P. 1
12864842 Gene Edwards Viata Suprema

12864842 Gene Edwards Viata Suprema

Ratings: (0)|Views: 30|Likes:
Published by sorina112

More info:

Published by: sorina112 on May 15, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/07/2013

pdf

text

original

 
1
 
Via
ţ
a suprem
ă
 deGene Edwards
 
2
 
Introducere
 Aceasta este prima din dou
ă
c
ă
ţ
i ce trateaz
ă
via
ţ
a cre
ş
tin
ă
profund
ă
.Care va fi începutul acestei c
ă
l
ă
torii? Te-a
ş
invita s
ă
vii împreun
ă
cu mine în trecutul etern!Acolo va fi suficient de departe pentru a scrie intorducerea acestei c
ă
ţ
i!Vino cu mine în vremurile dinainte de a fi crea
ţ
ia! Înainte de crearea lucrurilor v
ă
zute. Chiar 
ş
i înainte de crearea celor nev
ă
zute.Ce vei g
ă
si în aceast
ă
er 
ă
care le precede pe toate celelalte? Îl vei g
ă
si pe Dumnezeu. Nimicaltceva. Doar pe Dumnezeu.Acum voi pune o întrebare care atinge miezul problemei unei umbl
ă
ri mai profunde cuDomnul. Întrebarea este neobi
ş
nuit
ă
 
ş
i s-ar putea s
ă
te surprind
ă
: „
Ce
este Dumnezeu?”O întrebare ciudat
ă
, a
ş
a-i? Observ
ă
c
ă
întrebarea este „
Ce
este Dumnezeu?” nu „
Cine
esteDumnezeu?”Ce este ploaia? Ap
ă
. Ce este o statuie? Piatr 
ă
. Ce este o mas
ă
? Lemn.
Ş
i ce este Dumnezeu?El este
Spirit 
. Ai putea spune, din punctul de vedere al fizicii, c
ă
structura Lui molecular 
ă
este
 spirit 
. (Sau c
ă
El nu are nici o structur 
ă
molecular 
ă
pentru c
ă
El este spirit.)Drag
ă
cititor, urmeaz
ă
o concluzie logic
ă
: dac
ă
Dumnezeu este spirit, atunci cea maisuperioar 
ă
form
ă
de existen
ţă
este spiritul. Prima
ş
i cea mai superioar 
ă
form
ă
de existen
ţă
estespiritul - cu siguran
ţă
mai superioar 
ă
decât tot ce
nu
este spirit.În continuare, te rog s
ă
observi c
ă
„spiritul” este
invizibil 
. Putem trage concluzia c
ă
 invizibilul este superior vizibilului. Spiritualul
ş
i invizibilul sunt dinaintea (
ş
i sunt superioare)fizicului
ş
i materialului.În forma Sa de existen
ţă
ini
ţ
ial
ă
, cea mai superioar 
ă
, Domnul t
ă
u era spirit
ş
i era invizibil.Deci, El este imaterial, invizibil, nefizic. Ce altceva mai este El?Cheia în
ţ
elegerii a ceea ce este important într-o via
ţă
cre
ş
tin
ă
profund
ă
tr 
ă
it
ă
cu Hristos estes
ă
ne întoarcem la acea er 
ă
primordial
ă
 
ş
i s
ă
înv
ăţă
m c
ă
El este de asemenea via
ţă
.Care via
ţă
? Ei bine, în acea er 
ă
 
 primordial 
ă 
, El era singura
via
 ţă 
. Putem s
ă
spunem c
ă
 
la
 
acea vreme
El era
 singura
via
ţă
. Mai târziu, când El va crea, vor fi
ş
i alte forme de via
ţă
. Dar când se va întâmpla acest lucru, care va fi
cea mai superioar 
ă 
form
ă
de via
ţă
?
ă
spunsul este clar 
ş
i simplu. Dumnezeul ve
ş
nic este, a fost
ş
i va fi cea mai superioar 
ă
 form
ă
de via
ţă
.A
ş
a c
ă
, dac
ă
Îl vei auzi pe
 Dumnezeu
vorbind despre
via
 ţă 
, El va face referire doar la osingur 
ă
form
ă
specific
ă
de via
ţă
. Cea mai superioar 
ă
. Via
ţ
a
 Lui
.
Ţ
ine minte acest lucru. (Maiales când cite
ş
ti o carte scris
ă
de unul numit Ioan.)Acum, ultima întrebare.
Ş
i dac
ă
aceast
ă
întrebare
ţ
i se va p
ă
rea pu
ţ
in ciudat
ă
, a
ş
teapt
ă
pu
ţ
in;s-ar putea s
ă
fie una din cele mai importante întreb
ă
ri puse vreodat
ă
unui credincios care caut
ă
 s
ă
-L cunoasc
ă
mai bine pe Hristos.Când Dumnezeu se treze
ş
te diminea
ţ
a, ce via
ţă
tr 
ă
ie
ş
te?Când Dumnezeu se treze
ş
te diminea
ţ
a
ş
i începe activitatea Lui, este posibil ca El s
ă
tr 
ă
iasc
ă
  prin via
ţ
a mineral
ă
, sau vegetal
ă
, sau cea
uman
ă 
? Pu
ţ
in probabil.Când Dumnezeu se treze
ş
te diminea
ţ
a, El tr 
ă
ie
ş
te prin intermediul propriei Sale vie
ţ
i. Eltr 
ă
ie
ş
te
via
 ţ 
a divin
ă 
! Motorul vie
ţ
ii de zi cu zi a lui Dumnezeu este propria Lui via
ţă
divin
ă
.Când El vorbe
ş
te de aceasta, se refer 
ă
la
Via
 ţă 
, nenumind-o cea mai superioar 
ă
via
ţă
, pentru
 
3
c
ă
de fapt, este singura via
ţă
care exist
ă
din totdeauna. Oridecâte ori El spune
Via
 ţă 
, se refer 
ă
 la via
ţ
a
 Lui
.Dumnezeu, care este spirit
ş
i este invizibil, este de asemenea Via
ţă
. Este cea mai superioar 
ă
 via
ţă
.
Ş
i când se treze
ş
te diminea
ţ
a, El tr 
ă
ie
ş
te aceast
ă
via
ţă
, cea mai superioar 
ă
, via
ţ
a Lui.Orice face Dumnezeu, El face prin energia vie
ţ
ii divine.Poate cineva,
 s-a
mai trezit cineva diminea
ţ
a
ş
i a tr 
ă
it via
ţ
a divin
ă
? A f 
ă
cut vreun copac a
ş
aceva, sau o pas
ă
re, sau un înger? Sau un om? Cu excep
ţ
ia lui Dumnezeu se poate trezi cinevadiminea
ţ
a
ş
i s
ă
tr 
ă
iasc
ă
prin intermediul celei mai superioare forme de via
ţă
? Sau este aceast
ă
 via
ţă
rezervat
ă
în exclusivitate, în întregime numai pentru Dumnezeu?Încheind aceast
ă
introducere, s
ă
ar 
ă
t
ă
m c
ă
via
ţ
a lui Dumnezeu mai are un nume. Este uncuvânt atribuit vie
ţ
ii lui Dumnezeu care o explic
ă
: Dumnezeu are via
ţă
ve
ş
nic
ă
. (Nu, nu este înîntregime corect. Dumnezeu
este
Via
ţ
a Ve
ş
nic
ă
.)Întoarce-te în timp cât vrei de mult,
ş
i-L vei g
ă
si pe Dumnezeu. Du-te în viitor cât po
ţ
i demult,
ş
i-L vei g
ă
si pe Dumnezeu.În Noul Testament îi vei g
ă
si cam pe to
ţ
i cei ce au jucat un rol important, folosind cuvintele:(1)
Via
 ţă 
, (2)
Via
 ţ 
a Ve
 ş
nic
ă 
,
ş
i (3)
Spirit 
. Ei vorbesc despre
 El 
...
ş
i despre via
ţ
a
 Lui
. Via
ţ
ave
ş
nic
ă
este un privilegiu exclusiv al lui Dumnezeu,
ş
i prin aceasta tr 
ă
ie
ş
te El!Întotdeaunaa fost Dumnezeu;Întotdeaunava fi Dumnezeu.Zilnic, El tr 
ă
ie
ş
te
„via
 ţ 
a victorioas
ă 
 prin intermediul propriei Sale vie
ţ
i.Acum, s
ă
concluzion
ă
m. Întâi este
 spiritul 
 
ş
i
 spiritualul 
. Spiritul
ş
i spiritualul suntsuperioare
ş
i mai importante. Materialul, fizicul
ş
i vizibilul sunt secundare ca importan
ţă
(auap
ă
rut mult mai târziu) comparativ cu spiritul, spiritualul
ş
i invizibilul.
Ţ
ine minte:Dumnezeu, prin natura Lui,
este
spirit. El,
ş
i numai El, este cea mai superioar 
ă
form
ă
de via
ţă
 dintre toate câte exist
ă
.În toate t
ă
râmurile spirituale dint toate vremurile eternit
ăţ
ii, în orice zon
ă
a spa
ţ
io-temporalului, în orice loc care exist
ă
, Domnul t
ă
u este cea mai superioar 
ă
form
ă
de via
ţă
,
ş
i Eltr 
ă
ie
ş
te prin intermediul acestei vie
ţ
i.Atunci, nu vei fi surprins c
ă
El tinde s
ă
favorizeze anumite cuvinte care Îl descriu pe El,comportamentul
ş
i locurile unde tr 
ă
ie
ş
te El - cuvinte care exprim
ă
ceva despre El Însu
ş
i
ş
idespre natura Lui. El î
ţ
i vorbe
ş
te despre via
ţ
a Lui. Nu este vorba de filozofie sau teologie.Este vorba doar de mediul în care El tr 
ă
ie
ş
te, de forma Lui de via
ţă
, de structura Luimolecular 
ă
, de tr 
ă
irea
 Lui
. Pentru ca s
ă
exprime aceste lucruri, se pare c
ă
favorizeaz
ă
anumitecuvinte ca:SpiritCele nev
ă
zuteInvizibilulVia
ţ
a Divin
ă
 Locurile spiritualeLocurile ve
ş
niceVia
ţ
aVia
ţ
a Ve
ş
nic
ă
 

Activity (13)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Mihai Laczko liked this
wranghel liked this
wranghel liked this
kali liked this
kali liked this
Itigan Emanuel liked this
dbtudor liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->