức mạnh của nhân dân, của khối đạiđoàn kết dân tộc về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước thật sự của dân, do dân, vì dân về quốc phòng toàn dân, xây dựnglực lượng vũ trang nhân dân về phát triển kinh tế và văn hoá, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân về đạođức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau về xây dựng Đảng trong sạch,vững mạnh, cán bộ, đảng viên vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân…Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi, là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta".Định nghĩa về tư tưởng Hồ Chí Minh như trên thể hiện bốn nội dung chủ yếu cần nắm vững:- Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, từ cách mạngdân tộc dân chủ đến cách mạng xã hội chủ nghĩa.- Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam.- Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự kế thừa và phát huy giá trị truyền thống của dân tộc Việt Nam và tinh hoa văn hoá nhân loại.- Tư tưởng Hồ Chí Minh là ngọn cờ thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong hơn 70 năm qua, tiếp tục soi sáng con đường cách mạng Việt Nam trong thời gian tới.
2,Trình bày và phân tích nguồn gốc hình thành nên tư tưởng Hồ Chí MinhTrình bày nguồn gốc hình thành Tư tưởng Hồ Chí MinhĐáp án:
Bất cứ một TT nào cũng phải có nguồn gốc, cơ sở hình thành, đó chính là tuân theo qui luật hình thành TT từ ít đến nhiều, từ hình thức đếnnội dung, bản chất. Vì vậy, TTHCM cũng ko nằm ngoài qui luật đó.
1. Nguồn gốc:a. Truyền thống tốt đẹp của dân tộc:
-
Lòng yêu nước và chủ nghĩa yêu nước được hình thành từ rất sớm và trở thành một tính chất của mọi người dân Việt và đây là mộtyếu tố quan trọng nhất để Nguyễn Tất Thành đi vào con đường cách mạng (Lòng yêu nước là cái vốn có của người dân Việt. Vấn đềđặt ra là Đảng phải khơi gợi).
-
Cho đến nay, mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam kể cả thắng lợi công cuộc đổi mới đều có cội nguồn từ lòng yêu nước, với họcthuyết được du nhập vào Việt Nam đều phải thông qua lòng yêu nước và chủ nghĩa yêu nước của người dân Việt.
-
Truyền thống đoàn kết, đoàn kết là sự gắn bó hợp tác với nhau để tạo nên sức mạnh. Truyền thống đoàn kết được hình thành cùng vớisự hình thành của dân tộc Việt và cũng là cội nguồn của sức mạnh dân tộc Việt. Có 4 hình thức đoàn kết cơ bản:+ Đoàn kết gia đình+ Đoàn kết trong cộng đồng và dòng họ+ Đoàn kết trong cộng đồng làng xã.+ Đoàn kết quốc gia dân tộc thể hiện ở chỗ: Có tính nội dung, có văn hóa chung và có ngày giỗ tổ chung (10/3. âm lịch)
-
Truyền thống nhân văn nhân ái quý trọng con người, hướng con người vào làm điều thiện, đồng thời xử lý tinh tế các mối quan hệ, giađình, vợ chồng, anh em, họ hàng và đề cao tình nghĩa, quy tắc ứng xử trong xã hội. Do đó người Việt sống tình cảm hơn, nhân nghĩahơn, thông minh hơn.
-
Trong lối sống của người Việt: giản dị, khiêm nhường, cởi mở và đặc biệt không cực đoan, cố chấp. Vì vậy có thể tiếp thu những cáihay, cái tốt, cái đẹp của dân tộc khác.
-
Truyền thống văn hiến: Văn hiến là sự kết hợp nhuần nhuyễn của 3 yếu tố sau đây. Tri thức, đạo đức, cái đẹp.
-
Dân tộc Việt có khả năng học, hiếu học, coi trọng sự học, luôn luôn tôn vinh những người học cao, đỗ đạt.
b. Tinh hoa nhân loại:
-
Tinh hoa văn hoá phương Đông: Người tiếp thu Đạo phật và Nho giáo+ HCM ra đời trong 1 gia đình Nho giáo nên Người đã tiếp thu những quan điểm tốt đẹp của Nho giáo. Người đánh giá rất caoKhổng Tử. Ngày 19/5/1966, Người đến thăm Khổng Tử, khắc chữ lên bia đá: “Khổng Tử là người thầy vĩ đại nhất của nhân loại”.+ Người dùng rất nhiều những khái niệm, phạm trù nho giáo như: “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồngngười” (Thập niên thụ mộc, bách niên thụ nhân)
 
+ Người đánh giá rất cao tư tưởng bình đẳng của nhà Phật: “Ta là Phật đã thành còn chúng sinh là Phật sẽ thành”- Trong tinh hoa văn hóa phương Tây.+ HCM đã nghiên cứu tiếp thu TT văn hoá dân chủ và CM của CM Pháp, CM Mỹ, trong đó có Tuyên ngôn nhân quyền và dânquyền của Pháp và Tuyên ngôn độc lập năm 1776 của Mỹ.+ Người đánh giá rất cao về chúa Jêsu. Người tiếp thu những tư tưởng của những nhà khai sáng Pháp.
c. Chủ nghĩa Mác-Lênin
Chủ nghĩa Mác-Lênin là nguồn gốc lý luận trực tiếp, quyết định bản chất tư tưởng Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh khẳng định: “Chủnghĩa Lênin đối với chúng ta, những người cách mạng và nhân dân Việt Nam, không những là cái “cẩm nang” thần kỳ, không những làcái kim chỉ nam mà còn là mặt trời soi sáng đường chúng ta đi tới thắng lợi cuối cùng, đi tới chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản”Đối với chủ nghĩa Mác-Lênin, Hồ Chí Minh đã nắm vững cái cốt lõi, linh hồn sống của nó, là phương pháp biện chứng duy vật,học tập, lập trường quan điểm, phương pháp biện chứng của chủ nghĩa Mác-Lênin để giải quyết các vấn đề thực tiễn của cách mạng Việt Nam.Các tác phẩm, bài viêt của Hồ Chí Minh phản ánh bản chất tư tưởng cách mạng của Người theo thế giới quan, phương pháp luậncủa chủ nghĩa Mác-Lênin.Là yếu tố quan trọng nhất, quyết định việc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh.
d. Những phẩm chất cá nhân riêng của Hồ Chí Minh
-
Hồ Chí Minh có một tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo cùng với một đầu óc phê phán tinh tường sáng suốt trong việc tìm hiểu tinh hoatư tưởng văn hoá cách mạng trong nước và trên thế giới.
-
Sự khổ công rèn luyện học tập để chiếm lĩnh những tri thức phong phú của thời đại và với kinh nghiệm đấu tranh trong phong trào giải phóng dân tộc và phong trào công nhân quốc tế để tiếp cận với chủ nghĩa Mác Lênin một cách khoa học.
-
Có một tâm hồn của nhà yêu nước chân chính, một chiến sĩ cộng sản nhiệt thành và một trái tim yêu nước thương nòi, yêu thươngnhững người cùng khổ, sãn sàng chịu đựng hi sinh cao nhất vì độc lập của tổ quốc, vì hạnh phúc của đồng bào.
Kết luận:
Tóm lại, TTHCM là sản phẩm của sự tổng hoà và phát triển biện chứng TT văn hoá truyền thống của dân tộc, tinh hoa TT vănhoá của phương Đông và phương Tây với chủ nghĩa M-L làm nền tảng, cùng với thực tiễn của dân tộc và thời đại qua sự tiếp biến và pháttriển của HCM - một con người có tư duy sáng tạo, có PP biện chứng, có nhân cách, phẩm chất CM cao đẹp tạo nên. TTHCM là TT VNhiện đại
3,Trình bày và phân tích quá trình hình thành và phát triển tưởng Hồ Chí MinhLiên hệ thực tiển CMVN và sự nghiệp hoạt động cách mạng của Người
Câu 2: Phân tích các giai đoạn hình thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh?Trả Lời:Tư tưởng HCM: là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của CMVN từ CNDTDCND đến CMXHCN làkết quả của sự vận dụng sáng tạo và phát triển CN Mac- Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta đồng thời là sự kết tinh tinh hoa dân tộc vàtrí tuệ thời đại nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giả phóng cong người.• Các giai đoạn hình thành và phát triển của tư tưởng HCM:a, Thời kỳ hình thành tư tưởng yêu nước và chí hướng cứu nước ( trước 1911)* Đây là thời kỳ đầu tiên ngắn nhưng rất quan trọng trong toànộ cuộc đời của Người bởi đây là một thời kỳ định hình nhân cách của mộtđời người+ gia đình nhà nho yêu nước.+ Quê hương là nơi sản xuất ra những người cách mạng.Vì vậy HCM đã sớm hình thành tư tưởng yêu nước thương dân và được biểu hiện:- Tham gia phong trào chống thuế ở Huế.- Dạy học ở trường Dục Thanh Phan Thiết trong phong trào Duy Tân ở Trung kỳ.- Hình thành tư duy phê phán con đường cứu nước của vị tiền bối PBC, PCT ... HCM đã sớm nhận ra hạn chế của những người đi trước Người cho rằng không thể dựa vào người nước ngoài để giải phóng tổ quốc nên Người đã tự định ra con đường mới: phải tìm hiểu bản chấtcủa những chữ " Tự do, bình đẳng bác ái" của những nước đi xâm lược nước khác. b, Thời kỳ xác định con đường cứu nước giải phóng dân tộc ( 1911- 1920)Tháng 7/1920 NAQ lần đầu tiên được đọc sơ thảo lần thứ nhất luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lênin và Người đãtìm thấy con đường cứu nước đúng đắn bước đầu bước chuyển về mặt tư tưởng Người tin theo Lênin. Tán thành quốc tế 3 và Người thamgia sáng lập ĐCS Pháp (12/1920)và trở thành người cộng sản Việt Nam đầu tiên. Như vậy ở giai đoạn này trong tư tưởng HCM có bước ngoặt quan trọng từ chủ nghĩa yêu nước truyền thống sang chủ nghĩa cộng sản, từgiác ngộ dân tộc đến giác ngộ giai cấp, từ người yêu nước đến người cộng sản.c. Thời kỳ hình thành tư tưởng cơ bản về CMVN (1921-1930)- Là thời kỳ hoạt động lý luận và thực tiễn sôi nổi và phong phú của NAQ trên những địa bàn khác nhau từ Pháp(1921- 1923), Liên Xô( 1923- 1924), Trung Quốc( 1924- 1927), Thái Lan( 1928- 1929)...- Thành lập hội liên hiệp thuộc địa, xuất bản báo Người cùng khổ, lập nên hội VNCM thanh niên và hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức( tạiQuảng Châu trung quốc) xuất bản báo thanh niên, CM... ở Thái Lan.
 
- 1927 viết "Đường Cách Mệnh" xuất bản ở Quảng Châu Trung Quốc. Những công trình treen phản ánh quan điểm của HCM:+ Bản chất của CNTD là: "ăn cướp và giết người" vì vập CNTD là kẻ thù chung của các dân tộc thuộc địa, giai cấp công nhân, và nhân dânlao động toàn thế giới.+ CMGPDT trong thời đại mới phải đi theo con đường CMVS và là một bộ phận của CMTG, giải phóng dân tộc phải gắn liền với giải phóng nhân dân lao động và giải phóng giai cấp công nhân.+ CMGPDT ở thuộc địa, và CMVS ở chính quốc có mối quan hệ khăng khít với nhau nhưng khôn phụ thuộc. Người khẳng định:CMGPDT thuộc địa có thể bùng nổ và giành thắng lợi trước CM chính quốc.+ Cm thuộc địa trước hết là một cuộc dân tộc cách mệnh nhắm đánh đuổi bọn ngoại xâm giành thắng lợi cho dân tộc.+ Ở một nước nông nghiệp lạc hậu như VN nông dân là một lực lương đông đảo nhất trong xã hội bị đé quốc và phong kiến bóc lột nặngnề vì vậy CMGPDT muốn giành thắng lợi cần lôi cuốn nông dân đi theo và xây dựng khối liên minh công nông làm động lực CM đồngthời phải thu hút và tập hợp rông rãi các giai cấp và tâng lớp xã hội khác vào trận tuyến đấu tranh chung của dân tộc.+ CM muốn thành công trước hết phải có đảng lãnh đạo, Đảng phải theo chủ nghĩa Mac- Lênin và phải có một đội ngũ cán bộ sẵn sàngchiến đấu vì lý tưởng của đảng, vì lợi ích và sự tồn vong của dân tộc, vì lý tưởng giải phóng giai cấp công nhân và nhân loại.+ CM theo HCM là sự nghiệp của quần chúng chứ không phải là của một vài nguời vì vậy cần phải tập hợp, giác ngộ và từng bước tổ chứcquần chúng đấu tranh từ thấp đễn cao.d, Thời kỳ vượt qua thử thách, kiên trì con đường đã xác định, tiến tới giành thắng lợi đầu tiên cho CMVN ( 1930- 1945)- Thắng lợi đàu tiên của CMVN là cuộc CMGPDT và 2/9/1945 NAQ đã đọc bản tuyên ngôn độc lập.- Đầu tiên NAQ đặt tên ĐẢng là ĐCSVN nhưng bị coi là CNDT hẹp hòi và bị thủ tiêu chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt, điều lệ vắntắt và chương trình tóm tắt không vì thế mà NAQ từ bỏ quan điểm của mình Người vẫn đi theo quan điểm đó và cuối cùng thực tế đãchứng minh rằng con đường của NAQ là đúng đắn và dẫn tới thắng lợi của CMVN.e, Thời kỳ tiếp tục, bổ sung, phát triển, hoàn thiện tư tưởng về độc lập dân tộc CNXH (1945- 1969)- Nước ta sau 1945 ở trong cảnh " ngàn cân treo sợi tóc" trong lúc này tư tưởng của Người được vận dụng mềm dẻo CN Mac- Lênin vàotình cảnh của VN: hũ gạo cứu đói, tuần lễ vàng ...19/12/1946 HCM ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.- ĐCSVN tuyên bố giải tán và rút vào hoạt động bí mật. 1951 mới ra hoạt động công khai.- HCM bổ sung quan điểm về đảng cầm quyền.- HCM có tư tưởng xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân.- HCM có tư tưởng về CM giải phóng đất nước.
4,Phân tích những luận điểm của Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc? Liên hệ thực tiển cách mạng Việt nam.
http://www.scribd.com/doc/21584100/T%C6%AF-T%C6%AF%E1%BB%9ENG-H%E1%BB%92-CHI-MINH-V%E1%BB%80-V%E1%BA%A4N-%C4%90%E1%BB%80-DAN-T%E1%BB%98C
5, Vì sao cách mạng giải phóng giân tộc muốn thắng lợi phải đi theo con đường cách mạng vô sản? Cho ví dụ ?
Dân tộc bị thực dân, phong kiến áp bức bóc lột, thì chỉ có thể đi theo con đường cách mạng vô sản mới có thể giải phóng được dân tộc, nếutheo con đường cách mạng tư bản thì rất dễ bị thỏa hiệp với thực dân. Thực tiễn các cuộc cách mạng tư bản vừa diễn ra trước đó ở Việt Nam đều ko thành công, và chỉ khi cách mạng vô sản nổ ra thì mới giải phóng được dân tộc.Cách mạng không sản và đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo là một điều tất yếu gắn liền với nhau. Chỉ có giai cấp công nhân mà bất phải giai cấp khác là bởi đây là giai cấp có tổ chức và tập trung, và rất nhiều những ưu điểm khác nữa ... . Phân tích những luận điểm cơ bản về cách mạng giảI phóng dân tộc của TTHCM1. Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo con đường cách mạng vô sản.- Thất bại của các phong trào yêu nước ở nước ta cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX là do chưa có đường lối và phương pháp đúng đắn. HồChí Minh rất khâm phục tinh thần yêu nước của những người đi trước, nhưng Người không tán thành con đường cứu nước của các vị ấy,mà quyết tâm ra đi tìm một con đường cứu nước mớị Ra nước ngoài tìm hiểu các cuộc cách mạng tư sản lớn trên thế giới như: cách mạngPháp, cách mạng Mỹ, tuy đã giành thắng lợi hơn 150 năm nay mà nhân dân lao động vẫn khổ và họ đang muốn làm cách mạng lần nữạ Nhận thức được rằng, cách mạng tư sản chỉ thay thế chế độ bóc lột này bằng chế chế độ bóc lột khác tinh vi hơn chứ không xóa bỏ được áp bức bóc lột, vì thế Người cho rằng đó là những cuộc cách mạng không đến nơi, không triệt để. Do đó, cứu nước theo ngọn cờ của giai cấptư sản không phải là lối thoát cho dân tộc.- Từ khi đọc được bản Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lênin (7-1920), Hồ Chí Minh đãtìm thấy một con đường cứu nước mới: Con đường cách mạng vô sản. Người đã khẳng định: "Muốn cứu nước, giải phóng dân tộc khôngcó con đường nào khác, con đường cách mạng vô sản".2. Các mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải do Đảng của giai cấp công nhân lãnh đạọ- Nguyễn ái Quốc đã khẳng định : "Đảng có vững cách mệnh mới thành công,cũng như người cầm có lái có vững thì thuyền mới chạy...

Activity (23)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Minh Nguyen liked this
kimsonviet liked this
Kim Nga Kimnga liked this
bitterkute liked this
tavanmai liked this
Cao Cự Đô liked this
Pham Thuy liked this
nguyenvantuoi2010 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->