Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
91Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Fundamentele Pedagogiei Lector Dr A.Silvas

Fundamentele Pedagogiei Lector Dr A.Silvas

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 20,713|Likes:
Published by Andreea Popescu

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Andreea Popescu on May 16, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/17/2013

pdf

text

original

 
UNIVERSITATEA “ PETRU MAIOR”DEPARTAMENTUL DE PREG
Ă
TIRE A PERSONALULUI DIDACTIC
FUNDAMENTELE PEDAGOGIEI
Ş
ITEORIA
Ş
I METODOLOGIA CURRICULUMULUI
LECTOR UNIV.ALEXANDRA SILVA
Ş
 CURS PENTRU UZUL STUDEN
ILOR2008
CAPITOLUL IOBIECTUL DE STUDIU AL PEDAGOGIEI
Ş
IDOMENIILE EI DE ACTIVITATE
Orice
ş
tiin
ă
, conform epistemologiei filosofice, are undomeniu propriu de cercetare, apeleaz
ă
la metode
ş
i procedeespecifice pentru investigarea acestui domeniu
ş
i urm
ă
re
ş
te s
ă
 descopere anumite regularit
ă
i
ş
i legit
ă
i proprii universuluirespectiv fapte
ş
i fenomene. Fiecare
ş
tiin
ă
are o valoare decunoa
ş
tere gnoseologic
ă
 
ş
i una praxiologic
ă
, adic
ă
de folosire acelor constatate în folosul omului
ş
i activit
ă
ile lui.Având în vedere cele de mai sus, Nicola I. preciza c
ă
 ”pedagogia este
ş
tiin
a care studiaz
ă
fenomenul educa
ional cutoate implica
iile sale asupra form
ă
rii personalit
ă
ii umane învederea integr
ă
rii sale active în via
a social
ă
”( Nicola, I., 2000.)De
ş
i, fenomenul educa
ional constituie obiect de studiu
ş
i pentru alte
ş
tiin
e (filozofia, sociologia, etc.), pedagogia estecea care are metode specifice pentru a interveni în decursulacestui fenomen, în timp ce celelalte
ş
tiin
e se limiteaz
ă
laaspecte constatative.Defini
ii ale educa
iei (fenomenului educa
ional), înliteratura de specialitate sunt multe
ş
i de o oarecare diversitate.1
 
 1.1. FUNC
IILE EDUCA
IEI
Func
ia de selectare, prelucrare
ş
i transmitere
ainforma
iilor
ş
i valorilor de la societate la individ – cele 3 opera
iide selectare, prelucrare
ş
i transmitere presupune s
ă
se realizezepe baza unor principii pedagogice în func
ie de particularit
ă
ilepsihice. Aceste 3 opera
ii se afl
ă
într-o interdependen
ă
deoareceo selectare adecvat
ă
influen
eaz
ă
pozitiv prelucrarea
ş
itransmiterea precum
ş
i o transmitere adecvat
ă
influen
eaz
ă
oselec
ie concordant
ă
precum
ş
i o prelucrare adecvat
ă
.
Func
ia de dezvoltare con
ş
tient
ă
a poten
ialului biopsihical omului – educa
ia urm
ă
re
ş
te s
ă
produc
ă
modific
ă
ri pozitive
ş
ide durat
ă
asupra omului care este v
ă
zut ca un tot unitar, ca fiin
ă
 bio-psiho-social
ă
 Realizarea acestei func
ii este condi
ionat
ă
de valorificareadescoperirilor psihologice
ş
i fundamentarea ac
iunii educa
ionalepe aceste descoperiri.
Preg
ă
tirea subiectului uman pentru o integrare activ
ă
  în via
a social
ă
 Educa
ia urm
ă
re
ş
te formarea uni tip de personalitate care s
ă
 corespund
ă
cerin
elor sociale prezente, dar care s
ă
fie4capabil
ă
s
ă
se adapteze schimb
ă
rilor sociale ce pot interveni.1.2. PEDAGOGIA-
Ş
TIIN
Ă
A EDUCA
IEIAc
iunea educativ
ă
a oamenilor a avut la început uncaracter cu totul empiric. Nici planurile l
ă
murite de ansamblu,nici norme sau metode
ş
tiin
ifice de lucru nu erau prinse într-unsistem. Acestea s-au constituit
ş
i s-au realizat treptat, prinacumularea
ş
i generalizarea experien
ei reu
ş
ite, precum
ş
i prindezvoltarea
ş
tiin
ei despre om
ş
i via
a lui, despre ceea ce îi estenecesar omului pentru acesta. A
ş
a a ap
ă
rut
ş
i s-a dezvoltatpedagogia.Cuvântul ”pedagogie” vine din grecescul “paidagogos”(conduc
ă
tor de copii).Originea cuvântului ne arat
ă
c
ă
 
ş
tiin
a educa
ieipresupune întotdeauna o direc
ie în dezvoltarea individului – ofunc
ie
ş
i o direc
ie concretizat
ă
de speciali
ş
ti: pedagogi
ş
iprofesori.Într-o accep
iune mai larg
ă
, literatura de specialitateuziteaz
ă
 
ş
i un alt termen, de origine greac
ă
-paideia. În limbagreac
ă
, cuvântul este folosit
ş
i în sensul de educa
ie, dar
ş
i cu oarie mai larg
ă
 
ş
i totodat
ă
mai adânc
ă
, în sensul de “cultur
ă
aspiritului”, ac
iune de introducere a tineretului în cultur
ă
.5

Activity (91)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Tudor Nicoleta liked this
FellyFely liked this
Lupu Gianina liked this
Vlad Butiu liked this
Botezat Claudia liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->