Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
33Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
PROTECTIA MUNCII

PROTECTIA MUNCII

Ratings:

5.0

(2)
|Views: 2,237 |Likes:
Published by lidiacornea

More info:

Published by: lidiacornea on May 18, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/01/2013

pdf

text

original

 
REGULI PRIVIND PROTECTIA, IGIENA SISECURITATEA IN MUNCA IN CADRUL SPITALULUI
 Profesor:Rozalia Moraru Elev:Lidia Cornea1B.AMG  Bibliografie:Ghid Protectia Muncii Autor:Mihai Lucian Chituwww.google.ro
 
 Reguli privind protecţia, igiena şi securitatea în muncă în cadrul  spitalului 
1. Instruirea pe linie de securitate şi sănătate în muncã şi însoţirea persoanelor aflate în spital cu permisiunea angajatorului (studenţi în practicã, personal medical din alte unităţi) se va face de către responsabiliicu securitatea în muncã din fiecare loc de muncã conform programului deinstruire.2. Pentru lucrãtorii din alte unităţi din exterior care desfăşoară activităţi pe bazã de contract prestări servicii în cadrul spitalului, Serviciul Tehnic vaasigura instruirea pe linie de securitate şi sănătate în muncã a lucrãtorilor externi privind activităţile specifice unităţii noastre, riscurile pentrusecuritatea şi sănătatea în muncă precum şi măsurile de prevenire şi protecţiela nivelul spitalului în general.Instruirea se consemnează în fişa de instruire colectivă. Fişa de instruirecolectivă se întocmeşte în 2 exemplare din care un exemplar se va păstra laServiciul Tehnic şi un exemplar de către angajatorul lucrătorilor instruiţi.3. În contractele de prestări servicii vor fi prevăzute clauze cu privire lainstruirea lucrătorilor externi pe linie de securitate şi sănătate în muncă.Spitalul are obligaţia să ia toate măsurile necesare pentru protejareavieţii şi sănătăţii angajaţilor.Spitalul are obligaţia să asigure securitatea şi sănătatea salariaţilor întoate aspectele legate de muncă.Obligaţiile salariaţilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă nu pot aduce atingere responsabilităţii spitalului.Spitalul va lua măsurile necesare pentru protejarea securităţii şisănătăţii angajaţilor, inclusiv pentru activităţile de prevenire a riscurilor  profesionale, de informare şi pregătire, precum şi punerea în aplicare aorganizării protecţiei muncii şi mijloacelor necesare acesteia.La nivelul spitalului s-a constituit un
comitet de securitate şi  sănătate în muncă
cu scopul de a asigura implicarea salariaţilor laelaborarea şi aplicarea deciziilor în domeniul protecţiei muncii şi care areurmătoarele atribuţii :2
 
aprobă programul anual de securitate şi sănătate în muncă ;
urmăreşte aplicarea acestui program, inclusiv alocarea mijloacelor necesare prevederilor lui şi eficienţa acestora din punct de vedere alîmbunătăţirii condiţiilor de muncă;
urmăreşte modul în care se aplică şi se respectă reglementările legale privind securitatea şi sănătatea în muncă;
analizează factorii de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională,existenţi la locurile de muncă;
analizează propunerile salariaţilor privind prevenirea accidentelor demuncă şi a îmbolnăvirilor profesionale, precum şi pentruîmbunătăţirea condiţiilor de muncă;
efectuează cercetări proprii asupra accidentelor de muncă şiîmbolnăvirilor profesionale;
efectuează inspecţii proprii privind aplicarea şi respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă;
informează inspectoratele de protecţie a muncii despre starea protecţiei muncii în propria unitate;
realizează cadrul de participare a salariaţilor la luarea unor hotărâricare vizează schimbări ale procesului de producţie ( organizatorice,tehnologice, privind materiile prime utilizate, etc..), cu implicaţii îndomeniul protecţiei muncii;
dezbate raportul, scris, prezentat Comitetului de securitate şi sănătateîn muncă de către conducătorul unităţii cel puţin o dată pe an, cu privire la situaţia securităţii şi sănătăţii în muncă, acţiunile care au fostîntreprinse şi eficienţa acestora în anul încheiat precum şi programulde protecţie a muncii pentru anul următor; un exemplar din acestraport trebuie prezentat inspectoratului teritorial de protecţie a muncii;
verifică aplicarea normativului-cadru de acordare şi utilizare aechipamentului individual de protecţie, ţinând seama de factorii derisc identificaţi;
verifică reintegrarea sau menţinerea în muncă a salariaţilor care ausuferit accidente de muncă ce au avut ca efect diminuarea capacităţiide muncă;
la nivelul fiecărui angajator se constituie un comitet de securitate şisănătate în muncă, cu scopul de a asigura implicarea salariaţilor laelaborarea şi aplicarea deciziilor în domeniul protecţiei muncii;3

Activity (33)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Robert Turtoiu liked this
bebitoasa76 liked this
Bogdan DiCaprio liked this
11224499 liked this
Vlad Borta liked this
Caruntu Cristina liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->