Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
18Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Nhật Ký Vassula Rydén Thị Kiến Thiên Chúa *Trọn Năm 1987*

Nhật Ký Vassula Rydén Thị Kiến Thiên Chúa *Trọn Năm 1987*

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 214|Likes:
Published by SPES-IN-GAUDIO
@Nhật Ký thị kiến Thiên Chúa của Vassula Rydén năm 1987 @Gồm trọn mười hai tháng @Trích Từ: Đời Sống Thật Trong Thiên Chúa
@Nhật Ký thị kiến Thiên Chúa của Vassula Rydén năm 1987 @Gồm trọn mười hai tháng @Trích Từ: Đời Sống Thật Trong Thiên Chúa

More info:

Published by: SPES-IN-GAUDIO on May 18, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/15/2013

pdf

text

original

 
 
VASSUALA RYDÉNTh
ị Kiến TC
-1987
 
VASSULA RYD
 
ÉNNh
ật Ký Thị Kiến Thi
ên Chúa Tr
ọn Năm 1987
 
VASSULA RYD
 
 ÉN: Nh
ật Ký Thị Kiến Thi 
ên ChúaTháng 01
 Năm 1987 
 
Ngày 8 tháng 1, 1987
- Bình an cho con, Vassula; Cha là Giêsu
đây; Vassula, h
ãy
đ
ế
n v
i Cha, hãy
đ
ế
n s
ng gi
a Trái Tim Cha;
-
Thưa Chúa Giêsu, Chúa cần
con
ư?
 
-
Ồ, đúng vậy! Cha rất cần con, Cha muốn chi
êu d
ụ con!
 -
 Nhưng con chẳng có giá trị g 
ì h
ết,
 - Cha yêu con v
ới
tình tr 
ạng hiện hữu của con ... Vassula, h
ãy là hi
ền th
ê c
ủa
Cha;-
 Làm sao có th
ể như thế được!
 
- Cha yêu con;-
Thưa Chúa Giêsu, con không biết làm sao để trở th
ành hi
ền th
ê c
ủa Chúa.
 
- Con yêu d
ấu, Cha sẽ dạy con trở th
ành hi
ền th
ê c
ủa Cha;
 -
Thưa Chúa, con có phải mang một biểu tượng n
ào không?
- Cha s
ẽ cho con vác Thập Giá của Cha; Thập Giá của Cha k 
êu g
ọi, van xin
Bình An và Yêu Th
ương;
 -
Thưa Chúa Giêsu, con muốn đem niềm vui cho Chúa.
 
- Hãy cho Cha ni
ềm vui bằng cách đừng bao giờ bỏ
Cha, hãy cho Cha ni
ềm vui
 b
ằng cách y
êu Cha, hãy cho Cha ni
ềm vui bằng cách thức tỉnh con cái Cha;
 
 
 -
Con c
ần sức mạnh của Chúa để l 
àm
ất cả những việc này, đặc biệt l 
à vi
ệc
 sau cùng!
- Hãy nhìn th
ẳng v
ào Cha;
(Tôi nhìn Chúa, Ng 
ười đang chiếu tỏa sức
m
ạnh giống như một h
ào quang.)
- Cha S
ức Mạnh; Cha sẽ giúp con, Cha chúc phúc cho con;
 -
Chúa có hài lòng v
ề con không? trước đây con chưa hề hỏi Chúa.
 
- Cha hài lòng v
ề con bất cứ khi n
ào Cha c
ảm nhận được l
à con yêu Cha;-
Ước chi con được thấy Chúa một cách cụ thể!
 
- C
ứ xin rồi con sẽ được; h
ãy gia t
ăng niềm tin của con nơi Cha;
 
(Tôi quy
ết định cho một vị linh mục Công Giáo ở đây xem các b
ài tôi ghi chép.
 Người l 
ên án nh
ững b
ài này là ma qu
 ỷ rồi bảo tôi phải ngưng ngay. Chúa Giêsuđ 
ã h
ỏi l 
inh m
ục rằng người có muốn vác Thập Giá B
ình An và Yêu Th
ương với
tôi không. Tôi nói l 
ại điều này cho người hay, người nói đó l 
à ma qu
 ỷ. Người
b
ảo tôi đọc: kinh Tổng L
ãnh Thiên Th
ần Micae, kinh
ãy Nh
ớ của thánh Bênađô và kinh Tuần Cửu Nhật trông cậy Thánh Tâm Chúa; Người nói tôi đọc
nh
ững kinh n
ày trong nh
ững ng 
ày k 
ế đó để xem có chuyện g 
ì x
ảy ra không.
1
Tôi
đ 
ã làm nh
ư người dạy. Tôi để cho tay tôi viết, và đ 
ã vi
ết ra bốn ng 
ày liên ti
ếp
dòng ch
ữ:
“Cha, Giavê Thiên Chúa, đang d
ìu d
ắt con”)
 -
Thưa Chúa Giêsu, con đ 
ã làm theo ý mu
ốn của vị linh mục, con ngừng viết 
ngo
ại trừ năm chữ này được viết ra sau khi con cầu nguyện. Con đ 
ã ng 
ăn cản
Chúa vi
ết v
ì vâng l 
ời vị linh mục. Con muốn hỏi Chúa, Thưa Chúa, tại sao, tại
 sao Chúa l 
ại hỏi vị linh mục đó, v
ì Chúa
đ 
ã bi
ết chuyện g 
ì s
ẽ xảy ra v
à bi
ết baođau khổ mà người sẽ gây ra cho con!
 
- Con gái, Cha
ở c
ùng con, Cha h
ỏi vị linh mục đó v
ì Cha mu
ốn cho người học
h
ỏi, Cha muốn người bắt đầu hiểu sự Gi
àu Có c
ủa Cha, Cha l
à ngu
ồn Gi
àu SangVô T
ận!
“Hãy bi
ết rằng Cha,
 
Giêsu Kitô, đang ban huấn dụ n
ày cho con cái Cha;
chính Cha đây, Đấng đang d
ìu d
ắt Vassula; đừng gạt bỏ những ơn phúc Cha
 ban; nh
ững sứ điệp của Cha k 
êu g
ọi B
ình An và Yêu Th
ương; Cha muốn concái Cha đến đầy các
 
thánh điện của Cha; Cha muốn chúng quay về
cùng Cha,
1
 
Vị linh mục bảo tôi ngừng viết và tôi đã vâng lời người, nhưng khi tôi cầm cây bút chì, thì Thiên Chúalại dùng tay tôi.
 

Activity (18)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Doan Cong Trang liked this
ansungvabinhan liked this
ansungvabinhan liked this
ansungvabinhan liked this
congbinh_89 liked this
VuTruongHai liked this
rosha36 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->