Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
enev

enev

Ratings: (0)|Views: 135 |Likes:
Published by siver wolf

More info:

Published by: siver wolf on May 18, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/08/2010

pdf

text

original

 
МОРФОПСИХОЛОГИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ БУКВИ
(Извадка от книгата на Хр. Енев – “Числата – символика и традиции” виж.
)
Тук ще се запознаем с общото морфопсихологическо
*
, числово и окултно значение на Българскатаазбука. Интерпретациите са първи подобен опит за тълкуване на езотеричната структура насъвременната буквената ни система след Правописната реформа от 1945 г. Своя прочит на скритатастрана на кирилските букви съм направил в съответствие с нумерологичните принципи, съобразнонашата именна система. Тълкуванията могат да послужат за основа при разглеждане на инициала(първата буква) на личното, умалителното име или псевдонима.Инициалът на личното име е показател за различни тенденции, които могат да се използват по пътяна личната реализация. Когато инициалът е гласна буква, това е показател за жизненост и енергия презцелия живот.Тук логично би възникнал въпроса: Защо, въпреки писмените различия, нумерологията е еднаквоприложима навсякъде по света?Според Кабала и теорията за Съотношенията, всяка буква служи за означение на определенипонятия, смисъл и идеи. Това можем да открием и в потарата кирилица, където буквите сапредставени със своите значения, образуващи своеобразна мисъл. Ето една част от тях, където в скобисъм посочил някои символни идеи с морфопсихологическо значение:
 А
 з (Личното Его и Воля),
 В
еди ( Книги, Истина, Познание),
 Г 
 лаголи (Говорене, Движение),
 Д 
обро(Доброта, Любов),
 Е 
ст (да Бъда, Материалност и Сила),
 Ж 
ивете (Живея, Съществувам, Развивам се),
 З
емля (Свят, Материя),
 К 
ако (Противоположности),
 Л 
юде ора, Общество, Стремеж къмединство),
 М 
ыслите (Мисъл, Осъзнаване на материалния свят),
 П 
окои (Търпение, Спокойствие/… ит.н.
Разбира се, различните азбуки са строго специфични по изписване и произношение. Резултатитеот нумерологичните анализи обаче са
еднакви за всички езици, тъй като зависят от числата, носителина ключовите значения.
Що се отнася до графиката на буквите, то
формата на всеки писмен знак епряко свързана със скоростта, движението и вибрациите на съответния звук с азбучна стойност.
БЪЛГАРСКИТЕ АЗБУКИ
Глаголическата старобългарска азбука е създадена през 862-863 г. от Константин-Кирил Философ.Тя е по-стара от Кирилицата и досега няма общо мнение около нейния първоизточник и символика.Очевидно е едно - в основата на глаголицата са залегнали три основни елемента - Кръг (символ наВселената), Триъгълник (символ на Триединството и Св. Троица) и Кръст (символ на християнството,всеотдайността и саможертвата)!..
 Глаголическа азбука Кирилска азбука
*
Морфопсихология – междинна наука между психология и морфология, занимаваща се с изследване на съответствията междупсихологиата, типовете хора и техните морфологически доминанти; понятието е познато от 1950 г.
 
Морфопсихология на българските букви
Кирилицата е втората старобългарска азбука, чиито букви са първообраз на съвременните. Приемасе, че е създадена през IX-X век от Методий, брат на Константин-Кирил, но съществува мнението, че тяе съставена от Климент, ученик на Методий.През вековете българските букви променят част от формата си - под влияние на промени визговора, по подражание на гръцкия правопис и книгопечатането на кирилица през XVI в. извънбългарските земи. Повечето букви на Кирилицата напълно съвпадат със съответните букви от гръцкотоуставно писмо от IX в. и като тях имат числени стойности иж табл. 1). Във всяка старацърковнославянска книга може да се види, че там числата са означавани с букви, върху които иматитулни знаци - чертички, стрелки, вълнообразни линии или двоеточия. Цифровите стойности набуквите в старата българска книжнина са същите като тези на гръцката азбука.Писмената система, която се използва в българския език днес е създадена през XIV век за нуждитена българското писмо. "В днешния си вид, печатен и ръкописен, тя е установена най-напред в Русия,където по времето на Петър I - в 1708 г. - е създадена за нуждите на администрацията и образованието"("Българска Фонетика", Д. Тилков и Т. Бояджиев, Изд. "Наука и изкуство", 1981 г., стр. 227). "Началотона българския национален вариант на гражданската кирилица се свързва с името на Христаки Павлович,чиято книга "Аритметика" излиза през 1833 г., напечатана с новия шрифт"(пак там, стр. 228).Съвременната българска азбука се състои от 30 букви, за разлика от старобългарската (Кирилица),която съдържала 45 сложни за изписване знаци. Това наложило премахването на тези, за които нямалозвукови съответствия в славянската реч и на други, съществували за предаване на гръцките думи. От1870 г. те вече са 33, а правилата за употребата на
Ъ
и
Ь
са разработени след 1878 г. Правописната реформа от 1945 г. премахва употребата на ятовата гласна
Ь
и в българската азбука остават само 30писмени знака. Буквите
У
и
 Я
са заети от руската гражданска азбука, а промяната и стилизацията накирилицата довели до приближаване на българските букви до латинския шрифт "antigua".
НУМЕРОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ НА БЪЛГАРСКИТЕ БУКВИ
Съвременната нумерология разглежда буквите на имената, с които се занимава в два аспекта:1) Според графичното им изражение2) Според числената им стойност и значение;Буквите на името се изследват:а/
 На ниво характерологичен и психологически профил и тенденции, със значение за еволюциятана индивида
:- по първа буква (инициал) на личното име;- по първа гласна на фамилното име;- по последна буква на името и фамилията.б/
 На ниво преходи или т.нар. транзити на буквите, свързани с личната година на индивида
-отчита се влиянието на определена буква от името през личната година по отношение на годината на раждане. Тук само за сведение ще отбележим, че:- буквите
А, Й, Т, Ь
имат интензитет на влияние 1 година;- буквите
Б, К, У, Ю
имат интензитет на влияние 2 години;- буквите
В, Л, Ф, Я
имат интензитет на влияние 3 години;- буквите
Г, М, Х
имат интензитет на влияние 4 години;- буквите
Д, Н, Ц
имат интензитет на влияние 5 години;- буквите
Е, О, Ч
имат интензитет на влияние 6 години;- буквите
Ж, П, Ш
имат интензитет на влияние 7 години;- буквите
З, Р, Щ
имат интензитет на влияние 8 години;- буквите
И, С, Ъ
имат интензитет на влияние 9 години.Най-силно вибраторно влияние оказват Личното
 
и Фамилното име (
както са вписани вкръщелното свидетелство и регистъра
), тъй като чрез тях се изявяваме в материалния свят и вотношенията ни с околните. Второто лично име (ако има такова), презимето и второто фамилно име стире (по мъж) имат вторично, нюансирано влияние и отразяват второстепенни тенденции в личнатаеволюция.
2
 
Морфопсихология на българските букви
 Личното име
е главен нумерологичен елемент, даващ представа за самобитността на характера, заличните способности и заложби. То е активна част от нашата индивидуалност и еволюция, тъй като"вибрира" по всяко време и при всякакви обстоятелства в ежедневието. Личното име е свързано сдълбо- кото подсъзнание, задействано от условията на средата и личните мотивации. Показател е заобщото здравословно състояние, както и за някои хронични заболявания.
Фамилното име
е изразител на семейните корени, бащата, домашната среда и отговорности. То есвързано с наследствени характеристики и влияния, които трябва да бъдат осмислени по пътя насамостоятелното развитие. Показателно е за способността за личен избор с възможностите засамоутвърждаване и индивидуализация.
 Гласните букви
в имената дават представа за личния живот и вътрешната страна на човека, занеговата душевност, цели, стремежи, мотивации, потенциал за тяхната реализация.
Съгласните букви
акцентират върху заложбите и конкретни аспекти във връзка с обществената ипрофесионална насока на личностното развитие."Първата буква в името представя главната вибрация, централните букви показват душевнатаатмосфера и осмисления опит, а последната буква - еволюцията на ниво идеи и личен избор" (Ж.-Д.Фермие, "Numerologie, Le livre des cycles".Таблиците по-долу дават представа за числените стойности и вибрации на името в "своя" и "чужда"езикова среда, както и за връзката между нумерологията и астрологията.
Кирилица123456789
АББГДЕЖЗИЙ
10
К
11
Л
12
М
13
Н
14
О
15
П
16
Р
17
С
18
Т19У
20
Ф
21
Х
22
Ц
23
 Ч
24
Ш
25
Щ
26
Ъ
27
Ь
28
Ю
29
 Я
30
Забележка
: Числата до буквите са техния пореден номер в азбуката.
Латиница123456789
ABCDEFGHIJ
10
11
L
12
M
13
 N
14
O
15
P
16
Q
17
18
S
19
T
20
U
21
V
22
W
23
X
24
Y
25
Z
26
СЪОТВЕТСТВИЯ МЕЖДУ БУКВИТЕ, ПЛАНЕТИТЕ И ЧИСЛАТАБукваЧис-лоАстр.съотносимост начислотоБукваЧислоБукваЧислоБукваЧисло
A1Слънце и МарсЙ
10
1Т
19
1Ь
28
1Б2ЛунаК
11
2У
20
2Ю
29
2В3Меркурий,ЮпитерЛ
12
3Ф
21
3Я
30
3Г4Юпитер, СатурнМ
13
5Х
22
4Д5Меркурий, Марс инехармоничнитеаспекти на ЛунатаН
14
5Ц
23
5Е6 ВенераО
15
6Ч
24
6Ж7Уран, НептунП
16
7Ш
25
7З8Сатурн, МарсР
17
8Щ
26
8И9Нептун, ЛунаС
18
9Ъ
27
9
3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->