Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
101Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Indrumar Metodic Pictura Si Desen DS

Indrumar Metodic Pictura Si Desen DS

Ratings: (0)|Views: 1,682 |Likes:
Published by elenatsc
p/u arhitectura
p/u arhitectura

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: elenatsc on May 15, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2013

pdf

text

original

 
UNIVERSITATEA TEHNIC
Ă
A MOLDOVEI
FACULTATEA URBANISM
Ş
I ARHITECUR 
Ă
 CATEDRA ARHITECTURA
ARHITECTURA
PRACTICA LA DESEN
Ş
I PICTUR 
Ă
 
Indica
ţ
ii metodice
Chi
ş
in
ă
uU.T.M2007
Digitally signed byBiblioteca UTMReason: I attest to theaccuracy and integrityof this document
 
 2
 Aceste indica
ţ
ii metodice sunt destinate studen
ţ
ilor specialita
ţ
ii2401-Arhitectura,din anul 6 de studii,cu scopul de îndrumare
ş
i sus
ţ
inere la practica de desen
ş
i pictur 
ă
.Autori:
 
lector superior Victor Drebotlector superior Veceslav Torpanmagistru în art
ă
, asistent Mariana Hadji-BandalacRedactor responsabil: conf.univ.,dr.Vladimir Gaida
ş
 Recenzent: conf.univ.,dr.Mihail
Ş
argorodschi
©
U.T.M.,2007
 
 3
1.
Introducere
1.1
Viziunea general
ă
despre practic
ă
 
Specificul practicii desen – pictur 
ă
implic
ă
viitorul arhitect în cunoa
ş
tereavolumului pur 
ş
i spa
ţ
iului înconjur 
ă
tor.Aspectul practicii este de a l
ă
rgi
ş
i de a înt
ă
ri mai profund studiul decuno
ş
tin
ţ
e
ş
i deprinderi practice, ob
ţ
inute la orele academice. Reflectareasubiectelor propuse se realizeaz
ă
cu diferite mijloace plastice: form
ă
, linie, puncte,culoare, pat
ă
, ce sunt folosite la redarea mediului înconjur 
ă
tor prin diverse tehnici.În ceea ce prive
ş
te deprinderile practice ob
ţ
inute la îndeplinirea lucr 
ă
rilor plasticeîn complicata ambian
ţă
a naturii, diferit
ă
de condi
ţ
iile auditoriului, valorific
ă
unrezultat enorm apt la receptarea viziunii artistice. Analizînd realitatea (mediul) ei percep esen
ţ
a lucr 
ă
rilor mai aprofundat.Redarea arhitecturii cere nu numai cuno
ş
tin
ţ
e temeinice a principiilor  perspectivei
ş
i tehnicii de executare, dar 
ş
i alegerea punctului de vedere expresivcare r 
ă
spunde la sarcina dat
ă
. În diverse condi
ţ
ii ca schimbarea luminii ei ob
ţ
insitua
ţ
ii ce asimileaz
ă
con
ţ
inutul sarcinii îndeplinite în m
ă
sura complexit
ăţ
ii.Cuno
ş
tin
ţ
ele acumulate la reprezentarea practicii îi ajut
ă
la îndeplinirea propriilor  proiecte
ş
i în activitatea lucr 
ă
rilor de diplom
ă
.Procesul de lucru parcurge de la simplu la compus, de la schi
ţ
e de scurt
ă
 durat
ă
la un desen fundamental. Lucr 
ă
rile se exerseaz
ă
pe diferite formate: schi
ţ
e – A4, desenele de scurt
ă
durat
ă
– A3, desenele fundamentale – A2.Dezvoltînd studentului priceperi de proiectare, metode de realizare aschi
ţ
elor 
ş
i diverse desene, profesorul trebuie s
ă
utilizeze în procesul de instruireurm
ă
toarele materiale didactice: plan
ş
e, materiale ilustrative, reproduceri, lucr 
ă
rideja îndeplinite de studen
ţ
ii preceden
ţ
i. Se mai preconizeaz
ă
 
ş
i vizionareaexpozi
ţ
iilor de desen – pictur 
ă
 
ş
i a muzeelor, deasemenea e necesar ca studen
ţ
ii s
ă
 cerceteze literatura propus
ă
de profesor.
1.2
Mijloace materiale pentru realizarea compozi
ţ
iei arhitecturale
În activitatea artistico – plastic
ă
se folosesc diverse mijloace materiale ce neajut
ă
la efectuarea unei lucr 
ă
ri finite, ca exemplu creionul.
a)creionul:
La practic
ă
se folosesc creioane cu grafit de o duritate mai moale încompara
ţ
ie cu creioanele folosite la orele academice (de la 4B pîna la 8B). Se preg
ă
tesc creioanele pentru lucru ascu
ţ
indu-le cu bisturiul de o lungime de 25-30mm, iar dezgolirea grafitului de 8-10mm. Grafitul tocit se ascute cu cu
ţ
itul sau cuhîrtie abraziv
ă
. Desenul efectuat cu creionul cu grafitul de o tonalitate placut
ă
, pu
ţ
in lucioas
ă
, se
ş
terge bine cu guma
ş
i nu e nevoe s
ă
fie fixat.

Activity (101)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Man Luc liked this
666no liked this
Dragos Sima liked this
paunitza63 liked this
Dan liked this
Marinela liked this
Mj Mihaela liked this
marcelionescu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->