Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
35Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
proposal kajian tindakan

proposal kajian tindakan

Ratings:
(0)
|Views: 1,343|Likes:
Published by Malina A. Rashid

More info:

Published by: Malina A. Rashid on May 15, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2013

pdf

text

original

 
Tajuk : Tahap penguasaan pelajar Tingkatan Enam bagi mata pelajaran Pengajian Am dalam bahagian kenegaraan1.Pengenalan1.1 Keperluan menjalankan kajianKajian ini dijalankan adalah untuk meningkatkan tahap penguasaan pelajaTingkatan Enam di Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Lela Segara bagimata pelajaran Pengajian Am dalam bahagian Kenegaraan dengan melihatsejauhmana keberkesanan pengajaran dan pembelajaran (P&P) dalam tajuk  berkaitan Kenegaraan bagi mata pelajaran Pengajian Am. Kajian ini diharapkandapat mengurangkan masalah yang dihadapi oleh pelajar untuk menguasai bahagian berkenaan. Selain itu, teknik dan strategi yang digunakan oleh guru akansemakin berkesan dan dapat menarik minat pelajar supaya lebih cepat memahamimata pelajaran Pengajian Am terutamanya bahagian kenegaraan.1.2Pernyataan masalahDalam pembelajaran Pengajian Am, kebanyakan pelajar masih lagi menghadapimasalah dalam menguasai bahagian kenegaraan terutamanya subtopik kehakimandimana, pelajar sukar untuk mengaitkan sesuatu fakta dengan perkembangan isusemasa tentang Kenegaraan. Masalah lain yang dihadapi ialah kepada guru itusendiri dimana, terdapat guru yang tiada pengalaman untuk mengajar mata pelajaran Pengajian Am menyebabkan mereka kurang pendedahan dan pengetahuan dalam mata pelajaran tersebut. Selain itu, bahan bantu mengajar yang biasa digunakan kurang membantu para pelajar untuk memahami bahagiankenegaraan dengan baik dan berkesan.1.3Tujuan kajianKajian ini dilakukan adalah untuk meningkatkan keberkesanan penyampaian P&Pkepada pelajar dalam tajuk kenegaraan bagi mata pelajaran Pengajian Am. Selainitu, kajian ini juga adalah untuk mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh
 
kebanyakan pelajar untuk menguasai tajuk berkenaan. Selain itu untumeningkatkan keberkesanan teknik pengajaran dan strategi yang diambil oleh gurudalam penyampaian P&P untuk bahagian kenegaraan.1.4Soalan kajian
1.4.1
Sejauhmanakah keberkesanan penyampaian P&P kepada pelajar dalam tajuk Kenegaraan bagi mata pelajaran Pengajian Am?
1.4.2
Apakah masalah yang dihadapi oleh kebanyakan pelajar untuk menguasaitajuk kenegaraan?
1.4.3
Apakah teknik dan strategi yang sesuai dan berkesan yang diambil oleh gurudalam penyampaian P&P untuk meningkatkan penguasaan pelajar dalam bahagian Kenegaraan?1.5Hipotesis1.5.1Hipotesis kajian
1)
Pelajar akan dapat menguasai bahagian Kenegaraan dengan lebih baik dan berkesan disamping dapat mengingati fakta-fakta penting.
2)
Guru akan dapat mencari kaedah-kaedah yang berkesan danmengadaptasikannya di dalam proses pengajaran dan pembelajaran sertamembantu neningkatkan pengetahuan dan kefahamam tentang mata pelajaranPengajian Am terutamanya bahagian Kenegaraan.1.2.1Definisi istilah
1)
Pelajar Tingkatan EnamTingkatan Enam merupakan satu peringkat yang menjadi laluan kepada pelajar untuk melanjutkan pengajian ke peringkat universiti. Mengikut perangkaan, bilangan pelajar Tingkatan Enam meningkat setiap tahun (MajlisPeperiksaan Malaysia, 2006). Pada tahun 2008, seramai 180,630 orang pelajar lulusan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) tahun 2007 telah didaftarkanmemasuki Tingkatan Enam di 765 buah sekolah menengah harian dan teknidi seluruh negara (Syuhada Choo, 2007). Tempoh pengajian di TingkatanEnam adalah selama dua tahun dan perlu melalui satu peperiksaan iaitu Sijil
 
Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) sebelum diterima masuk ke mana-manauniversiti. Keadaan ini menunjukkan bahawa pengajian pra-universiti atauTingkatan Enam semakin popular dalam kalangan pelajar pada masa kini.
2)
Pengajian AmPengajian Am merupakan satu mata pelajaran wajib yang perlu diambil olehsetiap pelajar tingkatan enam tanpa mengira jurusan pengajian. Pencapaiandalam mata pelajaran ini merupakan prasyarat penting untudipertimbangkan memasuki mana-mana institusi pengajian tinggi awam(IPTA) di Malaysia. Secara spesifiknya, Kertas 1 dalam mata pelajaran inilebih menjurus kepada komponen sastera manakala Kertas 2 pula lebih berfokus kepada sains. Namun begitu, kebanyakan pelajar Tingkatan Enamtidak memperoleh skor yang tinggi dalam Pengajian Am (KementerianPelajaran Malaysia, 2007). Hal ini mungkin kerana Pengajian Ammemerlukan penguasaan ilmu dalam pelbagai bidang seperti Matematik,Sains, Geografi, Bahasa Melayu dan Sains Kemasyarakatan kerana iamelibatkan fakta-fakta penting yang perlu diingat.3)KenegaraanPengetahuan tentang kenegaraan Malaysia meliputi sistem pentadbiran dan perundangan Malaysia yang berasaskan perlembagaan negara. KenegaraanMalaysia terbahagi kepada dua bahagian iaitu pentadbiran dan perundangan.Dalam bahagian pentadbiran, isu yang dibincangkan meliputi sistem pantadbiran kerajaan Malaysia yang dilihat secara menyeluruh yangmerangkumi struktur dan organisasi pentadbiran diperingkat persekutuan,negeri dan daerah serta peranan dan tanggungjawab yang dimainkan olehorganisasi pentadbiran. Dalam bahagian perundangan membincangkantentang sejarah perundangan di Malaysia, Parlimen dan Dewan Undangan Negeri sebagai badan penggubal undang-undang dan sistem kehakimanMalaysia.1.2.1Signifikan kajian

Activity (35)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
membor liked this
Qeena Qaleesya liked this
Suriyana Kak Sue liked this
ramanan70 liked this
Nazirah Mustafa liked this
Nazirah Mustafa liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->