Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
16Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Boli şi vindecări

Boli şi vindecări

Ratings: (0)|Views: 116 |Likes:
Published by calea6817
Boli şi vindecări din punct de vedere biblic.
Boli şi vindecări din punct de vedere biblic.

More info:

Published by: calea6817 on May 17, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/10/2013

pdf

text

original

 
Moto:
 ,,Eu Sunt Iehova, care te vindec” 
 
- Exod 15:26
 
Sfânta Scriptură 1874
 ,,El îţi iartă toate fărădelegile tale El îţi vindecă toate bolile tale” 
-
 
Psalmi 103:3
 
Biblia Cornilescu
 
 „Isus Hristos te vindecă” 
 
- Fapte 9:34 Biblia Cornilescu
 
 ,,Nici un locuitor nu zice: „Sunt bolnav!” 
Isaia 33:24 Biblia Cornilescu revizuită.
 
Cine nu a fost niciodată bolnav? Cine nu a gustat niciodată cupa durerii şi a suferinţei? Cine nu s
-
afrământat pentru a găsi soluţia vindecătoare la boala lui? Chiar cei ce sunt creştini au trecut prin boală şi vor mai trece
. Î
nsă cunoscând corect cauzele bolilor, precum şi căile de vindecare, precum şi voia luiDumnezeu vis a vis de boală, ba chiar latura pozitivă a suferinţei
,
vom putea să fim suficienţi de înarmaţisă putem spune împreună cu Pavel
,,că toate lucrurile
(deci chiar şi bolile)
lucrează împreunăspre binele celor 
ce iubesc pe Dumnezeu” 
(Romani 8:28). Dar pentru a ajunge la această încredinţarecare ne poate da odihnă în suferinţă, mai întâi să analizăm următoarele idei principale:
Care sunt cauzele bolilor?
Bolile şi vindecarea în Biblie.
Tipuri şi metode
de vindecare.
Învăţături eronate cu privire la vindecări.
 Vindecări complete în Regatul lui Dumnezeu?
Ce poţi face când eşti bolnav?
CARE SUNT CAUZELE BOLILOR?
Este normal ca înainte de a vorbi de vindecări, mai întâi să vorbim puţin de boli şi de cauzele lor. Înprimul rând trebuie spus că boala este un efect al păcatului introdus în lume de Adam şi
Eva (Romani5:12; Matei 9:1-5). D
ar boala poate fi şi o consecinţă a păcatului făptuit de noi, deci nu numai aimperfecţiunii sau a păcatului moştenit, căci neascultarea de legea lui Dumnezeu are şi efecte fizicedezastruoase (Galateni 6:8).Cauzele bolilor le putem împărţi în trei: cauze naturale, spirituale, şi o combinaţie a naturalului cuspiritualul.
Cauzele naturale:
sunt cele organice, ce
le genetice, sau ca urmare a infecţiei cu un virus, consumăriiunor alimente toxice sau alterate, cele venite în urma unui accident, prin călcarea unor legi naturale,etc.(Ioan 9:1; 2Samuel 4:4; 2Împăraţi 4:39-41).
Cauzele spirituale: a)Exterioare:
sunt
 
atacuri şi influenţe din partea unor
fiinţe spirituale
fie rele cademonii (Luca 4:40,41; 13:11-16), fie bune ca Dumnezeu, îngeri fideli, însă în general Dumnezeu nucauzează boala ci o permite, totuşi uneori din cauza neascultării El a pedepsit uneori
cu diferite boli peoameni (Exod 9:8-10; Deuteronom 28:35; 1Corinteni 11:29,30; Apocalipsa 2:20-23).
b) Interioare:
Bolile pot apărea ca urmare a
 
tulburării spiritului nostru, care influenţează sănătateanoastră psihică şi fizică (Proverbe 17:22). Această cauză este cea mai răspândită, însuşi mediciirecunosc că aproximativ 75% din bolile actuale sunt de origine psiho-somatică, astfel, emoţiile,stresul, frica, încordarea, tensiunea nervoasă, supărarea, mânia, ranchiuna, invidia, etc.
 
suntrăspunzătoare de majoritatea bolilor noastre. Acest lucru este învăţat şi de Biblie atunci când aceastaspune în Proverbe 14:30 următoarele:
,,O inimă liniştită este viaţa trupului, dar invidiaeste putrezirea oaselor.” 
1
(citeşte şi Proverbe 12:4,25; 15:13; 17:22). Deci păcatul, indiferent dacăeste vorba de ne-iertare, invidie, ranchiună, mânie, sau altceva, atrage în primul rând efecte negativespirituale, adică ne face vulnerabili la atacurile lui Satan şi ne desparte de Dumnezeu şi de ocrotirealui, ne îmbolnăveşte spiritual, psihic şi afectiv, iar în final şi fizic.
Cauze combinate:
sunt bolile ce provin din influenţa negativă spirituală combinată cu problemeorganice, adică bolile ce provin dintr-o proastă relaţie cu Dumnezeu şi neascultarea de legile acestuia,dintr-o viaţă dezechilibrată ce ne slăbeşte în spirit şi ne face vulnerabili la atacurile demonilor, sau laatacurile bacteriilor, viruşilor, etc. (Proverbe 14:30; 1Samuel 16:14,15; 2Împăraţi 5:26,27).
1 Dacă nu este altă precizare, citatele Biblice sunt luate din Biblia Cornilescu sau Cornilescu Revizuită (GBV).
 
1
 
 Astfel păcatul, atât cel originar (înclinaţia de a păcătui moştenită), cât şi cele făptuite de noi în prezentsunt cauza tuturor bolilor (compară cu Isaia 33:24), iar
ascultarea de Dumnezeu
2
 ca efect a credinţei în jertfa lui Isus Cristos este baza pentru vindecare, tămăduire şi iertare, dar să vedem în continuare maimulte despre vindecările divine.În cursul istoriei omenirii s-a oscilat în privinţa unei viziuni autentice şi integrale despre om ca fiindcompus nu doar din
trup; ci,
şi din spirit, în cele din urma, dar mai ales în vremurile noastre adevărulfundamental rămâne că omul este om în integritatea sa constituţională - spirit şi trup (Iacov 2:26).În starea sa edenică, paradiziacă, omul avea sănătate deplină căci exista armonie deplină între trup şispirit. Era acel echilibru cum îl sintetizau anticii
,,mens sana in corpore sano”.
Conceptul teologic afirmă cu claritate că după acea stare de sănătate integrală a omului (trup şi spirit)prin păcat pătrunde în om şi prin el în întreaga creaţie aducând: lipsă de armonie, tulburare, boală.Însă dacă a existat cădere şi există, tot astfel există şi ridicare, vindecare.Din totdeauna a existat terapie, vindecare prin sacru, prin credinţă, prin refacerea legăturii creaţiei c
uCreatorul, a omului cu Dumnezeu.
Sacro-terapia este pentru cei care cred în vindecare prin puterea lui Dumnezeu, vindecarea prin credinţă, vindecarea prin puterea sfinţeniei, a rugăciunii, a lucrării Duhului Sfânt, existenta ei este de la î
nceputurileomenirii.
Puterea acestei lucrări de vindecare vine de la faptul ca la baza materiei stă spiritul (Evrei 11:3), iarspiritul este cel care dă viaţă, trupul fiind neputincios (Ioan 6:63). Astfel sănătatea este indisolubil legatade buna condiţie a spiritului, iar boala poate atinge fie întreaga fiinţă umană (trup şi spirit), fie: doartrupul; sau doar spiritul.Trebuie să recunoaştem ca exista o strânsa legătura între trup şi spirit. Sănătatea integrală exista cândaceastă legătura este cât mai perfectă astfel încât trupul să
fie supus spiritului
, adică materia - spiritului,căci spiritul este fundamentul creaţiei. Nu există sănătate perfectă, atunci când trupul este sănătos, iarspiritul bolnav şi invers.
Trupul poate sluji spiritului prin post,
prin rugăciune, prin înfrânare, prin diferite fapte bune şi armonieinterioară ceea ce aduce o bună sănătate trupului.Sufletul sănătos poate întări trupul bolnăvicios, îl poate ridica, îl poate vindeca.
Sacro-terapia, în acest domeniu profund, în aceasta
zona de adâncime, în abisurile fiinţei umane a operat şiopereaspre refacerea acestei legături, a acestei armonii dintre trup şi spirit, spre terapie, spre vindecare.Sacro-terapia a existat din totdeauna. Fiecare popor, prin religia sa specifică, a practicat diverseproceduri de curăţire, de vindecare. Revenind însă la Biblie să vedem în continuare:
BOLILE ŞI VINDECAREA ÎN BIBLIE
 Vindecarea în Biblie nu se referă numai la tămăduirea de bolile fizice ale oamenilor, ci Bibliafoloseşte cuvântul <vindecare> referindu-se la vindecarea sau purificarea (regenerarea) unui terenagricol, a unor ape şi izvoare rele sau poluate
 
(Ezechiel 47:8,9; 2Împăraţi 2:19-22; 2Cronici 7:14); a uneicase cu pete de lepră, (Levetic 14:48); a unui popor ca stare de spirit (Ier
emia 8:15; 14:19); etc.
Biblia descrie următoarele boli fizice:
Muţenia (Ezechiel 33:22; vezi şi Luca 1:22); apoplexia (1Samuel 25:37,38; posibil şi 2Samuel 6:7; Fapte5:5-10); uscarea şi afectarea unor organe a corpului probabil ca rezultat a unei boli venerice (Geneza29:17; Zaharia 11:17); anumite tipuri de cancer (2Împăraţi 20:1; 2Cronici 21:18,19); dizenteria sauputrezirea măruntaielor (2Cronici 21:15-19; vezi şi Fapte 28:8); epilepsia (Marcu 9:17-29); febra (Levetic26:16; Deuteronomul 28:22; Luca 4:38; Ioan 4:46-54); bube sub formă de băşici, furunculii (Exod 9:9;Iov 2:7; 2Împăraţi 20:7); gangrenă (Deuteronom 28:22; 2Timotei 2:17); boală cu dureri la picioare,probabil gută (2Cronici 16:12,13); ascită sau hidropizie (Luca 14:1-4); insolaţie (2Împăraţi 4:18-20); lepră(Levetic 13,14; 2Împăraţi 7:3-10); malformaţiile atât la oameni cât şi la animale (Levetic 21:16-24; Exod12:5); orbirea, fie orbirea progresivă cauzată de bătrâneţe (Geneza 27:1; 48:10; 1Samuel 4:15; Ecleziast12:3), fie orbirea bruscă (Geneza 19:11; Fapte 9:8; 13:6-11; 2Împăraţi 6:18), sau orbirea cronică (Ioan 9:1-41); paralizia (Marcu 2:1-12; Fapte 8:7; 9:33,34); plăgile sau urgiile lui Dumnezeu sub forma unorepidemii care cazau repede moartea, în unele cazuri ciumă (Numeri 11:33; 14:37; 16:46,47; Exod 9:15;2Samuel 24:15); crize cardiace (Geneza 45:26; 1Samuel 4:18); şchiopătarea, fie când un picior este maiscurt ca altul, fie când un picior este ciung (Matei 15:30,31; Fapte 3:2-11; Isaia 35:6); infecţie la plămânii,tuberculoză (Deuteronom 28:22); tulburări endocrine, rezultând pitici (Levetic 21:20), sau uriaşi(1Samuel 17:4); tulburări menstruale (Levetic 15:25; Luca 8:43-48); tulburări mintale şi nervoase(1Samuel 16:14-23; Daniel 4:33); infecţii ale pielii (Levetic 21:20); boli parazitare, viermi (Isaia 14:11;51:8; Fapte 12:23); plăgi deschise (2 Împăraţi 8:29; 2 Cronici 22:6); slăbiciune, leşin (Daniel 8:27);scăderea tensiunii arteriale (1Împăraţi 1:1), etc.
2 Chiar diferiţi medici arată că iubirea altruistă care se sacrifică este antidotul care poate să prevină sau să-lsalveze pe om din majoritatea bolilor, fizice sau psihice, de aceea mulţi psihiatri, recomandă iubirea ca un leacuniversal pentru majoritatea bolilor omului, tocmai de aceea putem spune că ascultarea de Dumnezeu care neporunceşte să iubim, şi să ducem o viaţă echilibrată, paşnică, optimistă, încrezătoare, ne scuteşte de multesuferinţe.
 
În limba greacă în care a fost scris Noul Testament pentru diferitele tipuri de boli se foloseşte cuvintediferite, ca de pildă:
 ,,nosos” 
sau
 ,,nosema” 
pentru boli în general (
,,orice boală” 
- Matei 4:23,24; Ioan5:4), în înţeles actual se referă la un agent (bacterii, viruşi) care provoacă o boală; un alt cuvânt este,
 ,,malakia” 
care se referă la vreo infirmitate, neputinţă sau boală lungă, cronică sau de bătrâneţe (
,,oriceneputinţă” 
- Matei 4:23; 9:35); un alt cuvânt folosit este
 ,,astheneia” 
(Ioan 5:5), şi apare des şi înSeptuaginta şi înseamnă lipsă de putere, slăbiciune, epuizare, (de aici în ziua de astăzi boala cunoscutăsub numele de ,,astenie”), dar apare şi când este vorba de atacuri demonice care duc la anumiteneputinţe în corp ale oamenilor (Luca 13:11,12). Un alt cuvânt este
 ,,kamno” 
(Iacov 5:15) care se
referă la afi fără chef, fără dispoziţie, oboseală, epuizare psihică, şi se referă la ceea ce numim noi astăzi: tulburăripsihice, boli sufleteşti, depresii.Bolile erau fie naturale, fie ca pedeapsă şi blestem de la Dumnezeu (Deuteronom 28:16-28), sau atac ca şi în cazul lui Iov din partea Diavolului (Iov cap.1,2). Evreii credeau că boala era produsă de un păcat comisde o persoană pe care Dumnezeu l-a pedepsit prin boală (Geneza 12:17; Iov 4:8), sau ca o consecinţă,efect al unei vieţi de păcat (Proverbe 23:29-32), sau de un păcat al părinţilor (2Samuel 12:15).
Biblia descrie şi boli sufleteşti şi spirituale:
De pildă, bolile sau tulburarea inimii din dragoste ca în cazul tinerei din Cântarea Cântărilor care era bolnavă de dragoste pentru iubitul ei (Cântarea cântărilor 2:5; 5:8); sau ca în cazul lui Amnon care erachinuit de pasiune pentru soră-sa Tamar (2 Samuel 13:2). Sau din cauza întristării inimii ca Neemia(Neemia 2:2); sau ca David şi Ieremia care erau copleşiţi de apăsare şi întristare (Psalmul 38:6; 69:20;Plângeri 1:22), despre boli sufleteşti se vorbeşte şi în Isaia 1:5; 10:18. Sau în Noul Testament Pavel a fostde multe ori apăsat şi întristat, cât şi Epafrodit şi alţi discipoli (2Corinteni 1:8; Filipeni 2:26).
Cuvântul lui Dumnezeu face
referire şi la bolile spirituale (Luca 4:18; Efeseni 2:1; 4:17-19; 1Timotei 6:5; Tit1:10-16;), care vin din cauza păcatului şi neascultării sau a unei proaste relaţii cu Dumnezeu (Evrei 12:13; Apocalipsa 3:18). Astfel toţii oamenii au nevoie de vindecare spirituală
,,Căci toţi au păcătuit, şi Sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.” 
(Romani 3:23).
Medicina în Biblie:
Chiar din acele timpuri oameni au căutat tot felul de leacuri, remedii şi tratamente pentru boli, astfelgăsim următoarele relatări despre medicina şi medici de atunci.În vremurile biblice, medicamentele erau extrase din minerale, substanţe animale, substanţe vegetale,din vin, undelemn, etc. Astfel Biblia vorbeşte de balsamul din Galaad care se pare că era o excreţiearomatică a unui arbore sau a unei forme de tămâie ca un remediu pentru răni (Ieremia 8:22), deasemenea se mai foloseau la răni ungerea cu undelemn şi vin (Luca 10:34). În plus, se ştia că vinulamestecat cu smirnă uşurează durerea (Marcu 15:23), un anumit tip de alifie aduce vindecare la ochi(Apocalipsa 3:18). În Geneza 30:14 se vorbeşte de o plantă despre care se credea că are proprietatea de a vindeca pe femei de sterilitate, iar în Geneza 50:2, Biblia descrie doctori ce se ocupau cu îmbălsămatulcadavrelor, căci chiar şi în aceea vreme erau medici profesionişti care îşi practicau meseria ca şi mediciidin timpul lui Iosif, sau al lui Asa care era bolnav de picioare (2 Cronici 16:12), sau ca medicii ce au încercat să o vindece pe femeia cu scurgere (Luca 8:43).Chiar şi preoţii din linia lui Aron aveau unele însărcinări pe linie medicală, astfel cartea Levetic descrie 7forme de purificare rituală care aveau şi o implicaţie medicală. Aceste forme de curăţire se ocupau cu:urmările naşterii (Levetic 12); cu infecţiile pielii, adică lepra la oameni, râia şi arsurile de pe piele (Levetic13,14); cu bolile venerice (Levetic 15:12-15); cu activitatea sexuală a bărbatului (Levetic 15:16-18); curaporturile sexuale (Levetic 15:18); cu menstruaţia (Levetic 15:19-30); şi cu cadavrele (Levet
ic 21:1-3).
Dar oamenii căutau şi printr-un mod supranatural tămăduirea, ca acei bolnavi ce aşteptau vindecarealânscăldătoarea Betesada (Ioan 5:1-7), pentru a fi vindecaţi în mod miraculos. Şi într-adevărDumnezeu uneori a intervenit miraculos, dar înainte de a trece în revistă vindecările miraculoase din Vechiul şi Noul Testament, înainte să prezentăm pe scurt bazele pentru vindecarea divină.
Premise pentru vindecare:
Bazele pentru posibilitatea vindecării despre care dă mărturie Cuvântul lui Dumneze
u sunt:1.
NATURA ŞI CARACTERUL LUI DUMNEZEU:
Dumnezeu se
descoperă şi se arată ca fiind M
edicul
nostru, Cel care vindecă, Cel care pansează, Cel care dă viaţă şi învie, El nu se schimbă şi de aceia oricândEl poate aduce tămăduire (Iacov 1:17). În Biblie găsim următoarele declaraţii despre Dumnezeu, pe care-lputem numi
 
 Dumnezeul vindecărilor:
Exod 15:26:
,,El a zis: „Dacă vei asculta cu luare aminte glasul Domnului, Dumnezeuluitău, dacă vei face ce este bine înaintea Lui, dacă vei asculta de poruncile Lui şi dacă vei păzi toate legile Lui, nu te voi lovi cu nici una din bolile cu care am lovit pe Egipteni; căci
 Eu Sunt Domnul 
(
 
 
 „Iehova” 
SS 1874)
 
, care te vindecă.” 
Deuteronom 32:39:
,,…Eu dau viaţă…Eu tămăduiesc…” 
Iov 5:18:
,,El face rana, şi tot El o leagă; El răneşte, şi mâna Lui tămăduieşte.” 
 Psalmi 103:3:
,,El îţi iartă toate fărădelegile tale El îţi vindecă toate bolile tale” 
Ieremia 30:17:
,,Dar te voi vindeca, şi îţi voi lega rănile, zice Domnul.” 
Ieremia 33:6:
,,Iată, îi voi da vindecare şi sănătate, îi voi vindeca, şi le voi deschide un izvor bogat în pace şi credincioşie.” 
Osea 6:1:
 „Veniţi, să ne întoarcem la Domnul! Căci El ne-a sfâşiat, dar tot El ne vavindeca; El ne-a lovit, dar tot El ne va lega rănile.” 
(vezi şi Osea 11
:3;14:4; Isaia 19:22; 57:18,19).
3

Activity (16)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
menniky liked this
mariut_adrian liked this
12345olga liked this
Sarah liked this
berbecar_ilie liked this
berbecar_ilie liked this
ligylas liked this
livia liked this
livia liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->