Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
P. 1
Ερωτικοί Κέραμοι

Ερωτικοί Κέραμοι

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 291|Likes:

More info:

Published by: Δημήτρης Τζουβάλης on May 16, 2010
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/10/2012

pdf

text

original

 
ΙψύςνλγΣ ΛΧψθαγνΘψπθΣθ Εΰ
ΘψπθΣθ εΰ
ήΰαΧηΰ ιψύςνλΡ υςγ δωογλΡανηγ ςγω ΕλθψΤυςγ Αιυθεψρ υςΰη ΘΣενηθ
άθψθυλιωΤ όψύΣ( ΢ρυγ όψύΣ όγω ςθαΡςνθ θψηγχηςθν η” θηγΣδγωη όθψΡςγη ιόΣαγηγ Τπγ ανθφ ξγψωζτβγωφυωυλιωΤφ όγω ζΡοξΰλι ηθ δωόηΤυιν ςγ υχαόθη$ ΢γ αωθορ ηθψλύαΧηγΰυωπΡκιν$ ΛθηΧηθ αΧογφ ςγωυταθςγφ βιη ξΧοιν η” θηθοΡζιν ςΰη ιωξχηΰ δωόηΤαθςγφ ιηρφ ηύπιονλγχυωηςθδνγχπγω όγω θόγοθαζΡηιν ιωςωπνυαΧηγφ ςγη όψύνηρ ςγω χόηγ$ΕΣηγηςθν ιόνλΣηβωηγν γν υωηςθδνγχπγν! ρςθη ςγωφ δωόηΡφ θόρςγαθ λν θηθλθοχόςγωη όύφ ΰ ιωςωπΣθ ςγωφ βιη Τςθη όθψΡ Χηθ θόθςΰορ ρηινψγόύφ ςΡπθ Τςθη υςγη όθψΡβινυγ$ Ανθ κύΤ υςΰ βγωοινΡ! θωςρφ Τςθη γυλγόρφ ςγωφ$ Ηθ όιψΡυγωη υςΰη λθςΰεγψΣθ ςύη θόγαΡπύη λθν ηθλγναγχηςθν ςθ όψύνηΡ λθςΡ ζγχοΰυΰ$ Ϊψγχβιφ ιοόΣβιφ! ενθςΣ ςγλθξΰαιψνηρ ιειψςΤψνγ ενθ ςΰ βγωοινΡ! υι όψτναγ ρψξψγ! Χπιν κωαύξιΣ αιςγ αωθορ ςγωφ λθν βιη αόγψγχη ηθ ςγ θηςνόθοΧώγωη$‑Αΰ αθφ ςγωφ χόηγωφ ςΡψθςςι‗! όθψθςΰψγχη θψπθνγόψιότφ ςθιωειηΧυςιψθ ςύη αιοτη όγω θψΧυλγηςθν ηθ λψθςΡηι ςγωφ ςχόγωφ ενθ ηθβνθςΰψγχη ςΰη λθοΤ ςγωφ ϊΤαΰ$ ‑Λγναραθυςι ψι‗! ϊύηΡκγωη λθν ροθαθκΣ ςθ όθψθλθςνθηΡ αΧοΰ όψγφ ςγ ξθχαθ ςΰφ ςιπηγογεΣθφ όγω θλγχιν υςγρηγαθ ύψγογερϊύηγ$ Ύηθ ςΰοΧϊύηγ όγω όθψνυςΡηιν ςγ ψγορν Τ Χηθψγορν όγω λψχϊςΰλι αΧυθ υ” Χηθ λνηΰςρ ςΰοΧϊύηγ λθν κιν οΡξψθυύόθΣηγηςθφ! πύψΣφ ηθ λΡηιν ςνλ ― ςθλ! όιψναΧηγηςθφ ςΰη λθςΡοοΰοΰυςνεαΤ ηθ ιόΧαζιν λθν ηθ ιόνϊΧψιν ςγ πΡγφ$ΑνυθηγΣεύ ςγ Χηθ αγω αΡςν! θόοτηύ! θόρ υωηΤξινθ! ςγ πΧψν ώθπγωοιωςΡ βΣόοθ αγω! υςγ βνόορ λψιζΡςν! θηθκΰςτηςθφ λΡςν ιηβνθϊΧψγη ηθ όνΡυύ! ςγωφ θλΡοωόςγωφ εογωςγχφ ανθφ εωηθΣλθφ ορεγω πΡψνη! ΰλΡόγνθ Ροοθ θόρ ςθ αθοθλΡ αρψνθ όγω θόθψςΣκγωη ςγ ξθαθυςρςιψγ γηςγω όοθηΤςΰ$ ΘοοΡ αΡςθνθ! ενθςΣ ςΰη όθψγωυΣθ ΰβχόοθυςύη εογωςτηβΣόοθ αγω! ξθ ςΰη ιΣπθ ηγντυιν! θόρ ςΰη ΰοιλςψνυαΧηΰ θςαρυϊθνψθ ςγωβύαθςΣγω! θόρ ςΰη οωυναιοΤ ςθψθπΤ όγω ςγωφ υωηγβιχιν! θόρ ςΰηιλαθωονυςνλΤ όψγυαγηΤ ςγωφ ενθ πΡβνθ! θόρ ςνφ όθψΡογειφ θδντυινφ ςΰφνβνγλςΤςψνθφ$ ΕνθςΣ γν εογωςγΣ ςΰφ ιωςωπΣθφ βιη λωλογϊγψγχη αρηγν ςγωφ!όΡηςθ Χπγωη ανθ νβνγλςΤςψνθ όγω γψεθητηιν! θόθνςιΣ! βνιλβνλιΣ λθν δωόηΡιν υωηςθδνγχπγωφ υ” ροθ ςθ υςΡβνθ ςΰφ κύΤφ ςγωφ$‑Δχόηνγφ ιΣαθν ψι αΡηθ‗‑Δχόηΰυθ ψι εωηθΣλθ‗‑Δχόηνγφ ιΣαθν θεΡόΰ αγω‗΢γ ανυθηγνεαΧηγ αΡςν! θηγΣειν ςτψθ γορλοΰψγ$ ΁πν! ΰ υχκωερφ αγω βιηλγναΡςθν βΣόοθ$ ΙΣηθν λθνψρφ ςτψθ όγω θηθόθχιςθν υι Ροοΰ βνΡυςθυΰ$Γχςι λΡόγνθ Ροοΰ ωόΧψγπΰ εωηθΣλθ αγνψΡκιςθν ςγ λψιζΡςν αγω$ ΞθΡλγωεθ ςνφ βνθαθψςωψΣιφ ςΰφ ενθ ςνφ όψύνηΧφ ιψύςνλΧφ θόθνςΤυινφ αγω$ΛγναΡαθν θόιοόνυςνλΡ αρηγφ$ Θοο” θωςΤ ςΰ υωηΤξινθ! ςγω θόοταθςγφ ςγωπιψνγχ ςγ όψύΣ ενθ πΡβνθ! βιη αόγψτ ηθ ςΰη θόγζΡοού$ άΡηςθ ιοόΣκύ
Β$ ΢κγωζΡοΰφ
8#828: ΑθΜγω 6<8<
 
ΙψύςνλγΣ ΛΧψθαγνΘψπθΣθ Εΰ
όύφ ξθ Χψξιν Χηθ όψύνηρ! όγω ςγ θψνυςιψρ αγω πΧψν! βιη ξθ αιΣηιν αιςΧύψγ πθϋβιχγηςθφ ϊθηςΡυαθςθ λθν ωόγξιςνλΡ λθοοΣεψθααθ αΧοΰ!θοοΡ ξθ ιόνόΧυιν ενθ πΡβνθ υι ωόθψλςρ λγψαΣ! υι θοΰξνηΤ εωηθΣλθ$‑Ύυιςθν Ταθψ‗! υλΧόςγαθν θψπθνγόψιότφ! ρόύφ βνβΡπςΰλθ υςγ εωαηΡυνγ$ΨΣπηύ ανθ ιψιωηΰςνλΤ αθςνΡ εχψύ αι ςΰ ηύξψΤ υωηγβιΣθ ςγωανυγλγνανυαΧηγω αωθογχ! όγω θηθλθοχόςιν  όύφ γ πτψγφ αγω ιΣηθν όθηςιοτφ Ρεηύυςγφ$‑Αθ όγω ζψΣυλγαθν γ ςθοθΣόύψγφ‗! θηθψύςνΧαθν αιεθορϊύηθ! ηθ αιθλγχυιν γ Ξιρφ λθν ηθ αι ϊύςΣυιν$ Λν ιλιΣηγφ! όγω δΧψιν όύφ γ πψρηγφςύη υωηςθδνγχπύη ιΣηθν οΣεγφ λθν όγοχςναγφ ενθ ηθ υόθςθοΰξιΣ υςΰηθηθαγηΤ! θόθηςΡιν θαΧυύφ$ ‑Υςΰη ΘΣενηθ‗! όιςΡεγαθν γορψξγφ( ‑ΥΤαιψθόψύΣ ζΡκιν λθαΣην γ ΗιλςΡψνγφ ΕλθψΤφ λθν γ θβιψϊρφ ςγω γ Εντψεΰφ‗(‑Υςγ Αιυθεψρ‗! βνθςΡκύ ςγη θεγωψγδωόηΰαΧηγ ψθβνγςθδνςκΤ! ϊψγχςγλν θωςρ ςΰφ ςιπηγογεΣθφ! όγω λθοιΣφ Χηθ ςΰοΧϊύηγ! υγω θόθηςΡιν ανθλωψΣθ! ιωειηνλΡ ιηΣγςι! βΰοτηινφ ςγη όψγγψνυαρ υγω! λν Χηθ ςθδΣ Χψπιςθν λθν υι όθψθοθαζΡηιν! ςΰη τψθ ιηΣγςι όγω υωαϊύηΤυθςι$‑ΐ εωηθΣλθ υγω υι δχόηΰυι‗! ψύςΡύ ςγη ςθδνςκΤ! ενθςΣ υςγωφςθδνςκΤβιφ όΡηςθ ωόγζΡογωαι ιψύςΤυινφ! λθξτφ Χπγωη ιηβνθϊΧψγωυιφθόθηςΤυινφ λθν θόρώινφ θβνθαϊνυζΤςΰςγω λχψγωφ! λθςΡ ςΰ εηταΰ ςγωφ$Υςιηθπύψνγχηςθν Ραθ βιη ςγωφ ψύςΤυινφ ςΣόγςι$ ΘνυξΡηγηςθν γνλςψΡόθψθαιοΰαΧηγν$‑ΐ Ροοΰ ΰ θηΧψθυςΰ θόρ ςγ λΧηςψγ‗! ιόνζιζθντηιν ςγη λθηρηθ όιψΣ θόθηςΤυιύη ςύη ςθδνςκΤβύη λθν ςΰη Ρόγώΰ όγω ιΣπθ υπΰαθςΣυιν ενθ ςΰηςΰοιϊύηΤςψνθ! θόρ ςΰη όψύνηΤ αθφ υωηγανοΣθ$ Θόθνςγχυι ηθ ςΰφ ζψύ βωγΤ ςψινφ θλραθ! ενθ ηθ αΰη όΡιν Ρβινγ ςγ ςθδΣ αΧπψν ςγη Αιυθεψρ$‑ΙυιΣφ ςθ Σβνθ πψΤαθςθ ξθ όοΰψτυιςι‗! αγω ιΣπι όιν λθξΰυωπθυςνλΡ$‑΢γ Σβνγ λθν γν Ροογν‗$‑άθφ υςγ Αιυθεψρ! ψι‗! ψτςΰυι ρυγ όνγ ιωειηνλΡ αόγψγχυι γ γβΰερφ$Γν ςθδνςκΤβιφ! ιΣηθν ιωειηνλγΣ! ιηΣγςι! λθςΡ ςΰ εηταΰ ςγωφ όΡηςθ$ ΢γ‑ψι‗! ιΣηθν Χηθφ ςΣςογφ ιωειηιΣθφ όγω όψγΧψπιςθν Συύφ θόρ εούυυνλρθηςνβΡηινγ$ Γν ζωκθηςνηγΣ Χυςινοθη υςΰη ΘεεοΣθ ςγ ‑λωψ‗! ιλιΣηγν ςγιόΧυςψιώθη ύφ ‑υιψλθν γν ςθδνςκΤβιφ ςγ θηςΧυςψιώθη! ςγθλψύςΰψΣθυθη λθν Χςυν Χπγωαι υΤαιψθ ανθ βνλΤ αθφ όψγυϊτηΰυΰιωψύόθϋλγχ ιόνόΧβγω$‑Ηθν! υςγ ιψεθυςΤψν ςύη θβιοϊτη ΕλθψΤ‗$‑Θ! υςγ λιψθανβθψνρ! υςθ δθβΧψϊνθ αγω‗$‑ΙΣηθν Αιυθεψρςιφ‗?‑΁πν! ΑνυΡεψνγν ιΣηθν‗$‑ΙυιΣφ‗?‑Ιετ Χαινηθ ενθ όγοχ λθνψρ υςΰη ΘΣενηθ λν ιδιοΣπςΰλθ‗‑ΒΰοθβΤ‗?‑ Ύενηθ ιηςιοτφ Ρεψνγφ‗$Γ Αιυθεψρφ! ϊνογδιηιΣςθν υςΰη λγνοΡβθ όγω υπΰαθςΣκιςθν υςγωφόψρόγβιφ ςγω νιψγχ ζγωηγχ ςΰφ ΘϊθΣθφ ΘξΰηΡφ$ ΐ Ρόγώΰ ςύη πύψνλτηβνθϊΧψιν$ άνυςιχγωη όύφ ΰ ΘϊθΣθ ϊνογδιηιΣςθν υςγ ζγωηρ όγωυπΰαθςΣκιςθν ιλιΣ όγω ςιοιντηιν ΰ λγνοΡβθ ςγωφ$ άγςΧ βιηβνθλθηγηΣυςΰλι θωςΤ ΰ βνθϊγψΡ αιςθδχ πύψνλτη λθν ΞιΡφ$ Γν πύψνλγΣ αΡονυςθ όψγυόΡξΰυθη λΡόγςι ηθ ιδθοιΣώγωη ςγ ζγωηρ θόρ βΣόοθ ςγωφ!όγω ςγωφ Χλγζι ςΰ ξΧθ! θηγΣεγηςθφ Χηθ αιεΡογ ηςθαΡψν$
Β$ ΢κγωζΡοΰφ
6#828: ΑθΜγω 6<8<
 
ΙψύςνλγΣ ΛΧψθαγνΘψπθΣθ Εΰ
‑άγοοΡ ηςθαΡψνθ πΡυλγωη υςνφ λθοχςιψιφ όιψνγπΧφ ςΰφ ΙοοΡβθφ λθν αΡονυςΡ πύψΣφ ηθ ωόΡψπιν βνΧηιδΰ αιςθδχ Ξιτη λθν λθςγΣλύη‗! αιιηΰαιψτηιν ΰ ΞιΡ όγω ωόγβΧπιςθν όΡηςθ ςγωφ ιόνυλΧόςιφ! λθξτφ γΒΤαθψπγφ βιη θυπγοιΣςθν αι ςΧςγνθ ιόγωυντβΰ κΰςΤαθςθ θη βιηυωηςψΧπγωη ιλογεΧφ$‑άύφ ςγ ιδΰειΣςι θωςρ άΡηυγϊΰ‗?‑ΘόοΡ γν Ύοοΰηιφ θεθόγχη ςΰ πτψθ ςγωφ ονερςιψγ θό” ρυγ θεθόγχηςνφ λθλρεγωυςιφ υχεπψγηιφ ξονζιψΧφ λθςγνλΣιφ ςγωφ‗$‑Υθφ Χπύ ιόνυλιϊςιΣ όθονρςιψθ υςγ ηθρ υθφ‗! όψγυόθξτ ηθβνλθνγογεΤυύ ςΰη θβωηθαΣθ αγω η” θόγβιπςτ ςΰη όψρυλοΰυΤ ςΰφ ηθ ςΰηθλγογωξΤυύ αΧπψν ςγ ηθρ$ ‑ΥΤαιψθ ιΣαθν όψγυλιλοΰαΧηγφ υςγιψεθυςΤψν ςύη θβιοϊτη ΕλθψΤ‗$‑Υςγ λιψθανβθψνρ! υςΰ βΣβωαΰ οθΣοθόθ‗? ιλϊψΡκιν υθϊΤ Ρόγώΰ ΰ ΞιΡ‑Ινφ ςγ ιόθηινβιΣη‗! ιΣόι όθψθόγηιαΧηθ λθν υςΤξΰλι όΡον υςΰη ιΣυγβγςγω πύψνγχ όψγφ Ρεψθ λθνηγχψενύη ιόνυλιόςτη$ ‑Ιωςωπτφ όγω ωόΡψπγωηγν δΧηγν‗ όθψΰεγψιΣςθν$ ‑Θη όιψΣαιηθ θόρ ςγωφ υωαόθςψντςιφ αγω ηθ α”ιόνυλιϊςγχη! ΰ ΑγηθδνΡ! ΰ θηΧψθυςΰ λρψΰ ςΰφ ΙελθςΡοινώΰφ!ιςιψγξθογχφ θβιψϊΤφ ςγω άρηγω! ξθ Τςθη ΰ αρηΰ αγω όθψΧθ‗$ΥωηΡηςΰυθ ςγη ΗιλςΡψνγ ΕλθψΤ Χδύ θόρ ςγ ιψεθυςΤψνρ ςγω$ ΛψθςΡιν όΡηςθ υςθ πΧψνθ ςγω Χηθη λιψθανλρ εψχόθ ενθ ηθ διπύψΣκιν θόρ ςγηβΣβωαγ θβιψϊρ ςγω ςγη Εντψεΰ όγω βιη λψθςΡιν ςΣόγςι$ ΒΣηιν λθν υςγωφΡοογωφ ηθ λψθςγχη θόρ Χηθ εψχόθ$ Ενθ ηθ Χπγωη ςθ πΧψνθ ςγωφθόθυπγοΰαΧηθ λθν ηθ αΰη λΡηγωη κΰανΧφ$Ύψπγηςθν ιβτ λθν ςγ λΡηγωηλιψθανβθψνρ‗‑ Γ ιδΡβιοϊρφ υγω γ ςθδνςκΤφ λθν λΡόγνθ Ξιραγψϊΰ λωψΣθ! ιΣόθη όύφιΣηθν Τβΰ λιψθανβθψνρ‗$‑Γν λωψΣιφ! Χπγωη ςγ ιοιχξιψγ ηθοΧηι πθψνςύαΧηθ ςΰ εηταΰ ςγωφ$ ΢γηδΡβιψϊγ αΰη ςγη θλγχφ! όψρλινςθν ενθ ανυρςψιογ‗! βΰοτηιν γ ΗιλςΡψνγφ$‑άγςΧ βιη λθςΡϊιψι ηθ εΣηιν λΡςν γορλοΰψγ$ ΙαιΣφ γν ωόρογνόγν ιΣαθυςιλθηγηνλγΣ λθν γογλοΰψύαΧηγν‗$‑ΒΰοθβΤ‗?‑ΞιρςψιογΣ‗(Υςνφ λωψΣιφ βιη βΣηιν εψχόθ! γχςιθωςρφ λψθςΡιν$ Θϊγχ λθόηΣυιν ςγςυνεΡψγ ςγω! ξΧοιν ηθ Χπιν ςθ πΧψνθςγω ιοιχξιψθ$ Ενθ ορεγωφθβνιωλψΣηνυςγωφ$‑Αρηγ δωογλΡανηθ Χπιςι λχψνι ΗιλςΡψνι‗! ψύςΡιν ΰ εγΰςιωςνλΤλωψΣθ όγω ιλόψγυύόιΣ ςΰη λψθςνλΤ ςΰοιρψθυΰ λθν Τψξι ηθ λθςθεψΡώιν ςγ ειεγηρφ αι ςγ υωηιψειΣγ ςΰφ$Γ ΗιλςΡψνγφ! ςΰη όθΣψηιν θόρ ςγ πΧψν ηθ ςΰφ βιΣδιν ςθ υχεπψγηθΰοιλςψνλΡ λθαΣηνθ όγω Χπιν αΧυθ υςγ ιψεθυςΤψνγ$ ‑Ζειφ Χδύ‗! οΧιν υςγ
Β$ ΢κγωζΡοΰφ
5#828: ΑθΜγω 6<8<

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->