P. 1
Pengeluaran Pertanian Alternatif

Pengeluaran Pertanian Alternatif

Ratings:
(0)
|Views: 893|Likes:

More info:

Published by: Mohamad Shuhmy Shuib on May 17, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/16/2013

pdf

text

original

 
PRT 2008 (Pertanian dan Manusia) ________________________________________________________________________________________________  _ 
PRT 2008 (PERTANIAN DAN MANUSIA)
Tajuk Tugasan
:Alternatif Agricultural Production (Non Conventional)Pengeluaran Pertanian Alternatif ( Bukan Konvensional)
Pertanian di Malaysia
 Malaysia adalah sebuah negara yang sedang membangun serta masih banyakbergantung kepada ekonomi dari aktiviti-aktiviti pertanian. Kedudukannya di kawasanhutan hujan tropika menerima hujan tahunan di bawah 3000 mm setahun yang turunlebih kurang 200 hari dalam setahun dan cahaya matahari yang diterima di dalamlingkungan 2200 jam membolehkan banyak jenis dan pelbagai atau variati tanamantumbuh dan mengeluarkan hasil. Banyak kawasan yang belum dibangunkan denganaktiviti pertanian, terutama di Sabah dan Sarawak.Statistik cuaca merupakan satu unsur penting apabila memilih jenis tanaman,perancangan melaksanakan kerja-kerja pembersihan kawasan seperti menebang,membakar, dan menanam. Kefahaman jenis tanah, kecerunan dan penilaian kesesuaiantanah juga diperlukan. Di kawasan-kawasan yang bercerun tinggi seperti di Sabah danSarawak, pengairan adalah merupakan faktor yang perlu diambil kira berbandingdengan kawasan yang rata. Tanah-tanih yang berasid (pH4.0 hingga 4.5) dari jenistanah laterait yang kandungan nutriennya adalah rendah, memerlukan pHnyaditingkatkan dengan penggunaan kapur dan tambahan baja yang tinggi bagimemastikan kadar pengeluaran hasil yang tinggi. Kebanyakan tanah-tanah jenis laterait(oxisol) dimiliki oleh pekebun-pekebun kecil. Kegagalan menghasilkan hasil yangproduktif selalu dialami oleh pekebun-pekebun kecil.Terdapat 4 jenis tanaman yang kebiasaan sesuai di kawasan-kawasan yangkesuburan yang rendah iaitu getah, kelapa, kelapa sawit, dan koko. Tanaman -tanamanini dijalankan dalam bentuk estet. Harga-harga komoditi pertanian ini bergantungkepada pengeluaran sedunia dan ianya berkait rapat dengan perubahan iklim.
 
PRT 2008 (Pertanian dan Manusia) ________________________________________________________________________________________________  _ 
1.0Definisi Pertanian.
Menurut C.R.W Spedding (1994), pertanian ialah suatu aktiviti (manusia) yangdijalankan terutama untuk menghasilkan makanan dan gentian (bahan api, serta bahan-bahan lain) melalui kegunaan tumbuh-tumbuhan dan haiwan secara terkawal danberhati-hati. Justeru itu, pertanian adalah suatu aktiviti ekonomi yang sangat pentingwalaupun keluarannya tidak dinyatakan dalam istilah kewangan.
1.1Pertanian Alternati
Takrif 'pertanian alternatif' boleh dinyatakan sebagai kajian semula terhadapperkara yang tidak terdapat di dalam pertanian. Menurut Parr et.al. (1990) dan Schaller (1993) menghuraikan alternatif pertanian adalah satu anggapan umum terhadap liputanatau terma-terma spesifik seperti tanaman berinput rendah, dikendalikan secara biologi,penjanaan semula ekologi dan secara semula jadi. Pertanian yang serupa alternatif dilihat oleh Beus dan Dunlap (1990) sebagai mengurung tertentu nilai-nilai utama, yanglebih penting kemerdekaan, desentralisasi, masyarakat, harmoni dengan alam,kepelbagaian dan penahan. Majlis Penyelidikan Negara (1989) menyatakan pertanianalternatif sebagai satu pendekatan sistem untuk pertanian yang menggabungkanpengetahuan pusingan semula jadi terhadap ladang-ladang. Pendekatan sistem iniadalah ditakrifkan seperti '
wholism
' oleh Harwood (1990) dimana sistem-sistem semula jadi yang mesti bertindak sebagai suatu model dalam pembangunan pertanian alternatif dan teknologi-teknologi yang begitu konvensional sepatutnya diperbadankan menjadialternatif kepada sistem-sistem pertanian yang mana sesuai (contoh-contohnyamemperbaiki kepelbagaian hasil dan nutrien tanah dengan teknologi dan ujian).Sementara itu, secara tidak khususnya Pretty (1995) mendefinisikan pertanian alternatif bukan konvensional sebagai merujuk kepada pertanian denganterhadappenggunaannya yang lebih besar menggunakan sumber tempatan dan ilmu tempatan.Amalan-amalan pertanian alternatif didefinisikan pula oleh Bendari (1991) sebagaihubungan-hubungan biologi yang berlaku terhadap muka bumi.Secara kritikalnya takrifan pertanian alternatif merupakan pengiktirafan antarahubungan-hubungan sosio kebudayaan, aspek-aspek yang menguntungkan dan ekologidalam pengeluaran hasilan ladang. Sebuah sistem pertanian yang alternatif menyediakan sosioekonomi dan faedah-faedah ekologi dalam soal menambah sikapberdikari (pengeluaran makanan membolehkan petani untuk berpisah daripada kitaran
 
PRT 2008 (Pertanian dan Manusia) ________________________________________________________________________________________________  _ 
hutang yang tercipta akibat kos besar terhadap ladang dan penggunaan input-input),menyediakan makanan seimbang untuk keluarga petani,pendapatan yang mencukupi,dan satu penambahbaikan dalam alam semulajadi ladang. Kepentingan sistem ituadalah persekitaran yang mampan dan pada masa yang sama menyediakan petanidengan satu gaya hidup yang memuaskan.
2.0Kepentingan Pertanian Dalam Pengeluaran Makanan.
Pertanian dalam kehidupan manusia telah bermula sejak dari Nabi Adam lagi.Pertanian menjadi nadi kepada kehidupan manusia dengan membekalkan makanan danmengekalkan sistem alam sekitar yang wujud di dunia ini. Kepentingan pertanian tidakboleh digantikan dengan kecanggihan bidang lain. Kepentingan bahan makanan bukansahaja terhad untuk memenuhi keperluan individu tetapi turut menentukan tamadunsesebuah negara. Pada masa ini, terdapat arah aliran yang menunjukkan peningkatanpengeluaran makanan yang dihasilkan melalui kemajuan teknologi di beberapa buahnegara didunia. Misalnya seperti Thailand dan Jepun. Pengeluaran hasil tanamanberlaku selari dengan penggunaan input yang tinggi
3.0Jenis-jenis Pertanian Alternatif Terhadap Pengeluaran Pertanian.
Antara pengeluaran pertanian alternatif adalah seperti berikut:-
3.1. Sistem Penanaman Secara Fertigasi 
Industri sayur-sayuran di Malaysia menjadi sumber pendapatan yang pentingdi dalam sektor pertanian.Pengeluaran sayuran samada sayuran berdaun dan sayuranberbuah masih belum cukup untuk menampung keperluan domestik.Pengunaan sistemfertigasi adalah alternatif utama bagi menampung keperluan ini.Di atas keperluanmaklumat dibidang teknologi pertanian masakini dan khususnya Teknologi PenanamanSecara Fertigasi, pihak kami mengorak langkah kehadapan bagi transformasi teknologipertanian dalam memajukan sektor pertanian.Memodenkan aktiviti pertanian merupakan satu kaedah yang bolehmeningkatkan produktiviti pengeluaran pertanian . Kaedah Fertigasi adalah satu kaedahalternatif yang baik dan berdaya maju.Pengurusan tanaman adalah aspek paling penting

Activity (21)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Johan Yaacob liked this
Nor Azira Cira liked this
Shoba Gayathiri liked this
Hazel Hass liked this
Rafiqah Mat liked this
Rafiqah Mat liked this
Rafiqah Mat liked this
Shemi Pamelea liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->