Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
P. 1
Advanced lesson plan (November)

Advanced lesson plan (November)

Ratings: (0)|Views: 280|Likes:
Published by The Guardian
Learning English with the Guardian Weekly
Learning English with the Guardian Weekly

More info:

Published by: The Guardian on May 18, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/10/2013

pdf

text

original

 
`msvor} oa |ko|ik cimnbmgj mv 
2 Zorh zmv` e |ervgkr egf frez e shkvc` oa e no{g.vemg' Iooh ev v`k zorfs bkioz' C`kch eg} {ghgozgqoceb{ier} mg e fmcvmoger}' Z`krk fo }o{ v`mgh }o{nmj`v gf v`ksk v`mgjs og e no{gvemg? Iebki }o{rshkvc`'
egh) jiecmkr) mck aeii) seffik) |keh) |krnegkgv mck) sio|k)s{nnmv 
3 Iooh ev v`k `kefimgk) |`ovo egf ce|vmog' Con|ikvkv`k skgvkgcks'e
 `eqk bkkg ao{gf og Kqkrksv' 
 b
V`ms fmscoqkr} ms eg mgfmcevmog oa ' 
c
V`k fmscoqkr} zes nefk b} '
Ervmcik
B{ttmgj mks `kreif jiobeizernmgj og Kqkrksv
5
Kerimkr v`ms }ker Feze Svkqkg S`kr|e zes rksvmgjev Kqkrksv besk cen| z`kg `k egf `ms con|eg.mogs `kerf sonkv`mgj b{ttmgj' ’Z`ev ms v`ev?„eshkf v`k }o{gj Gk|eim' V`k} skerc`kf egfao{gf e bmj biech `o{sk }) sonkv`mgj {gmnejm.gebik d{sv e akz }kers ejo z`kg go mgskcv co{if`eqk s{rqmqkf ev ;)31< nkvrks'
2
’Mv”s `e||kgkf vzmck v`ms }ker – v`k @mneie}eserk zernmgj {| egf c`egjmgj aesv)„ se}s Feze)z`o `es cimnbkf Kqkrksv vzmck es zkii es vzo0)<<< nkvrk |kehs mg Vmbkv'
3
’Z`ev M fo ms cimnb' Egf z`ev zk skk ms v`k @mne.ie}eg jiecmkrs nkivmgj' Mv”s gov e skesogei v`mgjeg} nork' Mv”s re|mf' Mv”s so e||erkgv)„ `k semf'
Gkzs.beskf Kgjims` iegj{ejk ecvmqmvmks aron v`k jiobei gkzs|e|kr \ejk 2
6
’Iooh ev v`k zeiis egf sio|ks oa v`k H`{nb{jiecmkr Xz`mc` ozs 3hn fozg aron eg mckaeii ogv`k so{v`krg eghs oa Kqkrksv^'
;
’]o{ ceg skk e ciker imgk z`krk v`k biech roch bkconks z`mvk' V`ev”s z`krk mv”s bkkg kp|oskfvo v`k s{g' V`ev nkegs nkvrks oa v`mch mck `eqknkivkf mg d{sv e akz fkcefks'„
1
Eii v`rkk jkgkrevmogs oa Feze”s aenmi} vksvma} vonedor cimnevk c`egjk vehmgj |ieck vofe}' ’Jregf.aev`kr {skf vo vehk }ehs vo e |ieck ceiikf Johmo)z`mc` zes og v`k ov`kr smfk oa v`k Gjot{nbejiecmkr) Gk|ei”s iogjksv' @k co{if zeih v`kn oqkrv`k mck b{v goz v`k z`oik v`mgj `es nkivkf)„ `ksemf'
:
@k imsvs sonk oa v`k |`}smcei c`egjks `k `es skkgegf v`kmr kkcvs og iocei conn{gmvmks' ’V`k |kr.negkgv mck eboqk o{r qmiiejk goz nkivs ev ebo{v;);<< nkvrks) b{v mv {skf vo bk 3):;< nkvrks'O{r qmiiejk ms skkmgj |roiogjkf fro{j`vs' V`k}{skf vo iesv e akz nogv`s' Goz zk ceg jo skqkgnogv`s zmv`o{v remg'„
0
Feze) 2;) ms e ZZA enbessefor og cimnevkc`egjk egf r{gs nedor kp|kfmvmogs mgvo v`k@mneie}es) cimnbmgj zmv` `ms armkgf E|e S`kr|e)z`o `es cimnbkf Kqkrksv 5= vmnks – v`k zorifrkcorf'
=
Kqkrksv ms c`egjmgj) `k se}s' ’E|e se}s v`krk zesr{ggmgj zevkr og v`k s{raeck oa v`k So{v` coiXe seffik ev :)=2< nkvrks bkvzkkg Kqkrksv egfI`ovsk no{gvemg^ v`ms }ker)„ semf Feze' ’Eisov`k s{nnmv ms jkvvmgj sneiikr' ]o{ {skf vo bk ebikvo jkv ;< |ko|ik og v`k rmfjk vo mv' Goz v`krk”sroon aor 50 |ko|ik ev nosv'„
Do`g Qmfei
Jiosser}
}eh
(go{g- eg egmnei oa v`k coz aenmi}) zmv` iogj `orgsegf iogj `emr
zesvkiegf
(go{g- e fksoievk erke oa iegf zmv`o{v|iegvs
|roiogjkf
(efdkcvmqk- cogvmg{mgj aor e iogj vmnk
seffik
(go{g- e rmfjk coggkcvmgj vzo no{gvemg |kehs
Goqknbkr 2<<=
3
 
Z`mik rkefmgj
5 Rkef v`k ervmcik' \{v }ks X]^ or go XG^ gkpv vo v`kskskgvkgcks' [gfkrimgk v`k mgaornevmog mg v`k vkpv'
 
Jiobei zernmgj og Kqkrksv ‡e
`es eiiozkf mks vo e||ker ev `mj`kr ikqkis' 
 b
ms occ{rrmgj rkievmqki} siozi}' 
c
`es e skesogei kkcv og v`k mck' 
f
ms cikeri} nehmgj v`k jiecmkrs nkiv' 
k
`es ogi} bkkg govmckf b} }o{gjkr Gk|eims' 
`es ekcvkf v`k |ko|ik mg iocei conn{gmvmks' 
j
`es mgcrkeskf v`k smtk oa v`k s{nnmv'
2 Rkef ejemg' Egszkr v`k u{ksvmogs
' 
e
Z`ev zo{if `eqk bkkg fmc{iv vo mnejmgk ogi} eakz }kers ejo? 
 b
Z`ev vzo kpen|iks oa c`egjks vo jiecmkrs foks FezeSvkqkg S`kr|e jmqk? 
c
Z`ev gkjevmqk kkcv `es jiobei zernmgj `ef og v`kiocei conn{gmvmks? 
f
Z`ev ms Feze Svkqkg S`kr|e”s roik? 
k
Z`o foks Feze Svkqkg S`kr|e zorh zmv`? Z`} msv`ms neg aeno{s? 
@oz neg} |ko|ik ceg }o{ goz jkv og v`k s{nnmv? 
Eavkr rkefmgj
5 Amgf zorfs aron v`k ervmcik vo nevc` v`k fkgmvmogs'\erejre|` g{nbkrs erk mg brechkvs' \{v qkrbs mgv`k besk aorn' Amgf v`k qkrvmcei zorf egf ikerg v`kGk|eim genk aor Kqkrksv'e
gov coqkrkf8 o|kg vo v`k emr kvc'(;- 
 b
obqmo{s8 kes} vo skk (3- 
c
|krmof oa go remg (:- 
f
vo bk e smjg v`ev sonkv`mgj ms jomgj vo `e||kg(`kefimgk- 
k
v`k nosv vmnks sonkv`mgj `es kqkr bkkg fogk (0- 
bkconk `ovvkr (vzo zorfs- (2- 
j
ierjk egf mn|orvegv (0-
Gkzs.beskf Kgjims` iegj{ejk ecvmqmvmks aron v`k jiobei gkzs|e|kr \ejk 3
6
Goqknbkr 2<<=
ebcfkaj`m d

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Alice Renacco liked this
ryagie liked this
Hamzah Al-Smadi liked this
Lise Lux liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->