Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
53Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ghid invata singur dactilografie (Echipa Dropia)

Ghid invata singur dactilografie (Echipa Dropia)

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 3,419|Likes:
Published by Echipa Dropia
Ghid învaţă singur dactilografie (Echipa Dropia) (invatasingur.ro)
Ghid învaţă singur dactilografie (Echipa Dropia) (invatasingur.ro)

More info:

Published by: Echipa Dropia on May 18, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/09/2013

pdf

text

original

 
 
http://www.invatasingur.ro
 
Metoda scrierii la tastatur
ă
cu zece degete
(adaptare dup
ă
manualul de Stenodactilografie, Ed. Didactic
ă
 
ş
i Pedagogic
ă
, Bucure
ş
ti, 1973)
– prof. Popa Nicolae –
Metoda,
 
general
 
folosit
ă
 ,
 
pentru
 
 însu
ş
irea
 
unui
 
scris
 
rapid
ş
i
 
corect
 
este
 
metoda
 
scrierii
 
cu
 
zece
 
degete,
 
f
ă
r
ă
privirea
 
tastaturii
 
(a
ş
a
numita
 
metod
ă
 „oarb
ă
” 
).
 
Tastatura
 
este
 
 împ
ă
r
ț
it
ă
 în
 
dou
ă
zone
 
aproximativ
 
egale,
 
una
 
rezervat
ă
mâinii
 
stângi,
 
cealalt
ă
mâinii
 
drepte,
 
 împ
ă
r
ț
ite,
 
la
 
rândul
 
lor,
 
 în
 
câte
 
patru
 
zone,
 
corespunzând
 
unui
 
anumit
 
deget,
 
a
ş
a
 
cum
 
se
 
poate
 
vedea
 
 în
 
figurile
 
urm
ă
toare:
 
Tastele
 
 ASDF 
 JKL;
 
sunt
 
tastele
 
de
 
 baz
ă
.
 
Ele
 
reprezint
ă
tastele
 
„de
 
re
ş
edin
ță
 
a
 
degetelor.
 
La
 
 începutul
 
lucrului,
 
degetele
 
se
 
a
ş
eaz
ă
deasupra
 
acestor
 
taste;
 
de
 
aici
 
se
 
vor
 
deplasa
 
pentru
 
ac
ț
ionarea
 
altor
 
taste
ş
i
 
tot
 
aici
 
vor
 
reveni
 
dup
ă
aceasta.
 
Pentru
 
orientare,
 
pe
 
majoritatea
 
tastaturilor,
 
tastele
 
 F 
ş
i
 
 J 
 
sunt
 
 însemnate
 
printr
o
 
mic
ă
ridic
ă
tur
ă
 ,
 
u
ş
or
 
detectabil
ă
la
 
pip
ă
it,
 
ce
 
ne
 
indic
ă
pozi
ț
iile
 
degetelor
 
ar
ă
t
ă
toare
 
de
 
la
 
ambele
 
mâini.
 
 
 
Bara
 
de
 
spa
ț
iu
 
se
 
 bate
 
cu
 
degetele
 
mari,
 
dup
ă
urm
ă
toarea
 
regul
ă
:
 
cu
 
mâna
 
stâng
ă
când
 
litera
 
anterioar
ă
a
 
fost
 
 b
ă
tut
ă
cu
 
mâna
 
dreapt
ă
 ,
ş
i
 
cu
 
mâna
 
dreapt
ă
când
 
ultima
 
liter
ă
a
 
fost
 
 b
ă
tut
ă
cu
 
mâna
 
stâng
ă
.
 
Exerci
ț
iile
 
care
 
urmeaz
ă
sunt
 
alc
ă
tuite
 
din
 
grupe
 
de
 
litere,
 
cuvinte
ş
i
 
propozi
ț
ii.
 
Ele
 
trebuie
 
executate
 
cu
 
mult
ă
aten
ț
ie.
 
Preocuparea
 
principal
ă
 ,
 
 în
 
special
 
 în
 
perioada
 
de
 
 început,
 
trebuie
 
s
ă
fie
 
nu
 
realizarea
 
unui
 
scris
 
rapid,
 
ci
 
a
 
unui
 
scris
 
corect.
 
Viteza
 
va
 
veni
 
mai
 
târziu,
 
pe
 
m
ă
sura
 
exerci
ț
iului
 
f
ă
cut.
 
Se
 
va
 
observa
 
cu
 
stricte
ț
e
 
men
ț
inerea
 
permanent
ă
a
 
degetelor
 
deasupra
 
tastelor
 
de
 
 baz
ă ş
i
 
deplasarea
 
lor
 
 
nu
ş
i
 
a
 
mâinilor
 
 
numai
 
 în
 
cazul
 
 în
 
care
 
trebuie
 
s
ă
ac
ț
ioneze
 
asupra
 
altor
 
taste.
 
Privirea
 
trebuie
 
s
ă
urm
ă
reasc
ă
numai
 
textul
 
de
 
copiat.
 
Se
 
va
 
pronun
ț
a
 
sau
 
se
 
va
 
repeta
 
 în
 
gând
 
fiecare
 
liter
ă
care
 
se
 
 bate,
 
fapt
 
care
 
va
 
contribui
 
la
 
ob
ț
inerea
 
deprinderii
 
de
 
a
 
lovi
 
o
 
anumit
ă
tast
ă
numai
 
cu
 
un
 
anumit
 
deget.
 
Se
 
poate
 
lucra
 
 în
 
orice
 
editor
 
de
 
texte
 
(Notepad,
 
Wordpad,
 
Word
 
etc.),
 
sau
 
cu
 
tutorialul
 
online
 
de
 
la
 
adresa
 
http://www.invatasingur.ro.
 
În
 
lipsa
 
calculatorului,
 
se
 
poate
 
lucra
 
pe
 
tastatur
ă
de
 
carton
 
sau
 
de
 
hârtie.
 
Fiecare
 
linie
 
din
 
fiecare
 
exerci
ț
iu
 
va
 
fi
 
copiat
ă
de
 
câte
 
3
5
 
ori,
 
 înainte
 
de
 
a
 
trece
 
la
 
linia
 
urm
ă
toare
 
(ele
 
au
 
fost
 
grupate
 
 în
 
grupuri
 
de
 
câte
 
dou
ă
linii
 
pentru
 
o
 
vizibilitate
 
mai
 
 bun
ă
).
 
Exerci
ţ
iul 1
literele asdf-jkl;
asdf ;lkj fdsa jkl; ;ala dkfj asdf ;lkj fdsa jkl; ;ala dkfjfalk dala sasa falk dala sasa falk dala sasa falk dala sasasa jad kl sa jad kl sa jad kl sa jad kl sa jad kl sa jad klsa jaf dl sa jaf dl sa jaf dl sa jaf dl sa jaf dl sa jaf dlal fald alaska al fald alaska al fald alaska al fald alaskaas afla dallas as afla dallas as afla dallas as afla dallaslas fals jaffa las fals jaffa las fals jaffa las fals jaffasal lada kafka sal lada kafka sal lada kafka sal lada kafka
Exerci
ţ
iul 2
Literele g-h
Litera
 
G
 
se
 
scrie
 
cu
 
degetul
 
ar
ă
t
ă
tor
 
al
 
mâinii
 
stângi,
 
iar
 
litera
 
 H 
 
cu
 
degetul
 
ar
ă
t
ă
tor
 
al
 
mâinii
 
drepte.
 
Dup
ă
scriere,
 
degetele
 
revin
 
la
 
tastele
 
de
 
 baz
ă
 F 
 
ş
i
 
 J 
.
 
Respecta
ț
i
 
cu
 
stricte
ț
e
 
reparti
ț
ia
 
degetelor
 
pe
 
tastatur
ă
.
 
Nu
 
lovi
ț
i
 
tastele
 
cu
 
alte
 
degete
 
decât
 
cele
 
stabilite.
 
asdg ;lkh gdsa hkl; dfgf kjhj asdg ;lkh gdsa hkl; dfgf kjhjgala hala alah gala hala alah gala hala alah gala hala alah
 
gh hg aha gh hg aha gh hg aha gh hg aha gh hg aha gh hg ahakg ha gal kg ha gal kg ha gal kg ha gal kg ha gal kg ha galah fag haga ah fag haga ah fag haga ah fag haga ah fag hagahl aga glas hl aga glas hl aga glas hl aga glas hl aga glasgaj saga halal gaj saga halal gaj saga halal gaj saga halalsah alga halaj sah alga halaj sah alga halaj sah alga halaj
Exerci
ţ
iul 3
literele e-i
Litera
 
E
 
se
 
scrie
 
cu
 
degetul
 
mijlociu
 
al
 
mâinii
 
stângi,
 
iar
 
litera
 
 
cu
 
degetul
 
mijlociu
 
al
 
mâinii
 
drepte.
 
Dup
ă
scriere,
 
degetele
 
revin
 
la
 
tastele
 
de
 
 baz
ă
D
ş
i
 
.
 
Bate
ț
i
 
 bara
 
de
 
spa
ț
iu
 
doar
 
cu
 
degetele
 
mari.
 
Respecta
ț
i
 
regula
 
alternan
ț
ei:
 
cu
 
degetul
 
mare
 
de
 
la
 
mâna
 
stâng
ă
 ,
 
când
 
ultima
 
liter
ă
a
 
fost
 
scris
ă
cu
 
mâna
 
dreapt
ă
 ,
ş
i
 
invers.
 
asef lij; dedf kikj iked seil asef lij; dedf kikj iked seilegal afis ilie egal afis ilie egal afis ilie egal afis ilieia lei adie ia lei adie ia lei adie ia lei adie ia lei adiesi ies file si ies file si ies file si ies file si ies filehai deja fidel hai deja fidel hai deja fidel hai deja fidelsef kaki ideal sef kaki ideal sef kaki ideal sef kaki idealai alee alifie ai alee alifie ai alee alifie ai alee alifieel fagi aliaje el fagi aliaje el fagi aliaje el fagi aliaje
Exerci
ţ
iul 4
literele r-u
Litera
 
R
 
se
 
scrie
 
cu
 
degetul
 
ar
ă
t
ă
tor
 
al
 
mâinii
 
stângi,
 
iar
 
litera
 
 
cu
 
degetul
 
ar
ă
t
ă
tor
 
al
 
mâinii
 
drepte.
 
Dup
ă
scriere,
 
degetele
 
revin
 
la
 
tastele
 
de
 
 baz
ă
 F 
ş
i
 
 J 
.
 
Nu
 
va
 
gr
ă
 bi
ț
i.
 
Preocuparea
 
principal
ă
trebuie
 
s
ă
fie
 
nu
 
realizarea
 
unui
 
scris
 
rapid,
 
ci
 
a
 
unui
 
scris
 
corect.
 
Viteza
 
va
 
veni
 
mai
 
târziu,
 
pe
 
m
ă
sura
 
exerci
ț
iului
 
f
ă
cut.
 
asdr ;lku dfrf kjuj ujrf druk asdr ;lku dfrf kjuj ujrf drukduel fire ursi duel fire ursi duel fire ursi duel fire ursieu rural husar eu rural husar eu rural husar eu rural husarar urias kaliu ar urias kaliu ar urias kaliu ar urias kaliuras duri redus ras duri redus ras duri redus ras duri redussau jder auriu sau jder auriu sau jder auriu sau jder auriusur rai fagure sur rai fagure sur rai fagure sur rai fagurejur dar haihui jur dar haihui jur dar haihui jur dar haihui

Activity (53)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
mirahya liked this
moprica_1 liked this
azonas9339 liked this
Tony Tzu liked this
stedana liked this
clauserb liked this
rockerno liked this
Marian Gherman liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->