Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
P. 1
Introduction and opening story from Absence of the Hero

Introduction and opening story from Absence of the Hero

Ratings: (0)|Views: 150|Likes:
Published by City Lights
Read the introduction and opening story from a new volume of classically dirty Bukowski prose.
Read the introduction and opening story from a new volume of classically dirty Bukowski prose.

More info:

Published by: City Lights on May 17, 2010
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/04/2015

pdf

text

original

 
Hlorcjs @ukawskf 
o`sjehj
A L
ljra
ZEHACCJHTJD XTAPFJX
 
 
JXXOVX, YACZMJ 07 ?649‘?660
  RL  PAA V
Dovfd Xtjplje Hocaeej
V BL 7  PA
 
Hapyrfblt © 0>?> `y Tlj Jstotj ai Hlorcjs @ukawskfFetraduhtfae hapyrfblt © 0>?> `y Dovfd Xtjplje Hocaeej Occ rfblts rjsjrvjdHavjr djsfbe7 Gj﬎ Mjccfe www.`fb`cujax.ejtCf`rory ai Haebrjss Hotocabfeb-fe-^u`cfhotfae Doto @ukawskf, Hlorcjs. O`sjehj ai tlj ljra 7 uehaccjhtjd starfjs oed jssoys, vacumj 07 ?649‘?660 / `y Hlorcjs @ukawskf ; jdftjd, wftl oe fetraduhtfae, `y Dovfd Xtjplje Hocaeej. p. hm. Fehcudjs `f`cfabroplfhoc rjijrjehjs. FX@E 62<->-<20<9-:8?-> F. Hocaeej, Dovfd Xtjplje, ?6:8— FF. Tftcj. ^X8::⒆Z4O9 0>?> <??'.:4—dh000>>6>46?>9Yfsft aur wj`sftj7 www.hftycfblts.hamHfty Cfblts @aaks orj pu`cfsljd ot tlj Hfty Cfblts @aakstarj09? Hacum`us OvjeujXoe Iroehfsha, HO 64?88
 
xf
FETPADZHTFAE
Hlorcjs @ukawskf hampasjd o sjqujehj ai sfx starfjs `jtwjje ?644 oed ?64<, fehcudfeb –Ojrmotl ai o Cjebtly Pjgjhtfae Xcfp” (?644) fe
Xtary
, –0> Toeks am Kossjcdawe” (?649) fe
^artiacfa FFF 
, oed tlj quortjt oppjorfeb fe
Motrfx
7 –Tlj Pjosae @jlfed Pjo-sae” (?649), –Cavj, Cavj, Cavj” (?649‘42), –Hohajtljs Xhrf`jedf” (?642), oed –Lord Rftlaut Musfh” (?64<).
?
 –Tlj Pjosae @jlfed Pjosae”—octlaubl djharotjd wftl @ukawskf‖s ﬏rst pu`cfsljd drow-feb, djpfhtfeb o `osj`occ pcoyjr hamfhoccy rjohlfeb aut ta hothl o ffy `occ—fs pjrvodjd `y oe jjrfj sjesj ai dfsqufjt. Tlj mofe hlorohtjr Hljcoskf fs puzzcjd, jefbmotfh, mutjd, wftldrowe; lj sjjs ea rjosae ta pjriarm lfs oppafetjd racj fe tlj bomj `jhousj, cfkj tlj bomj ai cfij, ft fs oe o`surd aej. @ukawskf poys hcasj ottjetfae ta tlj addcy-a`sjrvjd dfshaeejhtjd smocc djtofc oed djmaestrotjs lfs jorcy mostjry ai ﬏htfaeoc hro7 –﬏rj ae tlfebs stfhkfeb fe mautls” ai tlj spjhtotars; –tlj tlfhk vjfes fe tlj rjd ejhk” ai Gomfsae; o rlytlmf-hoc, cyrfhoc ffosl ai jratfh mystjry am tlj bfrc fe tlj broedstoed wftl –o brjje skfrt, oed o pcjot fe o brjje skfrt, slodaw-cfkj, oed cjopfeb.” Cfkj Paqujetfe fe Gjoe-^ouc Xortrj‖s
Co Eousæj 
 (?68<), wla jx-pjrfjehjs tlj warcd os –aut tljrj” oed fs modj fcc `y tlj hljsteut trjj‖s larrf`cj qufddfty, sa taa Hljcoskf ijjcs –df﬎jrjet,” odrf fe oe fedf﬎jrjet uefvjrsj wljrj –tlfebs dae‖t sjt rfblt” oed –jvje tlj sue caakjd o cfttcj sfhk, tlj brjje ai tlj ijehjs taa brjje, tlj sky muhl taa lfbl” oed o wjfrd rjhurrfeb `frd –skfppjd tlraubl tlj ofr, up oed dawe, samjwljrj, vjry iost.” Tlj tftcj –Tlj Pjosae @jlfed Pjosae” subbjsts oe feshruto`cj rfddcj ahhcudjd `jlfed tlj rjosaes wj fevjet ta fetjrprjt aur jxpjrfjehj. Rlotjvjr mjoefebs tljrj mfblt `j orj sa uerjosaeo`cj tlot tljy orj `jst possjd avjr fe sfcjehj. Ft fs tlj fedfvfduoc, qujstfaefeb pajt wla fs cast, wlfcj

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->