Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
11Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Despre călauzirea lui Dumnezeu

Despre călauzirea lui Dumnezeu

Ratings: (0)|Views: 486|Likes:
Published by calea6817
Despre călauzirea lui Dumnezeu
Despre călauzirea lui Dumnezeu

More info:

Published by: calea6817 on May 17, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/29/2013

pdf

text

original

 
Moto:
 ,,Iată, Dumnezeul acesta este Dumnezeul nostru în veci de veci; El va fi CĂLĂUZA noastră până la moarte.” 
– Psalmul 48:14
(Biblia Cornilescu)
 ,, Domnul te va CĂLĂUZI neîncetat” 
– Isaia 58:11
(Biblia Cornilescu)
O nevoie importantă în viaţă a omului, este nevoia de CĂLĂUZIRE. Această nevoie a apărut de lafacerea omului şi va fi întotdeauna, cât va fi omul pe pământ. Mai ales oamenii lui Dumnezeu tânjesc şidoresc călăuzirea Creatorului lor, căci pentru ei cel mai mare chin este când cerul tace (Plângerile lui Ieremia3:44), deoarece ei nu doresc să i-a decizii de capul lor, nici să facă lucrări din iniţiativă proprie.În plus, trăim timpuri tulburi, în care se face greu distincţie între bine şi rău, între lumină şi întuneric,trăim timpuri în care există tot felul de înşelătorii, timpuri în care la bine i se spune rău şi la rău bine, deaceea avem nevoie să fim ancoraţi în lumina şi adevărul lui Dumnezeu (Psalmul 43:3). Nu doar că trăimtimpuri înşelătoare, însă în primul rând, deoarece creştinul doreşte să trăiască în Duhul şi nu în carne (firea păcătoasă), avem nevoie de călăuzire şi de a înţelege metodele de călăuzire a lui Dumnezeu pentru a numerge în rătăcire. De aceea, în acest material vom încerca cu ajutorul lui Dumnezeu să răspundem la câtevaîntrebări după cum urmează:
Ce este călăuzirea furnizată de Dumnezeu?
Care sunt metodele de călăuzire în Biblie?
Cum ne călăuzeşte Dumnezeu în prezent?
Ce putem face noi pentru a primi călăuzire?Ce este călăuzirea furnizată de Dumnezeu?
Introducere:
Dumnezeu are un plan cu viaţa noastră (Efeseni 3:11), El ne-a pregătit mai înainte fapte buneîn care trebuie să umblăm în unitate cu Cristos (Efeseni 2:10). De aceea, Dumnezeu a promis că o să necălăuzească (Psalmul 48:14; Isaia 58:11), şi nu numai pe noi copii Lui, ci pe
toţi oamenii
căci El doreşte binele lor (Romani 2:14,15; Fapte 14:15-17).Însă copiii Săi au parte de o călăuzire deosebită, deoarece Spiritul lui Dumnezeu este în ei şi astfel ei suntînvăţaţi direct de Dumnezeu după cum spune Scriptura în Ioan 6:45
1
: 
 „ În prooroci este scris: „Toţi vor fi învăţaţi de Dumnezeu.” Aşa că oricine a ascultat pe Tatăl, şi a primit învăţătura Lui, vine la Mine.” 
 De asemenea, Domnul Isus le promite acestora o călăuzire deosebită după cum El însuşi declară în Ioan14:16,17; 16:13:
 „Şi Eu voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt mângîietor, care SĂ RĂMÂNĂ CU VOI înveac; şi anume, Duhul adevărului pe care LUMEA NU-L POATE PRIMI, pentru că nu-L vede şi nu-Lcunoaşte; dar voi Îl cunoaşteţi, căci rămâne cu voi, şi va fi în voi…Când va veni mângîietorul, Duhul adevărului, are să vă CĂLĂUZEASCĂ în tot adevărul; căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit, şi vă va descoperi lucrurile viitoare.” 
Ce minunată promisiune! Creştinii nu sunt singuri, Isus este cunoi prin Duhul Adevărului, lumea nu-l poate primi, dar cei ce cred în Domnul Isus îl primesc (Efeseni1:13,14). În mod similar, apostolul Ioan descoperă favoarea deosebită în ce priveşte călăuzirea a copiilor luiDumnezeu când spune următoarele în 1Ioan 2:20,27:
 „cât despre voi, ungerea pe care aţi primit-o de la El,rămâne în voi, şi n-aveţi trebuinţă să vă înveţe cineva; ci, după cum ungerea Lui VĂ ÎNVAŢĂ DESPRE TOATE LUCRURILE şi este adevărată, şi nu este o minciună, rămâneţi în El, după cum v-a învăţat ea.” 
.În timp ce în Vechiul Legământ doar profeţii aveau acest har, în Noul Legământ toţi credincioşii pot aveaaceastă favoare (1Samuel 9:9; 2Împăraţi 3:11).
Călăuzirea lui Dumnezeu:
este orice lucru sau mijloc prin care Dumnezeu ne îndrumă, pentru a împliniscopul său general cu omenirea şi cu adunarea creştină; cât şi planul Său particular cu viaţa noastră ca persoane. Călăuzirea Sa, nu implică ca noi să devenim roboţi care să acţionăm doar la comandă, sau laimpulsul primit; ci, El în călăuzirea Sa, se foloseşte chiar de abilităţile noastre naturale (raţiunea, intuiţia,cunoaşterea naturală, etc.), dar pe care El le completează sau împleteşte cu daruri, înzestrări şi impulsurisupranaturale venite de la Spiritul Său.De asemenea, trebuie să înţelegem că Dumnezeu nu doreşte să ne călăuzească totdeauna în cele mai micidetalii, Dumnezeu vrea ca noi să fim oameni maturi, care să ne deprindem să luăm decizii având o gândire caa lui Cristos (1Corinteni 2:16). Tocmai de aceea Dumnezeu ne-a creat ca să-i fim parteneri nu roboţi. Deasemenea, Dumnezeu nu ne va da sfaturi prin mijloace profetice în orice fleac, căci şi noi dacă am aveacopii, sau angajaţi fiind patroni, nu ne-ar place să fim întrebaţi din cinci în cinci minute pentru orice fleac sau
1 Dacă nu se face vreo precizare citatele sunt luate din Biblia Cornilescu sau din Biblia Cornilescu revizuită (GBV).
 
1
 
lucru minor, mai ales dacă le-am trasat o sarcină explicită. Uneori însă Dumnezeu ne călăuzeşte şi asupradetaliilor când acestea au o semnificaţie mai deosebită, altădată nu consideră necesar acest lucru, dorind săgândim singuri. Însă dacă El vede că facem ce nu trebuie, atunci ne corectează.El nu doreşte să anuleze raţiunea şi voinţa noastră, şi să devenim astfel automate care lucrează doar lacomandă; ci, El doreşte să devenim copii ai Lui, care să fim ascultători de Tatăl lor, dar care să se deprindă prin exerciţiu (Evrei 5:14), şi printr-o relaţie intimă cu Tatăl să cunoască voia Lui. Astfel vom evita douăextreme care există la ora actuală: o extremă este de
a elimina complet raţiunea
şi cunoaşterea naturalăvenită prin studiu, meditare, observaţie, experienţă, şi de a aştepta ca Dumnezeu să ne dicteze în fiecaresecundă în mod supranatural ce să facem; iar cealaltă extremă este
axarea doar pe raţiune
, logică şicunoaştere naturală, şi eliminarea completă a cunoaşterii şi călăuzirii supranaturale (prin vise, viziuni,,,rema”, profeţie, etc.). De parcă Dumnezeu, ne-a dat doar o minte nouă, şi nu şi un duh nou şi o inimă nouă(Ezechiel 36:26,27; Romani 2:29).Dumnezeu se poartă cu noi ca şi cu nişte copii, astfel uneori El ne vorbeşte dându-ne sfaturi directespunându-ne ce să facem, alteori ne pune întrebări orientative care ne face să ne dăm seama singuri ce este bine (Hagai 2:11-13), alteori ne oferă principii, ilustrări. Alteori chiar tace, şi prin tăcerea Lui noi putemînţelege fie că noi trebuie să perseverăm în a cere lumină (Matei 15:21-28), fie că trebuie să ne analizăm pentru a ne corecta, pentru că dacă ne-ar vorbi ne-ar condamna, dar El alege să tacă ca noi să ne dăm seamacă ceva nu e bine (Ioan 8:1-6). Fie că El consideră că cunoaştem suficient, pentru timpul respectiv şi săîmplinim ceea ce cunoaştem deja (Mica 6:8). Altădată Dumnezeu doreşte să ne dăm seama din circumstanţe,împrejurări şi experienţă ce trebuie să facem şi ce nu? (Isaia 28:23-29; Luca 12:52-57; Fapte 27:9,10;Ecleziast 8:5). Dar să vedem în continuare:
Care sunt metodele de călăuzire în Biblie?
În Biblie ne sunt prezentate mai multe metode prin care Dumnezeu ne vorbeşte, astfel în VechiulTestament se pune mai mult accentul pe o călăuzire supranaturală venită prin profeţi, sau prin alte mijloacesuper-miraculoase care implica chiar auzirea vocii lui Dumnezeu cu urechile fizice, sau apariţii îngereşti.În Noul Testament există şi apariţii de îngeri, viziuni, vise, însă călăuzirea omului se face mai mult îninteriorul lui, căci Noul Legământ are promisiunea că
 ,,voi pune legile Mele ÎN MINTEA LOR şi le voi scrie ÎN INIMILE LOR; Eu voi fi Dumnezeul lor, şi ei vor fi poporul Meu. Şi nu vor mai învăţa fiecare pe vecinul sau pe fratele său, zicând: „Cunoaşte pe Domnul!” Căci toţi Mă vor cunoaşte, ÎN EI ÎNŞIŞI,de la cel mai mic până la cel mai mare dintre ei” 
(Evrei 8:10,11 BCR). Deci creştinul este învăţat deDumnezeu în
minte
şi în
inimă 
şi în
ei înşişi
(omul lăuntric), adică în spiritul lor, astfel călăuzirea luiDumnezeu se face mai mult în interiorul omului (sfânta sfintelor) decât în exteriorul lui (curtea templului).Astfel unele informaţii stocate în memoria noastră dar pe care Duhul Sfânt le activează furnizându-ne astfelun răspuns la o întrebare de-a noastră sau fiind o soluţie la vreo problemă de-a noastră. Şi în VechiulLegământ Dumnezeu i-a călăuzit pe oameni în spiritul lor (Ezra 1:1,5), dar în Noul Legământ acest lucru este pregnant. Dar să vedem câteva mijloace de călăuzire ale lui Dumnezeu care sunt descrise în Biblie:
TIPURI DE CĂLĂUZIRE:
Călăuzire Auditivă
: adică, prin auzirea supranaturală cu urechile fizice a glasului lui Dumnezeu(Ezechiel 1:3; Ieremia 37:6), sau auzirea în interiorul nostru a şoaptei Spiritului Sfânt (Psalmul 27:8;2Împăraţi 19:11-13).
Călăuzire Angelică
: adică prin primirea unor mesaje de la îngeri, aceştia fiind canalul de revelaţie întreDumnezeu şi om (1Împăraţi 19:7; Luca 1:26-38; Apocalipsa 1:1).
Călăuzire vizionară
: este vorba de primirea de la Duhul Sfânt a unei imagini în mişcare sau statice careau un înţeles literal sau simbolic. Există mai multe tipuri de călăuzire vizionară după cum urmează:
a)
prin viziuni în stare de veghe (2Petru 1:16-18; Apocalipsa 1:1,2,10,11); pe care le vezi fie cu ochiifizici, fie cu ochii spirituali, adică pur şi simplu îţi apar anumite imagini în duhul tău, dar care nusunt rodul imaginaţiei sau gândirii tale; ci, este revelaţia Spiritului Sfânt.
b)
prin visuri şi viziuni în timp ce dormi iar acel vis este de inspiraţie divină 100% (Daniel 7:1; Iov33:14-17), sau un vis care vine din mulţimea gândurilor, dar conţine o parte, o imagine, un fragmentdin vis, mesajul lui Dumnezeu.
c)
prin vizunii profunde în stare de transă în care poţi auzi şi voci (Fapte 10:9-16; 2Corinteni 12:1-4).
Călăuzire prin Cuvânt
:
 
(
 ,,Rema” 
), vi s-a întâmplat vreodată să citiţi Biblia care este Cuvântul (îngreacă
 ,,logos” 
) lui Dumnezeu şi o relatare sau un verset să vă vorbească în mod special, aducândmângâiere, zidire şi încurajare, sau să vă ofere o soluţie la o anumită problemă? Atunci înseamnă că aţiavut
 ,,rehma” 
, adică un cuvânt viu şi specific al lui Dumnezeu,
un cuvânt care iese proaspăt din guralui Dumnezeu
(Matei 4:4), este un cuvânt ce dă viaţă, ce trezeşte, ce dă călăuzire, este Cuvântul potrivitla timpul potrivit. De pildă, cuvântul citit şi explicat de Isus în Luca 4:17-21, a fost
 ,,rehma” 
. Acestlucru, adică să primim
 ,,rehma” 
se poate întâmpla şi atunci când citim literatură creştină.
Călăuzire în spiritul omului:
este mesajul perceput şi receptat de spiritul omului sau în inima omului
 
(Psalmul 16:7; 27:8), căci spiritul omului este un bun receptor, fiind partea din om care relaţionează celmai bine la mesajele Spiritului Sfânt (Romani 8:16; Proverbe 20:27). Aceasta este metoda cea maifolosită (Ezra 1:5; 1Cronici 5:26; Isaia 29:24). Astfel putem primi îndrumare în spiritul nostru şi subformă de: impresii, sentimente, cuvinte, imagini, impulsuri de acţiune, astfel uneori Dumnezeu ne poatetransmite sentimentele Sale faţă de o persoană sau faţă de o adunare creştină (Romani 5:5).
Călăuzire prin vorbire
: este atunci când predicăm cuvântul lui Dumnezeu, sau când dăm un sfat, iar aceea vorbire este inspirată de Dumnezeu (2Samuel 23:2), uneori chiar ne mirăm de ceea ce spunem, pentru că spunem idei şi cuvinte la care nu ne-am gândit înainte, sau simţim că vin din prezenţa luiDumnezeu cu putere şi aducând soluţii sau răspunsuri la căutările şi frământările noastre.
Călăuzire prin semne
: oamenii lui Dumnezeu din toate timpurile, au pus în faţa lui Dumnezeu un semn,astfel dacă se împlinea semnul atunci ei ştiau ce trebuiau să facă sau să aştepte (Geneza 24:42-46;Judecători 6:36-40; Isaia 38:7,8). Uneori chiar Dumnezeu încuraja pe oameni să pună un semn (Isaia7:11).
Călăuzire prin profeţi sau profeţii
: Atât în Vechiul cât şi în Noul Testament au existat profeţi care aucălăuzit poporul lui Dumnezeu sau persoane individuale pe baza informaţiilor profetice primite de laDumnezeu (1Samuel 9:8-20; Fapte 11:28-30).
Călăuzire prin URIM şi TUMIM
: acest gen de călăuzire apare doar în Vechiul Testament, în careMarele Preot avea două pietre una numită URIM şi însemna lumini şi desăvârşiri, iar TUMIM însemnaadevăruri şi plenitudini. Acestea erau păstrate într-o pungă în interiorul pieptarului aproape de inimaMarelui Preot, astfel dacă se dorea să se afle un răspuns la o problemă, marele preot arunca o privire în punga cu cele două pietre, dacă străluceau însemna DA, iar dacă nu străluceau însemna NU (Exod 28:30;Levetic 8:8; 1Samuel 28:6).
Călăuzire prin tragere la sorţi
: această metodă a fost folosită şi în Vechiul şi în Noul Testament (Iosua21:4; 1Cronici 24:6; Ioan 1:7; Fapte 1:26) cu scopul de a lua o decizie bună, dar această tragere la sorţi aavut loc sub călăuzirea Duhului Sfânt.
Călăuzire prin circumstanţe
: astfel uneori Dumnezeu ne face de cunoscut voia Lui, dacă noi luămseama la împrejurări şi circumstanţe, de pildă Pavel a ştiut că nu este bine să continue călătoria spreRoma, el a spus ghidat de circumstanţe: ,,
Trecuse destul de multă vreme, şi călătoria pe mare se făcea primejdioasă, pentru că trecuse chiar şi vremea „postului”. De aceea Pavel a înştiinţat pe ceilalţi, şi le-a zis: „Oamenilor, călătoria VĂD că nu se va face fără primejdie şi fără multă pagubă, nu numai  pentru încărcătură şi pentru corabie, dar chiar şi pentru vieţile noastre.” 
(Fapte 27:9,10) Deci Pavelapelând la cunoştinţa sa naturală, corelat cu faptul că trecuse vremea bună pentru o călătorie în siguranţă,el spune:
 ,,văd că nu se va face fără primejdie” 
fără a avea parte de o viziune sau de un vis. Chiar Isusface referire la un astfel de gen de călăuzire în Luca 12:52-57. Chiar şi în Vechiul Testament evreii selăsau ghidaţi de principiul binecuvântării şi blestemului, astfel cui îi mergea bine, avea o bună relaţie cuDumnezeu, căci binecuvântarea Lui atunci era mai mult materială (Deuteronom 28), iar cui îi mergea răuera blestemat, tocmai de aceea prietenii lui Iov au spus despre El că a păcătuit, fiindcă s-au lăsat ghidatde evenimentele din viaţa lui Iov. Dar observăm că nu totdeauna acest sistem de ghidare este bun.
Călăuzire prin conştiinţă
: cunoaştem relatarea cu Iosif care fără o lege care să interzică adulterul,lăsându-se ghidat de conştiinţă a ales ce trebuia în situaţia ispitirii lui de soţia lui Potifar (Geneza 39:7-9). Astfel chiar oameni pe parcursul istoriei care nu au cunoscut legea lui Dumnezeu, sau nu au avut parte de profeţi ai lui Dumnezeu, s-au lăsat ghidaţi de conştiinţă (Romani 2:14,15), care este un sol saumesager a lui Dumnezeu şi pentru noi astăzi (Romani 9:1).
Călăuzire prin înţelepciune supranaturală
: este vorba de primirea unui cuvânt sau a unor informaţiinu prin studiu sau prin metode raţionale sau naturale ci de la Duhul Sfânt, este vorba de darurilecuvântului de cunoştinţă şi cuvântului de înţelepciune (1Corinteni 12:8), cât şi a darului descoperirilor (1Corinteni 14:6,26). Ca şi în cazul lui Solomon care a putut judeca cazul cu cele două femei care seluptau pentru acelaşi copil (1Împăraţi 3:9,16-28), sau în cazul lui Elisei care ştia secretele consiliuluisirienilor (2Împăraţi 6:12), sau în viaţa lui Isus Cristos, de multe ori înţelepciunea supranaturală a Lui, aadus rezolvare sau soluţii (Matei 22:15-22).
Călăuzire prin înţelepciune naturală
: înţelepciunea naturală venită prin studiu, meditare, observare,experienţă, este un mijloc prin care ne însuşim mintea lui Dumnezeu, precum şi discernământul dintreceea ce este bine de ceea ce este rău (Proverbe 2:2-5; 6:6-11; Evrei 5:14). De pildă Ahitofel sfătuitorullui David, fără a fi profet, şi-a însuşit atât de bine modul de a proceda a lui Dumnezeu, cât şi naturaomului şi situaţiile din natură, încât despre el s-a spus următoarele în 2 Samuel 16:23:
 ,,Sfatul dat pevremea aceea de Ahitofel avea tot atâta putere ca şi când ar fi întrebat chiar pe Dumnezeu. Tot aşaera cu toate sfaturile lui Ahitofel, fie pentru David, fie pentru Absalom.” 
Iată uneori discernământulnatural este o călăuză puternică în viaţă.
În concluzie:
Dumnezeu ne călăuzeşte prin diverse metode pe care le putem împărţi în trei mari categorii:
3

Activity (11)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Alin liked this
George Ionescu liked this
Raluca Xd liked this
feli1972 liked this
cataemanuel liked this
Burcan Adrian liked this
Burcan Adrian liked this
malev81 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->